Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı 2 “ar-ge uzmanı” diyetisyen alacak

TÜSEB Sağlık enstitüleri

Başkanlığımıza bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar İle Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 673 üncü maddesi ve 16/11/2022 tarihli ve 32015 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Yönetmeliğine istinaden 61 (altmışbir) Ar-Ge Uzmanı alımı gerçekleştirilecektir.

Referans Kodu Kadro Unvanı Adet Aranılan Nitelikler
TÜSEB-2023-02-01 Ar-Ge Uzmanı 1
 1. Moleküler Onkoloji, Tıbbi Biyoloji, Tıbbi Genetik, Tıbbi Biyoloji ve Genetik, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyomühendislik, Genetik ve Biyomühendislik, Biyoinformatik, Biyokimya, Biyoteknoloji, Biyoloji, Kimya Mühendisliği veya Moleküler Tıp alanlarının herhangi birinden en az tezli Yüksek Lisans mezuniyet derecesine sahip olmak.
 2. YDS’den en az 70 (yetmiş) İngilizce dil puanı almış olmak veya dil yeterliği bakımından buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak ve bunu belgelendirmek. (Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) sınav sonucu kabul edilmeyecektir.)
 3. En az üç yıl kamu ve/veya özel sektör çalışma tecrübesine sahip olmak ve bunu belgelendirmek. (Tecrübe bilgisi, barkodlu SGK Tescil ve Hizmet Dökümü/İşyeri Unvan Listesi ibraz edilecektir. Doktora mezunları için tecrübe şartı aranmayacaktır.)
 4. Tercihen Ulusal veya Uluslararası fonlarca desteklenmiş kanser alanındaki projelerde görev yapmış veya yapıyor olmak veya SCOPUS veri tabanında taranan dergilerde kanser alanında yayın yapmış olmak.
 5. Bu pozisyon kapsamında istihdam edilecek aday İstanbul İlinde çalıştırılacaktır.
TÜSEB-2023-02-02 Ar-Ge Uzmanı 1
 1. Moleküler Onkoloji, Tıbbi Biyoloji, Tıbbi Genetik, Tıbbi Biyoloji ve Genetik, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyomühendislik, Genetik ve Biyomühendislik, Biyoinformatik, Biyokimya, Biyoteknoloji, Biyoloji, Kimya Mühendisliği veya Moleküler Tıp alanlarının herhangi birinden en az tezli Yüksek Lisans mezuniyet derecesine sahip olmak.
 2. YDS’den en az 70 (yetmiş) İngilizce dil puanı almış olmak veya dil yeterliği bakımından buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak ve bunu belgelendirmek. (Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) sınav sonucu kabul edilmeyecektir.)
 3. En az üç yıl kamu ve/veya özel sektör çalışma tecrübesine sahip olmak ve bunu belgelendirmek. (Tecrübe bilgisi, barkodlu SGK Tescil ve Hizmet Dökümü/İşyeri Unvan Listesi ibraz edilecektir. Doktora mezunları için tecrübe şartı aranmayacaktır.)
 4. Tercihen Ulusal veya Uluslararası fonlarca desteklenmiş kanser alanındaki projelerde görev yapmış veya yapıyor olmak veya SCOPUS veri tabanında taranan dergilerde kanser alanında yayın yapmış olmak.
 5. Bu pozisyon kapsamında istihdam edilecek aday Ankara İlinde çalıştırılacaktır.
TÜSEB-2023-02-03 Ar-Ge Uzmanı 1  

 1. Moleküler Onkoloji, Tıbbi Biyoloji, Tıbbi Genetik, Tıbbi Biyoloji ve Genetik, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyomühendislik, Genetik ve Biyomühendislik, Biyoinformatik, Biyokimya, Biyoteknoloji, Biyoloji, Kimya Mühendisliği veya Moleküler Tıp alanlarının herhangi birinden Doktora mezuniyet derecesine sahip olmak.
 2. YDS’den en az 70 (yetmiş) İngilizce dil puanı almış olmak veya dil yeterliği bakımından buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak ve bunu belgelendirmek. (Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) sınav sonucu kabul edilmeyecektir.)
 3. Tercihen Ulusal veya Uluslararası fonlarca desteklenmiş kanser alanındaki projelerde görev yapmış veya yapıyor olmak veya SCOPUS veri tabanında taranan dergilerde kanser alanında yayın yapmış olmak.
 4. Tercihen kanser alanında yurt dışında akademik deneyimi bulunmak.
 5. Bu pozisyon kapsamında istihdam edilecek aday İstanbul İlinde çalıştırılacaktır.

TÜSEB-2023-02-04

Ar-Ge Uzmanı

1

 1. Moleküler Onkoloji, Tıbbi Biyoloji, Tıbbi Genetik, Tıbbi Biyoloji ve Genetik, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyomühendislik, Genetik ve Biyomühendislik, Biyoinformatik, Biyokimya, Biyoteknoloji, Biyoloji, Kimya Mühendisliği veya Moleküler Tıp alanlarının herhangi birinden Doktora mezuniyet derecesine sahip olmak.
 2. YDS’den en az 70 (yetmiş) İngilizce dil puanı almış olmak veya dil yeterliği bakımından buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak ve bunu belgelendirmek. (Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınav sonucu kabul edilmeyecektir.)
 3. Tercihen Ulusal veya Uluslararası fonlarca desteklenmiş kanser alanındaki projelerde görev yapmış veya yapıyor olmak veya SCOPUS veri tabanında taranan dergilerde kanser alanında yayın yapmış olmak.
 4. Tercihen kanser alanında yurt dışında akademik deneyimi bulunmak.
 5. Bu pozisyon kapsamında istihdam edilecek aday Ankara İlinde çalıştırılacaktır.
TÜSEB-2023-02-05 Ar-Ge Uzmanı 2
 1. Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoteknoloji, Tıbbi Biyoloji, Tıbbi Genetik, Biyomühendislik veya Biyoinformatik alanlarının herhangi birinden en az tezli Yüksek Lisans mezuniyet derecesine sahip olmak.
 2. YDS’den en az 70 (yetmiş) İngilizce dil puanı almış olmak veya dil yeterliği bakımından buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak ve bunu belgelendirmek. (Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) sınav sonucu kabul edilmeyecektir.)
 3. En az üç yıl kamu ve/veya özel sektör çalışma tecrübesine sahip olmak ve bunu belgelendirmek. (Tecrübe bilgisi, barkodlu SGK Tescil ve Hizmet Dökümü/İşyeri Unvan Listesi ibraz edilecektir. Doktora mezunları için tecrübe şartı aranmayacaktır.
 4. Tercihen en az iki bilgisayar programlama dili bilmek (C++, R, Phyton, Perl vb.).
 5. Tercihen biyolojik verilerin analizi için metot geliştirme konusunda çalışmış olmak, biyolojik moleküllerin etkileşimleri, modelleme, simülasyon gibi alanlarda deneyim sahibi olmak.
 6. Tercihen Unix ve Unix benzeri işletim sistemlerinde (Linux ve dağıtımlarından en az birinde) tecrübe sahibi olmak ve linux komut satırı araçlarını (grep, sed, awk vb.) kullanabilmek.
 7. Bu pozisyon kapsamında istihdam edilecek adaylar İstanbul İlinde çalıştırılacaktır.
TÜSEB-2023-02-06 Ar-Ge Uzmanı 3
 1. Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoteknoloji, Tıbbi Biyoloji, Tıbbi Genetik, Biyomühendislik veya Biyoinformatik alanlarının herhangi birinden en az tezli Yüksek Lisans mezuniyet derecesine sahip olmak.
 2. YDS’den en az 70 (yetmiş) İngilizce dil puanı almış olmak veya dil yeterliği bakımından buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak ve bunu belgelendirmek. (Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) sınav sonucu kabul edilmeyecektir.)
 3. En az üç yıl kamu ve/veya özel sektör çalışma tecrübesine sahip olmak ve bunu belgelendirmek. (Tecrübe bilgisi, barkodlu SGK Tescil ve Hizmet Dökümü/İşyeri Unvan Listesi ibraz edilecektir. Doktora mezunları için tecrübe şartı aranmayacaktır.)
 4. Tercihen Yeni Nesil Dizileme teknolojileri ile gerçekleştirilen tüm genom dizileme yöntemlerinin iş akışlarını gerçekleştirme deneyimine sahip olmak.
 5. Tercihen genomik çalışmalarda kullanılan temel biyoinformatik uygulamalar, araçlar, yazılımlar ve iş akışları üzerine tecrübe sahibi olmak.
 6. Bu pozisyon kapsamında istihdam edilecek adaylar Ankara İlinde çalıştırılacaktır.
TÜSEB-2023-02-07 Ar-Ge Uzmanı 1
 1. Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoteknoloji, Tıbbi Biyoloji, Tıbbi Genetik veya Biyomühendislik bölümlerinin herhangi birinden en az tezli Yüksek Lisans mezuniyet derecesine sahip olmak.
 2. YDS’den en az 70 (yetmiş) İngilizce dil puanı almış olmak veya dil yeterliği bakımından buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak ve bunu belgelendirmek. (Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) sınav sonucu kabul edilmeyecektir.)
 3. En az üç yıl kamu ve/veya özel sektör çalışma tecrübesine sahip olmak ve bunu belgelendirmek. (Tecrübe bilgisi, barkodlu SGK Tescil ve Hizmet Dökümü/İşyeri Unvan Listesi ibraz edilecektir. Doktora mezunları için tecrübe şartı aranmayacaktır.)
 4. Tercihen aşı ve biyoteknolojik ilaç geliştirme konusunda deneyimli olmak.
 5. Tercihen nükleik asit tabanlı (mRNA, DNA) aşı geliştirilmesi konularında çalışmış olmak ve konuyla ilgili proje deneyimine sahip olmak.
 6. Bu pozisyon kapsamında istihdam edilecek aday Ankara İlinde çalıştırılacaktır.
TÜSEB-2023-02-08 Ar-Ge Uzmanı 2  

 1. Sağlık Yönetimi, Sağlık Kurumları İşletmeciliği veya diğer İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) bölümlerinin herhangi birinden Lisans mezuniyet derecesine sahip olmak.
 2. Alanında en az tezli Yüksek Lisans mezuniyet derecesine sahip olmak.
 3. YDS’den en az 70 (yetmiş) İngilizce dil puanı almış olmak veya dil yeterliği bakımından buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak ve bunu belgelendirmek. (Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) sınav sonucu kabul edilmeyecektir.)
 4. En az üç yıl kamu ve/veya özel sektör çalışma tecrübesine sahip olmak ve bunu belgelendirmek. (Tecrübe bilgisi, barkodlu SGK Tescil ve Hizmet Dökümü/İşyeri Unvan Listesi ibraz edilecektir. Doktora mezunları için tecrübe şartı aranmayacaktır.)
 5. Tercihen sağlık politikaları, sağlık yönetimi, sağlık ekonomisi ve finansmanı, sağlık insan gücü, sağlık bilişimi, halk sağlığı, sağlık endüstrisi, sağlık teknolojisi değerlendirme, küresel sağlık, sağlık turizmi ve istatistik alanlarının herhangi birinde tez çalışması ve/veya akademik çalışmaları olmak.
 6. Bu pozisyon kapsamında istihdam edilecek adaylar İstanbul İlinde çalıştırılacaktır.
TÜSEB-2023-02-09 Ar-Ge Uzmanı 1  

 1. Biyomedikal Mühendisliği veya Tıp Mühendisliği bölümlerinin herhangi birinden Lisans mezuniyet derecesine sahip olmak.
 2. Alanında en az tezli Yüksek Lisans mezuniyet derecesine sahip olmak.
 3. YDS’den en az 70 (yetmiş) İngilizce dil puanı almış olmak veya dil yeterliği bakımından buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak ve bunu belgelendirmek. (Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) sınav sonucu kabul edilmeyecektir.)
 4. En az üç yıl kamu ve/veya özel sektör çalışma tecrübesine sahip olmak ve bunu belgelendirmek. (Tecrübe bilgisi, barkodlu SGK Tescil ve Hizmet Dökümü/İşyeri Unvan Listesi ibraz edilecektir. Doktora mezunları için tecrübe şartı aranmayacaktır.)
 5. Tercihen sağlık politikaları, sağlık yönetimi, sağlık ekonomisi ve finansmanı, sağlık insan gücü, sağlık bilişimi, halk sağlığı, sağlık endüstrisi, sağlık teknolojisi değerlendirme, küresel sağlık, sağlık turizmi ve istatistik alanlarının herhangi birinde tez çalışması ve/veya akademik çalışmaları olmak.
 6. Bu pozisyon kapsamında istihdam edilecek aday İstanbul İlinde çalıştırılacaktır.
TÜSEB-2023-02-10 Ar-Ge Uzmanı 1  

 1. İstatistik bölümünden Lisans mezuniyet derecesine sahip olmak.
 2. Alanında en az tezli Yüksek Lisans mezuniyet derecesine sahip olmak.
 3. YDS’den en az 70 (yetmiş) İngilizce dil puanı almış olmak veya dil yeterliği bakımından buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak ve bunu belgelendirmek. (Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) sınav sonucu kabul edilmeyecektir.)
 4. En az üç yıl kamu ve/veya özel sektör çalışma tecrübesine sahip olmak ve bunu belgelendirmek. (Tecrübe bilgisi, barkodlu SGK Tescil ve Hizmet Dökümü/İşyeri Unvan Listesi ibraz edilecektir. Doktora mezunları için tecrübe şartı aranmayacaktır.)
 5. Tercihen sağlık politikaları, sağlık yönetimi, sağlık ekonomisi ve finansmanı, sağlık insan gücü, sağlık bilişimi, halk sağlığı, sağlık endüstrisi, sağlık teknolojisi değerlendirme, küresel sağlık, sağlık turizmi ve istatistik alanlarının herhangi birinde tez çalışması ve/veya akademik çalışmaları olmak.
 6. Bu pozisyon kapsamında istihdam edilecek aday İstanbul İlinde çalıştırılacaktır.
TÜSEB-2023-02-11 Ar-Ge Uzmanı 1  

 1. Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık veya Hemşirelik bölümlerinin herhangi birinden Lisans mezuniyet derecesine sahip olmak.
 2. Hemşirelik bölümünden mezun olanlar için en az tezli Yüksek Lisans mezuniyet derecesine sahip olmak.
 3. YDS’den en az 70 (yetmiş) İngilizce dil puanı almış olmak veya dil yeterliği bakımından buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak ve bunu belgelendirmek. (Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) sınav sonucu kabul edilmeyecektir.)
 4. En az üç yıl kamu ve/veya özel sektör çalışma tecrübesine sahip olmak ve bunu belgelendirmek. (Tecrübe bilgisi, barkodlu SGK Tescil ve Hizmet Dökümü/İşyeri Unvan Listesi ibraz edilecektir. Doktora mezunları için tecrübe şartı aranmayacaktır.)
 5. Tercihen sağlık politikaları, sağlık yönetimi, sağlık ekonomisi ve finansmanı, sağlık insan gücü, sağlık bilişimi, halk sağlığı, sağlık endüstrisi, sağlık teknolojisi değerlendirme, küresel sağlık, sağlık turizmi ve istatistik alanlarının herhangi birinde tez çalışması ve/veya akademik çalışmaları olmak.
 6. Bu pozisyon kapsamında istihdam edilecek aday İstanbul İlinde çalıştırılacaktır.
TÜSEB-2023-02-12 Ar-Ge Uzmanı

5

 

 1. Sağlık Yönetimi, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık veya Hemşirelik bölümlerinin herhangi birinden Lisans ve bu alanlardan en az tezli Yüksek Lisans mezuniyet derecesine sahip olmak.
 2. YDS’den en az 70 (yetmiş) İngilizce dil puanı almış olmak veya dil yeterliği bakımından buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak ve bunu belgelendirmek. (Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) sınav sonucu kabul edilmeyecektir.)
 3. En az üç yıl kamu ve/veya özel sektör çalışma tecrübesine sahip olmak ve bunu belgelendirmek. (Tecrübe bilgisi, barkodlu SGK Tescil ve Hizmet Dökümü/İşyeri Unvan Listesi ibraz edilecektir. Doktora mezunları için tecrübe şartı aranmayacaktır.)
 4. Tercihen Sağlık Hizmetlerinde Kalite ve Akreditasyon deneyimine sahip olmak.
 5. Bu pozisyon kapsamında istihdam edilecek adaylar Ankara İlinde çalıştırılacaktır.
TÜSEB-2023-02-13 Ar-Ge Uzmanı 1  

 1. Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyomühendislik, Tıp, Kimya, Veterinerlik veya Eczacılık bölümlerinin herhangi birinden Lisans mezuniyet derecesine sahip olmak.
 2. İmmünoloji alanında en az tezli Yüksek Lisans mezuniyet derecesine sahip olmak.
 3. YDS’den en az 70 (yetmiş) İngilizce dil puanı almış olmak veya dil yeterliği bakımından buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak ve bunu belgelendirmek. (Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) sınav sonucu kabul edilmeyecektir.)
 4. En az üç yıl kamu ve/veya özel sektör çalışma tecrübesine sahip olmak ve bunu belgelendirmek. (Tecrübe bilgisi, barkodlu SGK Tescil ve Hizmet Dökümü/İşyeri Unvan Listesi ibraz edilecektir. Doktora mezunları için tecrübe şartı aranmayacaktır.)
 5. Tercihen moleküler biyoloji,  hematoloji  veya immünoloji laboratuvar deneyimine sahip olmak.
 6. Tercihen klinik araştırmaların laboratuvar sürecinde örnekleri toplama, saklama, çalışma ve sonuçların değerlendirme süreçlerinde deneyimli olmak.
 7. Bu pozisyon kapsamında istihdam edilecek aday Ankara İlinde çalıştırılacaktır.
TÜSEB-2023-02-14 Ar-Ge Uzmanı 1  

 1. Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyomühendislik, Tıp, Kimya, Veterinerlik veya Eczacılık bölümlerinin herhangi birinden Lisans ve bu alanlardan en az tezli Yüksek Lisans mezuniyet derecesine sahip olmak.
 2. YDS’den en az 70 (yetmiş) İngilizce dil puanı almış olmak veya dil yeterliği bakımından buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak ve bunu belgelendirmek. (Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) sınav sonucu kabul edilmeyecektir.)
 3. En az üç yıl kamu ve/veya özel sektör çalışma tecrübesine sahip olmak ve bunu belgelendirmek. (Tecrübe bilgisi, barkodlu SGK Tescil ve Hizmet Dökümü/İşyeri Unvan Listesi ibraz edilecektir. Doktora mezunları için tecrübe şartı aranmayacaktır.)
 4. Tercihen transgenik deney hayvanı ile çalışma tecrübesi olmak.
 5. Bu pozisyon kapsamında istihdam edilecek aday Ankara İlinde çalıştırılacaktır.
TÜSEB-2023-02-15 Ar-Ge Uzmanı 3  

 1. Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyomühendislik, Tıp, Kimya, Veterinerlik veya Eczacılık bölümlerinin herhangi birinden Lisans ve bu alanlardan en az tezli Yüksek Lisans mezuniyet derecesine sahip olmak.
 2. YDS’den en az 70 (yetmiş) İngilizce dil puanı almış olmak veya dil yeterliği bakımından buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak ve bunu belgelendirmek. (Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) sınav sonucu kabul edilmeyecektir.)
 3. En az üç yıl kamu ve/veya özel sektör çalışma tecrübesine sahip olmak ve bunu belgelendirmek. (Tecrübe bilgisi, barkodlu SGK Tescil ve Hizmet Dökümü/İşyeri Unvan Listesi ibraz edilecektir. Doktora mezunları için bu şart aranmayacaktır.)
 4. Tercihen temel laboratuvar cihaz ve ekipmanları kullanımı, moleküler genetik, moleküler tanımlama veya dizileme alanlarında çalışmış olmak.
 5. Tercihen bakteriyoloji ve viroloji alanında çalışmış olmak.
 6. Bu pozisyon kapsamında istihdam edilecek adaylar Ankara İlinde çalıştırılacaktır.
TÜSEB-2023-02-16 Ar-Ge Uzmanı 4  

 1. Sağlık Bakanlığı’nın tanıdığı GETAT branşlarından biri üzerinde en az tezli Yüksek Lisans mezuniyet derecesine sahip olmak.
 2. YDS’den en az 70 (yetmiş) İngilizce dil puanı almış olmak veya dil yeterliği bakımından buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak ve bunu belgelendirmek. (Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) sınav sonucu kabul edilmeyecektir.)
 3. En az üç yıl kamu ve/veya özel sektör çalışma tecrübesine sahip olmak ve bunu belgelendirmek. (Tecrübe bilgisi, barkodlu SGK Tescil ve Hizmet Dökümü/İşyeri Unvan Listesi ibraz edilecektir. Doktora mezunları için tecrübe şartı aranmayacaktır.)
 4. Bu pozisyon kapsamında istihdam edilecek adaylar İstanbul İlinde çalıştırılacaktır.
TÜSEB-2023-02-17 Ar-Ge Uzmanı 1  

 1. Bilgisayar Mühendisliği, Yapay Zekâ Mühendisliği, Yapay Zekâ ve Veri Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Biyomedikal Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Tıp Mühendisliği, Genetik ve Biyomühendislik veya Biyomühendislik bölümlerinin herhangi birinden Doktora mezuniyet derecesine sahip olmak.
 2. YDS’den en az 70 (yetmiş) İngilizce dil puanı almış olmak veya dil yeterliği bakımından buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak ve bunu belgelendirmek. (Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) sınav sonucu kabul edilmeyecektir.)
 3. Tercihen Ulusal veya Uluslararası fonlarca desteklenmiş yapay zeka alanındaki projelerde görev yapmış veya yapıyor olmak veya SCOPUS veri tabanında taranan dergilerde yapay zeka alanında yayın yapmış olmak.
 4. Bu pozisyon kapsamında istihdam edilecek adaylar İstanbul İlinde çalıştırılacaktır.
TÜSEB-2023-02-18 Ar-Ge Uzmanı 1
 1. Moleküler Biyoloji ve Genetik, Tıbbi Biyoloji, Tıbbi Biyoloji ve Genetik, Tıbbi Genetik, Moleküler Tıp, Moleküler Onkoloji veya Biyoinformatik alanlarının herhangi birinden en az tezli Yüksek Lisans mezuniyet derecesine sahip olmak.
 2. YDS’den en az 70 (yetmiş) İngilizce dil puanı almış olmak veya dil yeterliği bakımından buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak ve bunu belgelendirmek. (Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) sınav sonucu kabul edilmeyecektir.)
 3. En az üç yıl kamu ve/veya özel sektör çalışma tecrübesine sahip olmak ve bunu belgelendirmek. (Tecrübe bilgisi, barkodlu SGK Tescil ve Hizmet Dökümü/İşyeri Unvan Listesi ibraz edilecektir. Doktora mezunları için tecrübe şartı aranmayacaktır.)
 4. Tercihen yeni nesil DNA dizi analizi yöntemleri hakkında deneyimli olmak.
 5. Bu pozisyon kapsamında istihdam edilecek aday İstanbul İlinde çalıştırılacaktır.
TÜSEB-2023-02-19 Ar-Ge Uzmanı 1
 1. Bilgisayar Mühendisliği, Yapay Zekâ Mühendisliği, Yapay Zekâ ve Veri Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Biyomedikal Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Tıp Mühendisliği, Genetik ve Biyomühendislik veya Biyomühendislik alanlarının herhangi birinden en az tezli Yüksek Lisans mezuniyet derecesine sahip olmak.
 2. YDS’den en az 70 (yetmiş) İngilizce dil puanı almış olmak veya dil yeterliği bakımından buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak ve bunu belgelendirmek. (Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) sınav sonucu kabul edilmeyecektir.)
 3. En az üç yıl kamu ve/veya özel sektör çalışma tecrübesine sahip olmak ve bunu belgelendirmek. (Tecrübe bilgisi, barkodlu SGK Tescil ve Hizmet Dökümü/İşyeri Unvan Listesi ibraz edilecektir. Doktora mezunları için tecrübe şartı aranmayacaktır.)
 4. Tercihen Ulusal veya Uluslararası fonlarca desteklenmiş yapay zeka alanındaki projelerde görev yapmış veya yapıyor olmak veya SCOPUS veri tabanında taranan dergilerde yapay zeka alanında yayın yapmış olmak.
 5. Tercihen medikal robotik, tıbbi cihaz donanım ve yazılım tasarımı konularında çalışmaları olmak.
 6. Bu pozisyon kapsamında istihdam edilecek aday İstanbul İlinde çalıştırılacaktır.
TÜSEB-2023-02-20 Ar-Ge Uzmanı 1  

 1. Bilgisayar Mühendisliği, Yapay Zekâ Mühendisliği, Yapay Zekâ ve Veri Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Biyomedikal Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Tıp Mühendisliği, Genetik ve Biyomühendislik veya Biyomühendislik alanlarının herhangi birinden en az tezli Yüksek Lisans mezuniyet derecesine sahip olmak.
 2. YDS’den en az 70 (yetmiş) İngilizce dil puanı almış olmak veya dil yeterliği bakımından buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak ve bunu belgelendirmek. (Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) sınav sonucu kabul edilmeyecektir.)
 3. En az üç yıl kamu ve/veya özel sektör çalışma tecrübesine sahip olmak ve bunu belgelendirmek. (Tecrübe bilgisi, barkodlu SGK Tescil ve Hizmet Dökümü/İşyeri Unvan Listesi ibraz edilecektir. Doktora mezunları için tecrübe şartı aranmayacaktır.)
 4. Tercihen Ulusal veya Uluslararası fonlarca desteklenmiş yapay zeka alanındaki projelerde görev yapmış veya yapıyor olmak veya SCOPUS veri tabanında taranan dergilerde yapay zeka alanında yayın yapmış olmak.
 5. Bu pozisyon kapsamında istihdam edilecek aday İstanbul İlinde çalıştırılacaktır.
TÜSEB-2023-02-21 Ar-Ge Uzmanı 1  

 1. Tıp fakültesi mezunu olmak veya Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Hemşirelik, Gerontoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümlerinin herhangi birinden lisans mezunu olmak ve Halk Sağlığı Uzmanı olmak veya Halk Sağlığı Doktorası yapmış olmak ya da adı geçen diğer bölümlerden doktora mezuniyet derecesine sahip olmak.
 2. Tercihen Yaşlanma ve Yaşlı Sağlığı, Kronik Hastalıklar, Diyabet ve Obezite, Nadir Hastalıklar alanında bilimsel faaliyetlerde bulunmak ve saha çalışmalarında deneyimli olmak.
 3. Tercihen biyoistatistik alanında sertifika sahibi veya tecrübe sahibi olmak.
 4. YDS’den en az 70 (yetmiş) İngilizce dil puanı almış olmak veya dil yeterliği bakımından buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak ve bunu belgelendirmek (Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) sınav sonucu kabul edilmeyecektir).
 5. Bu pozisyon kapsamında istihdam edilecek aday İstanbul ilinde çalıştırılacaktır.
TÜSEB-2023-02-22 Ar-Ge Uzmanı 2
 1. Tıp fakültesi mezunu olmak veya Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Hemşirelik, Gerontoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Beslenme ve Diyetetik bölümlerinin herhangi birinden lisans mezunu olup yine adı geçen bölümlerden tezli yüksek lisans mezuniyet derecesine sahip olmak.
 2. Tercihen Halk Sağlığı, Yaşlanma ve Yaşlı Sağlığı, Kronik Hastalıklar, Diyabet ve Obezite, Nadir Hastalıklar alanında bilimsel faaliyetlerde bulunmak ve saha çalışmalarında deneyimli olmak.
 3. YDS’den en az 70 (yetmiş) İngilizce dil puanı almış olmak veya dil yeterliği bakımından buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak ve bunu belgelendirmek (Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) sınav sonucu kabul edilmeyecektir).
 4. En az üç yıl kamu ve/veya özel sektör çalışma tecrübesine sahip olmak ve bunu belgelendirmek. (Tecrübe bilgisi, barkodlu SGK Tescil ve Hizmet Dökümü/İşyeri Unvan Listesi ibraz edilecektir.)
 5. Bu pozisyon kapsamında istihdam edilecek adaylar İstanbul ilinde çalıştırılacaktır.
TÜSEB-2023-02-23 Ar-Ge Uzmanı 1
 1. Bilgisayar Mühendisliği, Yapay Zeka Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği alanlarının herhangi birinden en az tezli Yüksek Lisans mezuniyet derecesine sahip olmak.
 2. YDS’den en az 70 (yetmiş) İngilizce dil puanı almış olmak veya dil yeterliği bakımından buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak ve bunu belgelendirmek. (Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) sınav sonucu kabul edilmeyecektir.)
 3. En az üç yıl kamu ve/veya özel sektör çalışma tecrübesine sahip olmak ve bunu belgelendirmek. (Tecrübe bilgisi, barkodlu SGK Tescil ve Hizmet Dökümü/İşyeri Unvan Listesi ibraz edilecektir. Doktora mezunları için tecrübe şartı aranmayacaktır.)
 4. Tercihen veri tabanı oluşturma ve yönetme konularında tecrübeli olmak.
 5. Tercihen sağlık alanında girişimcilik tecrübesi bulunmak veya girişimcilik eğitimi almış olmak.
 6. Tercihen Patent, Faydalı Model, Tasarım ve Marka Tescili konularında bilgi sahibi olmak.
 7. Bu pozisyon kapsamında istihdam edilecek aday İstanbul İlinde çalıştırılacaktır.
TÜSEB-2023-02-24 Ar-Ge Uzmanı 1
 1. Biyomühendislik, Biyoteknoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoloji, Tıbbi Biyoloji, Tıbbi Biyoloji ve Genetik, Tıbbi Genetik veya Moleküler Tıp alanlarının herhangi birinden en az tezli Yüksek Lisans mezuniyet derecesine sahip olmak.
 2. YDS’den en az 70 (yetmiş) İngilizce dil puanı almış olmak veya dil yeterliği bakımından buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak ve bunu belgelendirmek. (Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) sınav sonucu kabul edilmeyecektir.)
 3. En az üç yıl kamu ve/veya özel sektör çalışma tecrübesine sahip olmak ve bunu belgelendirmek. (Tecrübe bilgisi, barkodlu SGK Tescil ve Hizmet Dökümü/İşyeri Unvan Listesi ibraz edilecektir. Doktora mezunları için tecrübe şartı aranmayacaktır.)
 4. Patent, Faydalı Model, Tasarım ve Marka Tescili konuları ve süreçleri hakkında tecrübeli olmak.
 5. Tercihen sağlık alanında girişimcilik tecrübesi bulunmak veya girişimcilik eğitimi almış olmak.
 6. Bu pozisyon kapsamında istihdam edilecek aday İstanbul İlinde çalıştırılacaktır.
TÜSEB-2023-02-25 Ar-Ge Uzmanı 1
 1. Biyomedikal Mühendisliği, Tıp Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Yapay Zekâ Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği alanlarının herhangi birinden en az tezli Yüksek Lisans mezuniyet derecesine sahip olmak.
 2. YDS’den en az 70 (yetmiş) İngilizce dil puanı almış olmak veya dil yeterliği bakımından buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak ve bunu belgelendirmek. (Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) sınav sonucu kabul edilmeyecektir.)
 3. En az üç yıl kamu ve/veya özel sektör çalışma tecrübesine sahip olmak ve bunu belgelendirmek. (Tecrübe bilgisi, barkodlu SGK Tescil ve Hizmet Dökümü/İşyeri Unvan Listesi ibraz edilecektir. Doktora mezunları için tecrübe şartı aranmayacaktır.)
 4. Tercihen Ulusal veya Uluslararası fonlarca desteklenmiş tıbbi cihaz alanındaki projelerde görev yapmış veya yapıyor olmak.
 5. Tercihen sağlık alanında girişimcilik tecrübesi bulunmak veya girişimcilik eğitimi almış olmak.
 6. Bu pozisyon kapsamında istihdam edilecek aday İstanbul İlinde alıştırılacaktır.
TÜSEB-2023-02-26 Ar-Ge Uzmanı 1  

 1. Fen, Eczacılık, Mühendislik veya Sağlık Bilimleri alanlarının herhangi birinden en az tezli Yüksek Lisans mezuniyet derecesine sahip olmak.
 2. YDS’den en az 70 (yetmiş) İngilizce dil puanı almış olmak veya dil yeterliği bakımından buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak ve bunu belgelendirmek. (Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) sınav sonucu kabul edilmeyecektir.)
 3. En az üç yıl kamu ve/veya özel sektör çalışma tecrübesine sahip olmak ve bunu belgelendirmek. (Tecrübe bilgisi, barkodlu SGK Tescil ve Hizmet Dökümü/İşyeri Unvan Listesi ibraz edilecektir. Doktora mezunları için tecrübe şartı aranmayacaktır.)
 4. Sağlık Bakanlığı onaylı ve geçerli İyi Klinik Uygulama Eğitimi belgesine sahip olmak.
 5. Tercihen klinik araştırmalarda en az 2 (iki) yıl Saha Koordinatörü olarak görev almış olmak.
 6. Bu pozisyon kapsamında istihdam edilecek aday İstanbul İlinde çalıştırılacaktır.
TÜSEB-2023-02-27 Ar-Ge Uzmanı 1  

 1. Mühendislik veya İktisadi ve İdari Bilimler alanlarının herhangi birinden en az tezli Yüksek Lisans mezuniyet derecesine sahip olmak.
 2. YDS’den en az 70 (yetmiş) İngilizce dil puanı almış olmak veya dil yeterliği bakımından buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak ve bunu belgelendirmek. (Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) sınav sonucu kabul edilmeyecektir.)
 3. En az üç yıl kamu ve/veya özel sektör çalışma tecrübesine sahip olmak ve bunu belgelendirmek. (Tecrübe bilgisi, barkodlu SGK Tescil ve Hizmet Dökümü/İşyeri Unvan Listesi ibraz edilecektir. Doktora mezunları için tecrübe şartı aranmayacaktır.)
 4. İş ve Strateji Geliştirme, Kurumsal İletişim ve Ekosistem Yönetimi, Girişimcilik, Uluslararası iş birliği ve yatırım faaliyetlerinin herhangi birinde en az 1 (bir) yıl tecrübeye sahip olmak.
 5. Tercihen Teknopark veya Teknoloji Transfer Ofisinde görev almış olmak.
 6. Bu pozisyon kapsamında istihdam edilecek aday İstanbul İlinde çalıştırılacaktır.
TÜSEB-2023-02-28 Ar-Ge Uzmanı 3  

 1. Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoteknoloji, Eczacılık, Genetik ve Biyomühendislik, Tıbbi Biyoloji, Hemşirelik, Veterinerlik ve benzeri alanlarda en az tezli Yüksek Lisans mezuniyet derecesine sahip olmak.
 2. YDS’den en az 70 (yetmiş) İngilizce dil puanı almış olmak veya dil yeterliği bakımından buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak ve bunu belgelendirmek. (Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) sınav sonucu kabul edilmeyecektir.)
 3. En az üç yıl kamu ve/veya özel sektör çalışma tecrübesine sahip olmak ve bunu belgelendirmek. (Tecrübe bilgisi, barkodlu SGK Tescil ve Hizmet Dökümü/İşyeri Unvan Listesi ibraz edilecektir.) (Doktora mezunları için tecrübe şartı aranmayacaktır.)
 4. Tercihen bilimsel proje döngüsü konusunda tecrübeli olmak.
 5. Bu pozisyon kapsamında istihdam edilecek adaylar İstanbul İlinde çalıştırılacaktır.
TÜSEB-2023-02-29 Ar-Ge Uzmanı 6  

 1. Fen, Sağlık ve/veya Veterinerlik alanlarının herhangi birinden en az tezli Yüksek Lisans mezuniyet derecesine sahip olmak.
 2. YDS’den en az 70 (yetmiş) İngilizce dil puanı almış olmak veya dil yeterliği bakımından buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak ve bunu belgelendirmek. (Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) sınav sonucu kabul edilmeyecektir.)
 3. En az üç yıl kamu ve/veya özel sektör çalışma tecrübesine sahip olmak ve bunu belgelendirmek. (Tecrübe bilgisi, barkodlu SGK Tescil ve Hizmet Dökümü/İşyeri Unvan Listesi ibraz edilecektir.) (Doktora mezunları için tecrübe şartı aranmayacaktır.)
 4. Tercihen ulusal Ar-Ge proje destek programları ve çeşitleri hakkında bilgi ve tecrübesi olmak.
 5. Bu pozisyon kapsamında istihdam edilecek adaylar İstanbul İlinde çalıştırılacaktır.
TÜSEB-2023-02-30 Ar-Ge Uzmanı 1
 1. Fen, Sağlık, Sosyal Bilimler, Mühendislik, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) veya Hukuk Fakültesi mezunu olup alanından en az tezli Yüksek Lisans mezuniyet derecesine sahip olmak.
 2. YDS’den en az 70 (yetmiş) İngilizce dil puanı almış olmak veya dil yeterliği bakımından buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak ve bunu belgelendirmek. (Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) sınav sonucu kabul edilmeyecektir.)
 3. En az üç yıl kamu ve/veya özel sektör çalışma tecrübesine sahip olmak ve bunu belgelendirmek. (Tecrübe bilgisi, barkodlu SGK Tescil ve Hizmet Dökümü/İşyeri Unvan Listesi ibraz edilecektir.) (Doktora mezunları için tecrübe şartı aranmayacaktır.)
 4. Tercihen bilimsel proje döngüsü konusunda bilgi ve deneyimli olmak.
 5. Tercihen Teknoloji transferi süreçleri ve patent işlemleri konusunda bilgi ve tecrübesi olmak.
 6. Bu pozisyon kapsamında istihdam edilecek aday İstanbul İlinde çalıştırılacaktır.
TÜSEB-2023-02-31 Ar-Ge Uzmanı 2
 1. Genetik ve Biyomühendislik, Biyomühendislik, Endüstri Mühendisliği, Biyomedikal Mühendisliği, Tıp Mühendisliği, Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoteknoloji, Eczacılık, Temel Tıp Bilimleri, İstatistik, Sağlık Ekonomisi veya benzeri alanların herhangi birinden en az tezli Yüksek Lisans mezuniyet derecesine sahip olmak.
 2. YDS’den en az 70 (yetmiş) İngilizce dil puanı almış olmak veya dil yeterliği bakımından buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak ve bunu belgelendirmek. (Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) sınav sonucu kabul edilmeyecektir.)
 3. En az üç yıl kamu ve/veya özel sektör çalışma tecrübesine sahip olmak ve bunu belgelendirmek. (Tecrübe bilgisi, barkodlu SGK Tescil ve Hizmet Dökümü/İşyeri Unvan Listesi ibraz edilecektir.) (Doktora mezunları için tecrübe şartı aranmayacaktır.)
 4. Tercihen bilimsel proje döngüsü, bilimsel proje planlama, yönetme, temel istatistik, istatistiksel analiz programları ve sayısal analizi konularında deneyim sahibi olmak.
 5. Tercihen Teknopark veya Teknoloji Transfer Ofisinde görev almış olmak.
 6. Bu pozisyon kapsamında istihdam edilecek adaylar İstanbul İlinde çalıştırılacaktır.
TÜSEB-2023-02-32 Ar-Ge Uzmanı 2  

 1. Avrupa Birliği, Uluslararası İlişkiler veya Hukuk alanlarının herhangi birinden en az tezli Yüksek Lisans mezuniyet derecesine sahip olmak.
 2. YDS’den en az 80 (seksen) İngilizce dil puanı almış olmak veya dil yeterliği bakımından buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak ve bunu belgelendirmek ve akıcı konuşabiliyor olmak. (Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) sınav sonucu kabul edilmeyecektir.)
 3. En az üç yıl kamu ve/veya özel sektör çalışma tecrübesine sahip olmak ve bunu belgelendirmek. (Tecrübe bilgisi, barkodlu SGK Tescil ve Hizmet Dökümü/İşyeri Unvan Listesi ibraz edilecektir.) (Doktora mezunları için tecrübe şartı aranmayacaktır.)
 4. Tercihen ikinci bir yabancı dil biliyor olmak ve belgelendirmek.
 5. Tercihen uluslararası anlaşmalar, protokoller ve sözleşmelerin hazırlanması konusunda tecrübe sahibi olmak.
 6. Bu pozisyon kapsamında istihdam edilecek adaylar İstanbul İlinde çalıştırılacaktır.
TÜSEB-2023-02-33 Ar-Ge Uzmanı 2  

 1. Hukuk fakültesi lisans mezunu olup Özel hukuk alanında en az tezli Yüksek Lisans mezuniyet derecesine sahip olmak.
 2. YDS’den en az 70 (yetmiş) İngilizce dil puanı almış olmak veya dil yeterliği bakımından buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak ve bunu belgelendirmek. (Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) sınav sonucu kabul edilmeyecektir.)
 3. En az üç yıl kamu ve/veya özel sektör çalışma tecrübesine sahip olmak ve bunu belgelendirmek. (Tecrübe bilgisi, barkodlu SGK Tescil ve Hizmet Dökümü/İşyeri Unvan Listesi ibraz edilecektir.) (Doktora mezunları için tecrübe şartı aranmayacaktır.)
 4. Tercihen fikri mülkiyet hakları alanında akademik çalışmaları olmak veya marka veya patent vekilliği belgesine sahip olmak.
 5. Bu pozisyon kapsamında istihdam edilecek adaylar İstanbul İlinde çalıştırılacaktır.
TÜSEB-2023-02-34 Ar-Ge Uzmanı 2
 1. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, Ekonometri, Ekonomi, Ekonomi ve Finans, Finans ve Bankacılık, Finansal Ekonometri, İktisadi ve İdari Bilimler Programları, İktisadi ve İdari Programları, İktisat, İşletme, İşletme Enformatiği, İşletme Mühendisliği, İşletme Yönetimi, İşletme-Ekonomi, İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Kamu Yönetimi, Maliye, Muhasebe ve Denetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Siyasal Bilimler, Uluslararası Ekonomik İlişkiler, Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret, Uluslararası Ticaret, Sağlık İdaresi, Sağlık Yönetimi, Ticaret ve Finansman veya Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi alanlarının herhangi birinden en az tezli Yüksek Lisans mezuniyet derecesine sahip olmak.
 2. YDS’den en az 70 (yetmiş) İngilizce dil puanı almış olmak veya dil yeterliği bakımından buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak ve bunu belgelendirmek. (Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) sınav sonucu kabul edilmeyecektir.)
 3. En az üç yıl kamu ve/veya özel sektör çalışma tecrübesine sahip olmak ve bunu belgelendirmek. (Tecrübe bilgisi, barkodlu SGK Tescil ve Hizmet Dökümü/İşyeri Unvan Listesi ibraz edilecektir.) (Doktora mezunları için tecrübe şartı aranmayacaktır.)
 4. Bu pozisyon kapsamında istihdam edilecek adaylar İstanbul İlinde çalıştırılacaktır.
TÜSEB-2023-02-35 Ar-Ge Uzmanı 1  

 1. Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Matematik Mühendisliği veya Yapay Zeka Mühendisliği alanlarının herhangi birinden en az tezli Yüksek Lisans mezuniyet derecesine sahip olmak.
 2. YDS’den en az 70 (yetmiş) İngilizce dil puanı almış olmak veya dil yeterliği bakımından buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak ve bunu belgelendirmek. (Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) sınav sonucu kabul edilmeyecektir.)
 3. En az üç yıl kamu ve/veya özel sektör çalışma tecrübesine sahip olmak ve bunu belgelendirmek. (Tecrübe bilgisi, barkodlu SGK Tescil ve Hizmet Dökümü/İşyeri Unvan Listesi ibraz edilecektir.) (Doktora mezunları için tecrübe şartı aranmayacaktır.)
 4. Bu pozisyon kapsamında istihdam edilecek adaylar İstanbul İlinde çalıştırılacaktır.
TÜSEB-2023-02-36 Ar-Ge Uzmanı 1
 1. Endüstri Mühendisliği alanından en az tezli Yüksek Lisans mezuniyet derecesine sahip olmak.
 2. YDS’den en az 70 (yetmiş) İngilizce dil puanı almış olmak veya dil yeterliği bakımından buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak ve bunu belgelendirmek. (Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) sınav sonucu kabul edilmeyecektir.)
 3. En az üç yıl kamu ve/veya özel sektör çalışma tecrübesine sahip olmak ve bunu belgelendirmek. (Tecrübe bilgisi, barkodlu SGK Tescil ve Hizmet Dökümü/İşyeri Unvan Listesi ibraz edilecektir.) (Doktora mezunları için tecrübe şartı aranmayacaktır.)
 4. Bu pozisyon kapsamında istihdam edilecek aday İstanbul İlinde çalıştırılacaktır.

I.          GENEL ŞARTLAR

1.         Türk vatandaşı olmak,
2.         Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
3.         Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
4.         Askerlik durumu itibariyle;

a)         Askerlikle ilgisi bulunmamak,
b)         Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
c)         Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

5.         Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
6.         Yabancı uyruklu Ar-Ge Uzmanları için Türk vatandaşlığı şartı aranmaz ve çalışma süresinin bir yılı aşması halinde çalışma izni olması şartı aranır.
7.         Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak.
8.         Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
9.         Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucunun olumlu olması.

II.        BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHLERİ

Başvurular 04.05.2023-19.05.2023 tarihleri arasında şahsen aşağıda belirtilen adrese elden, posta yolu veya kargo ile aşağıdaki adrese yapılacaktır. Elektronik ortamda gönderilen başvurular kabul edilmeyecektir. Eksik bilgi veya belge bulunan başvurular değerlendirmeye alınmayacak ve bu kişiler sözlü sınava çağrılmayacaktır. Belgelerini eksik teslim eden ve/veya gerçeğe aykırı belge sunan adaylar sözlü sınava alınmayacak ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. Posta yolu veya kargo ile gönderilen evraklardan doğacak aksaklıklardan Başkanlığımız sorumlu olmayacaktır.
Başvurunun Referans Kodu seçilerek yapılması şarttır. Referans Koduna yapılmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacak ve bu kişiler sözlü sınava çağırılmayacaktır. Adaylar ilanda belirtilen pozisyonlardan en fazla bir pozisyon için başvuruda bulunabilecektir. Birden fazla pozisyon için başvuran adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Başvuru adresi: Koşuyolu Mahallesi, Koşuyolu Caddesi No: 71 Kadıköy / İSTANBUL

III.       BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

1.         İş Başvuru Formunun (tükenmez ya da dolma kalemle, silinti, kazıntı olmayacak şekilde doldurulmuş) fotoğraflı ve imzalı aslı,

2.         Lisans, Yüksek Lisans ve/veya Doktora diplomasının aslı veya noter veya okul tarafından onaylı örneği veya E- Devlet Kapısından alınan mezuniyet belgesi. (Eğitim durumunu gösterir belgelerin aslı ile birlikte Başkanlığımıza arkalı önlü bir adet fotokopilerini getirmeleri halinde Başkanlığımızca aslı görülmüştür şeklinde onaylanarak aslı geri verilecektir.)

3.         Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi. (YDS ya da eşdeğer belgenin aslı veya noter tasdikli örneği veya E- Devlet Kapısından alınan yabancı dil sonuç belgesi ya da Başkanlıkça tasdikli örneği. ÖSYM sonuç belgesinde mutlaka doğrulama kodunun bulunması gerekmektedir. Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınav sonucu kabul edilmeyecektir.)

4.         En az üç yıl kamu ve/veya özel sektör çalışma tecrübesini E- Devlet Kapısından alınacak barkodlu SGK Tescil ve Hizmet Dökümü/İşyeri Unvan Listesi ibraz edilecektir. (Doktora mezunları için bu şart aranmayacaktır.)

5.         Yabancı uyruklu Ar-Ge Uzmanı olarak başvurulması durumunda çalışma iznini gösterir belge.

6.         Adli Sicil Belgesi. (E- Devlet Kapısından alınan adli sicil belgesi kabul edilecektir.)

7.         Askerlikle ilişiği olmadığına dair belge. (E- Devlet Kapısından alınan askerlik durum belgesi kabul edilecektir.)

8.         Görevini devamlı yapmasına engel bir durumunun olmadığına ilişkin yazılı beyanı.

9.         Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınav (ALES) Sonuç Belgesi. (ÖSYM sonuç belgesinde mutlaka doğrulama kodunun bulunması gerekmektedir.)

10.       Başka kurum veya kuruluşa karşı mecburi hizmetle yükümlü bulunmadığına dair yazılı beyanı.

11.       Özgeçmiş (CV).

12.       İlanda varsa belirtilen deneyim, sertifika, eğitim, tez çalışması, akademik çalışma vb. diğer belgeler.

IV.       BAŞVURU SIRALAMASI VE DEĞERLENDİRME
Başvurduğu pozisyona ilişkin genel ve özel niteliklere dair kanıtlayıcı belgeleri, ilan edilen tarihe kadar teslim eden adaylar değerlendirmeye alınacaktır. Başvuru yapılan kadro/pozisyon bazında değerlendirme; ALES Sonucunun %50’si (minimum 65 puan) + Lisans Genel Not Ortalamasının %20’si + Yabancı Dil Sınav Sonucunun %30’una göre hesaplanan puanlandırmaya göre en yüksek puana sahip adaydan başlanmak üzere sıralamaya tabi tutulacaktır. Puan sıralamasına göre her bir kadro unvanı için ayrı ayrı olmak üzere ilan edilen kadro sayısının 4 (dört) katı kadar adaylar belirlenerek sözlü sınava çağırılacaktır. Son sıradaki aday ile eşit puana sahip diğer adaylar da sözlü sınava çağrılacaktır.

V.        SÖZLÜ SINAV DUYURUSU VE BELGE TESLİM İŞLEMLERİ
1-         Değerlendirme sonucunda nihai listede yer alan adaylara sözlü sınav yapılacaktır.
2-         Sınava girmeye hak kazanan adaylar, sözlü sınav tarihi ve yeri Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığının resmi web sayfasının (www.tuseb.gov.tr) Duyurular ve Kurumsal/İnsan Kaynakları bölümünde yayımlanacak ve ayrıca adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır.
3-         Başvurduğu pozisyona ilişkin genel ve özel niteliklere dair kanıtlayıcı belgeleri ilan edilen tarihe kadar teslim eden adayların evrakları, Başkanlığımızca değerlendirilerek şartları tutan adaylar sözlü sınava çağırılacaktır. Belge tesliminde şartları taşımadığı anlaşılan adaylar ile eksik belge veren ve belge vermeyen adaylar sınava alınmayacaktır.

4-         Adayların belirtilen tarih, gün ve saatte sözlü sınav için hazır olmaları gerekmektedir. Sınav tarihi, yeri ve saatinde hazır bulunmayan adaylar hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. (Rapor vb. mazeretler kabul edilmeyecektir.)

V.        SÖZLÜ SINAV İŞLEMLERİ
1-         Tüm pozisyona başvuran adaylara sözlü sınav yapılacaktır. Yapılacak sözlü sınavın değerlendirilmesinde, adayın mesleki bilgi ve göreve ilişkin bilgi ve becerilerini içeren konulardan yapılacaktır. Sözlü sınava girecek adaylara. sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;

a)         Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (50 puan)
b)         Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan)
c)         Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (10 puan)
d)         Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan)
e)         Genel yetenek ve genel kültürü (10 puan)
f)         Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan)

konularından sorulan sorular esas alınarak 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek ve her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak adayın sınav puanı tespit edilecektir. (Sözlü sınavda başarılı olmak için 100 (yüz) üzerinden en az 70 (yetmiş) puan alınmış olması şarttır.)

2-         Yapılan sözlü sınav sonucunda asil ve yedek başarılı olan adaylar Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığının resmi web sayfasının (www.tuseb.gov.tr) Duyurular ve Kurumsal/İnsan Kaynakları bölümünde yayımlanacaktır.

VI.       SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ
Adaylar sınav sonuçlarına, sonuçların açıklanmasından itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde gerekçelerini belirtmek suretiyle sınav kuruluna itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulunca en geç 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek karara bağlanır ve sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir. T.C. kimlik numarası, adı, soyadı ve adresi olmayan dilekçe ile yapılan itiraz ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

VII.      DİĞER HUSUSLAR
1.         İlan edilen işgücü taleplerinde belirtilen öğrenim durumu şartlarına son başvuru tarihi itibariyle sahip olmak.
2.         İlan edilen şartları taşımadığı sonradan anlaşılan başvurular, ilan ve sınav sürecinin her aşamasında reddedilebilecektir.
3.         Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.
4.         Her aday yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.
5.         Adayların, belirtilen son başvuru tarihi itibariyle meslek pozisyonların uygun olarak talep edilen eğitim durumu ve özel şartlara haiz olması gerekmektedir.
6.         Adaylar ile 3 (üç) yıla kadar iş sözleşmesi imzalanacaktır. Sözleşme süreleri sona eren personelin sözleşmeleri, performans değerlendirmesi dikkate alınarak ve esaslı nedene dayalı olarak her seferinde 3 (üç) yıla kadar yenilenebilecektir. İşe alınacak işçilerin deneme süresi 2 (iki) ay olup deneme süresi içerisinde başarısız olanların iş akdi feshedilecektir.
7.         Diğer hususlarda ve hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat ve yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılacaktır.
8.         Belgelerini eksik teslim eden ve/veya gerçeğe aykırı belge sunan adaylar sözlü sınava alınmayacaktır ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
9.         Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenler ile kamu haklarından mahrum olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.
10.       Başkanlığımızın farklı illerde yeni hizmet birimleri açılması, mevcut hizmet birimin kapatılması, işin veya işyerinin gerektirdiği hallerde mümkün olduğunca personelin özlük hakları da dikkate alınarak görev yerini değiştirilebilir ya da geçici olarak görevlendirebilir.
11.       Göreve başlayan Ar-Ge Uzmanı (Doktora/Yüksek Lisans Derecesine Sahip) personele, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 28’inci maddesi uyarınca 22/12/2021 tarihli ve 4955 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Ar-Ge Uzmanının memur emsali olarak belirlenen Adalet Uzmanı pozisyonu için ücret ödenecektir. (Mali ve sosyal hak ve yardımlar kapsamında yapılan bütün ayni ve nakdi ödemelerin bir aylık toplam net tutarı; emsali personele mali ve sosyal hak ve yardımlar kapsamında yapılması öngörülen ödemelerin bir aylık toplam net tutarını geçememek üzere ödenecektir.)
12.       Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin “Gerçeğe aykırı belge verilmesi veya beyanda bulunulması” başlıklı 9’uncu maddesine göre, Başkanlığımız kadrolarına yerleştirilen adaylardan gerçeğe aykırı belge verenler ya da eksik, yalan, yanlış, yanıltıcı veya gerçeğe aykırı beyanda bulunanların atamaları yapılmayacak, sehven yapılmış olsa dahi sözleşmeleri fesih edilecek ve görevlerine son verilecektir. Ayrıca haklarında Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince Başkanlığımızca yasal işlem yapılacağı hususunun başvuru sahiplerince bilinmesi gerekmektedir. Bu kişilere mali bir bedel (ücret ve benzeri) ödenmişse, ödenen bedelin yasal faiziyle birlikte geri ödenmesi gerektiğinin de ayrıca bilinmesi gerekmektedir.

İlanen duyurulur.

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı
Adres: Koşuyolu Mah. Koşuyolu Cad. No:71 Kadıköy/İSTANBUL
Telefon: 0 (216) 547 26 00 (Dahili:26 08)

GDS

Gerçek Diyetisyenler Sitesi; sağlık bilimleri, beslenme ve diyetetik alanlarına yönelik bilgi paylaşımının yapıldığı, kâr amacı gütmeyen bir internet platformudur.

Önerilen makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir