Devlet Personel Başkanlığı’ndan belediyelere personel çağrısı!

devlet personel başkanlığı, dpb

DPB (Devlet Personel Başkanlığı), personel alımı yapmayan belediyelere yönelik açıklama yaptı.

İsteyen belediyelerin merkezi KPSS tercih işlemleriyle personel alabileceğini belirtti… Bilindiği gibi Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin, mahalli idarelere personel alımını düzenleyen 5. Bölümünün iptaline ilişkin 24/3/2010 tarihli, E: 2007 / 256, K.: 2010 / 1679 sayılı karar; Başbakanlığın temyiz talebi üzerine 06/02/2014 tarihli ve E: 2010 / 2803 ve K:2014 / 271 sayılı karar ile bozulmuş ve mahalli idarelerde kurumsal yerleştirme öngören 5. Bölüm hükümleri yeniden geçerli hale gelmiştir. Diğer taraftan, mezkur Yönetmeliğin 5. Bölüm hükümlerinin işletilerek belediyelere personel temin edilebilmesi için, yine Yönetmeliğin 27 / C maddesinin ikinci fıkrası uyarınca İçişleri Bakanlığınca yönetmelik çıkarılması gerekmekte olup, yönetmelik hazırlanma süreci devam ettiğinden, mahalli idareler halen sınav yoluyla B Grubu memur kadrolarına açıktan atama yapamamaktadır.

İl özel idareleri, belediyeler, bunlara bağlı kuruluşlar ve kurdukları birlikler ve döner sermayeli kuruluşların artan personel ihtiyacı ile İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin talebi üzerine, Yönetmelik çalışmaları tamamlanıncaya kadar, isteyen mahalli idarelerin merkezi yerleştirme yöntemiyle (ikinci bir sınav ya da mülakat yapılmaksızın doğrudan KPSS sonuçlarına göre) personel temin edebilmesi uygun görülmüştür.

Bu itibar ile KPSS sonuçlarının kullanıldığı merkezi yerleştirme usulü ile personel temin etmek isteyen il özel idareleri, belediyeler, bunlara bağlı kuruluşlar ile kurdukları birlikler ve döner sermayeli kuruluşların 26 Mayıs 2017 Cuma gününe kadar DPB e – uygulama sistemi üzerinden taleplerini bildirmeleri ve onaylanan taleplerini raporlayarak resmi yazı ile Başkanlığımıza intikal ettirmeleri gerekiyor.

İlgili kurum ve kuruluşlara duyuru

Kadrolu personel alımı yerine taşeron personel alımı yapan belediyelerin şikayet edilmesi gerektiğini daha önce de memurlar.net belirtmişti.

GDS

Gerçek Diyetisyenler Sitesi; sağlık bilimleri, beslenme ve diyetetik alanlarına yönelik bilgi paylaşımının yapıldığı, kâr amacı gütmeyen bir internet platformudur.

Önerilen makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir