Yarım milyon sağlıkçı için acil çözüm üretilmeli!

Yazimakinesi.net olarak Ataması Yapılmayan Sağlıkçılar ve Sağlık Profesyonelleri Platformu Başkan Yardımcısı ve Saha Koordinatörü Aras Ali Altıntaş’a sosyal medya üzerinden sorular yönelttik ve cevapları da yine sosyal medya yoluyla aldık. Soruları Eğitimci-Yazar Zeki Kara yöneltmiştir.

Platform olarak yoksa dernek olarak çalışmalarınızı sürdürüyorsunuz? Örgütlenmeniz nasıl şu an?

İlk önce ataması yapılmayan sağlıkçılar platformunu kurduk, ardından bunu daha resmi bir hale getirmek için “Atama Bekleyen ve Kamu Dışı Çalışan Sağlıkçılar Derneği”ni kurduk fakat dernek yeteri kadar üyelerden destek görmediği için kısa bir süre sonra kapandı, bunun üzerine platform olarak devam etme kararı aldık ve şimdi de hem “Ataması Yapılmayan Sağlıkçılar Platformu” hem de resmi bir platform olan ve 12 derneğin bir araya gelerek oluşturduğu “Sağlık Profesyonelleri Platformu” olarak çalışmalarımıza devam etmekteyiz.

Sağlık alanında atama bekleyen yüz binlerce mezun var, mezun-istihdam dengesi nasıl kurulmalı sizce?

Bu sorunun iki farklı nedeni var. Bunlardan ilki: Mezun edilen sağlıkçı ile kamu ve özelde istihdam edilen sağlıkçı arasındaki dengesizlik. OCED rakamları baz alınırsa ve Sağlık Bakanlığı geçtiğimiz yıllarda yayınlanan 2023 hedeflerindeki rakamlara ulaşmak için adımlar atar ise atama bekleyen sayısının büyük bir kısmını eritmiş olacaktır. Tabi bu sayıyı sadece eritmek değil sayının her geçen yıl daha da artmasını önlemek de gerekiyor. Öncelikle bunu Sağlık Bakanlığı ve YÖK’ün bir araya gelerek planlamasını ihtiyaca göre belirlemesi gerekiyor.

Öte yandan çoğu özel ve vakıf üniversitelerinde sağlık bölümleri asılsız vaatlerle para kazanma aracı haline geldi, bir an önce bunların da önüne geçilmeli. Şu an halihazırda 550 bine yakın atama bekleyen diplomalı sağlıkçının olduğu göz önüne alınarak bir istihdam denge politikası yaratılmalı.

Bir diğer önemli sorun ise 550 bin mezun diplomalı sağlıkçı atama beklerken Halk Eğitim’den veya özel kuruluşlardan aldıkları sertifikalar ile diploması olmayan insanların sağlıkçı sıfatı kazanmaları (kazandığını zannetmeleri) ve gerçek sağlıkçıların yerine kamuda ve özelde istihdam edilmeleri kesinlikle önlenmelidir. Özellikle hizmet alımı yoluyla kamu hastanelerinde kendilerine yer bulabilen bu insanların önüne geçilmelidir. İlgili mesleğin eğitimini almış okulunu okumuş, emek vermiş, yıllarını harcamış diplomalı sağlıkçıya değil de gittikleri iki aylık kurslarla aldıkları sertifikalar ile kendini sağlıkçı (!) zannedenleri istihdam etmek en büyük adaletsizlik örneği olarak karşımıza çıkmaktadır.

İkinci olarak: Biz Sağlık Bakanlığı’nın 550 bin mezunu bir anda istihdam edemeyeceğini çok iyi bilmekteyiz fakat özel sektörde de kendine iş bulamayan bu insanlara da bir çıkar yol sağlanmalıdır. Özel sektörde alakasız insanlar istihdam edilmekte. Ayrıca özel sektörde kendine zor da olsa iş bulan arkadaşlarımız müthiş bir emek sömürüsü ile karşı karşıya kalmaktadır. Ağır iş yükü adaletsiz ücret gibi sorunlar nedeniyle gençlerimizin çoğu gözünü Devlet memurluğuna dikmek zorunda bırakılıyor. Özel sektörü denetleyebilecek bir otokontrol mekanizmasının kurulması ile bu sorun çözüme kavuşacaktır.

Son önerim ise Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip ERDOĞAN’ın “Gençlerimizin önünü açıp girişimcilik fırsatı vereceğiz.” cümlesinin Sağlık Bakanlığı’na da ilham aracı olmasını ve girişimci sağlıkçıların önündeki bürokratik engellerin kaldırılması olacaktır. Nitekim birçok bürokratik engel yüzünden gençlerimiz kendi işlerini kurmaktan vazgeçmek zorunda kalıyor. Tabi bir de bunun sermaye kısmı var. Hükümetin sağlık alanında girişimde bulunmak isteyen diplomalı bu sağlıkçılara gerek kredi, gerekse geri ödeme ve vade konusunda teşvik edici paketler hazırlanması, önlerindeki bürokratik engelleri de kaldırması gerekmektedir. Bu tavsiye ve öneriler daha da arttırılabilir fakat öncelikli olanlar bunlardır.

Sağlık Bakanlığı 2018 yılı sözleşmeli memur atamalarını tamamladı sanırım, başka alım olacak mı?

Sağlık Bakanlığı, atama bekleyen sağlıkçıların bizler öncülüğünde yaptığı sosyal medya etkinlikleri ve Sayın Cumhurbaşkanımızın bu taleplerimizi duyup verdiği direktif ile son on yılın en yüksek atamasını yaptı. Yüksek dediysek de tabii ki bu sayı atama bekleyen sağlıkçılar göz önüne alınınca devede kulak misali. Atama bekleyen sağlıkçı sayısı 550 bin iken yapılan atama sayısı bu yıl için 27 bindir. Bu rakam son 10 yılın en yüksek rakamı olabilir fakat mezun sayısı göze alınınca ve Bakanlığın taşrada-sahada olan ihtiyacı da düşünülürse hiç de iç açıcı değildir. Sağlık Bakanlığı bu atamaların tamamını bu yıl için gerçekleştirdi fakat biz bu sayının yeterli olmadığını biliyoruz ve yeni bir ek atama yapılması için çeşitli çalışmalar yürütmekteyiz. Eski Sağlık Bakan Yardımcımız Sayın Ahmet Baha Öğütken ile yaptığımız son görüşmede ek atama talebimizi dile getirmiş ve kendisinden olumlu dönüş almıştık fakat Bakanlığın her ne kadar fazladan atama yapmak istese de hep bir Maliye Bakanlığı engeline takıldığına da şahit oluyoruz. Şimdi tek temennimiz yeni Sağlık Bakanımız Sayın Dr. Fahrettin Koca’nın bu taleplerimizi dikkate alıp Maliye Bakanlığı’nı ikna etmesi ve puan sınırında kalan birçok arkadaşımızın yüzünü güldürmesidir.

Sosyal medyayı da yakından takip ediyoruz. Etkinlik ve çalışmaları siz organize ediyorsunuz? Etkinlik yaparken en çok neyde zorlanıyorsunuz, sosyal medya etkinlikleri işe yarıyor mu?

Sosyal medya etkinlikleri organize etmenin birçok zorluğu var. Bunlardan ilki atama bekleyen sağlıkçıları mücadele içine katmak ve aktif hale getirmek için harcadığımız zaman. İkincisi yapılan etkinliklerde atama bekleyen sağlıkçı sayısına oranla yeterli katılımın sağlanamaması. Ve son olarak da sizde çok iyi biliyorsunuz ki sosyal medya bir umman ve normal şartlar altında hiç yapmayacakları söylemeyecekleri şeyleri insanlar sahte hesaplarla çok rahat yapabiliyor. Sosyal medyanın böyle bir özgürlük sahası yaratmasıdır. Birçok insanın gerçek yüzlerini sahte hesaplarla ortaya dökmesini sağlıyor. Tabi bunu yapan insanlar bir elin parmaklarını geçmese de bizlerdeki mücadele azmini baltalıyorlar. Böyle davranan insanların çoğu da o an için yaptığımız çalışmanın işine gelmemesinden dolayıdır. Örneğin; biz geçen yıl atamaların bir an önce yapılması için etkinlikler yaparken son sınıf öğrencileri bizlerin bütün çalışmalarını sabote etmeye çalıştılar çünkü onlar olası bir atamaya yetişemiyorlardı ve onlardan daha önce mezun olmuş insanların değil de kendilerinin atanması ve onları beklememiz gerektiğini düşünüyorlardı. Bu tarz örnekleriniz epey çok.

Sosyal medya etkinliklerinin işe yaraması konusuna gelince kesinlikle yaradığını eminim yukarda da belirttiğim gibi Cumhurbaşkanımız ona yönelik yaptığımız bir haftalık sosyal medya etkinliğinden sonra Sağlık Bakanlığı’na direktif verip atama sayısını yükseltilmesini istiyor ve bunu da bizzat biz Sağlık Bakanlığı’na yaptığımız teşekkür ziyaretinde Bakan Yardımcımızın ağzından işitmiştik. Hatta kendisi bize değil de Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür etmeniz gerekiyor, o istedi diye de belirtmişti.

Platform olarak yeni Bakan ve ekibiyle görüşme olanağı bulabildiniz mi? Taleplerinizi aktarmayı sürdürecek misiniz?

Yeni Bakanımız ve Bakan yardımcılarımız belli olduktan hemen sonra saha koordinatörü olarak ben randevu girişimlerinde bulundum hatta en son yeni Bakan Yardımcılarımızdan Sayın Doktor Şuayip BİRİNCİ ile bir görüşme olanağı buldum, randevu talebimizi ilettim kendisi benden bir bilgi notu istedi ve kısa sürede dönüş yapacağını belirtti. Biz tabii ki Sağlık Bakanlığı’na ulaşmayı ve onlara taleplerimizi aktarmayı sürdüreceğiz. Biz bugüne dek hem Bakanlığın hem atama bekleyenlerin lehine çalışmalar yürüttük. Birçok konuda Bakanlığa, sahanın problemlerini aktardık ve çözüm önerilerinde bulunduk, bunu yapmaya da elimizden geldiğince devam edeceğiz.

Atama bekleyen sağlıkçılara siyaset, bürokrasi, sendikalar yeteri kadar destek veriyor mu?

Atama bekleyen sağlıkçılara geçtiğimiz dönem Milliyetçi Hareket Partisinden ve Cumhuriyet Halk Partisinden milletvekilleri destek olmaya çalıştılar ama bu dönem henüz hiçbir siyasi parti tarafından atama bekleyen sağlıkçılarla ilgili bir gündem yaratılmadı. Şunu belirtmeden geçmeyelim; atama bekleyen sağlıkçıların en büyük destekçisi eski Sağlık Bakan Yardımcımız Sayın Ahmet Baha Öğütken oldu. Kendisinin tekrar Bakanlıkta görev alamaması bizim için büyük bir üzüntü kaynağıdır. Sendikalara gelince Türk Sağlık Sen dışında atama bekleyen sağlıkçılar konusu üzerine düşen, onlarla birlikte mücadele eden ve bu mücadelede devamlılık sağlayan olmadı. Sendikaların tamamının atama bekleyen sağlıkçılar konusuna yeteri kadar özen göstermesi gerekmekte, buradan da kendilerine çağrı yapmış olalım.

[toggle title=”Medi haber”]https://www.medihaber.com/guncel/altintas-500-bin-saglikci-icin-cozum-uretilmeli-2-h6571.html[/toggle]

GDS

Gerçek Diyetisyenler Sitesi; sağlık bilimleri, beslenme ve diyetetik alanlarına yönelik bilgi paylaşımının yapıldığı, kâr amacı gütmeyen bir internet platformudur.

Önerilen makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir