Sözleşmeli diyetisyenler kadroya geçecek mi?

Sözleşmeli diyetisyenler kadroya geçecek mi?, kpss diyetisyen habeleri, Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Kamu Hastaneler Kurumu KPSS Diyetisyen

676 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname‘nin 76’ncı maddesiyle 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye “Sözleşmeli sağlık personeli istihdamı” başlıklı 45/A maddesi eklenmiştir.

Eklenen maddeyle, Bakanlık ve bağlı kuruluşları, merkez teşkilatları hariç olmak üzere ve öncelikle personel istihdamında güçlük çekilen yerlerde, Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı kapsamında yer alan unvanlarda sözleşmeli personel istihdam edebileceğine ve bu madde kapsamında yapılan sağlık personeli istihdamına dair usul ve esaslar hükme bağlanmıştır.

676 sayılı KHK’nın 76’ncı maddesiyle 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen 45/A maddesinin dördüncü fıkrasında,

(4) Sözleşmeli sağlık personelinden dört yıllık çalışma süresini tamamlayanlar talepleri halinde bulundukları yerde 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (A) bendi kapsamındaki kadrolara atanır. Bu kadrolara atananlar, aynı yerde en az iki yıl daha görev yapar; bunlar hakkında adaylık hükümleri uygulanmaz, hükmüne yer verilmiştir.

Sitemiz ziyaretçilerinden; bu hükmün yayınlanmasından önce Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında sözleşmeli statüde çalışanların, 663 sayılı KHK ‘ya eklenen söz konusu maddeden faydalanıp faydalanamayacağı hususlarında sorular gelmektedir.

663 sayılı KHK ‘ya eklenen 45/A maddesinin dördüncü fıkrasında, dört yıl sözleşmeli olarak çalışan sağlık personelinin talepleri halinde memur kadrolarına atanacağına yer verilmiştir. Söz konusu maddede, hak sahipliğine ya da işe giriş tarihine dair herhangi bir kısıtlama yapılmamış ve dolayısıyla sözleşmeli statüde çalışan sağlık personelinden hükmün yayım tarihinden önce atanmış olanların hükümden yararlanamayacağına dair bir ifadeye veya ibareye yer verilmemiştir. Sözleşmeli kadrolardan memur kadrolarına atama konusunda İdareye takdir hakkı tanınmamış ve hüküm emredici nitelikte düzenlenmiştir.

Bu nedenle, yukarıda bahsedilen hükmün sözleşmeli sağlık personellerinin tamamını kapsadığını ve sözleşmeli statüde (4/B li) çalışanların dört yılı tamamlamaları ve talep etmeleri halinde bulundukları yerde memur kadrosuna (4/A) atama yapılması gerektiği düşüncesindeyiz. Örneğin, 2016 yılı Mayıs ayında (676 sayılı KHK yayımlanmadan önce) sözleşmeli hemşire olarak atanan bir çalışan işe başlama tarihinden itibaren dört yılı tamamlaması halinde memur statüsüne geçebileceklerdir.

GDS

Gerçek Diyetisyenler Sitesi; sağlık bilimleri, beslenme ve diyetetik alanlarına yönelik bilgi paylaşımının yapıldığı, kâr amacı gütmeyen bir internet platformudur.

Önerilen makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir