Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi KPSS puanıyla diyetisyen alıyor!

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Üniversitemiz bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yer alan Ek 2 nci maddenin (B) fıkrasına göre; Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim 2022 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere toplam 190 Sözleşmeli Personel (4/B) alınacaktır.

NO UNVANI KADRO
ADEDİ
KPSS PUAN
TÜRÜ
AÇIKLAMA ARANAN NİTELİKLER
1 Gemi Adamı
(Usta Gemici)
3 KPSS P3
(LİSANS)
REKTÖRLÜK ●Su Ürünleri Fakültesi mezunu olmak.
●Avlama ve İşleme Teknolojisi bölümünde yüksek lisans yapmış olmak.
●Geçerliliği bulunan Usta Gemici Cüzdanına sahip olmak.
●5 yıl mesleki deneyimi olmak (SGK Hizmet Dökümü ve görev yaptığı Kurumdan çalıştığı alanı gösterir belge)
●Geçerliliği bulunan kısa mesafe telsiz operatörü (KMT) belgesine sahip olmak.
●Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu İki Yıldız Dalıcı Belgesi’ne sahip olmak.
2 Gemi Adamı
(Gemici)
2 KPSS P3
(LİSANS)
REKTÖRLÜK ●Su Ürünleri Fakültesi mezunu olmak.
●Avlama ve İşleme Teknolojisi bölümünde yüksek lisans yapmış olmak.
●Geçerliliği bulunan Usta Gemici Cüzdanına sahip olmak.
●5 yıl mesleki deneyimi olmak (SGK Hizmet Dökümü ve görev yaptığı Kurumdan çalıştığı alanı gösterir belge)
●Geçerliliği bulunan kısa mesafe telsiz operatörü (KMT) belgesine sahip olmak.
●Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Üç Yıldız Dalıcı Belgesi’ne sahip
olmak.
3 Programcı 2 KPSS P93
(ÖNLİSANS)
REKTÖRLÜK ●Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Programcılığı ve Teknikerliği, Bilgisayar Programlama, Bilgisayar Teknikerliği ve Programlama, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama veya Web Teknolojileri ve Programlama önlisans programlarının birinden mezun olmak.
●En az D düzeyinde YDS veya dengi yabancı dil bilgisine sahip olmak.
●İlan son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşından gün almamış olmak.
●Yazılım Geliştirme konularında en az 2 yıl deneyim sahibi olmak ve bunu belgelendirmek
4 Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) (ERKEK) 2 KPSS P94 (ORTAÖĞRE TİM) REKTÖRLÜK ÇANAKKALE / GÖKÇEADA ●Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
●Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak.
●Vardiyalı çalışma düzenine engel durumu olmamak.
●Askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış olmak, tecilli olmak veya muaf olmak).
●Üniversitemiz Rektörlüğüne bağlı tüm yerleşke ve diğer birimlerin açık ve kapalı mekanlarının temizliği ile verilecek diğer işleri yapmaya engel durumu bulunmamak.
●İlan son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşından gün almamış olmak.

 • ÇANAKKALE / GÖKÇEADA ilçesinde görev yapacak.
5 Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) (ERKEK) 1 KPSS P94 (ORTAÖĞRE TİM) REKTÖRLÜK ÇANAKKALE / AYVACIK ●Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
●Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak.
●Vardiyalı çalışma düzenine engel durumu olmamak.
●Askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış olmak, tecilli olmak veya muaf olmak).
●Üniversitemiz Rektörlüğüne bağlı tüm yerleşke ve diğer birimlerin açık ve kapalı mekanlarının temizliği ile verilecek diğer işleri yapmaya engel durumu bulunmamak.
●İlan son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşından gün almamış olmak.

 • ÇANAKKALE / AYVACIK ilçesinde görev yapacak.
6 Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) (ERKEK) 1 KPSS P94 (ORTAÖĞRE TİM) REKTÖRLÜK ÇANAKKALE/ ÇAN ●Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
●Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak.
●Vardiyalı çalışma düzenine engel durumu olmamak.
●Askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış olmak, tecilli olmak veya muaf olmak).
●Üniversitemiz Rektörlüğüne bağlı tüm yerleşke ve diğer birimlerin açık ve kapalı mekanlarının temizliği ile verilecek diğer işleri yapmaya engel durumu bulunmamak.
●İlan son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşından gün almamış olmak.

 • ÇANAKKALE / ÇAN ilçesinde görev yapacak.
7 Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) (ERKEK) 1 KPSS P94 (ORTAÖĞRE TİM) REKTÖRLÜK ÇANAKKALE / GELİBOLU ●Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
●Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak.
●Vardiyalı çalışma düzenine engel durumu olmamak.
●Askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış olmak, tecilli olmak veya muaf olmak).
●Üniversitemiz Rektörlüğüne bağlı tüm yerleşke ve diğer birimlerin açık ve kapalı mekanlarının temizliği ile verilecek
diğer işleri yapmaya engel durumu bulunmamak.
●İlan son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşından gün almamış olmak.

 • ÇANAKKALE / GELİBOLU ilçesinde görev yapacak.
8 Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) (ERKEK) 13 KPSS P94 (ORTAÖĞRE TİM) REKTÖRLÜK ●Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
●Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak.
●Vardiyalı çalışma düzenine engel durumu olmamak.
●Askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış olmak, tecilli olmak veya muaf olmak).
●Üniversitemiz Rektörlüğüne bağlı tüm yerleşke ve diğer birimlerin açık ve kapalı mekanlarının temizliği ile verilecek diğer işleri yapmaya engel durumu bulunmamak.(İl ve İlçede Görev yapacak)
●İlan son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşından gün almamış olmak.
9 Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) (ERKEK) 8 KPSS P94 (ORTAÖĞRE TİM) ADSUM ●Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
●Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak.
●Vardiyalı çalışma düzenine engel durumu olmamak.
●Askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış olmak, tecilli olmak veya muaf olmak).
●İlan son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşından gün almamış olmak.

 • AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİNDE (ADSUM) görev yapacak.
10 Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) (ERKEK) 5 KPSS P94 (ORTAÖĞRE TİM) ÇOMÜ
HASTANE
●Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
●Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak.
●Vardiyalı çalışma düzenine engel durumu olmamak.
●Askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış olmak, tecilli olmak veya muaf olmak).
●İlan son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşından gün almamış olmak.

 • ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ HASTANESİNDE görev yapacak.
11 Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) (KADIN) 2 KPSS P94 (ORTAÖĞRE TİM) REKTÖRLÜK ÇANAKKALE / GÖKÇEADA ●Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
●Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak.
●Vardiyalı çalışma düzenine engel durumu olmamak.
●Üniversitemiz Rektörlüğüne bağlı tüm yerleşke ve diğer birimlerin açık ve kapalı mekanlarının temizliği ile verilecek diğer işleri yapmaya engel durumu bulunmamak.
●İlan son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşından gün almamış olmak.

 • ÇANAKKALE / GÖKÇEADA ilçesinde görev yapacak.
12 Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) (KADIN) 1 KPSS P94 (ORTAÖĞRE TİM) REKTÖRLÜK ÇANAKKALE / LAPSEKİ ●Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
●Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak.
●Vardiyalı çalışma düzenine engel durumu olmamak.
●Üniversitemiz Rektörlüğüne bağlı tüm yerleşke ve diğer birimlerin açık ve kapalı mekanlarının temizliği ile verilecek diğer işleri yapmaya engel durumu bulunmamak.
●İlan son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşından gün almamış olmak.

 • ÇANAKKALE / LAPSEKİ ilçesinde görev yapacak.
13 Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) (KADIN) 1 KPSS P94 (ORTAÖĞRE TİM) REKTÖRLÜK ÇANAKKALE / YENİCE ●Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
●Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak.
●Vardiyalı çalışma düzenine engel durumu olmamak.
●Üniversitemiz Rektörlüğüne bağlı tüm yerleşke ve diğer birimlerin açık ve kapalı mekanlarının temizliği ile verilecek diğer işleri yapmaya engel durumu bulunmamak.
●İlan son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşından gün almamış olmak.

 • ÇANAKKALE / YENİCE ilçesinde görev yapacak.
14 Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) (KADIN) 7 KPSS P94 (ORTAÖĞRE TİM) REKTÖRLÜK ●Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
●Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak.
●Vardiyalı çalışma düzenine engel durumu olmamak.
●Üniversitemiz Rektörlüğüne bağlı tüm yerleşke ve diğer birimlerin açık ve kapalı mekanlarının temizliği ile verilecek diğer işleri yapmaya engel durumu bulunmamak.
●İlan son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşından gün almamış olmak.
15 Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) (KADIN) 4 KPSS P94 (ORTAÖĞRE TİM) ADSUM ●Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
●Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak.
●Vardiyalı çalışma düzenine engel durumu olmamak.
●İlan son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşından gün almamış olmak.
●AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİNDE (ADSUM) görev yapacak.
16 Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) (KADIN) 7 KPSS P94 (ORTAÖĞRE TİM) ÇOMÜ
HASTANE
●Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
●Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak.
●Vardiyalı çalışma düzenine engel durumu olmamak.
●İlan son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşından gün almamış olmak.
●ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ HASTANESİNDE görev yapacak.
17 Destek Personeli (Şoför) (ERKEK) 1 KPSS P94 (ORTAÖĞRE TİM) REKTÖRLÜK ●Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
●En az 10 yıl hizmeti olmak, bunun 5 yılını Üniversitelerde çalışmış olmak. (Belgelendirmek kaydıyla, SGK dökümü veya çalıştığı kurumdan onaylı görev belgesi alınacak.)
●B ve E sınıfı ehliyete sahip olmak.
●Genel İş Sağlığı ve Güvenliği Sertifikasına sahip olmak.
●Kişisel Stres Yönetimi Sertifikasına sahip olmak.
●Kriz Yönetimi Sertifikasına sahip olmak.
●İlk Yardım Sertifikasına sahip olmak.
●SRC2 ve SRC4 Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmak.
●TS EN ISO/IEC 17021-1 ilgili IAF Zorunlu Dokümanları Eğitimi sertifikasına sahip olmak.
●Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak.
●Vardiyalı çalışma düzenine engel durumu olmamak.
●Askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış olmak, tecilli olmak veya muaf olmak).
18 Destek Personeli (Şoför) (ERKEK) 1 KPSS P94 (ORTAÖĞRE TİM) REKTÖRLÜK ●Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
●En az 10 yıl hizmeti olmak, bunun 2 yılını Üniversitelerde çalışmış
olmak. (Belgelendirmek kaydıyla, SGK dökümü veya çalıştığı kurumdan onaylı görev belgesi alınacak.)
●C ve D sınıfı ehliyete sahip olmak.
●SRC2 Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmak.
●Psikoteknik Belgesine sahip olmak.
●Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak.
●Vardiyalı çalışma düzenine engel durumu olmamak.
●Askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış olmak, tecilli olmak veya muaf olmak).
19 Destek Personeli (Taşıma) (ERKEK) 6 KPSS P94 (ORTAÖĞRE TİM) REKTÖRLÜK ●Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
●Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak.
●Vardiyalı çalışma düzenine engel durumu olmamak.
●Askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış olmak, tecilli olmak veya muaf olmak).
●İlan son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşından gün almamış olmak.
20 Koruma ve Güvenlik Görevlisi (ERKEK) 1 KPSS P94 (ORTAÖĞRE TİM) REKTÖRLÜK ÇANAKKALE / BAYRAMIÇ ●Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
●Son başvuru tarihi itibariyle 5188 sayılı Kanun gereği Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve Valilik tarafından düzenlenen geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.
●Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak.
●Vardiyalı çalışma düzenine engel durumu olmamak.
●Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış olmak, tecilli olmak veya muaf olmak).
●Erkek adaylarda en az 170 cm’den kısa boylu olmamak, boy uzunluğunun cm cinsinden son iki rakam ile kilosu arasında farkın 10’dan fazla olmamak. (Örneğin, 190 cm boyundaki adayın kilosunun
en fazla 90+10=100 kilo ile en az 90-10=80 kilo aralığında olması.)
●İlan son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşından gün almamış olmak.

 • ÇANAKKALE / BAYRAMIÇ ilçesinde görev yapacak.
21 Koruma ve Güvenlik Görevlisi (ERKEK) 1 KPSS P94 (ORTAÖĞRE TİM) REKTÖRLÜK ÇANAKKALE / GÖKÇEADA ●Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
●Son başvuru tarihi itibariyle 5188 sayılı Kanun gereği Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve Valilik tarafından düzenlenen geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.
●Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak.
●Vardiyalı çalışma düzenine engel durumu olmamak.
●Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış olmak, tecilli olmak veya muaf olmak).
●Erkek adaylarda en az 170 cm’den kısa boylu olmamak, boy uzunluğunun cm cinsinden son iki rakam ile kilosu arasında farkın
10’dan fazla olmamak. (Örneğin, 190 cm boyundaki adayın kilosunun en fazla 90+10=100 kilo ile en az 90-10=80 kilo aralığında olması.)
●İlan son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşından gün almamış olmak.

 • ÇANAKKALE / GÖKÇEADA ilçesinde görev yapacak.
22 Koruma ve Güvenlik Görevlisi (ERKEK) 1 KPSS P93
(ÖNLİSANS)
REKTÖRLÜK ÇANAKKALE / BİGA ●Herhangi bir Önlisans programından mezun olmak.
●Son başvuru tarihi itibariyle 5188 sayılı Kanun gereği Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve Valilik tarafından düzenlenen geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.
●Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak.
●Vardiyalı çalışma düzenine engel durumu olmamak.
●Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış olmak, tecilli olmak veya muaf olmak).
●Erkek adaylarda en az 170 cm’den kısa boylu olmamak, boy uzunluğunun cm cinsinden son iki rakam ile kilosu arasında farkın
10’dan fazla olmamak. (Örneğin, 190 cm boyundaki adayın kilosunun en fazla 90+10=100 kilo ile en az 90-10=80 kilo aralığında olması.)
●İlan son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşından gün almamış olmak.

 • ÇANAKKALE / BİGA ilçesinde görev yapacak.
23 Koruma ve Güvenlik Görevlisi (ERKEK) 13 KPSS P93
(ÖNLİSANS)
REKTÖRLÜK ●Herhangi bir Önlisans programından mezun olmak.
●Son başvuru tarihi itibariyle 5188 sayılı Kanun gereği Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve Valilik tarafından düzenlenen geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.
●Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak.
●Vardiyalı çalışma düzenine engel durumu olmamak.
●Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış olmak, tecilli olmak veya muaf olmak).
●Erkek adaylarda en az 170 cm’den kısa boylu olmamak, boy uzunluğunun cm cinsinden son iki rakam ile kilosu arasında farkın 10’dan fazla olmamak. (Örneğin, 190 cm boyundaki adayın kilosunun en fazla 90+10=100 kilo ile en az 90-10=80 kilo aralığında olması.)
●İlan son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşından
gün almamış olmak.
24 Koruma ve Güvenlik Görevlisi (ERKEK) 10 KPSS P94 (ORTAÖĞRE TİM) REKTÖRLÜK ●Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
●Son başvuru tarihi itibariyle 5188 sayılı Kanun gereği Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve Valilik tarafından düzenlenen geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.
●Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak.
●Vardiyalı çalışma düzenine engel durumu olmamak.
●Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış olmak, tecilli olmak veya muaf olmak).
●Erkek adaylarda en az 170 cm’den kısa boylu olmamak, boy uzunluğunun cm cinsinden son iki rakam ile kilosu arasında farkın 10’dan fazla olmamak. (Örneğin, 190 cm boyundaki adayın kilosunun en fazla 90+10=100 kilo ile en az 90-10=80 kilo aralığında olması.)
●İlan son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşından gün almamış olmak.
25 Koruma ve Güvenlik Görevlisi (ERKEK) 4 KPSS P93
(ÖNLİSANS)
ADSUM ●Herhangi bir Önlisans programından mezun olmak.
●Son başvuru tarihi itibariyle 5188 sayılı Kanun gereği Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve Valilik tarafından düzenlenen geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.
●Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak.
●Vardiyalı çalışma düzenine engel durumu olmamak.
●Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış olmak, tecilli olmak veya muaf olmak).
●Erkek adaylarda en az 170 cm’den kısa boylu olmamak, boy uzunluğunun cm cinsinden son iki rakam ile kilosu arasında farkın 10’dan fazla olmamak. (Örneğin, 190 cm boyundaki adayın kilosunun en fazla 90+10=100 kilo ile en az 90-10=80 kilo aralığında olması.)
●İlan son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşından gün almamış olmak.

 • AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİNDE

(ADSUM) görev yapacak.

26 Koruma ve Güvenlik Görevlisi (ERKEK) 10 KPSS P93
(ÖNLİSANS)
ÇOMÜ
HASTANE
●Herhangi bir Önlisans programından mezun olmak.
●Son başvuru tarihi itibariyle 5188 sayılı Kanun gereği Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve Valilik tarafından düzenlenen geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.
●Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak.
●Vardiyalı çalışma düzenine engel durumu olmamak.
●Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış olmak, tecilli olmak veya muaf olmak).
●Erkek adaylarda en az 170 cm’den kısa boylu olmamak, boy uzunluğunun cm cinsinden son iki rakam ile kilosu arasında farkın 10’dan fazla olmamak. (Örneğin, 190 cm boyundaki adayın kilosunun
en fazla 90+10=100 kilo ile en az 90-10=80 kilo aralığında olması.)
●İlan son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşından gün almamış olmak.

 • ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ HASTANESİNDE görev yapacak.
27 Koruma ve Güvenlik Görevlisi (ERKEK) 4 KPSS P94 (ORTAÖĞRE TİM) ÇOMÜ
HASTANE
●Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
●Son başvuru tarihi itibariyle 5188 sayılı Kanun gereği Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve Valilik tarafından düzenlenen geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.
●Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak.
●Vardiyalı çalışma düzenine engel durumu olmamak.
●Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış olmak, tecilli olmak veya muaf olmak).
●Erkek adaylarda en az 170 cm’den kısa boylu olmamak, boy uzunluğunun cm cinsinden son iki rakam ile kilosu arasında farkın 10’dan fazla olmamak. (Örneğin, 190 cm boyundaki adayın kilosunun en fazla 90+10=100 kilo ile en az 90-10=80 kilo aralığında olması.)
●İlan son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşından gün almamış olmak.

 • ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ HASTANESİNDE görev yapacak.
28 Koruma ve
Güvenlik Görevlisi(KADIN)
1 KPSS P94 (ORTAÖĞRE TİM) REKTÖRLÜK ÇANAKKALE / GÖKÇEADA ●Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
●Son başvuru tarihi itibariyle 5188 sayılı Kanun gereği Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve Valilik tarafından düzenlenen geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.
●Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak.
●Vardiyalı çalışma düzenine engel durumu olmamak.
●Kadın adaylarda 160 cm’den kısa boylu olmamak, boy uzunluğunun cm cinsinden son iki rakam ile kilosu arasında farkın 10’den fazla olmamak. (Örneğin, 170 cm boyundaki adayın kilosunun en fazla
70+10=80 kilo ile en az 70-10=60 kilo aralığında olması.)
●Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak.
●Vardiyalı çalışma düzenine engel durumu olmamak.
●İlan son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşından gün almamış olmak.

 • ÇANAKKALE / GÖKÇEADA ilçesinde görev yapacak.
29 Koruma ve Güvenlik Görevlisi (KADIN) 1 KPSS P93
(ÖNLİSANS)
REKTÖRLÜK ÇANAKKALE / GELİBOLU ●Herhangi bir Önlisans programından mezun olmak.
●Son başvuru tarihi itibariyle 5188 sayılı Kanun gereği Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve Valilik tarafından düzenlenen geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.
●Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak.
●Vardiyalı çalışma düzenine engel durumu olmamak.
●Kadın adaylarda 160 cm’den kısa boylu olmamak, boy uzunluğunun cm cinsinden son iki rakam ile kilosu arasında farkın 10’den fazla olmamak. (Örneğin, 170 cm boyundaki adayın kilosunun en fazla 70+10=80 kilo ile en az 70-10=60 kilo aralığında olması.)
●Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak.
●Vardiyalı çalışma düzenine engel durumu olmamak.
●İlan son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşından gün almamış olmak.

 • ÇANAKKALE / GELİBOLU ilçesinde görev yapacak.
30 Koruma ve Güvenlik Görevlisi (KADIN) 1 KPSS P94 (ORTAÖĞRE TİM) REKTÖRLÜK ÇANAKKALE / AYVACIK ●Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
●Son başvuru tarihi itibariyle 5188 sayılı Kanun gereği Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve Valilik tarafından düzenlenen geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.
●Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak.
●Vardiyalı çalışma düzenine engel durumu olmamak.
●Kadın adaylarda 160 cm’den kısa boylu olmamak, boy uzunluğunun cm cinsinden son iki rakam ile kilosu arasında farkın 10’den fazla olmamak. (Örneğin, 170 cm boyundaki adayın kilosunun en fazla 70+10=80 kilo ile en az 70-10=60 kilo aralığında olması.)
●Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak.
●Vardiyalı çalışma düzenine engel durumu olmamak.
●İlan son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşından gün almamış olmak.

 • ÇANAKKALE / AYVACIK ilçesinde görev yapacak.
31 Koruma ve Güvenlik Görevlisi (KADIN) 1 KPSS P93
(ÖNLİSANS)
REKTÖRLÜK ÇANAKKALE / LAPSEKİ ●Herhangi bir Önlisans programından mezun olmak.
●Son başvuru tarihi itibariyle 5188 sayılı Kanun gereği Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve Valilik tarafından düzenlenen geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.
●Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak.
●Vardiyalı çalışma düzenine engel durumu olmamak.
●Kadın adaylarda 160 cm’den kısa boylu olmamak, boy uzunluğunun cm cinsinden son iki rakam ile kilosu arasında farkın 10’den fazla olmamak. (Örneğin, 170 cm boyundaki adayın kilosunun en fazla 70+10=80 kilo ile en az 70-10=60 kilo aralığında olması.)
●Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak.
●Vardiyalı çalışma düzenine engel durumu olmamak.
●İlan son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşından gün almamış olmak.

 • ÇANAKKALE /LAPSEKİ ilçesinde görev yapacak.
32 Hemşire 10 KPSS P3
(LİSANS)
ÇOMÜ
HASTANE
●Hemşirelik veya Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Lisans programlarının birinden mezun olmak.
●Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak.
●Vardiyalı çalışma düzenine engel durumu olmamak.
●Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış olmak, tecilli
olmak veya muaf olmak).
●İlan son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşından gün almamış olmak.
33 Hemşire 10 KPSS P3
(LİSANS)
ÇOMÜ
HASTANE
●Hemşirelik veya Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Lisans programlarının birinden mezun olmak.
●Sağlık Bakanlığı Onaylı Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikası veya en az 1 (bir) yıl yoğun bakım ünitelerinde Hemşire olarak çalışmış olmak ve bunu belgelendirmek.
●Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak.
●Vardiyalı çalışma düzenine engel durumu olmamak.
●Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış olmak, tecilli olmak veya muaf olmak).
●İlan son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşından gün almamış olmak.
34 Hemşire 1 KPSS P3
(LİSANS)
ÇOMÜ
HASTANE
●Hemşirelik (İngilizce) programı Lisans mezunu olmak.
●Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak.
●Vardiyalı çalışma düzenine engel durumu olmamak.
●Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış olmak, tecilli olmak veya muaf olmak).
●İlan son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşından gün almamış olmak.
35 Hemşire 1 KPSS P94 (ORTAÖĞRE TİM) ÇOMÜ
HASTANE
●Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik alanından mezun olmak.
●TÜRKAK TS EN ISO/IEC 17024 Standardı Eğitim Belgesine sahip olmak.
●En az 7 (Yedi) yıl Çocuk Yoğun Bakım ünitelerinde Hemşire olarak çalışmış olmak ve bunu belgelendirmek.
●Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak.
●Vardiyalı çalışma düzenine engel durumu olmamak.
●Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış olmak, tecilli olmak veya muaf olmak).
●İlan son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşından gün almamış olmak.
36 Hemşire 1 KPSS P94 (ORTAÖĞRE TİM) ÇOMÜ
HASTANE
●Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik alanından mezun olmak.
●TÜRKAK tarafından düzenlenen İyi Laboratuvar Uygulamaları Eğitimi (İLU) Belgesine sahip olmak.
●Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak.
●En az 2 (İki) yıl mesleki deneyime sahip olmak ve bunu belgelendirmek.
●Vardiyalı çalışma düzenine engel durumu olmamak.
●Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış olmak, tecilli olmak veya muaf olmak).
●İlan son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşından gün almamış olmak.
37 Hemşire 1 KPSS P94 (ORTAÖĞRE TİM) ÇOMÜ
HASTANE
●Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik alanından mezun olmak.
●TÜRKAK TS EN ISO/IEC 17024 Standardı Eğitim Belgesine sahip olmak.
●Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak.
●Vardiyalı çalışma düzenine engel durumu olmamak.
●Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış olmak, tecilli olmak veya muaf olmak).
●İlan son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşından gün almamış olmak.
38 Hemşire 1 KPSS P94 (ORTAÖĞRE TİM) ÇOMÜ
HASTANE
●Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik alanından mezun olmak.
●Üreme Sağlığı Hizmetiçi Eğitimi almış olmak.
●Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak.
●En az 7 (yedi) yıl mesleki deneyime sahip olmak ve bunu belgelendirmek.
●Vardiyalı çalışma düzenine engel durumu olmamak.
●Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış olmak, tecilli olmak veya muaf olmak).
●İlan son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşından gün almamış olmak.
39 Ebe 1 KPSS P3
(LİSANS)
ÇOMÜ
HASTANE
●Ebelik Lisans programlarının birinden mezun olmak.
●En az 1 (bir) yıl mesleki deneyimi olmak ve bunu belgelendirmek.
●Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri
engelleri bulunmamak.
●Vardiyalı çalışma düzenine engel durumu olmamak.
●Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış olmak, tecilli olmak veya muaf olmak).
●İlan son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşından gün almamış olmak.
40 Sağlık Teknikeri (Ağız ve Diş Sağlığı) 5 KPSS P93
(ÖNLİSANS)
ADSUM ●Ağız ve Diş Sağlığı önlisans programından mezun olmak.
●Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak.
●Vardiyalı çalışma düzenine engel durumu olmamak
●Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış olmak, tecilli olmak veya muaf olmak).
●İlan son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşından gün almamış olmak.
41 Sağlık Teknikeri (Diş Protez) 3 KPSS P93
(ÖNLİSANS)
ADSUM ●Diş Protez Teknolojisi, Diş Protez, Diş Protez Teknikerliği önlisans programından mezun olmak.
●Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak.
●Vardiyalı çalışma düzenine engel durumu olmamak
●Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış olmak, tecilli olmak veya muaf olmak).
●İlan son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşından gün almamış olmak.
42 Sağlık Teknikeri (Tıbbi
Görüntüleme)
1 KPSS P93
(ÖNLİSANS)
ADSUM ●Tıbbi Görüntüleme Teknikleri, Radyoloji veya Tıbbi Görüntüleme Teknolojileri önlisans programlarının birinden mezun olmak.
●TÜRKAK TS EN ISO/IEC 17021-1 Eğitimi Belgesine sahip olmak.
●Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak.
●Vardiyalı çalışma düzenine engel durumu olmamak.
●Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış olmak, tecilli olmak veya muaf olmak).
●İlan son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşından gün almamış olmak.
43 Sağlık Teknikeri (İlk ve Acil Yardım) 1 KPSS P93
(ÖNLİSANS)
ADSUM ●İlk ve Acil Yardım, Acil Bakım Teknikerliği, Acil Tıp Teknikerliği, Acil Yardım, Acil Yardım Teknikerliği, Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği, Paramedik, Ambulans ve Acil Yardım önlisans programlarının birinden mezun olmak.
●TÜRKAK TS EN ISO/IEC 17021-1 Eğitimi Belgesine sahip olmak.
●Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak.
●Vardiyalı çalışma düzenine engel durumu olmamak.
●Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış olmak, tecilli olmak veya muaf olmak).
●İlan son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşından gün almamış olmak.
44 Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) 2 KPSS P93
(ÖNLİSANS)
ÇOMÜ
HASTANE
●Sağlık Laboratuvarı, Tıbbi Laboratuvar, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.
●TÜRKAK Metotların Doğrulanması ve Geçerli Kılınması (Validasyon) Eğitimi Belgesine sahip olmak.
●Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak.
●Vardiyalı çalışma düzenine engel durumu olmamak.
●Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış olmak, tecilli olmak veya muaf olmak).
●İlan son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşından gün almamış olmak.
45 Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) 2 KPSS P93
(ÖNLİSANS)
ÇOMÜ
HASTANE
●Sağlık Laboratuvarı, Tıbbi Laboratuvar, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.
●Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak.
●Vardiyalı çalışma düzenine engel durumu olmamak.
●Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış olmak, tecilli olmak veya muaf olmak).
●İlan son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşından gün almamış olmak.
46 Sağlık Teknikeri (Tıbbi
Görüntüleme)
1 KPSS P93
(ÖNLİSANS)
ÇOMÜ
HASTANE
●Tıbbi Görüntüleme Teknikleri, Radyoloji veya Tıbbi Görüntüleme Teknolojileri önlisans programlarının birinden mezun olmak.
●TÜRKAK Metotların Doğrulanması ve Geçerli Kılınması (Validasyon) Eğitimi Belgesine sahip olmak.
●Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri
engelleri bulunmamak.
●Vardiyalı çalışma düzenine engel durumu olmamak.
●Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış olmak, tecilli olmak veya muaf olmak).
●İlan son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşından gün almamış olmak.
47 Sağlık Teknikeri (Tıbbi
Görüntüleme)
1 KPSS P93
(ÖNLİSANS)
ÇOMÜ
HASTANE
●Tıbbi Görüntüleme Teknikleri, Radyoloji veya Tıbbi Görüntüleme Teknolojileri önlisans programlarının birinden mezun olmak.
●TÜRKAK TS ISO 50003 Eğitimi Belgesi ve İleri Mamografi Çekim Teknikleri Sertifikasına sahip olmak.
●Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak.
●Vardiyalı çalışma düzenine engel durumu olmamak.
●Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış olmak, tecilli olmak veya muaf olmak).
●İlan son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşından gün almamış olmak.
48 Sağlık Teknikeri (Tıbbi
Görüntüleme)
1 KPSS P93
(ÖNLİSANS)
ÇOMÜ
HASTANE
●Tıbbi Görüntüleme Teknikleri, Radyoloji veya Tıbbi Görüntüleme Teknolojileri önlisans programlarının birinden mezun olmak.
●Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak.
●Vardiyalı çalışma düzenine engel durumu olmamak.
●Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış olmak, tecilli olmak veya muaf olmak).
●İlan son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşından gün almamış olmak.
49 Sağlık Teknikeri (Odyometri) 1 KPSS P93
(ÖNLİSANS)
ÇOMÜ
HASTANE
●Odyometri veya Odiometri önlisans programlarının birinden mezun olmak.
●Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak.
●Vardiyalı çalışma düzenine engel durumu olmamak.
●Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış olmak, tecilli olmak veya muaf olmak).
●İlan son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşından gün almamış olmak.
50 Sağlık
Teknikeri(Elektronörofi
zyoloji)
1 KPSS P93
(ÖNLİSANS)
ÇOMÜ
HASTANE
●Elektronörofizyoloji önlisans programından mezun olmak.
●EEG-EMG-PSG-İOM-TMS Laboratuvarlarında bulunan Neurosoft marka cihazlarla ilgili kullanıcı Eğitimi Belgesine sahip olmak.
●En az 8 (Sekiz) yıl mesleki deneyime sahip olmak ve bunu belgelendirmek.
●Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak.
●Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış olmak, tecilli olmak veya muaf olmak).
●İlan son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşından gün almamış olmak.
51 Sağlık
Teknikeri(Elektronörofi
zyoloji)
1 KPSS P93
(ÖNLİSANS)
ÇOMÜ
HASTANE
●Elektronörofizyoloji önlisans programından mezun olmak.
●TÜRKAK Metotların Doğrulanması ve Geçerli Kılınması (Validasyon) Eğitimi Belgesine sahip olmak.
●Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak.
●Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış olmak, tecilli olmak veya muaf olmak).
●İlan son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşından gün almamış olmak.
52 Sağlık Teknikeri (Ameliyathan e Teknikerliği) 1 KPSS P93
(ÖNLİSANS)
ÇOMÜ
HASTANE
●Ameliyathane Teknikerliği, Cerrahi Teknikerliği, Ameliyathane Hizmetleri, Cerrahi önlisans programından mezun olmak.
●TÜRKAK TS EN ISO/IEC 27006 Eğitimi ve TÜRKAK TS EN ISO 15189 Eğitimi Belgesine sahip olmak.
●Sterilizasyon Dezenfeksiyon Eğitimi Belgesine sahip olmak.
●Hasta ve Yaşlı Öz Bakımına Destek Olacakların Eğitimi Belgesine sahip olmak.
●Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri
engelleri bulunmamak.
●Vardiyalı çalışma düzenine engel durumu olmamak.
●Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış olmak, tecilli olmak veya muaf olmak).
●İlan son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşından gün almamış olmak.
53 Sağlık Teknikeri (Eczane Hizmetleri) 3 KPSS P93
(ÖNLİSANS)
ÇOMÜ
HASTANE
●Eczane Teknikerliği, Eczane Hizmetleri önlisans programından mezun olmak.
●Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak.
●Vardiyalı çalışma düzenine engel durumu olmamak.
●Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış olmak, tecilli olmak veya muaf olmak).
●İlan son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşından gün almamış olmak.
54 Diğer Sağlık
Personeli
(Perfüzyonist)
2 KPSS P3
(LİSANS)
ÇOMÜ
HASTANE
●Perfüzyon alanında; lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan mezun veya diğer lisans eğitimleri üzerine perfüzyon alanında yüksek lisans yapmış olmak, en az 2 (iki) yıl kamu veya üniversite hastanelerinde MAQUET HL 30 kalp akciğer makinesi ve MAQUET HCU 30 ısıtıcı-soğutucu cihazı kullanım deneyimine sahip olmak ve bunu belgelendirmek.
●Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak.
●Vardiyalı çalışma düzenine engel durumu olmamak.
●Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış olmak, tecilli olmak veya muaf olmak).
●İlan son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşından gün almamış olmak.
55 Diğer Sağlık Personeli (Odyolog) 1 KPSS P3
(LİSANS)
ÇOMÜ
HASTANE
●Odyoloji Lisans programından mezun olmak.
●Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak.
●Vardiyalı çalışma düzenine engel durumu olmamak.
●Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış olmak, tecilli olmak veya muaf olmak).
●İlan son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşından gün almamış olmak.
56 Diyetisyen 1 KPSS P3
(LİSANS)
REKTÖRLÜK ●Beslenme ve Diyetetik Lisans programından mezun olmak.
●TÜRKAK Metotların Doğrulanması ve Geçerli Kılınması (Validasyon) Eğitimi Belgesine sahip olmak.
●Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak.
●Vardiyalı çalışma düzenine engel durumu olmamak.
●Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış olmak, tecilli olmak veya muaf olmak).
57 Biyolog 1 KPSS P3
(LİSANS)
ÇOMÜ
HASTANE
●Biyoloji, Tıbbi Biyolojik Bilimler, Biyoloji Bilimleri ve Biyomühendislik, Moleküler Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoteknoloji, Moleküler Biyoteknoloji, Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji Lisans programlarının birinden mezun olmak.
●Embriyolog Sertifikasına sahip olmak
●Tüp Bebek Merkezinde En az 2 (İki) yıl Embriyolog olarak çalışmış olmak
●ÜYTE Laboratuvar Uygulamaları Eğitimi Sertifikasına sahip olmak
●Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak.
●Vardiyalı çalışma düzenine engel durumu olmamak..
●Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış olmak, tecilli olmak veya muaf olmak).
●İlan son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşından gün almamış olmak.
58 Veteriner Hekim 1 KPSS P3
(LİSANS)
REKTÖRLÜK ●Veteriner Fakültesinden mezun olmak.
●TÜRKAK tarafından düzenlenen İyi Laboratuvar Uygulamaları Eğitimi (İLU) Belgesi, Deneysel Hayvanları Kullanım Sertifikası ve TÜRKAK TS EN ISO/IEC 17043 Standardı Eğitimi Belgesine sahip olmak.
●En az 5 (Beş) yıl mesleki deneyime sahip olmak ve bunu belgelendirmek.
●Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak.
●Vardiyalı çalışma düzenine engel durumu olmamak.
●Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış olmak, tecilli olmak veya muaf olmak).
59 Büro
Personeli
1 KPSS P3
(LİSANS)
REKTÖRLÜK ●Kamu Yönetimi Lisans programından mezun olmak
●TÜRKAK ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi İç Denetçi Eğitimi Belgesine sahip olmak.
●En az 10 (On) yıl mesleki deneyime sahip olmak ve bunu belgelendirmek.
60 Büro
Personeli
3 KPSS P3
(LİSANS)
REKTÖRLÜK ●İktisat, İşletme, Maliye, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans programlarının birinden mezun olmak.
●TÜRKAK TS EN ISO/IEC 17024 Standardı Eğitimi Belgesine sahip olmak.
●İlan son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşından gün almamış olmak.
61 Büro
Personeli
1 KPSS P3
(LİSANS)
ADSUM ●İktisat, İşletme, Maliye, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans programlarının birinden mezun olmak.
●TÜRKAK TS EN ISO/IEC 17024 Standardı Eğitimi Belgesine sahip olmak.
62 Büro
Personeli
1 KPSS P3
(LİSANS)
REKTÖRLÜK ●İşletme Lisans programından mezun olmak.
●TÜRKAK TS EN ISO/IEC 17021-1 ile İlgili IAF Zorunlu Dokümanları Eğitimi ve TS EN ISO/IEC 17025:2017 Standardı Eğitimi Belgesine sahip olmak.
●En az 10 (On) yıl mesleki deneyime sahip olmak ve bunu belgelendirmek.
63 Büro
Personeli
1 KPSS P93
(ÖNLİSANS)
REKTÖRLÜK ●Adalet önlisans programından mezun olmak.
●TÜRKAK TS EN ISO/IEC 17021-1 ile İlgili IAF Zorunlu Dokümanları Eğitimi ve TÜRKAK TS EN ISO/IEC 17024 Standardı Eğitimi Belgesine sahip olmak.
●İlan son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşından gün almamış olmak.
64 Büro
Personeli
1 KPSS P93
(ÖNLİSANS)
ADSUM ●Sosyal Hizmet ve Danışmanlık önlisans programından mezun olmak.
●TÜRKAK TS EN ISO/IEC 17024 Standardı Eğitimi Belgesine sahip olmak.
●İlan son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşından gün almamış olmak.
65 Büro
Personeli
1 KPSS P93
(ÖNLİSANS)
ÇOMÜ
HASTANE
●İş Sağlığı ve Güvenliği önlisans programından mezun olmak.
●İlan son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşından gün almamış olmak.
66 Büro
Personeli
1 KPSS P93
(ÖNLİSANS)
ÇOMÜ
HASTANE
●Radyo ve Televizyon Programcılığı, Fotoğrafçılık ve Kameramanlık, Yeni Medya ve Gazetecilik önlisans programlarından mezun olmak.
●İlan son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşından gün almamış olmak.
67 Teknisyen (Görüntü ve Ses Sistemleri) 1 KPSS P94 (ORTAÖĞRE TİM) REKTÖRLÜK ●Ortaöğretim Kurumlarının Elektrik- Elektronik Teknolojisi Görüntü ve Ses Sistemleri Alanı / Dalından mezun olmak.
●İlgili alanda en az 6 ay çalışmış olmak. (Belgelendirmek kaydıyla, SGK dökümü veya çalıştığı kurumdan onaylı görev belgesi alınacak.)
●Görünü ve Ses Sistemleri Ustalık ve Öğreticilik Belgesine sahip olmak.
●Gerektiğinde her türlü destek hizmetlerinde de (ilgili alanda basit bakım-onarım, dağıtım ve taşıma vb) görev yapacaktır.
●Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak.
●Vardiyalı çalışma düzenine engel durumu olmamak.
●Askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış olmak, tecilli olmak veya muaf olmak).
68 Teknisyen (Elektrik) 1 KPSS P94 (ORTAÖĞRE TİM) ÇOMÜ
HASTANE
●Ortaöğretim Kurumlarının Elektrik, Elektrikçilik, Elektronik, Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı / Dalından mezun olmak.
●İlgili alanda en az 6 ay çalışmış olmak. (Belgelendirmek kaydıyla, SGK dökümü veya çalıştığı kurumdan onaylı görev belgesi alınacak.)
●Gerektiğinde her türlü destek hizmetlerinde de (ilgili alanda basit bakım-onarım, dağıtım ve taşıma vb) görev yapacaktır.
●Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak.
●Vardiyalı çalışma düzenine engel durumu olmamak.
●Askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış olmak, tecilli olmak veya muaf olmak).
●İlan son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşından gün almamış olmak.
●ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ HASTANESİNDE görev yapacak.
69 Teknisyen (Sıhhi Tesisatçı) 1 KPSS P94 (ORTAÖĞRE TİM) ÇOMÜ
HASTANE
●Ortaöğretim Kurumlarının Sıhhi Tesisat, Yapı Tesisat Sistemleri Alanı / Dalından mezun olmak.
●İlgili alanda en az 6 ay çalışmış olmak.(Belgelendirmek kaydıyla, SGK dökümü veya çalıştığı kurumdan onaylı görev belgesi alınacak.)
●Gerektiğinde her türlü destek hizmetlerinde de (ilgili alanda basit bakım-onarım, dağıtım ve taşıma vb) görev yapacaktır.
●Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak.
●Vardiyalı çalışma düzenine engel durumu olmamak.
●Askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış olmak, tecilli olmak veya muaf olmak).
●İlan son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşından gün almamış olmak.

 • ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ HASTANESİNDE görev yapacak.
70 Teknisyen (Karo-Fayans- Kalebodur) 1 KPSS P94 (ORTAÖĞRE TİM) ÇOMÜ
HASTANE
●Ortaöğretim Kurumlarının Yapı Duvarcılığı, Beton Çimento ve Zemin Teknolojisi, Yapı Yüzey Kaplama, Yapı Yüzey Kaplamacılığı Alanı / Dalından mezun olmak.
●İlgili alanda en az 6 ay çalışmış olmak. (Belgelendirmek kaydıyla, SGK dökümü veya çalıştığı kurumdan onaylı görev belgesi alınacak.)
●Gerektiğinde her türlü destek hizmetlerinde de (ilgili alanda basit bakım-onarım, dağıtım ve taşıma vb) görev yapacaktır.
●Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak.
●Vardiyalı çalışma düzenine engel durumu olmamak.
●Askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış olmak, tecilli olmak veya muaf olmak).
●İlan son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşından gün almamış olmak.

 • ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ HASTANESİNDE görev yapacak.
71 Teknisyen

(İklimlendirme ve Soğutma)

1 KPSS P94 (ORTAÖĞRE TİM) ÇOMÜ
HASTANE
●Ortaöğretim Kurumlarının Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme
Alanının Soğutma Sistemleri ve İklimlendirme Sistemleri, İklimlendirme Sistemleri ve Isıtma ve Sıhhi Tesisat Alanı / Dalından mezun olmak.
●İlgili alanda en az 6 ay çalışmış olmak. (Belgelendirmek kaydıyla, SGK dökümü veya çalıştığı kurumdan onaylı görev belgesi alınacak.)
●Gerektiğinde her türlü destek hizmetlerinde de (ilgili alanda basit bakım-onarım, dağıtım ve taşıma vb) görev yapacaktır.
●Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak.
●Vardiyalı çalışma düzenine engel durumu olmamak.
●Askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış olmak, tecilli olmak veya muaf olmak).
●İlan son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşından gün almamış olmak.

 • ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ HASTANESİNDE görev yapacak.
72 Teknisyen (Boya- Badana) 1 KPSS P94 (ORTAÖĞRE TİM) ÇOMÜ
HASTANE
●Ortaöğretim Kurumlarının Yapı Yüzey Kaplama ve Yapı Yüzey Kaplamacılığı Alanı / Dalından mezun olmak.
●İlgili alanda en az 6 ay çalışmış olmak. (Belgelendirmek kaydıyla, SGK dökümü veya çalıştığı kurumdan onaylı görev belgesi alınacak.)
●Gerektiğinde her türlü destek hizmetlerinde de (ilgili alanda basit bakım-onarım, dağıtım ve taşıma vb) görev yapacaktır.
●Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak.
●Vardiyalı çalışma düzenine engel durumu olmamak.
●Askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış olmak, tecilli olmak veya muaf olmak).
●İlan son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşından gün almamış olmak.

 • ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ HASTANESİNDE görev yapacak.
73 Tekniker (Bilgi İşlem Destek
Elemanı)
1 KPSS P93
(ÖNLİSANS)
ADSUM ●Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgisayar Teknolojisi, Bilgisayar Donanımı, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri önlisans programından mezun olmak.
●Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak.
●Vardiyalı çalışma düzenine engel durumu olmamak.
●Askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış olmak, tecilli olmak veya muaf olmak).
●İlan son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşından gün almamış olmak.

 • AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİNDE (ADSUM) görev yapacak.
74 Tekniker (Biyomedikal Cihaz Teknikeri) 1 KPSS P93
(ÖNLİSANS)
ÇOMÜ
HASTANE
●Biyomedikal Cihaz Teknolojisi önlisans programından mezun olmak
●Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak.
●Vardiyalı çalışma düzenine engel durumu olmamak.
●Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış olmak, tecilli olmak veya muaf olmak).
●İlan son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşından gün almamış olmak.

 • ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ HASTANESİNDE görev yapacak.

Genel Şartlar:

►  657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.
►  KPSS B grubu sınavlarından; Lisans mezunları için 2022 KPSS P3, Ön lisans mezunları için 2022 KPSS P93, Ortaöğretim mezunları için 2022 KPSS P94 puanı esas alınacaktır.

Özel Şartlar:
►  Tercih edilecek pozisyonun hizasında yer alan şartları taşıyor olması.
►  Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonlarına başvuracak erkek adaylar için 170 cm’den kısa boylu olmamak, boy uzunluğunun cm cinsinden son iki rakam ile kilosu arasında farkın 10’dan fazla olmamak. (Örneğin, 190 cm boyundaki adayın kilosunun en fazla 90+10=100 kilo ile en az 90-10=80 kilo aralığında olması.)
►  Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonlarına başvuracak kadın adaylar için 160 cm’den kısa boylu olmamak, boy uzunluğunun cm cinsinden son iki rakam ile kilosu arasında farkın 10’dan fazla olmamak. (Örneğin, 190 cm boyundaki adayın kilosunun en fazla 90+10=100 kilo ile en az 90-10=80 kilo aralığında olması.)
►  Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olması.
►  Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması.
►  Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmü gereğince başvuru yapamazlar. Bu hükme aykırı durumu tespit edilenler yerleşmeye hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI
►  Başvuru işlemleri ilanın Resmî Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde yapılabilecektir.
►  Adayların https://ilan.comu.edu.tr/ adresinden başvuru yapılacak pozisyon için gerekli evrakları sisteme eksiksiz olarak yüklemesi ve başvuru işlemini tamamlaması gerekmektedir. Şahsen veya posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
►  Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup birden fazla pozisyona başvuru yapamayacaktır.
►  Başvuru süresince mevcut başvuruda güncelleme yapılabilecek olup tüm sorumluluk kişiye aittir. (Yanlış/Eksik belge yükleme, farklı mezuniyetle başvurma, yanlış pozisyona başvurma vb.)
►  Adayların KPSS puan türü, yılı ve puanı ÖSYM web servisleri aracılığı ile alınacaktır. İlgili pozisyon için istenen KPSS puan türü ve yılı uygun olmayan adaylar başvuru yapamayacaktır.
►  Lise mezuniyet belgelerinin başvuru sistemine yüklenmesi gerekmektedir. Yükseköğretim Mezuniyet Belgeleri ise YÖKSİS kayıtlarından çekilecektir. YÖKSİS kayıtlarında yer almayan Yükseköğretim Mezuniyet Belgeleri için adaylar mezun olduğu Üniversite ile iletişime geçerek mezuniyet kayıtlarını YÖKSİS’e eklettirdikten sonra başvuru yapabileceklerdir.
►  Adaylar deneyim için E-devletten alacakları barkodlu SGK Hizmet Dökümünü (Meslek kodunu gösterir) veya Kurumundan alacağı çalışma süresini ve unvanını açıkça belirtir ONAYLI çalışma belgesini yüklemeleri gerekmektedir. Staj süreleri mesleki deneyim olarak kabul edilmeyecektir.
►  Sertifika istenilen pozisyonlar için; ilan başvuru süresi içinde alınan sertifikalar kabul edilmeyecektir.
►  Başvuru süresi içerisinde ilan edilen pozisyonlar için herhangi bir ön değerlendirme yapılmayacaktır. İlan süresi bitimi itibariyle her bir pozisyon için KPSS puanı en yüksek adaydan başlanarak başvurular kontrol edilecek ve kontenjan dahilinde ASIL ve YEDEK listesi belirlenecektir.
►  Kontenjan dahilinde belirlenen ASIL ve YEDEK dışında kalan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI
►  Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmayacaktır. KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak sözleşme yapmaya hak kazananların isim listesi, istenen gerekli belgeler, başvuru zamanı, evrakların teslim edilme şekli ve diğer şartlar Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’nın http://personel.comu.edu.tr/ web adresinden ilan edilecektir.
►  Koruma ve Güvenlik Görevlisi için pozisyonun kadro sayısının 10 (on) katı kadar, diğer pozisyonlar için ise kadro sayısının 2 (iki) katı kadar YEDEK aday belirlenecektir. ASIL olarak atanmaya hak kazanan adayların kesin kayıt için başvuru yapmaması, şartları taşımıyor olması veya hakkından feragat etmesi halinde yedek adaylar sırasıyla çağırılacaktır.
►  Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için asıl ve yedek olarak belirlenen adaylar boy/kilo kontrolünün sağlanması amacıyla ilan edilecek tarihlerde Personel Daire Başkanlığı’na şahsen başvuru yapacaklardır.
►  Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuracak adaylar için; incelenen adayın boy-kg şartını sağlamadığı takdirde sıra ile sonraki adayların başvuruları değerlendirilecektir.
►  Yerleşmeye hak kazanan adaylardan (göreve başlamaları öncesinde) 3. Basamak Sağlık Kuruluşundan Tam Teşekküllü Sağlık Kurulu Raporu istenecektir.
►  Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır.
►  İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.
►  Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İLETİŞİM
İlan ile ilgili sorular için; 0 (286) 218 00 18 – Dahili: 10122 – 10121 – 10123 – 10132 – 10120

GDS

Gerçek Diyetisyenler Sitesi; sağlık bilimleri, beslenme ve diyetetik alanlarına yönelik bilgi paylaşımının yapıldığı, kâr amacı gütmeyen bir internet platformudur.

Önerilen makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir