Kadınlarda tek başına planlı egzersizin antropometrik ölçümler ve vücut kompozisyonu üzerine etkisi

beslenme ve diyet araştırmaları

Amaç

Bu çalışmada, genç ve yetişkin kadınlarda zayıflamak için sadece aerobik egzersiz programı uygulamanın antropometrik ölçümler ve vücut kompozisyonu üzerine etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır.

Metod

Çalışma, bir spor merkezine devam eden, özel bir diyet programı uygulamayan 15-65 yaş arası kadınların dosya kayıtlarının incelendiği bir dosya tarama çalışmasıdır.

Katılımcılar spor merkezinde 3 ay boyunca haftada en az 3 gün, 30 dakika süre ile aynı türden aerobik egzersiz yapmıştır.

Grubun başlangıçtaki ve 3 ay sonundaki ağırlık, bel ve kalça çevresi, vücut yağ yüzdesi ölçümleri alınmış; ayrıca bel çevresi/boy uzunluğu oranı ile beden kütle indeksi (BKİ) değerleri hesaplanmıştır.

Çalışma kapsamında egzersiz programına 3 ay düzenli devam eden ve üye dosyasında çalışma için gerekli verileri bulunan, ayrıca bu kişisel bilgilerinin çalışma için kullanılmasına izin veren 183 kişinin dosya kayıtları incelenmiştir.

Tüm ölçümlerin başlangıç ve 3 ay sonraki değerleri karşılaştırılmıştır.

Verilerin analizinde SPSS 15.0 paket programı kullanılmıştır.

Bulgular

Egzersiz öncesi ve egzersiz sonrası vücut ağırlıklarının ortalaması 70,34±11,54 kg ve 69,07±10,94 kg, BKİ ortalamaları 27,14±4,27 kg/m² ve 26,58±4,20 kg/m² dir.

Bel çevresi ilk ve son ölçümleri ise 84,39±9,90 cm ve 81,89±9,76 cm, kalça çevresi 107,22±7,92 cm ve 104,98±7,77 cm bulunmuştur.

Başlangıca göre 3 ay sonunda düzenli egzersiz ile beraber ağırlık, bel ve kalça çevresi, vücut yağ yüzdesi, bel/boy oranı ve BKİ değerlerinde anlamlı bir azalma (p<0.05) saptanmıştır.

Sonuçlar

Bu 2 çalışma sonucunda, tek başına aerobik egzersiz programının erişkin kadınlarda vücut kompozisyonu üzerinde olumlu etkileri olduğu tespit edilmiştir. Ancak, ilerleyen yaşla birlikte artan kronik hastalıklarla baş etmek için egzersiz programına sağlıklı beslenmenin de dahil edilmesinin yararlı olacağı düşünülmüştür.

Klinik katkı

Bu çalışmanın sonuçları, obezite ve ilişkili hastalıkların önlenmesi ve tedavisinde düzenli egzersizin optimal bir diyet ile birlikte daha etkili olacağını göstermektedir.

[alert-note]

Samsun Sağlık Bilimleri Dergisi

Kadınlarda Tek Başına Planlı Egzersizin Antropometrik Ölçümler ve Vücut Kompozisyonu Üzerine Etkisi

Aliye ÖZENOĞLU, Zeynep UZDİL, Sevde YÜCE

[/alert-note]

GDS

Gerçek Diyetisyenler Sitesi; sağlık bilimleri, beslenme ve diyetetik alanlarına yönelik bilgi paylaşımının yapıldığı, kâr amacı gütmeyen bir internet platformudur.

Önerilen makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir