Prof. Dr. Türkan Kutluay Merdol’un kaleminden Diyetisyenler Derneği’nin tarihçesi

TDD, Türk diyetisyenler derneği, türkiye diyetisyenler derneği

Kurucu üyemiz Prof. Dr. Türkan Kutluay Merdol‘un kaleminden derneğimizin tarihçesi:

Bir mesleğe mensup kişilerin mesleklerinde başarılı olabilmesi,

  • ulusal ve uluslararası düzeyde dayanışma ve işbirliği içinde olmaları,
  • aldıkları eğitimin sürekli geliştirilmesi ve
  • mesleklerini uygulamalarına yönelik standartların ilgili yönetmelik ve yasalarla korunması gerekir.

Türkiye Diyetisyenler Derneği’nin kurulma çalışmaları

Bu hususların gerçekleştirilebilmesi için meslek mensuplarının bir çatı altında örgütlenmeleri gerekir. İşte bu noktadan hareketle mesleğin ilk uygulayıcıları olan bizler, 1969 yılında Türkiye Diyetisyenler Derneği‘ni kurduk. Derneği kurma faaliyetlerine başladığımızda çok az sayıdaki ilk mezunların bir bölümü yurt dışında idi ve eğitimimizi aldığımız Türkiye’nin ilk kurulan Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü üçüncü yıl mezunlarını henüz vermişti. Hemen bu konunun diğer ülkelerde nasıl yürütüldüğünü anlamak üzere araştırmalara giriştik. O tarihte Hacettepe Üniversitesi Kütüphanesi çok zengindi ve Amerikan Diyetetik Derneği yayın organı olan Journal of American Dietetic Association dergisi kütüphaneye düzenli olarak geliyordu. Bu sayede diyetisyenliğin tarihçe ve uygulamaları ile bilgileri elde ettik ve dernek kurmak için gerekli aktiviteleri başlattık.

Biz bir avuç arkadaş gerekli işlemleri tamamlayarak 1969 yılında Türkiye Diyetisyenler Derneği adı ile derneğimizi kurduk.

Türkiye Diyetisyenler Derneği Beslenme ve Diyet Dergisi

Dernek çalışmalarına hızlı bir şekilde başladık ve hemen Beslenme ve Diyet adı ile bir dergi çıkarmanın uygun olacağını gündeme getirdik ve 1970 yılında dergimizin ilk sayısını yayınlamayı başardık.

İlk Yayın Kurulu: Türkan Kutluay Merdol, Gülden Köksal, Sevil Yeğinobalı, Vahide Özbayer ve Merih Beygo’du.

Türkiye Diyetisyenler Derneği’nin kurucuları

  • Dyt. Türkan E. KUTLUAY,
  • Dyt. Sevinç YÜCECAN,
  • Dyt. Ufuk GÜNEYLİ,
  • Dyt. Güneş SOYSAL,
  • Dyt. Şenda HASEKİ TUNCA

Türkiye Diyetisyenler Derneği (TDD) Web Sitesi

GDS

Gerçek Diyetisyenler Sitesi; sağlık bilimleri, beslenme ve diyetetik alanlarına yönelik bilgi paylaşımının yapıldığı, kâr amacı gütmeyen bir internet platformudur.

Önerilen makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir