Yaşam için beslenme

Beslenme, ana karnından itibaren yaşamın tamamlanması yani ölüme kadar geçen her süreçte yaşamın vazgeçilmezi olarak yer alan temel bir gereksinimdir.

Bireylerin yeterli, dengeli ve sağlıklı beslenmesi, hatalı beslenme alışkanlıkları kazanmaması; toplumda obezite, kalp ve damar hastalıkları, diyabet ve kanser gibi hastalıkların görülme riskinin azalması, PEM (protein ve enerji malnütrisyonu)’nun, vitamin ve mineral yetersizliklerinin önlenmesi, beslenmeyla ilişkili sağlık sorunlarının asgari seviyeye indirilmesinde rol oynayan koruyucu faktörlerden biridir.

Beslenmede esas olan besin ögelerinin türleri, miktarları, özellikleri ve vücut çalışmasındaki fonksiyonlarının, besinlerin bileşimi, fiziksel ve kimyasal özellikleri, üretimden tüketime kadar uygulanan işlemlerin besin kalitesine etkilerini, farklı yaş, cinsiyet, çalışma ve özel durumda olan bireyler ve gruplar için uygun beslenme planlarının oluşturulmasını irdeler.

Yorum yapın

*

code