Ekonomik zorlukların biyolojik sağlığı olumsuz etkilediği kanıtlandı

para, dolar, maaş

University College London’daki araştırmacılar tarafından yürütülen ve Brain, Behavior, and Immunity dergisinde yayınlanan kapsamlı bir çalışmada, finansal stres ile biyolojik sağlık arasında kritik bir bağlantı kuruldu. Bu çığır açan araştırma, finansal zorlukların cüzdanlarımızdan daha fazlasını nasıl etkilediğini ortaya koyuyor – biyolojik refahımızı doğrudan etkiliyor. Çalışma, İngiliz Boylamsal Yaşlanma Çalışması’na katılan 50 yaş ve üzeri 4.934 kişide dört biyobelirteçin kan konsantrasyonlarını inceledi. Doğuştan gelen bağışıklık tepkisi ve stres fizyolojisinin göstergeleri olan bu biyobelirteçler arasında C-reaktif protein, fibrinojen, kortizol ve IGF-1 yer almaktadır. Araştırmacılar, gizli profil analizi kullanarak biyo-belirteç aktivitesi modellerini tanımladı ve katılımcıları düşük, orta ve yüksek sağlık riski gruplarına ayırdı.

Bulgular ürkütücüydü. Stresli yaşam koşullarına, özellikle de mali zorlanmaya maruz kalmak, dört yıl sonra yüksek riskli sağlık grubunda olma olasılığının %59 artmasıyla bağlantılıydı. Her bir ek stres faktörü bu riski %19 oranında artırmıştı. Bu korelasyon, immün-nöroendokrin tepkileri etkileyen genetik yatkınlıklardan bağımsız olarak geçerliydi. Çalışma, finansal stresin yaygın doğası nedeniyle aile içi çatışmalara, sosyal dışlanmaya ve hatta açlık veya evsizlik gibi korkunç durumlara yol açarak sağlık risklerini nasıl daha da kötüleştirebileceğinin altını çizdi.

İlginç bir şekilde, çalışmanın sonuçları genetik faktörlerin ötesine geçmedi. Stresli yaşam koşulları ile yüksek risk grubuna ait olma arasındaki ilişki, katılımcıların genetik yapısından bağımsız olarak önemini korudu. Stresin sağlık üzerindeki bu evrensel etkisi, kapsamlı sağlık yönetimi ve politika oluşturmanın bir parçası olarak finansal stres faktörlerinin ele alınmasının önemini vurguladı.

Bu araştırma stresin, özellikle de finansal stresin biyolojik sağlığımızı nasıl etkilediğine dair çok değerli bilgiler sunuyor. Sağlık ve refahın ayrılmaz bileşenleri olarak stres yönetimi ve finansal istikrara odaklanan önleyici sağlık stratejileri için yeni yollar açıyor. Ayrıca, politika yapıcıları ve sağlık hizmeti sağlayıcılarını, finansal gerginliğin halk sağlığı üzerindeki daha geniş etkilerini göz önünde bulundurmaya çağırıyor.

medimagazin.com.tr/hekim/ekonomik-zorlugun-biyolojik-sagligi-olumsuz-etkiledigi-kanitlandi-109490

GDS

Gerçek Diyetisyenler Sitesi; sağlık bilimleri, beslenme ve diyetetik alanlarına yönelik bilgi paylaşımının yapıldığı, kâr amacı gütmeyen bir internet platformudur.

Önerilen makaleler

2 Yorum

  1. Parasız sağlık %50 hastalıktır demişler…

  2. bu sonuca ulaşmak için bilimsel çabaya ihiyaç var mi….boşuna para dökmüşler….

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir