Sağlıklı yaşam merkezileri hakkında diyetisyenler derneği’nin açıklaması

tdd nedir, türkiye diyetisyenler derneği, türk diyetisyenler derneği, diyetisyen vakfı, diyetisyen birliği, diyetisyen odası

Sayın Meslektaşımız;
Türkiye Diyetisyenler Derneği (TDD)’nin çalışmaları tüzüğünde belirtilmiştir. TDD çalışmalarını tüzüğünde belirtilen esaslara bağlı kalarak yapmaya çalışmaktadır. Buna göre:

Amaç

Türkiye içinde diyetisyen unvanını alarak ilgili fakülte ve yüksekokuldan mezun olan kişileri bir araya toplamak ve diğer maddedeki faaliyetleri yürütmek.

TDD’nin faaliyetleri diğer maddede özetlenmiştir:

 1. Diyet ve Beslenme konusunun Türkiye’de yayılması ve tanıtılmasını sağlamak
 2. Asli üyelerin çalışma sahalarını hazırlamak ve kanuni teminatlarının alınması için çalışmalar yapmak
 3. Mevzuat bakımından sağlık personeli arasındaki yerlerini tayin etmek ve mesleki zorlukları önleyici çarelere başvurmak
 4. Diyetisyen yetiştirmeyi teşvik edici faaliyette bulunmak
 5. Amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, dernek, vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere yönetim kurulu kararı ile plâtforın oluşturabilir.

TDD bu amaçları yerine getirirken ekip halinde çalışmaktadır. Bu görevleri sadece yönetim kurulu, ilgili komiteleri ve sınırlı sayıdaki gönüllüsü ile yapmaya çalışmaktadır.

Mesleğimiz için bazı haklarımızı kazanmak, bunları kabul ettirmek hep birlikte ve programlı çalışmalarla gerçekleşebilir.

Sağlıklı yaşam merkezleri hakkında açıklama

Sağlık Bakanlığı‘nca aile hekimliği uygulamasına destek vermek için Sağlıklı Yaşam Merkezleri (SYM) açılması planlanmaktadır.

Buna göre 23.03.2016 Tarih ve 2016/5 sayılı Genelge ile TÜIK nüfusuna göre il ve ilçe merkezlerinde ilk 50.000 nüfus için bir, sonraki asgari her 100.000 nüfus için birer olmak üzere Sağlıklı Yaşam Merkezi açılması hedeflenmiştir.

Türkiye’de SYM’ler yerleşim yerlerinde coğrafik ve demografık özelliklerine göre 1.117 adet olarak planlanmıştır.

SYM’lerde yardımcı sağlık personeli olarak

 • Diyetisyen,
 • Fiziksel Aktivite Koçu,
 • Sosyal Çalışmacı,
 • Fizyoterapist/Ergoterapist,
 • Psikolog,
 • Adölesan Danışmanlığı,
 • Çocuk Gelişimcisi,
 • Podolog‘un ekip temelli hizmet yaklaşımı planlanmaktadır.

SYM planlamasında TDD olarak bazı öğretim üyelerinin değerli katkılan ile Diyetisyen’in görev ve hizmet tanımları yapılmıştır.

SYM’de görev alacak diğer meslek gruptan da kendi görev tanımlarını yapmıştır. Bunlar bir sunum olarak hazırlandı ve Sağlık Bakanına sunuldu.

TDD’nin buradaki başlıca hedefi, Birinci basamak sağlık kurumlarında disiplinler arası işbirliği ile diyetisyenleri desteklemek, gelecekte ülkemizin sağlık sisteminde güçlü bir meslek grubu ve ses olarak yer almalarını sağlamaktır.

GDS

Gerçek Diyetisyenler Sitesi; sağlık bilimleri, beslenme ve diyetetik alanlarına yönelik bilgi paylaşımının yapıldığı, kâr amacı gütmeyen bir internet platformudur.

Önerilen makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir