Yüksek lisans yeni unvan kazandırır mı?

Kişinin diyetisyen, mühendis, hemşire, mimar ve biyolog gibi unvanları almasında lisans öğreniminin yanı sıra, yüksek lisans öğrenimi de etkili midir?

Danıştay 5. Dairesi bu konuya ilişkin önemli bir karar verdi. Danıştay, mevzuat hükümlerine yer verdikten sonra:

Ülkemizde bir meslek ve bu mesleğin unvanını alabilmenin, ancak o meslekle ilgili lisans eğitimi yapmakla mümkün olacağında kuşkuya yer bulunmamaktadır, dedi.

Kararda yüksek lisansa ilişkin olarak ise şu değerlendirmeye yer verildi:

Buna karşılık master (yüksek lisans) öğrenimi, söz konusu bent hükmünde de belirtildiği gibi, belirli bir konuda uzmanlaşmanın ilk basamağını oluşturmakta ancak, kişilere bu eğitime göre bir meslek veya mesleki unvan sağlamamaktadır.

Karar metni için tıklayınız.

Karardan da anlaşılacağı gibi BESYO mezunu olup yurt dışında ya da ülkemizde beslenme bilimleri yüksek lisansı bitirenler beslenme uzmanı unvanı kullanamaz ve beslenme listesi veremezler. 

Beslenme ve diyetetik lisans mezunu olmamasına karşın beslenme uzmanı unvanını kullananları BİMER’e şikayet ediniz.

Yorum yapın

*

code