Konya Teknik Üniversitesi KPSS puanıyla diyetisyen alıyor

Konya Teknik Üniversitesi

Konya Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz birimlerinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. Maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”da yer alan ek 2’inci maddenin (b) fıkrası gereğince “Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle” sözleşmeli personel alınacaktır.

İLAN KODU UNVANI ADET CİNSİYET ÖĞRENİM PUAN TÜRÜ ARANILAN NİTELİKLER
S-1 Koruma ve Güvenlik
Görevlisi
2 Kadın Lise ve Dengi KPSS P94 Üniversitemiz güvenlik hizmetlerinde istihdam edilmek üzere; -Lise ve dengi okul mezunu olmak, -Özel Güvenlik temel eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak, -10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10. maddesinde yer alan
şartları taşımak, -Güvenlik görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak, -En az 2 yıl güvenlik görevlisi olarak çalıştığını SGK Hizmet Dökümü ile belgelendirmek, -Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak, -Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.
S-2 Koruma ve Güvenlik Görevlisi 4 Erkek Lise ve Dengi KPSS P94 Üniversitemiz güvenlik hizmetlerinde istihdam edilmek üzere; -Lise ve dengi okul mezunu olmak, -Özel Güvenlik temel eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak, -10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10. maddesinde yer alan şartları taşımak,
-Güvenlik görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak, -En az 2 yıl güvenlik görevlisi olarak çalıştığını SGK Hizmet Dökümü ile belgelendirmek, -Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak, -Askerliğini yapmış olmak, -Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.
S-3 Destek Personeli (Şoför) 1 Erkek Lise ve Dengi KPSS P94 Destek Hizmetleri Müdürlüğünde görevlendirilmek üzere;
-Lise ve dengi okul mezunu olmak,
-Sağlık durumu Türkiye’nin her yerinde görev yapmaya elverişli olmak.
-D veya E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
-En az 5 yıl şoförlük yaptığını SGK Hizmet Dökümü ile belgelendirmek,
-Askerliğini yapmış olmak.
S-4 Destek Personeli 10 Erkek Lise ve Dengi KPSS P94 Üniversitemiz temizlik hizmetlerinde istihdam edilmek üzere; -Lise ve dengi okul mezunu olmak, -En az 1 yıl iş deneyimi olduğunu SGK Hizmet Dökümü ile belgelendirmek, -Temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak,
-Askerliğini yapmış olmak,
-Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak, -Üniversitemiz birimlerinin açık, kapalı alanların temizliği, basit bakım ve onarım, ısıtma, soğutma gibi iklimlendirme hizmetleri, bahçe bakımı ve düzenlenmesi, dağıtım ve taşıma gibi hizmetlerinde çalıştırılacaktır.
S-5 Destek
Personeli
4 Kadın Lise ve
Dengi
KPSS
P94
Üniversitemiz temizlik hizmetlerinde istihdam edilmek üzere; -Lise ve dengi okul mezunu olmak, -En az 1 yıl iş deneyimi olduğunu SGK Hizmet Dökümü ile belgelendirmek, -Temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak,
-Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak, -Üniversitemiz birimlerinin açık, kapalı alanların temizliği, basit bakım ve onarım, ısıtma, soğutma gibi iklimlendirme hizmetleri, bahçe bakımı ve düzenlenmesi, dağıtım ve taşıma gibi hizmetlerinde çalıştırılacaktır.
S-6 Destek Personeli 2 Erkek Lise ve Dengi KPSS P94 Üniversitemiz Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığında istihdam edilmek üzere;
-Lise ve dengi okul mezunu olmak,
-Sulama sistemleri, inşaat tadilat ve tamiratları (dış cephe, çatı, çevre tanzimi, bina içi inşaat tamirat işleri ve boya badana) işlerini yapacak,
-Üniversitemiz bünyesinde yürütülen inşaat, onarım, peyzaj vb. her türlü çalışmaların insan gücü ile yapılabilecek olanlarından kendisine verilen işleri, gösterildiği yerde ve anlatıldığı gibi yapacak,
-Tadilat ve tamirat işlerini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak,
-İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek,
-Askerliğini yapmış olmak,
-Son başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak,
-Gerekli durumlarda Üniversitemiz birimlerinin açık, kapalı alanların temizliği, basit bakım ve onarım, ısıtma, soğutma gibi iklimlendirme hizmetleri, bahçe bakımı ve düzenlenmesi, dağıtım ve taşıma gibi hizmetlerinde
çalıştırılacaktır.
S-7 Destek Personeli 1 Erkek Ön Lisans KPSS P93 Üniversitemiz bahçe hizmetlerinde istihdam edilmek üzere;
-Herhangi bir ön lisans programından mezun olmak,
-Budamacılık ile Bahçe Bakım ve Peyzaj Sertifikalarına sahip olmak,
-MEB onaylı Gıda ve Su Sektöründe Çalışanlar İçin Hijyen Eğitimi belgesine sahip olmak,
-Askerliğini yapmış olmak,
-Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak,
-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak,
-Bahçe hizmetinin yanı sıra gerekli durumlarda Üniversitemiz birimlerinin açık, kapalı alanların temizliği, basit bakım ve onarım, ısıtma, soğutma gibi iklimlendirme hizmetleri, bahçe bakımı ve düzenlenmesi, dağıtım ve taşıma gibi hizmetlerinde
çalıştırılacaktır.
S-8 Diyetisyen 1 Lisans KPSS P3 -Beslenme ve Diyetetik Bölümü lisans mezunu olmak,
-Mesleği ile ilgili alanda en az 1 yıl deneyimli olduğunu SGK Hizmet Dökümü ile belgelendirmek,
-Gıda ve Su Sektöründe Çalışanlar İçin Hijyen Eğitimi belgesi ile ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Eğitimi sertifikasına sahip olmak,
-Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak.
S-9 Büro Personeli 1 Lise ve Dengi KPSS P94 -Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak (Lise ve dengi okul mezunu olmak),
-En az 2 yıl süreyle ofis/büro vb. diğer işlerde çalıştığını SGK Hizmet Dökümü ile belgelendirmek,
-MEB onaylı Bilgisayar İşletmenliği Sertifikası sahibi olmak,
-Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak.
S-10 Büro Personeli 3 Ön Lisans KPSS P93 -Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı ön lisans programlarının birinden mezun olmak,
-En az 1 yıl süreyle ofis/büro vb. diğer işlerde çalıştığını SGK Hizmet Dökümü ile belgelendirmek,
-Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak.
S-11 Büro Personeli 2 Ön Lisans KPSS P93 -Muhasebe, Bilgisayar Destekli Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Maliye, Bankacılık, Bankacılık ve Sigortacılık ön lisans programlarının birinden mezun olmak,
-En az 1 yıl süreyle Muhasebe ve Mali konularda çalıştığını SGK Hizmet Dökümü ile belgelendirmek,
-Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak.
S-12 Büro Personeli 2 Ön Lisans KPSS P93 -Genel İşletme, İşletme, İşletmecilik, İş İdaresi, Ticaret ve Yönetim, Endüstriyel Yönetim, Orta Kademe Yöneticilik, Girişimcilik ve Proje Yönetim Asistanlığı, İşletme Yönetimi ön lisans programlarının birinden mezun olmak,
-En az 1 yıl süreyle ofis/büro vb. diğer işlerde çalıştığını SGK Hizmet Dökümü ile belgelendirmek,
-Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak.
S-13 Büro Personeli 1 Ön Lisans KPSS P93 Adalet, İnsan Kaynakları, Personel Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, Mahalli İdareler, Yerel Yönetimler ön lisans programlarının birinden mezun olmak,
-En az 1 yıl süreyle ofis/büro vb. diğer işlerde çalıştığını SGK Hizmet Dökümü ile belgelendirmek,
-Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak.
S-14 Büro Personeli 1 Ön Lisans KPSS P93 -Adalet ön lisans programından veya Adalet Meslek Yüksekokulundan mezun olmak,
-En az 2 yıl süreyle Hukuk alanında çalıştığını SGK Hizmet Dökümü ile belgelendirmek (Meslek Kodu 3411.01: Büro Memuru (Hukuk) veya 3342.01: Hukuk Sekreteri),
-Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak.
S-15 Büro Personeli 1 Lisans KPSS P3 -İnsan Kaynakları, İnsan Kaynakları Yönetimi, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi lisans programlarının birinden mezun olmak,
-En az 1 yıl süreyle ofis/büro vb. diğer işlerde çalıştığını SGK Hizmet Dökümü ile belgelendirmek,
-Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak.
S-16 Büro Personeli 1 Lisans KPSS P3 -Tarih Bölümü lisans mezunu olmak,
-YÖK tarafından kabul edilen merkezi dil sınavlarından (İngilizce) en az 55 puana sahip olmak,
-Osmanlı Türkçesi (Osmanlıca) Sertifikasına sahip olmak,
-Dokümantasyon Eğitimi ile Halkla İlişkiler ve İletişim konularında tecrübe sahibi olmak (Tecrübeyi SGK Hizmet Dökümü, Sertifika veya Çalışma Belgesi ile belgelendirmek) (Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığında görev yapmak üzere),
-Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak.
S-17 Mimar 1 Lisans KPSS P3 -Mimarlık Bölümü lisans mezunu olmak,
-Mimari proje hazırlık/uygulamalarında en az 3 yıl süre ile Mimar olarak çalıştığını SGK Hizmet Dökümü ile belgelendirmek,
-Autocad, SketchUp, Photoshop ve 3Ds max programlarını ileri düzeyde kullanabiliyor olmak,
-Microsoft Office programlarını iyi derecede kullanabilmek,
-Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak,
-Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.
S-18 Mühendis 2 Lisans KPSS P3 -Makine Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak,
-Mekanik tesisat (ısıtma – soğutma sistemleri, iklimlendirme – atık su ve temiz su -sıcak su sistemi – yangın söndürme sistemi) alanlarından birinde en az 3 yıl süre ile Makine Mühendisi olarak çalıştığını SGK Hizmet Dökümü ile belgelendirmek,
-Bilgisayar Destekli Tasarım (CAD) teknik çizim programlarından birini iyi derecede kullanabilmek,
-Microsoft Office programlarını iyi derecede kullanabilmek,
-Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak,
-Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.
S-19 Mühendis 1 Erkek Lisans KPSS P3 -İnşaat Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak,
-Mesleği ile ilgili alanda en az 3 yıl deneyimli olduğunu SGK Hizmet Dökümü ile belgelendirmek,
-B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı sertifikası ve Uzmanlığa ilişkin deneyim sahibi olmak (SGK Hizmet Dökümü ile),
-Bilgisayar Destekli Tasarım (CAD) teknik çizim programlarından Uluslarası Autodesk Autocad sertifikasına sahip olmak,
-Statik analiz tasarım ve modelleme programlarından en az bir tanesini aktif olarak kullanabilmek,
-Metraj, keşif, yaklaşık maliyet oluşturma ve hakediş konularında tecrübe sahibi olduğunu belgelendirmek, Prefabrik yapılar konusunda deneyimli olmak,
-Askerliğini yapmış olmak,
-Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.
S-20 Tekniker 4 Ön Lisans KPSS P93 -Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Web Teknolojileri ve Programlama, Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgisayar Teknolojileri ve Yönetimi, Bilgisayar Teknolojisi, Bilgisayar Donanımı, Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri, Muhabere ve Elektronik Bilgi Sistemleri ön lisans programlarının birinden mezun olmak,
-Bilgisayar teknik servis (bakım, onarım, kurulum, destek, vb.) alanında
en az 1 yıl deneyimli olduğunu SGK Hizmet Dökümü ile belgelendirmek,
-Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak.
S-21 Tekniker 1 Erkek Ön Lisans KPSS P93 Üniversitemiz Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığında istihdam edilmek üzere;
-İnşaat, İnşaat Teknikerliği, İnşaat Teknolojisi ön lisans programlarının birinden mezun olmak,
-Mesleği ile ilgili alanda en az 2 yıl deneyimli olduğunu SGK Hizmet Dökümü ile belgelendirmek,
-Microsoft Office programlarını iyi derecede kullanabilmek,
-Metraj ve keşif oluşturma konularında tecrübe sahibi olduğunu belgelendirmek,
-En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
-Askerliğini yapmış olmak.
S-22 Tekniker 2 Erkek Ön Lisans KPSS P93 -İnşaat, İnşaat Teknikerliği, İnşaat Teknolojisi ön lisans programlarının birinden mezun olmak,
-Mesleği ile ilgili alanda en az 1 yıl deneyimli olduğunu SGK Hizmet Dökümü ile belgelendirmek,
-Askerliğini yapmış olmak.
S-23 Tekniker 1 Ön Lisans KPSS P93 -Kimya, Kimya Teknolojisi, Biyokimya Teknikerliği veya Biyokimya ön lisans programlarının birinden mezun olmak,
-Mesleği ile ilgili alanda en az 1 yıl deneyimli olduğunu SGK Hizmet Dökümü ile belgelendirmek,
-Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak.
S-24 Tekniker 1 Ön Lisans KPSS P93 -Elektronik, Elektrik-Elektronik, Endüstriyel Elektronik, Elektronik Teknolojisi, Elektrik ve Elektronik Teknolojisi, Elektrik-Elektronik Teknikerliği ön lisans programlarının birinden mezun olmak,
-Mesleği ile ilgili alanda en az 1 yıl deneyimli olduğunu SGK Hizmet Dökümü ile belgelendirmek,
-Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak.
S-25 Tekniker 1 Ön Lisans KPSS P93 -Makine, Metalürji Malzeme, Metalürji, Metal İşleri, Kaynak Teknolojisi veya Kaynakçılık ön lisans programlarının birinden mezun olmak,
-Mesleği ile ilgili alanda en az 1 yıl deneyimli olduğunu SGK Hizmet Dökümü ile belgelendirmek,
-Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak.
S-26 Tekniker 1 Ön Lisans KPSS P93 -Gıda Teknolojisi, Gıda Teknikerliği, Kimya, Kimya Teknolojisi, Biyokimya Teknikerliği veya Biyokimya ön lisans programlarının birinden mezun olmak,
-Mesleği ile ilgili alanda en az 1 yıl deneyimli olduğunu SGK Hizmet Dökümü ile belgelendirmek,
-Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak.
S-27 Teknisyen 1 Erkek Lise ve Dengi KPSS P94 Üniversitemiz Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığında istihdam edilmek üzere;
-Ortaöğretim Kurumlarının Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı ve Dalları veya dengi alandan mezun olmak,
-Belgelendirmek kaydıyla Elektrik veya Yüksek Gerilim işlerinde en az 1 yıl tecrübeye sahip olmak,
-Elektrik Kuvvetli Akım Tesislerinde (EKAT) Yüksek Gerilim Altında Çalışma İzin Belgesine sahip olmak,
-Askerliğini yapmış olmak.
S-28 Teknisyen 2 Erkek Lise ve Dengi KPSS P94 -Ortaöğretim Kurumlarının Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı ve Dalları veya dengi alandan mezun olmak,
-Belgelendirmek kaydıyla Elektrik Tesisatı ve Pano Alanında en az 1 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak,
-Askerliğini yapmış olmak.
S-29 Teknisyen 1 Lise ve Dengi KPSS P94 -Ortaöğretim Kurumlarının Kimya Teknolojisi Alanı ve Dallarından mezun olmak,
-Mesleği ile ilgili alanda en az 1 yıl deneyimli olduğunu SGK Hizmet Dökümü ile belgelendirmek,
-Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak.
S-30 Teknisyen 1 Erkek Lise ve Dengi KPSS P94 -Ortaöğretim Kurumlarının İnşaat Teknolojisi Alanı ve Dallarından mezun olmak,
-Mesleği ile ilgili alanda en az 1 yıl deneyimli olduğunu SGK Hizmet Dökümü ile belgelendirmek,
-Askerliğini yapmış olmak.
S-31 Teknisyen 1 Erkek Lise ve Dengi KPSS P94 -Ortaöğretim Kurumlarının Tesisat Teknolojisi Alanı ve Dallarından veya Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı ve Dallarından mezun olmak,
-Mesleği ile ilgili alanda en az 1 yıl deneyimli olduğunu SGK Hizmet Dökümü ile belgelendirmek,
-Askerliğini yapmış olmak.
S-32 Çözümleyici 1 Lisans KPSS P3 -Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Bilgi Sistemleri Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Adli Bilişim Mühendisliği, Matematik, Fizik, İstatistik, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Enformatik, Bilgisayar Enformasyon Sistemleri, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Enformasyon Teknolojileri, Matematik Bilgisayar veya Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği bölümü mezunu olmak,
-Mezuniyet sonrası yazılım teknolojileri alanında en az 1 yıl iş tecrübesine sahip olmak,
-Microsoft ASP.NET C# Programlama dilini ve ayrıca farklı 2 adet programlama dilini bildiğini belgelendirmek,
-Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (YDS İngilizce) veya
dengi sınavdan en az D düzeyinde puan almış olmak.
S-33 Programcı 3 Lisans KPSS P3 -Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Bilgi Sistemleri Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Adli Bilişim Mühendisliği, Matematik, Fizik, İstatistik, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Enformatik, Bilgisayar Enformasyon Sistemleri, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Enformasyon Teknolojileri, Matematik Bilgisayar veya Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği bölümü mezunu olmak,
-Mezuniyet sonrası yazılım geliştirme teknolojileri alanında en az 1 yıl iş tecrübesine sahip olmak,
-Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (YDS İngilizce) veya
dengi sınavdan en az D düzeyinde puan almış olmak.

İLAN KODU UNVANI ADET CİNSİYET ÖĞRENİM PUAN TÜRÜ ARANILAN NİTELİKLER

ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR
1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
2- Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak.
3- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
4- Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileliiflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin iflasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
5- Erkek adayların askerlikle ilişkisi bulunmaması (Askerliğini yapmış veya muaf olunması gerekmektedir).
6- 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
7- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.
8- Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı feshetmemiş olmak.
9- Belirtilen öğrenim düzeylerinin birinden mezun olmak, aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.
10- Adayların 2022 KPSS(B) grubu puan türlerinden lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lise mezunları için KPSSP94 puan türüne sahip olması gerekmektedir. Ayrıca deneyim şartı istenilenlerin çalışma süreleri ve belgelerin asılları değerlendirilecektir.
11- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
12- Özel şartlarda istenilen SERTİFİKA, BELGE VE HİZMET SÜRELERİNİN ilanın Resmi Gazete’de yayımlanma tarihinden önce sağlanıyor olması gerekmektedir. İlan tarihinden sonra alınan belge ve sertifikalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI
Adayların ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde, Konya Teknik Üniversitesi resmi internet sayfası www.ktun.edu.tr ‘den temin edilecek başvuru formu ve istenilen diğer belgeleri hazırlayarak, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir. Posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru için istenilen belgeleri eksik getiren, başvuru tarihini geciktiren veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
1- Fotoğraflı başvuru formu, (Üniversitemizin web sayfasından temin edilecektir.)
2- Nüfus cüzdanı fotokopisi,
3- Diploma veya mezuniyet belgesi fotokopisi,
4- 2022 KPSS (B) Grubu Sınav Sonuç Belgesi,
5- Nitelikler bölümünde istenilen alanlarda çalıştığını gösterir, çalışma/görev belgeleri veya sertifikalar,
6 -BARKODLU SGK Hizmet Dökümü, (e-Devletten BARKODLU alınacaktır.)
7- Erkek adayların terhis veya askerlikten muaf olduğunu gösterir belge, (Askerlikten muaf olanların muafiyet nedenini gösteren belgeyi ayrıca eklemeleri gerekmektedir.)
8- S-1 ve S-2 kadroları için Özel Güvenlik Görevlisi kimlik kartı fotokopisi,
9- S-3 ve S-21 kadroları için ehliyet fotokopisi,
10- S-16, S-32 ve S-33 kadroları için yabancı dil belgesi (Son 5 yıl içerisinde alınan belgeler geçerlidir).

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI
Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak sözleşme yapmaya hak kazananların isim listesi ile işe başlamaları için gerekli belgeler, Konya Teknik Üniversitesi resmi internet sayfası www.ktun.edu.tr adresinde yayımlanacaktır. Asıl kazananlardan süresi içerisinde başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır. İşe başlama için gerekli evraklar, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgilerin www.ktun.edu.tr adresinden takip edilmesi gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybederler. Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz. Sözleşme yapılmış olsa dahi fesih edilir. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

İlan edilen Programcı ve Çözümleyici kadrolarına başvuran adaylardan, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 2’inci maddesinin (c) fıkrası gereğince KPSS (B) grubu puanı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puan alan adaydan başlamak suretiyle, ilan edilen kadronun 10 katına kadar aday yazılı ve/veya sözlü sınava tabi tutulacaktır.

NOTLAR:
1- İdarenin uygun görmesi halinde ilanın her aşaması iptal edilebilir veya düzeltme metni yayımlanabilir.
2- Adaylar sadece bir unvan kodu için başvuru yapacaktır. Birden fazla unvan kodu için başvuru yapılması halinde adayın tüm başvuruları geçersiz sayılacak ve değerlendirmeye alınmayacaktır.

İLETİŞİM:
Adres: Konya Teknik Üniversitesi Rektörlüğü, Personel Daire Başkanlığı Akademi Mah.
Yeni İstanbul Cad. No:235/1 Selçuklu/KONYA
Telefonlar : (0332) 205 1186, (0332) 205 1187, (0332) 350 8585

GDS

Gerçek Diyetisyenler Sitesi; sağlık bilimleri, beslenme ve diyetetik alanlarına yönelik bilgi paylaşımının yapıldığı, kâr amacı gütmeyen bir internet platformudur.

Önerilen makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir