Besin etiketlerinde bu maddeler artık zorunlu!

Yönetmeliğin ilgili maddelerindeki istisnalar saklı kalmak kaydıyla,

a) Gıdanın adı,
b) Bileşenler listesi,
c) Alerjen bileşenler veya alerjen işlem yardımcıları,
ç) Belirli bileşenlerin veya bileşen gruplarının miktarı,
d) Gıdanın net miktarı,
e) Tavsiye edilen tüketim tarihi veya son tüketim tarihi,
f) Özel muhafaza ve/veya kullanım koşulları,
g) Dokuzuncu maddenin birinci fıkrasında bahsedilen gıda işletmecisinin adı veya ticari unvanı ve adresi,
ğ) Kayıt işlemine tabi olan gıda işletmelerinde üretilen veya ambalajlanan gıdalar için, gıdanın üretildiği veya ambalajlandığı gıda işletmesinin işletme kayıt numarası,
h) Menşe ülke,
ı) Kullanım bilgisi olmadığında gıdanın uygun şekilde tüketimi mümkün değilse, gıdanın kullanım talimatı,
i) % 1,2’den fazla alkol içeren içeceklerdeki gerçek alkol derecesi,
j) Beslenme bildirimi,
bilgileri zorunlu olarak etiketlerde yer alacak. Bu bilgiler, kelime ve rakamlara ilave olarak, yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla resimli gösterimler veya semboller aracılığıyla da ifade edilebilecek.

Yorum yapın

*

code