Ankara Üniversitesi diyetisyen personel alımı

ankara üniversitesi beslenme ve diyetetik

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2. maddesine göre Üniversitemizde toplam 112 pozisyona 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli personel alınacaktır.

KOD UNVAN KADRO PUAN TÜRÜ İSTENEN NİTELİKLER
01 Hemşire 98 KPSSP3 * Lisans düzeyinde eğitim veren Hemşirelik bölümünden mezun olmak, *01.01.1986 ve sonrası doğumlu olmak.
02 Diğer Sağlık Personeli (Tıbbi Görüntüleme Teknikeri) 7 KPSSP93 * Meslek Yüksekokullarının Tıbbi Görüntüleme Teknikleri bölümünden mezun olmak,

* 01.01.1981 ve sonrası doğumlu olmak.

03 Diğer Sağlık Personeli (Anestezi Teknikeri) 3 KPSSP93 * Meslek Yüksekokullarının Anestezi bölümünden mezun olmak,

* 01.01.1981 ve sonrası doğumlu olmak.

04 Diğer Sağlık Personeli (Fizyoterapi Teknikeri) 1 KPSSP93 * Meslek Yüksekokullarının Fizyoterapi bölümünden mezun olmak,

* 01.01.1981 ve sonrası doğumlu olmak.

05 Diyetisyen 1 KPSSP3 * Lisans düzeyinde eğitim veren Beslenme ve Diyetetik bölümünden mezun olmak,

* 01.01.1986 ve sonrası doğumlu olmak.

06 Çözümleyici 2 KPSSP3 *Lisans düzeyinde Üniversite mezunu olmak.

*İstihdam edileceği BİM’ deki programlama dili ile diğer programlama dillerinden en az iki tanesini bildiğini belgelemek.

*En az 1 yıl BİM de programcı olarak çalışmış olmak. (Hizmet özel sektörde geçmiş ise söz konusu hizmet ayrıca SGK prim dökümüyle birlikte belgelendirilecektir.)

*En az D düzeyi İngilizce bilgisine sahip olmak. (Ancak, yurtiçi veya yurt dışında İngilizce dili ile öğretim yapan üniversitelerden lisans düzeyinde mezun olanlar, yurt içinde lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra ana dili ingilizce olan yabancı ülkelerde İngilizce dilinde master veya doktora yapanlar, İngilizce dilinde TOEFL sınavından en az 173 (veya geçerlilik süresi dolmamış eski dengi) veya IELTS sınavından en az 6 puan alanların ingilizce dil düzeyleri (D) düzeyi olarak kabul edilir.)

*Linux sunucu sistemi, Apache, MySql veya kablolu/kablosuz ağ konularında bilgi sahibi olmak.

112

Genel şartlar

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

2) Lisans mezunları için 2016 yılı KPSS (B) grubu sınavı KPSSP3 puanı bulunmak, Ön lisans mezunları için 2014 yılı KPSS (B) grubu sınavından KPSSP93 puanı bulunmak.

3) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

4) Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Kurumumuzca kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

5) Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kuramların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenler hakkında işlem yürütülmeyecektir.

Ankara Üniversitesi Çok Sayıda Sağlıkçı Alacak

Başvuruda istenen belgeler ve başvuru adresi

Başvuruda bulunacaklar bu ilanın gazetede yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde;

1) Başvuru Formu (Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı sayfasında yayımlanan başvuru formu doldurulacaktır),

2) 1 adet vesikalık fotoğraf (Başvuru Formu için),

3) Diploma fotokopisi,

4) Nüfus cüzdanı fotokopisi,

5) KPSS sonuç belgesi (İnternet çıktısı)

6) Çözümleyici pozisyonu için;

a) Dil düzeyini gösterir belgenin fotokopisi,

b) Programlama dillerine ait belgelerin fotokopisi,

c) BİM’de en az 1 yıl programcı olarak görev yaptığına dair belgenin fotokopisi.(Hizmet özel sektörde geçmiş ise söz konusu hizmet ayrıca SGK prim dökümüyle birlikte belgelendirilecektir.) ile;

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı, Sözleşmeli Personel Şubesi Tandoğan/Ankara adresine müracaat etmeleri gerekmektedir.

Başvuruların değerlendirilmesi ve sonuçların duyurulması

Posta yolu ile yapılan başvurularda, başvuru için istenilen belgelerin Personel Daire Başkanlığına son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar ulaşması gereklidir. Postadaki gecikmeler kabul edilemeyecektir.

Başvuru sonunda çözümleyici kadrosuna yapılan başvurular 29.03.2009 tarih ve 27184 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esasların 4. maddesi gereğince; KPSS puan sırasına konulmak kaydı ile boş bulunan pozisyonun 10 katı kadar aday arasından sözlü sınava tabi tutulacaktır. çözümleyici kadrosuna başvurarak değerlendirmeye alınan kişilerin mülakat yeri ve zamanı sonuçların açıklandığı tarihte internet adresinde yer alacaktır.

Sözleşmeli Personel kadrosuna yapılan başvurularda KPSS puan sıralaması esas alınarak değerlendirilecektir.

Başvuru sonunda atanmaya hak kazanan ve yedek kazananların listesi http://personeldb.ankara.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. KPSS puan sırasına konulmak kaydı ile boş bulunan hemşire pozisyonunun 1 katı, diyetisyen, diğer sağlık personeli ve çözümleyici pozisyonu için 4 katı kadar yedek belirlenecektir. Asil kazanan atanmak üzere başvuru yapmadığı takdirde ilan edilen yedek kazananlardan sırası ile çağrılacaktır.

Atanmaya hak kazanan aday, sonuçların ilan edilmesinden itibaren 7 iş günü içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı, Sözleşmeli Personel Şubesi Tandoğan / ANKARA adresine teslim etmesi gerekmektedir. Bu süre içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen aday hakkını kaybeder.

Atama için istenen belgeler

1) Dilekçe (Sözleşmeli Personel Şubesinden temin edilecektir),

2) 4 adet vesikalık fotoğraf,

3) Diploma fotokopisi, (Aslı ibraz edilecek),

4) Nüfus cüzdanı fotokopisi (Aslı ibraz edilecek),

5) KPSS sonuç belgesi (İnternet çıktısı) ,

6) Mal Bildirim Beyannamesi (Sözleşmeli Personel Bürosundan temin edilecektir),

7) Beyan Formu (Sözleşmeli Personel Bürosundan temin edilecektir).

8) Çözümleyici pozisyonu için;

a) Dil düzeyini gösterir belgenin fotokopisi (Aslı ibraz edilecek),

b) Programlama dillerine ait belgelerin fotokopisi (Aslı ibraz edilecek),

c) BİM’de en az 1 yıl programcı olarak görev yaptığına dair belgenin fotokopisi. (Aslı ibraz edilecek), (Hizmet özel sektörde geçmiş ise söz konusu hizmet ayrıca SGK prim dökümüyle birlikte belgelendirilecektir.)

GDS

Gerçek Diyetisyenler Sitesi; sağlık bilimleri, beslenme ve diyetetik alanlarına yönelik bilgi paylaşımının yapıldığı, kâr amacı gütmeyen bir internet platformudur.

Önerilen makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir