Birine “şişko” demenin yargısal suçu nedir?

hakaret birine şişko demek

Sövme

Somut bir fiili ihtiva etmeyen herhangi bir olayla ilişkilendirilemeyen şeref ve haysiyeti rencide eden yakıştırmalardır.

Örneğin bir kimseye:

Geri zekalı, beyinsiz, hırsız, manyak denmesi sövme kapsamındadır.

Yargıtay,

Sen kim oluyorsun?, yalaka, şişko, ukala tarzındaki ifadeleri bazı kararlarında sövme olarak nitelemiştir.

Yine Yargıtay CGK, Süleyman Demirel hakkında söylenen

Allah belanı versin, ifadesini Tanrısal ceza dileme, beddua olarak niteleyip sövme kapsamına almamıştır.

Kesinleşen mahkeme kararından sonra konu ile ilgili kişiye isnatta bulunma da sövme niteliğindedir çünkü herkesin korunmaya değer şeref ve haysiyeti vardır.

Örneğin hırsızlık veya rüşvet suçundan mahkum edilen bir kimseye hırsız veya rüşvetçi denmesi sövmeyi oluşturur.

İki Kişinin huzurunda üçüncü bir kişiye suç olmaz

Türk Ceza Kanunu (TCK) hakareti

  • huzurda ve
  • gıyapta diye ikili ayrıma tabi tutmuştur.

Yukarıdaki açıklamalar hep huzurda hakaret için geçerliydi. Telefon, faks, email, mektup yoluyla kişiye yukarıdaki isnatlarda bulunma da huzurda hakaret sayılır. Gıyapta hakaret ise kabaca söylersek kişinin arkasından onun olmadığı ortamlarda en az 3 kişinin huzurunda yukarıdaki yakıştırmalarda bulunmaktır.

Örneğin iki kişi huzurunda orada olmayan biri hakkında

şerefsiz denmesi durumunda hakaret suçu oluşmayacaktır.

Yani kanun dedikoduya biraz müsaade etmiş denilebilir.

Memura rüşvetçi demek

Genel tahkir suçu olan hakaret de Türk Ceza Kanunu (TCK) 125 vd. maddelerinde düzenlenmiştir.

125/1’e göre bir kimseye şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnad eden veya sövme suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır.

Somut fiil geçmiş yahut şimdiki zamanda gerçekleşen bir olayla ilgili bir kişiye isnat edilmelidir.

Örneğin komşuyu evdeki altınları çalmakla suçlamak, kamu görevlisine filan yerde rüşvet aldığını söylemek, eşlerden birinin diğerinin geçenlerde zina ettiğini söylemesi somut fiil isnadını oluşturur. Böylesi bir isnatta TCK 127. maddeye göre eylem suç oluşturuyor ve kesinleşen mahkeme kararıyla komşunun hırsızlık yaptığı ispatlanırsa faile ceza verilmez.

Suç dışındaki bir fiil isnadının (kocanın eşini filan yerde zina ile suçlaması) ispatı için de ya kamu yararının olması ya da karşı tarafın rıza göstermesi gerekir; aksi halde hakaret suçu oluşmuş olur.

Memurlar.net 

GDS

Gerçek Diyetisyenler Sitesi; sağlık bilimleri, beslenme ve diyetetik alanlarına yönelik bilgi paylaşımının yapıldığı, kâr amacı gütmeyen bir internet platformudur.

Önerilen makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir