Ankara Üniversitesi yüksek lisans ve doktora ilanı

ankara üniversitesi beslenme ve diyetetik

Ankara Üniversitesi yüksek lisans ve doktora ilanı yayımlanmıştır.

BESLENME ve DİYETETİK KON. YDS ALES ALES

Puan Türü

Doktora 2 55 70 SAY
Tezli Yüksek Lisans 2 50 70 SAY
Doktora için beslenme ve diyetetik lisans mezunu olmak, beslenme ve diyetetik veya ilgili bir alanda yüksek lisans eğitimini tamamlamış olmak, yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının 4’lük sistem üzerinden 3.0, 100’lük sistem üzerinden 75 olması

Tezli yüksek lisans için beslenme ve diyetetik lisans mezunu olmak, lisans mezuniyet not ortalamasının 4’lük sistem üzerinden en az 2.5, 100’lük sistem üzerinden 65 olması

2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU KOŞULLARI

ÖN KAYIT TARİHİ 22-26 AĞUSTOS 2016
MÜLAKAT TARİHİ * 5 EYLÜL 2016
KESİN KAYIT TARİHİ 19-25 EYLÜL

Farmakognozi ve Farmasötik Botanik Mülakat Sınavları 06.09.2016 tarihinde yapılacaktır. 

[alert-success]İnternet üzerinden kayıt yapıldıktan sonra alınan internet çıktısı ve aşağıda istenen gerekli belgeler kontrolü yapılmak üzere en geç 26 Ağustos 2016 mesai bitimine kadar Enstitüye elden teslim edilecektir. Aksi takdirde aday mülakat sınavına katılamayacaktır.[/alert-success]

A –  ÖN KAYITTA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

 1. Ön kayıt tarihleri arasında aktif olacak olan; https://obs.ankara.edu.tr:98/ogrenci/yonetim/enstitubasvuru.aspx internet adresinden Aday Kayıt ve Mülakat Giriş Formu doldurulacaktır ve çıktı alınacaktır. Çıktı almadan Enstitüye kayda gelenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. (Sistemin Internet Explorer desteği yoktur ve hata vermektedir. Lütfen Mozilla Firefox ya da Google Chrome kullanınız.) (Not: Forma konulacak olan fotoğraf, aynı zamanda Öğrenci Kimliğinde ve Geçici Mezuniyet belgesinde de kullanılacağından dolayı, VESİKALIK fotoğrafınızın tarafınızca taratılarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)
 2. Mezuniyet not ortalamasını (Hem Yüzlük Hem Dörtlük Sistemde) gösteren not çizelgesi / transkript (Transkriptin aslı kabul edilmektedir) ; Transkriptinde 100’lük sistem not ortalaması bulunmayan adayların mezun oldukları fakültelerden 100’lük sistem karşılığını gösterir bir belge ya da geçme notunu gösterir bir belge getirmeleri gerekmektedir. Ayrıca OBS sisteminde mezuniyet not ortalaması verileri girilirken yüzlük sistem karşılığının girilmesi Dörtlük sistem not girişi yapılmış olan formlar kabul edilmeyecektir.
 3. c) Diploma veya çıkış belgesinin onaylı sureti (Onay noterden veya belgenin alındığı kurumdan yapılmalı)
 4. d) ALES Sonuç Belgesinin çıktısı (Kayıt esnasında adayın ÖSYM şifresi ile kontrol edilecektir)
 5. e) Yabancı dil sınav sonuç belgesi veya eşdeğer belgelerin aslı veya onaylı sureti. (ÖSYM tarafından yapılan sınavların çıktısı, kayıt esnasında adayın ÖSYM şifresi ile kontrol edilerek alınacaktır.)
 6. g) Nüfus cüzdanı fotokopisi
 7. h) Referans mektubu

Doktora programına başvuracak adaylar için zorunlu, yüksek lisans programlarına başvuracak adaylar için isteğe bağlıdır. (Referans-Mektup-Formu.doc) İnternet adresinden temin edilecektir. En az bir adet kapalı – imzalı zarf içinde olmalı ve referans mektubunu veren öğretim üyesi başvuru yapılan Anabilim dalında görevli olmamalıdır .

ı)  Askerlik Durum Belgesi (aslı olacaktır).

[alert-note]ÖNKAYIT ÜCRETİ ALINMAYACAKTIR.[/alert-note]

Mezuniyet not ortalaması: Fakülte geçme notu esasına göre puanların katsayı karşılıkları dikkate alınacaktır. (Bakınız Tablo 1, 2, 3)

Tezli/tezsiz yüksek lisans programları için:  Lisans not ortalaması 4 (dört) üzerinden en az 2 (iki) veya eşdeğeri,

Doktora programları için : 

1- Beş yıllık fakülte mezunları (Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Veteriner Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi veya sağlık bakanlığınca düzenlenen esaslara göre uzmanlık belgesi bulunanlar) not ortalaması 4 (dört) üzerinden en az 2,75 (iki yetmiş beş) veya 100 (yüz) üzerinden 70 (yetmiş),

2- Yüksek lisans programlarını tamamlayarak başvuru yapanlar için not ortalaması 4 (dört) üzerinden en az 2,75 (iki yetmiş beş) veya 100 (yüz) üzerinden 70 (yetmiş),

olmalıdır.

Beş yıllık Fakülte mezunları (Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Veteriner Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi) OBS sisteminde başvuru formunda Daha Önceki Öğrenim Bilgileri Alanından “Lisans Bilgileri /Mezun olduğu” kısmını doldurmaları gerekmektedir.

Lisansüstü programlara başvuran yabancı ülkelerdeki lisans veya yüksek lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulu’ndan alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir.

06 Şubat 2013 tarih ve 28551 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin madde1/b fıkrasına göre;06 Şubat 2013 tarihinden sonra tezsiz yüksek lisans programına başlayıp mezun olan öğrenciler doktora programına başvuru yapamayacaklardır

Lisansüstü Eğitime Giriş Sınav Puanı (ALES) :

Enstitümüze başvurularda ALES puanı ve ALES karşılığı kabul edilebilecek ulusal veya uluslararası geçerliliği olan sınavlar ve puanları aşağıda belirtilmiştir.

Sınav Türü Sınav Puanı Geçerlilik Süresi
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınav Puanı (ALES) 55 Sınav tarihinden itibaren 3  takvim yılı
Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS)* 50
Graduate Record Examination (GRE) 610 Sınav tarihinden itibaren 2  takvim yılı
Graduate Management Admission Test (GMAT) 450 Sınav tarihinden itibaren 2  takvim yılı

* Tıp Fakültesi mezunu adaylar temel tıp bilimleri doktora programlarına TUS belgesi ile de başvurabilirler. Bu durumda temel tıp bilimleri testi-1 bölümünde elde edilen standart puanın 0.7, klinik tıp bilimleri testinde elde edilen standart puanın 0.3 ile çarpımından elde edilen toplam değerin en düşük puanı 50 olmalıdır.

* En az 55 (elli beş) ALES tam puanı sağlayarak lisansüstü eğitime başlamış ancak, herhangi bir anabilim dalı lisansüstü programını tamamlayarak yeniden başka bir programa başlamak isteyen öğrencilerden en fazla bir yarıyıl ara vererek başvuranlar için ALES koşulu aranmaz.

Yabancı Dil :

 1. Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuran adaylardan yabancı dil koşulu aranmaz.
 2. Tezli yüksek lisans ve doktora programlarına başvuran adaylar için geçerli olan sınavlar:
Sınav Türü Yüksek Lisans Doktora Geçerlilik Süresi
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) * 50 55 Süresiz
Üniversiteler Arası Dil Sınavı (ÜDS) 50 55 Süresiz
Kamu Personeli Dil Sınavı (KPDS) 50 55 Süresiz

* Ayrıca ÖSYM sayfasında ilan edilen ve Uluslararası geçerliliği olan bir yabancı dil sınavından alınmış bu puana eşdeğer bir belge.

* İngilizce Eğitim Yapan Program Başvurularında Yabancı Dil Belgelerinin geçerlilik süresi 5 yıl’dır.

B – DEĞERLENDİRME

Yüksek Lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %20’si ve mülakat sonucunun %30’u dikkate alınarak sınav jürisinin önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla en az toplam 65 (altmışbeş) puan alanlar arasında sıralama yapılır.

ALES puan koşulu aranmayan Tezsiz Yüksek Lisans programlarına öğrenci kabulünde, lisans not ortalamasının %50’si ve mülakat sonucunun %50’u dikkate alınarak sınav jürisinin önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla en az toplam 65 (altmışbeş) puan alanlar arasında sıralama yapılır.

Fiziksel Aktivite, Sağlık ve Spor (İngilizce) (Phsical Activity,Health and Sport Sciences) Tezli Yüksek Lisans programına öğrenci kabulünde ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %10’u, dil puanının%10’u ve mülakat sonucunun %30’u dikkate alınarak sınav jürisinin önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla en az toplam 70 (yetmiş) puan alanlar arasında sıralama yapılır.

Doktora programlarına öğrenci kabulünde ALES puanının %50, lisans ya da yüksek lisans not ortalamasının %20’si ve mülakat sonucunun %30’u dikkate alınarak sınav jürisinin önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla en az toplam 70 (yetmiş) puan alanlar arasında sıralama yapılır.

C –  YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER

 1. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların noterden onaylı tercümesi ve Yükseköğretim Kurulundan alınacak denklik belgesi (Tıp ve Diş Hekimliği Fakültesi Mezunları için) veya denklik belgesi başvuru yazısı.
 1. Mezuniyet not ortalamasını içeren öğrenci durum belgesinin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği; yabancı ülkelerden alınanların noterden onaylı tercümesi.
 1. ALES sonuç belgesi veya uluslararası geçerliliği olan eşdeğer belgeler. (Fiziksel Aktivite, Sağlık ve Spor (İngilizce) yüksek lisans programına başvuracak yabancı uyruklu öğrenciler GRE (eski sistem) en az 610, GRE(yeni sistem) en az 149 veya GMAT en az 450 puan almış olması gerekir.)
 1. Doktora programlarına başvuracaklardan ana dilleri dışında dillerinden birinden (İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca, Farsça) alınmış yabancı dil belgesi (YDS Sınavından Yüksek Lisans için 50, Doktora için 55 puan aldığını gösterir belge. Ayrıca ÖSYM sayfasında ilan edilen ve Uluslararası geçerliliği olan bir yabancı dil sınavından alınmış bu puana eşdeğer  bir belge). Tezsiz Yüksek Lisans programlarında yabancı dil koşulu aranmaz.
 1. Eğitimini yurtdışında tamamlayan yabancı uyrukluların Ankara Üniversitesi TÖMER tarafından yapılan Türkçe yeterlik sınavı (C1 düzeyinde başardığı) sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı veya Yunus Emre Enstitüsü’nden alınacak Türkçe Yeterlik Belgesi. (Yabancı uyruklu olup, öğrenimini Türkçe eğitim-öğretim yapan bir kurumda tamamlamış olanlardan Türkçe Dil Sınav Belgesi istenmez)
 1. f) Öğrenim vizesi ve Pasaport ile bunların tercümesinin noter tasdikli örnekleri.
 1. g) İl Göç İdaresi Müdürlüğünden alınan ikametgâh belgesinin onaylı fotokopisi.

Yukarıdaki belgelerin bir dilekçe ile Enstitüye tesliminden sonra, anabilim dalı uygun görüşü alınarak yabancı uyruklu öğrenci “Bilim Sınavına” alınır. Sınavda başarılı bulunan öğrencinin kaydı yapılır.

NOT: Yabancı uyruklu adayların yabancı ülkelerden alınan mezuniyet belgeleri için Yükseköğretim Kurulundan mezun oldukları üniversitenin tanınıp tanınmadığına dair Enstitümüzce görüş sorulacaktır. Denklik Belgesi kabul edilmeyen adaylar kayıt yaptırsalar bile kayıtları geçersiz sayılacaktır.

D – BAŞVURU ADRESİ:

Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Dışkapı Yerleşkesi İrfan Baştuğ Cad.

06110 Dışkapı/ANKARA

 [button-white url=”http://sagbilens.ankara.edu.tr/kontenjan-ve-basvuru-kosullari/” target=”_blank” position=”center”]detaylı bilgi için ankara üniversitesi sağlık bilimleri enstitüsü sayfasına buradan ulaşabilirsiniz[/button-white]

GDS

Gerçek Diyetisyenler Sitesi; sağlık bilimleri, beslenme ve diyetetik alanlarına yönelik bilgi paylaşımının yapıldığı, kâr amacı gütmeyen bir internet platformudur.

Önerilen makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir