Diyetisyenler ne zaman üst vergi dilimine çıkacak?

diyetisyen maaşı, diyetisyenlik maaşı, beslenme uzmanı maaşı, beslenme ve diyetetik maaşı, sağlık personeli maaşı, sağlıkçı maaşı,  diyetisyen maaşı 2016, diyetisyenlik maaşı 2016, beslenme uzmanı maaşı 2016, beslenme ve diyetetik maaşı 2016, sağlık personeli maaşı 2016, sağlıkçı maaşı 2016,  diyetisyen maaşları, diyetisyenlik maaşları, beslenme uzmanı maaşları, beslenme ve diyetetik maaşları, sağlık personeli maaşları, sağlıkçı maaşları,  diyetisyenler ne kadar kazanıyor, diyetisyenler ne kadar maaş alıyor, diyetisyenlerin maaşı ne kadar, beslenme uzmanı maaşı ne kadar, 2016 beslenme uzmanı maaşları

Maaş gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınan matrah tarifelerine göre yıla %15 oranındaki gelir vergisi diliminde başlayan kamu çalışanları, ücret durumlarına göre yılın değişen aylarında %20 oranındaki gelir vergisi dilime çıkmakta ve kamu çalışanlarından bazıları yıl içinde %27 oranındaki dilime de girmektedirler.

Devlet memurlarının, ilgili takvim yılının başından itibaren elde ettikleri gelir vergisi matrahına esas gelirleri toplamı belli seviyelere ulaşınca, aylık ücre₺erinden kesilen gelir verdisi oranı da artmaktadır. Gelir vergisi tarifeleri kapsamında belirlenen bir üst dilime yükselen memurun gelir vergisine esas ücretinden, o ay için üst dilime giren miktarına üst dilim vergi oranı uygulanmak suretiyle (üst dilime girmeyen miktarına ise alt dilim vergi oranı uygulanarak) gelir vergisi kesilmektedir..

2017 yılının gelir vergisi tarifesi

Gelir vergisi oranı

Gelir vergisi matrahı

%15 13.000 ₺’ye kadar
%20 13.001 ₺ ile 30.000 ₺
%27 30.001 ₺ ile 110.000 ₺
%35 110.001 ₺ ve fazlası

Aylık ücretin gelir vergisi matrahına tabi unsurları

Maaşları 657 sayılı Kanuna göre ödenenlerin; gösterge aylığı, ek gösterge aylığı, kıdem aylığı, taban aylık ve yan ödemeleri üzerinden gelir vergisi kesintisi yapılmaktadır. Ücret ve tazminat göstergesine göre maaş alanların ise ücret göstergesi üzerinden gelir vergisi kesintisi yapılmaktadır. Ayrıca, burada değinilmeyecek olmakla birlikte, Devlet memurlarının yararlanabildiği; ek ders ücreti, döner sermaye ve sosyal denge tazminatı ödemeleri de ilgili memurun gelir vergisi matrahına dahil edilmektedir.

Bu çerçevede, gelir vergisi matrahı bakımından tarifenin üst dilimine çıkan memurların maaşından daha yüksek oranda gelir vergisi kesilmekte, kesilen vergi miktarındaki artışa bağlı olarak da ilgili memurun aylık net maaşı azalmaktadır. Öte yandan, Devlet memurları hakkında geçerli olan ücret sitemi, unvanları, hizmet süreleri, aylık dereceleri gibi hususların etkisiyle, gelir vergisi uygulamalarından kaynaklı aylık net maaşlarındaki azalma yılın farklı aylarında ve farklı miktarlarda olabilmektedir.

Kamu personelinin bazılarının gelir vergisi bakımından üst dilime çıktığı zamanlar

Unvan D/K Hizmet %15’den %20’ye çıkış ayı %20’den %27’ye çıkış ayı
Müsteşar 1/4 25 Şubat Mayıs
Genel Müdür 1/4 25 Mart Haziran
Daire Başkanı (müstakil) 1/4 25 Mart Temmuz
Bakanlık İl Müdürü 1/4 25 Nisan Ağustos
Uzman

(merkez kariyer)

1/4 25 Nisan Ağustos
Mali Hizmetler Uzmanı (merkez) 1/4 25 Nisan Eylül
Uzman Yrd.

(merkez kariyer)

9/2 1 Mayıs Kasım
Mali Hizmetler Uz. Yrd.(merkez) 9/2 1 Haziran
Veteriner Hekim 1/4 25 Ağustos
Uzman Tabip 1/4 25 Eylül
Öğretmen 1/4 25 Eylül
Diyetisyen 1/4 25 Eylül
Hemşire

(mesleki lisans)

1/4 25 Eylül
Polis Memuru 1/4 25 Eylül  –
Vaiz 1/4 25 Eylül  –
Avukat 1/4 25 Eylül  –
Mühendis 1/4 25 Eylül
Memur 1/4 25 Eylül
Hizmetli 1/4 25 Ekim  –
Öğretmen 9/2 1 Kasım  –
Hizmetli 9/2 1 Kasım
VHKİ 9/2 1 Kasım
Tekniker 9/3 1 Kasım

Ek ders ücreti, döner sermaye ödemeleri, sosyal denge tazminatı ve gelir vergisine tabi diğer ödemelerden yararlanan personel, tabloda belirtilen aylardan daha erken aylarda üst dilimlere yükselir.

GDS

Gerçek Diyetisyenler Sitesi; sağlık bilimleri, beslenme ve diyetetik alanlarına yönelik bilgi paylaşımının yapıldığı, kâr amacı gütmeyen bir internet platformudur.

Önerilen makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir