Uzaktan yüksek lisans eğitimi almak isteyen diyetisyenlere duyuru

yuksek lisans

Uzaktan eğitim (e-Öğrenim ya da e-Learning) en temel anlamıyla, iletişim teknolojilerinin kullanılarak zaman ve mekan bağımsız olarak insanların eğitim almalarının sağlanmasıdır. Bu sayede yaşadıkları yerlerde eğitim olanakları kısıtlı olanların, ya da iş saatlerinde çalıştığı için eğitimine, kişisel gelişimine zaman ayıramayan bireylerin istedikleri eğitimi almaları sağlanmaktadır.

Uzaktan eğitimin özellikleri

 • Uzaktan eğitim zaman bağımsızdır. Bir birey, kendine en uygun zamanda eğitimine kaldığı yerden devam edebilir. Eğitimlerini tamamlayabilmek için ona verilen zaman aralığını nasıl kullanacağına tamamen kendisi karar verir.
 • Uzaktan Eğitim mekan bağımsızdır. Yaşadıkları yerlerde eğitim olanakları kısıtlı olan bireylerin, herhangi bir yer değişimine gerek kalmadan, istedikleri kalitede eğitim almaları sağlanır. Böylece, eğitimin en büyük dertlerinden biri olan “eğitimde fırsat eşitliği” sorununun büyük ölçüde üstesinden gelme şansını verir.
 • Uzaktan eğitim, öğrencinin daha sorumlu davranmasını sağlar. Öğrenci, dersleri kendi kişisel gelişimi için aldığının bilincinde olduğu ve de derslere istediği zaman ara verip istediği zaman kaldığı yerden devam etme özgürlüğünü elinde tuttuğu için dersleri zamanında bitirip bitirmeme, başarılı olup olmama tamamen kendi insiyatifindedir.
 • Uzaktan eğitim tamamen bireysel değildir. Dersleri alan diğer öğrencilerle ve dersten sorumlu öğretim üyeleriyle bilgi teknolojilerinin verdiği imkanları kullanarak (e-posta, sohbet, forum vb…) iletişime geçmek, ortak projelerde çalışmak mümkündür.

Kısaca özetlemek gerekirse, günümüzde e-Öğrenim ya da bazen e-Learning olarak adlandırılan uzaktan eğitim bazı durumlarda örgün eğitime alternatif olarak düşünülebileceği gibi, çoğu durumda örgün eğitimi destekleyici bir unsur konumundadır. Gelecekte, teknolojinin daha da gelişmesi, yaygınlaşması ve eğitim almak isteyen birey sayısındaki artış gibi gelişmeler uzaktan eğitimi, eğitim sistemleri içerisinde önemli bir alternatif durumuna getirecektir.

Yüksek lisans seviyesinde uzaktan eğitim veren üniversitelerin ve programların sayısı her geçen eğitim döneminde artış göstermektedir. Yüksek lisans eğitimine devam ederken, aynı zamanda iş hayatını da sürdürmek isteyenler, ya da bulunduğu şehrin dışındaki bir üniversiteden yüksek lisans eğitimi almak isteyenler için çok önemli bir alternatif haline gelen uzaktan eğitim, çağımızın teknolojik gelişmeleriyle birlikte örgün eğitimle yarışabilecek kalitede eğitim sunabilmektedir.

Uzaktan eğitim programlarına YÖK onayı verilmesi de uzaktan eğitimin gerçek anlamda yüksek lisans eğitimi verebildiğinin ve yüksek lisans programının gereklerini yerine getirebilecek bir eğitim platformu sağladığının bir göstergesi sayılmaktadır.

Uzaktan eğitimde dersin işlenişi

Uzaktan eğitim için seçilen yöntem, dersin içeriğine ve hedef kitleye bağlı olarak farklılık arz eder. Bir uzaktan eğitim yöntemi bir ders için uygun olabilirken başka bir ders için de başka bir uzaktan eğitim yöntemi uygun olabilir.

Uzaktan eğitim programlarında dersin işleniş biçimini yine bir uzaktan eğitim metodu olan açıköğretim fakültesindeki sisteme benzetebiliriz. Dersleri size sunulan online ortamlarda takip edersiniz, sınavlar ise çoğu zaman klasik metodla  yapılmaktadır. (açıköğretim fakültesinde derslerin televizyondan anlatılıp sınavların klasik yöntemle yapılması gibi…)
Sınav dönemlerinde açıklanan tarihlerde ve belirlenen salonlarda tıpkı açıköğretim programlarında olduğu gibi bir araya gelen program öğrencileri yazılı ya da test tipi sınavlara girerler.

Eğitimler bazen senkron bazense asenkron olmaktadır. Senkron eğitimlerde daha önceden belirlenengün ve saatte öğrenciler bilgisayar başında bulunur ve sanal bir sınıf ortamında sınıf arkadaşları ve öğretmeni ile bir araya gelmiş olur. Sanal sınıf ortamlarında öğretmene soru sorabilen öğrenciler aynı zamanda uzaktan eğitimin eksik yanı olan sosyal etkileşimi de sağlamış olurlar. Senkron eğitim zaman bağımsız değildir fakat mekan bağımsızdır. Şehrin, ülkenin ve hatta dünyanın farklı yerlerindeki öğrenciler, aynı anda sanal bir sınıfta bir araya gelir ve birbirleriyle sosyal paylaşımlar içerisinde olabilirler.

Asenkron eğitim ise hem zaman hem mekan bağımsız olarak adlandırılabilen uzaktan eğitim türüdür.Size açık olan dersleri istediğiniz gün ve saatte girip takip edebilir. Tekrar girdiğinizde kaldığınız yerden devam edebilir, eğitmeninize ya da arkadaşlarınıza eğer online değillerse daha sonra cevaplanmak üzere sorular sorabilir, paylaşımlarda bulunabilirsiniz.

Uzaktan eğitim programları bazı zamanlarda yüz yüze eğitimle de desteklenebilmektedir. Başvuru yaptığınız yüksek lisans programı eğer eğitimin bazı aşamalarında bir arada olmayı gerektiriyorsa klasik eğitim yöntemlerinden de yararlanılabilmektedir.

Uzaktan eğitimde sınavlar nasıl yapılmaktadır ?

Sınavlar çoğu zaman klasik sınav yöntemleriyle yani belli gün ve saatlerde bir araya gelinmek suretiyle yapılmaktadır. Ara sınavlarda online uygulamalar söz konusu olsa da final sınavları için klasik yüz yüze yöntemler tercih edilmektedir.

Uzaktan eğitim programlarına başvuru nasıl yapılmaktadır?

Uzaktan eğitim programlarına da diğer yüksek lisans programlarına yapıldığı şekilde başvurular yapılmaktadır. ALES veya GMAT veya GRE sınavlarından (ALES dışındaki sınavların kabul edilip edilmediğini başvuru yaptığınız enstitüden öğrenebilirsiniz) yeterli puan alan ve diğer belgelerini tamamlayan lisans mezunları uzaktan eğitim yüksek lisans programlarına başvuru yapabilirler.

Yüksek lisans başvuru şartları ile ilgili detaylı bilgiye “yüksek lisans” başlığından ulaşabilirsiniz.

Normal eğitim ile uzaktan eğitim arasında ne fark var?

Hukuki olarak hiçbir fark bulunmamaktadır. Temel fark uzaktan eğitim öğrencilerinin sürekli üniversiteye devam mecburiyeti bulunmamaktadır. Görülen derslerin içerikleri bire bir aynıdır. Dersler İnternet üzerinden verilecek şekilde hazırlanmaktadır.

Diplomada herhangi bir fark var mıdır?

Alacağınız diplomanın örgün eğitimde verilen diploma ile birebir aynı olup olmadığını, üzerinde “uzaktan eğitim” ibaresi bulunup bulunmadığını ilgili enstitüden öğreniniz. Bazı programlar örgün öğretim mezunlarının sahip olduğu diplomanın birebir aynısını verirken bazı üniversitelerin programlarının diplomalarında Uzaktan Eğitim ibaresi yer almaktadır.

Uzaktan eğitim ücretleri

Uzaktan eğitim program ücretleri üniversite ve başvurulan programa göre farklılık göstermektedir.
Örnek teşkil etmesi için aşağıdaki tezsiz yüksek lisans programlarının ücretlerini inceleyiniz.
(2014-2015 eğitim yılı)

 • Anadolu Ünv. Konaklama İşletmeciliği (e-Konaklama): 200 TL Kredi Ücreti – Web Sitesi
 • Maltepe Ünv. e-MBA: 9.980 TL (Türkçe), 11.315 TL (İngilizce) – Web Sitesi
 • Bilgi Ünv. e-MBA: 22.500 TL (Türkçe), 33.500 TL (İngilizce) – Web Sitesi
 • Bahçeşehir Ünv.  e-MBA: 18.000 TL – Web Sitesi
 • Bahçeşehir Ünv.  e-MBA İngilizce: 18.000 TL – Web Sitesi
 • Sakarya Ünv. e-MBA: 5.250 TL – Web Sitesi
 • Sakarya Ünv. e-Bilişim Teknolojileri: 5.250 TL – Web Sitesi
 • Sakarya Ünv. e-Mühendislik Yönetimi: 5.250 TL – Web Sitesi
 • Fatih Ünv. e-MBA (Türkçe): 14.000 TL – Web Sitesi
 • Atılım Ünv. e-MBA: 4.800 USD – Web Sitesi
 • Beykent Ünv. e-MBA (Türkçe): 9.500 TL – Web Sitesi
 • Işık Üniversitesi e-MBA: 12.475 TL- Web Sitesi
 • İstanbul Aydın Üniversitesi e-MBA: 12.000 TL- Web Sitesi

Uzaktan eğitimin avantajları

 • Artan eğitim fırsatları (Geçmişte çalışıyor olmak, öğrenim görmek istenen yerin uzaklığı ve benzeri sebeplerden dolayı yaşanan zorluklar günümüzde teknolojiden yararlanılarak sunulan uzaktan eğitim modeliyle aşılıyor.)
 • Farklı coğrafi konumlarda daha fazla kişiye ulaşması gereken eğitimin zamanında verilmesi
 • Çok farklı yerlerde olabilen konu uzmanları gerçek zamanda erişim
 • Öğretim ortam ve metotlarında artan esneklik
 • Öğretmen ve öğretim ortam kaynaklarının paylaşımındaki artış
 • Öğrencinin çalıştığı yerde eğitilmesinin sağlanması ile artan üretkenlik
 • Öğrenci yolculukları ve masraflarında azalma
 • Öğretim ortamı ile gerçek çalışma ortamı arasındaki farklılığının azalması
 • Öğretim masraflarında önemli ölçüde azalma
 • Öğrencilerin derslere erişimini kolaylaştırma
 • Bilgiye erişimin hızlanması ve kolaylaşması
 • Öğretim materyallerinin dağıtımının hızlanması

Uzaktan eğitim veren üniversiteler

Yüksek lisans seviyesinde uzaktan eğitim programları bulunan YÖK onaylı başlıca üniversiteler aşağıdaki gibidir:

Afyon Kocatepe Üniversitesi
Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim Programları ve Öğretim  Uzaktan Yüksek Lisans
Afyon Kocatepe Üniversitesi İnternet ve Bilişim Teknolojileri  Uzaktan Yüksek Lisans
Afyon Kocatepe Üniversitesi İş Güvenliği Uzaktan Yüksek Lisans

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi Tarım Ekonomisi Uzaktan Yüksek Lisans

Amasya Üniversitesi

Amasya Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Uzaktan Yüksek Lisans

Ankara Üniversitesi

Ankara Üniversitesi Gazetecilik  Uzaktan Yüksek Lisans
Ankara Üniversitesi İnsan İlişkileri  Uzaktan Yüksek Lisans
Ankara Üniversitesi Sosyal Hizmet  Uzaktan Yüksek Lisans
Ankara Üniversitesi Sağlık Kurumları Yöneticiliği  Uzaktan Yüksek Lisans

Anadolu Üniversitesi

Anadolu Üniversitesi Konaklama İşletmeciliği Uzaktan Yüksek Lisans
Anadolu Üniversitesi Kurumsal İletişim Uzaktan Yüksek Lisans
Anadolu Üniversitesi Uzaktan Öğretim Uzaktan Yüksek Lisans

Atatürk Üniversitesi

Atatürk Üniversitesi Executive MBA  Uzaktan Yüksek Lisans
Atatürk Üniversitesi Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği  Uzaktan Yüksek Lisans
Atatürk Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği  Uzaktan Yüksek Lisans
Atatürk Üniversitesi Halk Sağlığı Hemşireliği  Uzaktan Yüksek Lisans
Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Esasları  Uzaktan Yüksek Lisans
Atatürk Üniversitesi Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği  Uzaktan Yüksek Lisans
Atatürk Üniversitesi Güvenlik ve Adli Bilimler Hukuku  Uzaktan Yüksek Lisans
Atatürk Üniversitesi Türkçe Eğitimi Uzaktan Yüksek Lisans
Atatürk Üniversitesi e-MBA Uzaktan Yüksek Lisans
Atatürk Üniversitesi Pazarlama Uzaktan Yüksek Lisans
Atatürk Üniversitesi Sağlık Kurumları Yöneticiliği Uzaktan Yüksek Lisans
Atatürk Üniversitesi Eğitim Programları ve Öğretim Uzaktan Yüksek Lisans

Bahçeşehir Üniversitesi

Bahçeşehir Üniversitesi e-MBA Uzaktan Yüksek Lisans – Ön Başvuru

Bartın Üniversitesi

Bartın Üniversitesi Orman Endüstri Mühendisliği  Uzaktan Yüksek Lisans
Bartın Üniversitesi Orman Mühendisliği Uzaktan Yüksek Lisans
Bartın Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri  Uzaktan Yüksek Lisans

Başkent Üniversitesi

Başkent Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi  Uzaktan Yüksek Lisans – Ön Başvuru

Beykent Üniversitesi

Beykent Üniversitesi e-MBA Uzaktan Yüksek Lisans – Ön Başvuru
Beykent Üniversitesi Kent Yönetimi ve Coğrafi Bilgi Sistemleri  Uzaktan Yüksek Lisans – Ön Başvuru

Bülent Ecevit Üniversitesi

Bülent Ecevit Üniversitesi e-MBA Uzaktan Yüksek Lisans
Bülent Ecevit Üniversitesi İktisat Uzaktan Yüksek Lisans

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi  Uzaktan Yüksek Lisans
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlköğretim – Sınıf Öğretmenliği Uzaktan Yüksek Lisans

Doğu Akdeniz Üniversitesi

Doğu Akdeniz Üniversitesi Bankacılık ve Finans Uzaktan Yüksek Lisans
Doğu Akdeniz Üniversitesi E-Konaklama İşletmeciliği Uzaktan Yüksek Lisans

Ege Üniversitesi

Ege Üniversitesi Eğitim Programları ve Öğretim  Uzaktan Yüksek Lisans
Ege Üniversitesi Finans Ekonomisi ve Yönetimi  Uzaktan Yüksek Lisans
Ege Üniversitesi İktisat Uzaktan Yüksek Lisans
Ege Üniversitesi Lojistik Yönetimi Uzaktan Yüksek Lisans
Ege Üniversitesi e-MBA Uzaktan Yüksek Lisans

Erzincan Üniversitesi

Erzincan Üniversitesi e-MBA Uzaktan Yüksek Lisans

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi  Uzaktan Yüksek Lisans

Fatih Üniversitesi

Fatih Üniversitesi Biyoetik  Uzaktan Yüksek Lisans – Ön Başvuru
Fatih Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları  Uzaktan Yüksek Lisans – Ön Başvuru
Fatih Üniversitesi e-MBA  Uzaktan Yüksek Lisans – Ön Başvuru
Fatih Üniversitesi Finans  Uzaktan Yüksek Lisans – Ön Başvuru
Fatih Üniversitesi Matematik  Uzaktan Yüksek Lisans – Ön Başvuru
Fatih Üniversitesi Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi Uzaktan Yüksek Lisans – Ön Başvuru
Fatih Üniversitesi Siyaset Bilimi  Uzaktan Yüksek Lisans – Ön Başvuru
Fatih Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Uzaktan Yüksek Lisans – Ön Başvuru
Fatih Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Uzaktan Yüksek Lisans – Ön Başvuru
Fatih Üniversitesi Uluslararası Ticaret Uzaktan Yüksek Lisans – Ön Başvuru
Fatih Üniversitesi Yerel Yönetimler Uzaktan Yüksek Lisans – Ön Başvuru

Gazi Üniversitesi

Gazi Üniversitesi Adli Bilişim Uzaktan Yüksek Lisans
Gazi Üniversitesi Bilgisayar Eğitimi Uzaktan Yüksek Lisans
Gazi Üniversitesi Bilişim Sistemleri Uzaktan Yüksek Lisans
Gazi Üniversitesi Elektronik-Bilgisayar Eğitimi Uzaktan Yüksek Lisans
Gazi Üniversitesi Sağlık Bilişimi Uzaktan Yüksek Lisans
Gazi Üniversitesi Sağlık Kurumları Yöneticiliği Uzaktan Yüksek Lisans
Gazi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Uzaktan Yüksek Lisans

Gaziantep Üniversitesi

Gaziantep Üniversitesi e-MBA Uzaktan Yüksek Lisans

Gediz Üniversitesi

Gediz Üniversitesi e-MBA Uzaktan Yüksek Lisans – Ön Başvuru
Gediz Üniversitesi Sağlık Kuruluşları Yöneticiliği Uzaktan Yüksek Lisans – Ön Başvuru

Hacettepe Üniversitesi

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Ekonomisi ve Farmakoekonomi  Uzaktan Yüksek Lisans
Hacettepe Üniversitesi Sağlık Kurumları Yöneticiliği Uzaktan Yüksek Lisans

Işık Üniversitesi

Işık Üniversitesi e-MBA Uzaktan Yüksek Lisans – Ön Başvuru

İnönü Üniversitesi

İnönü Üniversitesi Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Uzaktan Yüksek Lisans
İnönü Üniversitesi Halk Sağlığı Hemşireliği Uzaktan Yüksek Lisans
İnönü Üniversitesi Sağlık Kurumları Yöneticiliği Uzaktan Yüksek Lisans

İstanbul Arel Üniversitesi

İstanbul Arel Üniversitesi e-MBA Uzaktan Yüksek Lisans – Ön Başvuru
İstanbul Arel Üniversitesi Sağlık Kurumları Yöneticiliği Uzaktan Yüksek Lisans – Ön Başvuru
İstanbul Arel Üniversitesi Yönetim ve Organizasyon Uzaktan Yüksek Lisans – Ön Başvuru

İstanbul Aydın Üniversitesi

İstanbul Aydın Üniversitesi e-MBA Uzaktan Yüksek Lisans – Ön Başvuru

İstanbul Esenyurt Üniversitesi

İstanbul Esenyurt Üniversitesi e-MBA Uzaktan Yüksek Lisans – Ön Başvuru
İstanbul Esenyurt Üniversitesi Sağlık Kurumları Yöneticiliği  Uzaktan Yüksek Lisans – Ön Başvuru
İstanbul Esenyurt Üniversitesi Yönetim ve Organizasyon  Uzaktan Yüksek Lisans – Ön Başvuru

İstanbul Kültür Üniversitesi

İstanbul Kültür Üniversitesi e-MBA Uzaktan Yüksek Lisans – Ön Başvuru

İstanbul Üniversitesi

İstanbul Üniversitesi Enformatik Uzaktan Yüksek Lisans
İstanbul Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Uzaktan Yüksek Lisans
İstanbul Üniversitesi Finansal Ekonomi Uzaktan Yüksek Lisans
İstanbul Üniversitesi Kültürel Miras Alanlarının Yönetimi  Uzaktan Yüksek Lisans
İstanbul Üniversitesi Müze Yönetimi  Uzaktan Yüksek Lisans
İstanbul Üniversitesi Sermaye Piyasası Uzmanlığı  Uzaktan Yüksek Lisans
İstanbul Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Uzaktan Yüksek Lisans

İzmir Ekonomi Üniversitesi

İzmir Ekonomi Üniversitesi e-MBA  Uzaktan Yüksek Lisans – Ön Başvuru

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi e-MBA Uzaktan Yüksek Lisans
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Kamu Yönetimi Uzaktan Yüksek Lisans
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Kurumları Yöneticiliği Uzaktan Yüksek Lisans

Karabük Üniversitesi

Karabük Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Uzaktan Yüksek Lisans
Karabük Üniversitesi e-MBA Uzaktan Yüksek Lisans

Karadeniz Teknik Üniversitesi

Karadeniz Teknik Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Uzaktan Yüksek Lisans
Karadeniz Teknik Üniversitesi İlköğretim – Sınıf Öğretmenliği  Uzaktan Yüksek Lisans
Karadeniz Teknik Üniversitesi Kamu Yönetimi  Uzaktan Yüksek Lisans
Karadeniz Teknik Üniversitesi e-MBA  Uzaktan Yüksek Lisans

Kocaeli Üniversitesi

Kocaeli Üniversitesi e-MBA  Uzaktan Yüksek Lisans

Maltepe Üniversitesi

Maltepe Üniversitesi e-MBA  Uzaktan Yüksek Lisans – Ön Başvuru

Mersin Üniversitesi

Mersin Üniversitesi e-MBA  Uzaktan Yüksek Lisans

Mevlana Üniversitesi

Mevlana Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi  Uzaktan Yüksek Lisans – Ön Başvuru
Mevlana Üniversitesi Eğitim Yönetimi, Teftişi,Planlaması ve Ekonomisi Uzaktan Yüksek Lisans – Ön Başvuru
Mevlana Üniversitesi e-MBA Uzaktan Yüksek Lisans – Ön Başvuru
Mevlana Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Uzaktan Yüksek Lisans – Ön Başvuru

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi e-MBA Uzaktan Yüksek Lisans

Okan Üniversitesi

Okan Üniversitesi Bankacılık Uzaktan Yüksek Lisans – Ön Başvuru
Okan Üniversitesi Gayrimenkul Finansmanı ve Değerleme Uzaktan Yüksek Lisans – Ön Başvuru
Okan Üniversitesi Lojistik Yönetimi Uzaktan Yüksek Lisans – Ön Başvuru
Okan Üniversitesi e-MBA Uzaktan Yüksek Lisans – Ön Başvuru
Okan Üniversitesi Muhasebe ve Denetim Uzaktan Yüksek Lisans – Ön Başvuru

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Yönetimi Teftişi ve Planlaması Uzaktan Yüksek Lisans
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Uzaktan Yüksek Lisans
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Uzaktan Yüksek Lisans
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Taşınmaz Değerleme ve Geliştirme Uzaktan Yüksek Lisans
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Evde Bakım Hemşireliği Uzaktan Yüksek Lisans
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Yönetimi Uzaktan Yüksek Lisans
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Uzaktan Yüksek Lisans
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yerel Yönetimler Uzaktan Yüksek Lisans

Sakarya Üniversitesi

Sakarya Üniversitesi Mühendislik Yönetimi Uzaktan Yüksek Lisans
Sakarya Üniversitesi Bilişim Teknolojileri Uzaktan Yüksek Lisans
Sakarya Üniversitesi Eğitim Programları ve Öğretim Uzaktan Yüksek Lisans
Sakarya Üniversitesi Eğitim Yönetimi ve Denetimi  Uzaktan Yüksek Lisans
Sakarya Üniversitesi Finans ve İktisat  Uzaktan Yüksek Lisans
Sakarya Üniversitesi Kalite Yönetimi  Uzaktan Yüksek Lisans
Sakarya Üniversitesi Kamu Yönetimi  Uzaktan Yüksek Lisans
Sakarya Üniversitesi Kariyer Psikolojik Danışmanlık  Uzaktan Yüksek Lisans
Sakarya Üniversitesi Mahalli İdareler ve Şehircilik  Uzaktan Yüksek Lisans
Sakarya Üniversitesi Maliye Uzaktan Yüksek Lisans
Sakarya Üniversitesi e-MBA Uzaktan Yüksek Lisans
Sakarya Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Uzaktan Yüksek Lisans
Sakarya Üniversitesi Önleyici Rehberlik Uzaktan Yüksek Lisans
Sakarya Üniversitesi Tarih – Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Uzaktan Yüksek Lisans
Sakarya Üniversitesi Toplumsal Yapı ve Sosyal Değişim Analizleri Uzaktan Yüksek Lisans
Sakarya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği Uzaktan Yüksek Lisans
Sakarya Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Uzaktan Yüksek Lisans

Süleyman Demirel Üniversitesi

Süleyman Demirel Üniversitesi e-MBA Uzaktan Yüksek Lisans
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisat Uzaktan Yüksek Lisans
Süleyman Demirel Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Uzaktan Yüksek Lisans
Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Yönetimi Uzaktan Yüksek Lisans

Zirve Üniversitesi

Zirve Üniversitesi Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi  Uzaktan Yüksek Lisans – Ön Başvuru
Zirve Üniversitesi e-MBA Uzaktan Yüksek Lisans – Ön Başvuru
Zirve Üniversitesi Mühendislik Yönetimi Uzaktan Yüksek Lisans – Ön Başvuru
Zirve Üniversitesi Sağlık Kurumları Yöneticiliği Uzaktan Yüksek Lisans – Ön Başvuru
Zirve Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Uzaktan Yüksek Lisans – Ön Başvuru

YÖK UZAKTAN EĞİTİM YÖNETMELİĞİ için tıklayınız.

Yüksek Lisans Sitesi

GDS

Gerçek Diyetisyenler Sitesi; sağlık bilimleri, beslenme ve diyetetik alanlarına yönelik bilgi paylaşımının yapıldığı, kâr amacı gütmeyen bir internet platformudur.

Önerilen makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir