Pamukkale Üniversitesi KPSS puanıyla diyetisyen alıyor!

Pamukkale Üniversitesi

Üniversitemizin çeşitli Birimlerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’ üncü maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların” Ek 2’nci maddesinin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen unvanlarda 2022 yılı KPSS (B) grubu puan sıralamaları esas alınmak suretiyle (eczacı unvanı hariç) yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın 405 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

SIRA NİTELİK KOD UNVAN KPSS PUAN TÜRÜ KADRO SAYISI ARANILAN NİTELİKLER ÇALIŞACAĞI BİRİM VE YER

1

HM01

Hemşire*

KPSS (P3)

30

-Sağlık Yüksekokullarının ve/veya Sağlık Bilimleri Fakültelerinin ve/veya Hemşirelik Fakültelerinin Hemşirelik bölümü lisans mezunu olmak.
-2022 KPSS (P3) en az 65 puan almış olmak.
PAÜ Hastaneleri Ek Hizmet Binası (Pamukkale Karahayıt Mahallesi)
2 HM02 Hemşire* KPSS (P94) 9 -Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümünden mezun olmak.
-2022 KPSS (P94) en az 65 puan almış olmak.
PAÜ Hastaneleri Ek Hizmet Binası (Pamukkale Karahayıt
Mahallesi)

3

HM03

Hemşire*

KPSS (P3)

50

-Sağlık Yüksekokullarının ve/veya Sağlık Bilimleri Fakültelerinin ve/veya Hemşirelik Fakültelerinin Hemşirelik bölümü lisans mezunu olmak.
-2022 KPSS (P3) en az 65 puan almış olmak.
Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi
4 HM04 Hemşire* KPSS (P94) 10 -Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümünden mezun olmak.
-2022 KPSS (P94) en az 65 puan almış olmak.
Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi

5

HM05

Hemşire*

KPSS (P3)

1

-Sağlık Yüksekokullarının ve/veya Sağlık Bilimleri Fakültelerinin ve/veya Hemşirelik Fakültelerinin Hemşirelik bölümü lisans mezunu olmak.
-2022 KPSS (P3) en az 65 puan almış olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

6

FZT01

Fizyoterapist

KPSS (P3)

3

-Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon veya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans programlarının birinden mezun olmak.
-Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon veya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında en az 2 yıl mesleki deneyim sahibi olmak.
-2022 KPSS (P3) en az 65 puan almış olmak.

Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi

7

FZT02

Fizyoterapist

KPSS (P3)

1

-Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon veya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans programlarının birinden mezun olmak.
-Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon veya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında en az 2 yıl mesleki deneyim sahibi olmak.
-Uluslararası Manuel Lenf Drenajı ve Kompleks Boşaltıcı Fizyoterapi Sertifikası sahibi olmak.
-2022 KPSS (P3) en az 65 puan almış olmak.

Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi

8

FZT03

Fizyoterapist

KPSS (P3)

1

-Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon veya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans programlarının birinden mezun olmak.
-Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon veya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında en az 2 yıl mesleki deneyim sahibi olmak.
-Uluslararası Schroth Terapi (ISSI) Sertifikası sahibi olmak.
-2022 KPSS (P3) en az 65 puan almış olmak.

Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi

9

BİO01

Biolog

KPSS (P3)

3

– Biyoloji, Tıbbi Biyolojik Bilimler, Biyoloji Bilimleri ve Biyomühendislik, Moleküler Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoteknoloji, Moleküler Biyoteknoloji, Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji lisans programlarının birinden mezun olmak.
-2022 KPSS (P3) en az 65 puan almış olmak.
Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi
10 DYT01 Diyetisyen KPSS (P3) 1 -Beslenme ve Diyetetik lisans programından mezun olmak.
-2022 KPSS (P3) en az 65 puan almış olmak.
Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi
11 ECZ01 Eczacı 4 -Eczacılık lisans programından mezun olmak. Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi
12 RT01 Röntgen Teknisyeni KPSS (P93) 5 -Radyoloji veya Tıbbi Görüntüleme Teknikleri ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
-2022 KPSS (P93) en az 65 puan almış olmak.
PAÜ Hastaneleri Ek Hizmet Binası (Pamukkale Karahayıt Mahallesi)
13 RT02 Röntgen Teknisyeni KPSS (P93) 3 -Radyoloji veya Tıbbi Görüntüleme Teknikleri ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
-2022 KPSS (P93) en az 65 puan almış olmak.
Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi
14 ST01 Sağlık Teknikeri KPSS (P93) 2 -Fizik Tedavi, Fizyoterapi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
-2022 KPSS (P93) en az 65 puan almış olmak.
PAÜ Hastaneleri Ek Hizmet
Binası (Pamukkale Karahayıt Mahallesi)
15 ST02 Sağlık Teknikeri KPSS (P93) 1 -Fizik Tedavi, Fizyoterapi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
-Wellness Belgesine sahip olmak..
-2022 KPSS (P93) en az 65 puan almış olmak.
PAÜ Hastaneleri Ek Hizmet Binası (Pamukkale Karahayıt Mahallesi)

16

ST03

Sağlık Teknikeri

KPSS (P93)

2

-Fizik Tedavi, Fizyoterapi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
-Hidroterapi (havuz içinde) konusunda en az 2 yıllık deneyim sahibi olmak
-2022 KPSS (P93) en az 65 puan almış olmak.
PAÜ Hastaneleri Ek Hizmet Binası (Pamukkale Karahayıt Mahallesi)
17 ST04 Sağlık Teknikeri KPSS (P93) 14 -Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü ön lisans mezunu olmak.
-2022 KPSS (P93) en az 65 puan almış olmak.
Sağlık Araştırma ve Uygulama
Hastanesi
18 ST05 Sağlık Teknikeri KPSS (P93) 2 -Eczane Teknikerliği, Eczane Hizmetleri ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
-2022 KPSS (P93) en az 65 puan almış olmak.
Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi
19 ST06 Sağlık Teknikeri KPSS (P93) 1 -Elektronörofizyoloji ön lisans programından mezun olmak.
-2022 KPSS (P93) en az 65 puan almış olmak.
Sağlık Araştırma ve Uygulama
Hastanesi
20 ST07 Sağlık Teknikeri KPSS (P93) 1 -Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü ön lisans mezunu olmak.
-2022 KPSS (P93) en az 65 puan almış olmak.
Diş Hekimliği Fakültesi
21 ST08 Sağlık Teknikeri KPSS (P93) 1 -Ağız Diş Sağlığı, Ağız ve Diş Sağlığı, Diş Hekimliği-Hijyen, Diş Teknik Sekreterliği ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
-2022 KPSS (P93) en az 65 puan almış olmak.
Diş Hekimliği Fakültesi
22 ST09 Sağlık Teknikeri KPSS (P93) 1 -Diş Protez Teknolojisi ön lisans programından mezun olmak.
-2022 KPSS (P93) en az 65 puan almış olmak.
Diş Hekimliği Fakültesi
23 DSG01 Diğer Sağlık Personeli KPSS (P3) 1 -Sağlık Yüksekokullarının ve/veya Sağlık Bilimleri Fakültelerinin Dil ve Konuşma Terapisi lisans mezunu olmak.
-2022 KPSS (P3) en az 65 puan almış olmak.
PAÜ Hastaneleri Ek Hizmet Binası (Pamukkale Karahayıt
Mahallesi)
24 DSG02 Diğer Sağlık Personeli KPSS (P3) 1 -Ergoterapi Lisans programından mezun olmak.
-2022 KPSS (P3) en az 65 puan almış olmak.
PAÜ Hastaneleri Ek Hizmet
Binası (Pamukkale Karahayıt Mahallesi)
25 DSG03 Diğer Sağlık Personeli KPSS (P3) 2 -Sağlık Yüksekokullarının ve/veya Sağlık Bilimleri Fakültelerinin Dil ve Konuşma Terapisi lisans mezunu olmak.
-2022 KPSS (P3) en az 65 puan almış olmak.
Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi
26 DSG04 Diğer Sağlık Personeli KPSS (P94) 4 -Sağlık Meslek Liselerinin Laboratuvar Teknisyenliği bölümünden mezun olmak.
-2022 KPSS (P94) en az 60 puan almış olmak.
Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi
27 DSG05 Diğer Sağlık Personeli KPSS (P94) 4 -Sağlık Meslek Liselerinin Anestezi ve Re animasyon Teknisyenliği bölümünden mezun olmak.
-2022 KPSS (P94) en az 60 puan almış olmak.
Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi

28

SF01

Sağlık Fizikçisi

KPSS (P3)

1

-Fizik, Fizik Mühendisliği veya Nükleer Enerji Mühendisliği lisans programından mezun olmak ve bu öğrenim üzerine; Radyoterapi Fiziği, Diagnostik Fiziği, Nükleer Tıp Fiziği alanlarının birinden yüksek lisans yapmış olmak.
-2022 KPSS (P3) en az 65 puan almış olmak.

Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi

29

SPU01

Spor Uzmanı

KPSS (P3)

1

-Spor Bilimleri Fakültesi / Yüksekokulu lisans mezunu olmak.
-Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonunda en az Birinci Kademe Fitness Antrenörü Eğitimi aldığına dair belge sahibi olmak.
– Fitness alanında en az 2 yıl mesleki deneyime sahip olmak.
-2022 KPSS (P3) en az 65 puan almış olmak.

PAÜ Hastaneleri Ek Hizmet Binası (Pamukkale Karahayıt Mahallesi)

30

MÜH01

Mühendis

KPSS (P3)

2

-Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği lisans programından mezun olmak.
-Alanında en az 2 yıl mesleki deneyime sahip olmak.
-MSSQL veri tabanın oluşturulması, yönetilmesi ve T-SQL diline hakim olmak (Sertifika veya İşyerinden alacağı deneyim belgesi ile belgelemek).
-OOP yapılarını bilen C# ve Asp.Net teknolojilerine hakim olmak.(Sertifika veya İşyerinden alacağı deneyim belgesi ile belgelemek) .
-2022 KPSS (P3) en az 60 puan almış olmak.

Merkez Kampüs

31

MÜH02

Mühendis

KPSS (P3)

2

– Endüstri Mühendisliği lisans mezunu olmak.
-Alanında en az 2 yıl mesleki deneyime sahip olmak.
-Giriş seviyesinde T-SQL dilini bilmek (Sertifika veya İşyerinden alacağı deneyim belgesi ile belgelemek).
-Pencil, Figma ya da muadili araçlar kullanarak, prototipleme yapmış olmak (Sertifika veya İşyerinden alacağı deneyim belgesi ile belgelemek).
-2022 KPSS (P3) en az 60 puan almış olmak.

Merkez Kampüs

32

MÜH03

Mühendis

KPSS (P3)

1

-Bilgisayar veya Elektronik Mühendisliği lisans programından mezun olmak.
-Alanında en az 3 yıl mesleki deneyime sahip olmak.
-Sunucu işletim sistemleri konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak, (Sertifika veya İşyerinden alacağı deneyim belgesi ile belgelemek)
-Sunucu sanallaştırma teknolojileri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak, (Sertifika veya İşyerinden alacağı deneyim belgesi ile belgelemek)
-Depolama ve yedekleme sistemleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak, (Sertifika veya İşyerinden alacağı deneyim belgesi ile belgelemek)
-2022 KPSS (P3) en az 60 puan almış olmak.

Merkez Kampüs

33

MÜH04

Mühendis

KPSS (P3)

1

-Bilgisayar, Elektronik veya Elektronik ile Haberleşme Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.
-Kurumsal seviyedeki omurga yönlendirici ile uç birimlerde konuşlandırılmış yönlendirici, omurga anahtar ve kenar anahtar sistemleri için bilişim ağları yöneticisi (network admin) olarak en az 3 yıl mesleki deneyime sahip olmak. (Sertifika veya İşyerinden alacağı deneyim belgesi ile belgelemek)
-Güvenlik sistemleri (IDS/IPS, Firewall, Load Balancer, Antivirüs, E- mail Gateway vb.) hakkında bilgi sahibi olmak. (Sertifika veya İşyerinden alacağı deneyim belgesi ile belgelemek)
-2022 KPSS (P3) en az 60 puan almış olmak.

Merkez Kampüs

34

MÜH05

Mühendis

KPSS (P3)

1

-İnşaat Mühendisliği lisans programı mezunu olmak.
-Autocad programı Sertifikasına sahip olmak Sta4cad, idecad, Probina programlarından en az birinden Sertifika sahibi olmak.
-Alanı ile ilgili en az 1 (bir) yıl mesleki deneyime sahip olmak.
-2022 KPSS (P3) en az 65 puan almış olmak.

Merkez Kampüs

35

TKR01

Tekniker

KPSS (P93)

1

-Bilgisayar Programcılığı ön lisans mezunu olmak.
-İlan tarihinden önce alınmış 1- Orta veya üzeri React, 2- Web Programlama (HTML5, CSS), 3- C# Programlama, 4- Net ve ASP.Net Sertifikalarına sahip olmak.
-2022 KPSS (P93) en az 60 puan almış olmak.

Merkez Kampüs

36

TKR02

Tekniker

KPSS (P93)

1

-Bilgisayar Programcılığı veya Bilgisayar Operatörlüğü ön lisans mezunu olmak.
-Çağrı Merkezi veya Müşteri Hizmetleri alanında en az 1 yıl deneyimli olmak.
-Başlangıç düzeyinde MSSQL sorgulama dili, iyi derece MS Office programları hakkında bilgi sahibi olmak. (Sertifika veya İşyerinden alacağı deneyim belgesi ile belgelemek)
-2022 KPSS (P93) en az 60 puan almış olmak.

Merkez Kampüs

37

TKR03

Tekniker

KPSS (P93)

1

– Bilgisayar veya Elektronik Haberleşme Teknolojisi ile Elektronik Teknolojisi ön lisans programlarının birinden mezun olmak,
-Temel network mimarileri, yönetilebilir ağ cihazlarının kurulum ve konfigürasyonları konusunda bilgi sahibi olmak, (Sertifika veya İşyerinden alacağı deneyim belgesi ile belgelemek)
-Yapısal kablolama konusunda bilgi sahibi olmak.
-Alanı ile ilgili en az 2 yıl mesleki deneyime sahip olmak.
-2022 KPSS (P93) en az 60 puan almış olmak.

Merkez Kampüs

38 TKN01 Teknisyen KPSS (P94) 2 -Ortaöğretim Kurumlarının Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanından mezun olmak.
-Mezuniyet alanında en az 2 yıl mesleki deneyime sahip olmak.
-2022 KPSS (P94) en az 60 puan almış olmak.
Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi
39 TKN02 Teknisyen KPSS (P94) 1 -Ortaöğretim Kurumlarının İnşaat Teknolojisi alanından mezun olmak.
-Mezuniyet alanında en az 2 yıl mesleki deneyime sahip olmak.
-2022 KPSS (P94) en az 60 puan almış olmak.
Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi

40

TKN03

Teknisyen

KPSS (P94)

1

-Ortaöğretim Kurumlarının Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanının Soğutma Sistemleri, İklimlendirme Sistemleri veya Yapı Tesisat Sistemleri Dallarının herhangi birinden mezun olmak
-Sıhhi Tesisat alanında en az 2 yıl mesleki deneyime sahip olmak.
-2022 KPSS (P94) en az 60 puan almış olmak.
Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi
41 TKN04 Teknisyen KPSS (P94) 1 -Ortaöğretim Kurumlarının Makine Bakım Onarım dalından mezun olmak.
-Mezuniyet alanında en az 2 yıl mesleki deneyime sahip olmak.
-2022 KPSS (P94) en az 60 puan almış olmak.
Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi

42

TKN05

Teknisyen

KPSS (P94)

2

-Ortaöğretim Kurumlarının Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanının Soğutma Sistemleri, İklimlendirme Sistemleri veya Yapı Tesisat Sistemleri Dallarının herhangi birinden mezun olmak.
-Klima ve iklimlendirme alanı ile ilgili en az 2 yıl mesleki deneyime sahip olmak.
-B Sınıfı ehliyet sahibi olmak.
-2022 KPSS (P94) en az 60 puan almış olmak.

Merkez Kampüs

43

TKN06

Teknisyen

KPSS (P94)

1

-Ortaöğretim Kurumlarının Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanının Soğutma Sistemleri, İklimlendirme Sistemleri veya Yapı Tesisat Sistemleri Dallarının herhangi birinden mezun olmak
-Binalardaki sıhhi tesisat işlerinde en az 2 yıl mesleki deneyime sahip olmak.
-B Sınıfı ehliyet sahibi olmak.
-2022 KPSS (P94) en az 60 puan almış olmak.

Merkez Kampüs

44

TKN07

Teknisyen

KPSS (P94)

1

-Ortaöğretim kurumlarının Elektrik, Elektrik-Elektronik Teknolojisi/Elektrik alanının Bobinaj, Elektrik Tesisatları ve Pano Monitörlüğü, Elektrikli Ev Aletleri Teknik Servisi, Elektromekanik Taşıyıcılar Bakım Onarımı, Endüstriyel Bakım Onarım, Görüntü ve Ses Sistemleri, Güvenlik Sistemleri, Haberleşme Sistemleri, Otomasyon Sistemleri, Yüksek Gerilim Sistemleri, Elektrik Tesisatları ve Dağıtımı, Elektrikli Cihazlar Teknik Servisi Dallarının herhangi birinden mezun olmak. Ortaöğretim Kurumlarından 2010 yılından önce mezun olanlar için: Ortaöğretim Kurumlarının Elektrik Bölümü’nden mezun olmak
-Zayıf akım Sistemleri Alanında 2 yıl mesleki deneyim sahibi olmak.
-B sınıfı ehliyet sahibi olmak
-2022 KPSS (P94) en az 60 puan almış olmak.

Merkez Kampüs

45

TKN08

Teknisyen

KPSS (P94)

1

-Ortaöğretim kurumlarının Elektrik, Elektrik-Elektronik Teknolojisi/Elektrik alanının Bobinaj, Elektrik Tesisatları ve Pano Monitörlüğü, Elektrikli Ev Aletleri Teknik Servisi, Elektromekanik Taşıyıcılar Bakım Onarımı, Endüstriyel Bakım Onarım, Görüntü ve Ses Sistemleri, Güvenlik Sistemleri, Haberleşme Sistemleri, Otomasyon Sistemleri, Yüksek Gerilim Sistemleri, Elektrik Tesisatları ve Dağıtımı, Elektrikli Cihazlar Teknik Servisi Dallarının herhangi birinden mezun olmak. Ortaöğretim Kurumlarından 2010 yılından önce mezun olanlar için: Ortaöğretim Kurumlarının Elektrik Bölümü’nden mezun olmak
-Yangın Algılama ve İhbar Sistemleri Alanında 2 yıl mesleki deneyim sahibi olmak.
-B sınıfı ehliyet sahibi olmak.
-2022 KPSS (P94) en az 60 puan almış olmak.

Merkez Kampüs

46

TKN09

Teknisyen

KPSS (P94)

1

-Ortaöğretim kurumlarının Elektrik, Elektrik-Elektronik Teknolojisi/Elektrik alanının Bobinaj, Elektrik Tesisatları ve Pano Monitörlüğü, Elektrikli Ev Aletleri Teknik Servisi, Elektromekanik Taşıyıcılar Bakım Onarımı, Endüstriyel Bakım Onarım, Görüntü ve Ses Sistemleri, Güvenlik Sistemleri, Haberleşme Sistemleri, Otomasyon Sistemleri, Yüksek Gerilim Sistemleri, Elektrik Tesisatları ve Dağıtımı, Elektrikli Cihazlar Teknik Servisi Dallarının herhangi birinden mezun olmak. Ortaöğretim Kurumlarından 2010 yılından önce mezun olanlar için: Ortaöğretim Kurumlarının Elektrik Bölümü’nden mezun olmak
-Elektrik Tesisatı ve Pano Alanında 2 yıl mesleki deneyim sahibi olmak.
-2022 KPSS (P94) en az 60 puan almış olmak.

Merkez Kampüs

47

TKN10

Teknisyen

KPSS (P94)

1

-Ortaöğretim kurumlarının Elektrik, Elektrik-Elektronik Teknolojisi/Elektrik alanının Bobinaj, Elektrik Tesisatları ve Pano Monitörlüğü, Elektrikli Ev Aletleri Teknik Servisi, Elektromekanik Taşıyıcılar Bakım Onarımı, Endüstriyel Bakım Onarım, Görüntü ve Ses Sistemleri, Güvenlik Sistemleri, Haberleşme Sistemleri, Otomasyon Sistemleri, Yüksek Gerilim Sistemleri, Elektrik Tesisatları ve Dağıtımı, Elektrikli Cihazlar Teknik Servisi Dallarının herhangi birinden mezun olmak. Ortaöğretim Kurumlarından 2010 yılından önce mezun olanlar için: Ortaöğretim Kurumlarının Elektrik Bölümü’nden mezun olmak
-Otomasyon ve Pano Sistemleri Alanında 2 yıl mesleki deneyim sahibi olmak.
– B sınıfı ehliyet sahibi olmak.
-2022 KPSS (P94) en az 60 puan almış olmak.

Merkez Kampüs

48 TKN11 Teknisyen KPSS (P94) 1 -Ortaöğretim kurumlarının Grafik ve Fotoğraf alanından mezun olmak.
-Mezuniyet alanıyla ilgi en az 2 yıl mesleki deneyim sahibi olmak.
-2022 KPSS (P94) en az 60 puan almış olmak.
Merkez Kampüs

49

TKN12

Teknisyen

KPSS (P94)

2

-Ortaöğretim kurumlarının Görüntü ve Ses Sistemleri dalından mezun olmak.
-Görüntü ve Ses Sistemleri alanında en az 2 yıl mesleki deneyim sahibi olmak.
-2022 KPSS (P94) en az 60 puan almış olmak.

Merkez Kampüs

50

ANT01

Antrenör

KPSS (P3)

1

-Antrenörlük Eğitimi lisans mezunu olmak.
-Türkiye Jimnastik Federasyonu onaylı Artistik Jimnastik en az 3. Kademe Eğitmenlik Belgesine sahip olmak.
-Türkiye Jimnastik Federasyonu onaylı Pilates en az 1. Kademe Eğitmenlik Belgesine sahip olmak.
-Jimnastik branşında en az 3 yıllık antrenörlük tecrübesine sahip olmak.
-2022 KPSS (P3) en az 55 puan almış olmak.

Spor Bilimleri ve Teknolojisi Araştırma ve Uygulama Merkezi

51

ANT02

Antrenör

KPSS (P3)

1

-Spor Bilimleri alanında lisans mezunu olmak.
-Türkiye Jimnastik Federasyonu onaylı Pilates en az 2. Kademe Eğitmenlik Belgesine sahip olmak.
-Herkes İçin Spor Federasyonu onaylı welness en az 1. Kademe Eğitmenlik Belgesine sahip olmak.
-Herkes İçin Spor federasyonu onaylı Yoga Eğitmenlik Belgesine sahip olmak.
-2022 KPSS (P3) en az 55 puan almış olmak.

Spor Bilimleri ve Teknolojisi Araştırma ve Uygulama Merkezi

52 BP01 Büro Personeli KPSS (P3) 1 -Maliye lisans programından mezun olmak.
-2022 KPSS (P3) en az 70 puan almış olmak.
Merkez Kampüs
53 BP02 Büro Personeli KPSS (P3) 1 -Yönetim Bilişim Sistemleri lisans mezunu olmak.
-2022 KPSS (P3) en az 70 puan almış olmak.
Merkez Kampüs
54 BP03 Büro Personeli KPSS (P3) 7 -İktisadi ve İdari Bilimler, İktisat, İşletme Fakültelerinin herhangi bir lisans programından mezun olmak.
-2022 KPSS (P3) en az 70 puan almış olmak.
Merkez Kampüs
55 BP04 Büro Personeli KPSS (P93) 2 -Adalet ön lisans programından mezun olmak.
-2022 KPSS (P93) en az 70 puan almış olmak.
Merkez Kampüs
56 BP05 Büro Personeli KPSS (P3) 1 -Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri lisans mezunu olmak.
-2022 KPSS (P3) en az 70 puan almış olmak.
Merkez Kampüs
57 BP06 Büro Personeli KPSS (P3) 5 -İktisadi ve İdari Bilimler, İktisat, İşletme Fakültelerinin %100 İngilizce bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak.
-2022 KPSS (P3) en az 70 puan almış olmak.
Merkez Kampüs
58 BP07 Büro Personeli KPSS (P3) 1 -İktisadi ve İdari Bilimler, İktisat, İşletme Fakültelerinin herhangi bir lisans programından mezun olmak.
-2022 KPSS (P3) en az 70 puan almış olmak.
Bekilli Meslek Yüksekokulu
59 BP08 Büro Personeli KPSS (P3) 1 -İktisadi ve İdari Bilimler, İktisat, İşletme Fakültelerinin herhangi bir lisans programından mezun olmak.
-2022 KPSS (P3) en az 70 puan almış olmak.
Bozkurt Meslek Yüksekokulu
60 BP09 Büro Personeli KPSS (P3) 1 -Maliye Lisans Programından Mezun olmak.
-2022 KPSS (P3) en az 70 puan almış olmak.
Bozkurt Meslek Yüksekokulu
61 BP10 Büro Personeli KPSS (P3) 1 -İktisadi ve İdari Bilimler, İktisat, İşletme Fakültelerinin herhangi bir lisans programından mezun olmak.
-2022 KPSS (P3) en az 70 puan almış olmak.
Çal Meslek Yüksekokulu
62 BP11 Büro Personeli KPSS (P3) 1 -İktisadi ve İdari Bilimler, İktisat, İşletme Fakültelerinin herhangi bir lisans programından mezun olmak.
-2022 KPSS (P3) en az 70 puan almış olmak.
Çardak Meslek Yüksekokulu
63 BP12 Büro Personeli KPSS (P3) 1 -İktisadi ve İdari Bilimler, İktisat, İşletme Fakültelerinin herhangi bir lisans programından mezun olmak.
-2022 KPSS (P3) en az 70 puan almış olmak.
Honaz Meslek Yüksekokulu
64 BP13 Büro Personeli KPSS (P3) 1 -İktisadi ve İdari Bilimler, İktisat, İşletme Fakültelerinin herhangi bir lisans programından mezun olmak.
-2022 KPSS (P3) en az 70 puan almış olmak.
Serinhisar Meslek Yüksekokulu
65 BP14 Büro Personeli KPSS (P3) 1 -İktisadi ve İdari Bilimler, İktisat, İşletme Fakültelerinin herhangi bir lisans programından mezun olmak.
-2022 KPSS (P3) en az 70 puan almış olmak.
Tavas Meslek Yüksekokulu

66

DP01

Destek Personeli(Hasta Bakım ve Temizlik) Erkek

KPSS (P94)

7

-Meslek liselerinin hasta ve yaşlı hizmetleri alanının engelli bakımı, hasta bakımı ve yaşlı bakımı dallarından ya da sağlık hizmetleri alanının ebe yardımcılığı, hemşire yardımcılığı veya sağlık bakım teknisyenliği dallarının birinden mezun olmak.
-2022 KPSS (P94) en az 60 puan almış olmak.
PAÜ Hastaneleri Ek Hizmet Binası (Pamukkale Karahayıt Mahallesi)

67

DP02

Destek Personeli(Hasta Bakım ve Temizlik) Kadın

KPSS (P94)

3

-Meslek liselerinin hasta ve yaşlı hizmetleri alanının engelli bakımı, hasta bakımı ve yaşlı bakımı dallarından ya da sağlık hizmetleri alanının ebe yardımcılığı, hemşire yardımcılığı veya sağlık bakım teknisyenliği dallarının birinden mezun olmak.
-2022 KPSS (P94) en az 60 puan almış olmak.
PAÜ Hastaneleri Ek Hizmet Binası (Pamukkale Karahayıt Mahallesi)

68

DP03

Destek Personeli(Hasta Bakım ve Temizlik) Erkek

KPSS (P94)

7

-Meslek liselerinin hasta ve yaşlı hizmetleri alanının engelli bakımı, hasta bakımı ve yaşlı bakımı dallarından ya da sağlık hizmetleri alanının ebe yardımcılığı, hemşire yardımcılığı veya sağlık bakım teknisyenliği dallarının birinden mezun olmak.
-2022 KPSS (P94) en az 60 puan almış olmak.
Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi

69

DP04

Destek Personeli(Hasta Bakım ve Temizlik) Kadın

KPSS (P94)

3

-Meslek liselerinin hasta ve yaşlı hizmetleri alanının engelli bakımı, hasta bakımı ve yaşlı bakımı dallarından ya da sağlık hizmetleri alanının ebe yardımcılığı, hemşire yardımcılığı veya sağlık bakım teknisyenliği dallarının birinden mezun olmak.
-2022 KPSS (P94) en az 60 puan almış olmak.
Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi
70 DP05 Destek Personeli Erkek KPSS (P94) 1 -Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
-Milli Eğitim Bakanlığından onaylı Havuz Suyu Operatörlüğü Sertifikasına sahip olmak.
-2022 KPSS (P94) en az 65 puan almış olmak.
PAÜ Hastaneleri Ek Hizmet Binası (Pamukkale Karahayıt Mahallesi)
71 DP06 Destek Personeli
Erkek
KPSS (P93) 1 -Ev İdaresi ön lisans programından mezun olmak.
-2022 KPSS (P93) en az 65 puan almış olmak.
Sağlık Araştırma ve Uygulama
Hastanesi
72 DP07 Destek Personeli
Kadın
KPSS (P93) 1 -Ev İdaresi ön lisans programından mezun olmak.
-2022 KPSS (P93) en az 65 puan almış olmak.
Sağlık Araştırma ve Uygulama
Hastanesi
73 DP08 Destek Personeli Erkek KPSS (P93) 1 -İkram Hizmetleri ön lisans programından mezun olmak.
-2022 KPSS (P93) en az 65 puan almış olmak.
Merkez Kampüs
74 DP09 Destek Personeli
Kadın
KPSS (P93) 1 -İkram Hizmetleri ön lisans programından mezun olmak.
-2022 KPSS (P93) en az 65 puan almış olmak.
Merkez Kampüs
75 DP10 Destek Personeli
Erkek
KPSS (P94) 27 -Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
-2022 KPSS (P94) en az 65 puan almış olmak.
Sağlık Araştırma ve Uygulama
Hastanesi
76 DP11 Destek Personeli Kadın KPSS (P94) 10 -Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
-2022 KPSS (P94) en az 65 puan almış olmak.
Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi
77 DP12 Destek Personeli
Erkek
KPSS (P94) 28 -Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
-2022 KPSS (P94) en az 65 puan almış olmak.
Merkez Kampüs
78 DP13 Destek Personeli
Kadın
KPSS (P94) 14 -Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
-2022 KPSS (P94) en az 65 puan almış olmak.
Merkez Kampüs
79 DP14 Destek Personeli Erkek KPSS (P94) 2 -Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
-2022 KPSS (P94) en az 65 puan almış olmak.
Spor Bilimleri ve Teknolojisi Araştırma ve Uygulama Merkezi
80 DP15 Destek Personeli
Kadın
KPSS (P94) 2 -Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
-2022 KPSS (P94) en az 65 puan almış olmak.
Spor Bilimleri ve Teknolojisi
Araştırma ve Uygulama Merkezi
81 DP16 Destek Personeli
Erkek
KPSS (P94) 1 -Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
-2022 KPSS (P94) en az 65 puan almış olmak.
Bozkurt Meslek Yüksekokulu
82 DP17 Destek Personeli Kadın KPSS (P94) 1 -Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
-2022 KPSS (P94) en az 65 puan almış olmak.
Buldan Meslek Yüksekokulu
83 DP18 Destek Personeli Erkek KPSS (P94) 1 -Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
-2022 KPSS (P94) en az 65 puan almış olmak.
Çivril Atasay Kamer Meslek Yüksekokulu
84 DP19 Destek Personeli Kadın KPSS (P94) 1 -Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
-2022 KPSS (P94) en az 65 puan almış olmak.
Kale Meslek Yüksekokulu
85 DP20 Destek Personeli
Erkek
KPSS (P94) 2 -Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
-2022 KPSS (P94) en az 65 puan almış olmak.
Serinhisar Meslek Yüksekokulu
86 DP21 Destek Personeli (Isıtma,Temizlik) Erkek KPSS (P94) 1 -Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
-Milli Eğitim Bakanlığından onaylı Kalorifer Ateşçisi Belgesi sahibi olmak.
-2022 KPSS (P94) en az 65 puan almış olmak.
Tavas Meslek Yüksekokulu
87 DP22 Destek Personeli Erkek KPSS (P94) 1 -Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
-2022 KPSS (P94) en az 65 puan almış olmak.
Tavas Meslek Yüksekokulu
88 DP23 Destek Personeli (Bahçe Bakım ve Temizlik) Erkek KPSS (P94) 2 -Ortaöğretim Kurumlarının Bahçecilik Alanı ve Dalları, tarım Teknolojileri Alanı ve Dalları veya Tarım Alanı ve Dallarından mezun olmak.
-2022 KPSS (P94) en az 65 puan almış olmak.
Merkez Kampüs
89 DP24 Destek Personeli (Bahçe Bakım, Temizlik) Erkek KPSS (P94) 2 -Ortaöğretim Kurumlarının Bahçecilik Alanı ve Dalları, tarım Teknolojileri Alanı ve Dalları veya Tarım Alanı ve Dallarından mezun olmak.
-2022 KPSS (P94) en az 65 puan almış olmak.
Ziraat Fakültesi
90 DP25 Destek Personeli (Bahçe Bakım, Temizlik) Erkek KPSS (P94) 2 -Ortaöğretim Kurumlarının Bahçecilik Alanı ve Dalları, tarım Teknolojileri Alanı ve Dalları veya Tarım Alanı ve Dallarından mezun olmak.
-2022 KPSS (P94) en az 65 puan almış olmak.
Merkez Kampüs

91

DP26

Destek Personeli(Şoför) Erkek

KPSS (P94)

1

-Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
-Son başvuru tarihi itibariyle eski E/yeni D Sınıfı Sürücü Belgesine sahip olmak.
-SRC-2 ve SRC-4 Belgelerine sahip olmak.
-Psikoteknik belgesine sahip olmak.
-Otobüs Kaptanlığı mesleğini en az 3 yıl yapmış olmak ve belgelemek.
-2022 KPSS (P94) en az 60 puan almış olmak.

Merkez Kampüs

92

DP27

Destek Personeli(Şoför) Erkek

KPSS (P94)

1

– Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
-Son başvuru tarihi itibariyle eski E/yeni D Sınıfı Sürücü Belgesine sahip olmak.
-SRC-2 ve SRC-4 Belgelerine sahip olmak.
-Psikoteknik belgesine sahip olmak.
-Kamyon Şoförlüğü mesleğini en az 3 yıl yapmış olmak ve belgelemek.
-2022 KPSS (P94) en az 60 puan almış olmak.

Merkez Kampüs

93

DP28

Destek Personeli (Basit Bakım, Onarım) Erkek

KPSS (P94)

1

-Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
-Fayans, Seramik ve Karo Döşemecisi olarak en az 2 yıl mesleki deneyime sahip olmak.
-Milli Eğitim Bakanlığınca geçerliliği olan istenen deneyim ilgili onaylı ustalık belgesine veya kurs bitirme belgesine sahip olmak.
-2022 KPSS (P94) en az 50 puan almış olmak.

Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi

94

DP29

Destek Personeli (Basit Bakım, Onarım) Erkek

KPSS (P94)

2

-Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
-Boya, badana, inşaat alçı dekorasyonu uygulayıcısı alanında en az 2 yıl mesleki deneyime sahip olmak.
-Milli Eğitim Bakanlığınca geçerliliği olan istenen deneyim ile ilgili onaylı ustalık belgesine veya kurs bitirme belgesine sahip olmak.
-2022 KPSS (P94) en az 50 puan almış olmak.

Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi

95

DP30

Destek Personeli (Basit Bakım, Onarım) Erkek

KPSS (P94)

3

-Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
-Elektrik tesisatı ve pano alanında en az 2 yıl mesleki deneyime sahip olmak.
-Milli Eğitim Bakanlığınca geçerliliği olan istenen deneyim ile ilgili onaylı ustalık belgesine veya kurs bitirme belgesine sahip olmak.
-2022 KPSS (P94) en az 50 puan almış olmak.

Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi

96

DP31

Destek Personeli (Basit Bakım, Onarım) Erkek

KPSS (P94)

2

-Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
-Sıhhi tesisat sistemleri alanında en az 2 yıl mesleki deneyime sahip olmak.
-Milli Eğitim Bakanlığınca geçerliliği olan istenen deneyim ile ilgili onaylı ustalık belgesine veya kurs bitirme belgesine sahip olmak.
-2022 KPSS (P94) en az 50 puan almış olmak.

Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi

97

DP32

Destek Personeli (Basit Bakım, Onarım) Erkek

KPSS (P94)

2

-Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
-Mekanik sistemleri alanında en az 2 yıl mesleki deneyime sahip olmak.
-Milli Eğitim Bakanlığınca geçerliliği olan; istenen deneyim ile ilgili ustalık belgesine veya kurs bitirme belgesine sahip olmak.
-2022 KPSS (P94) en az 50 puan almış olmak.
Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi

98

DP33

Destek Personeli (Basit Bakım, Onarım) Erkek

KPSS (P94)

1

-Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
-Çatı izolasyon ve tadilat işlerden en az 2 yıl mesleki deneyime sahip olmak.
-B Sınıfı ehliyet sahibi olmak.
-Milli Eğitim Bakanlığınca geçerliliği olan; istenen deneyim ile ilgili ustalık belgesine veya kurs bitirme belgesine sahip olmak.
-2022 KPSS (P94) en az 50 puan almış olmak.

Merkez Kampüs

99

DP34

Destek Personeli (Basit Bakım, Onarım) Erkek

KPSS (P94)

2

-Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak
-Duvar örme işlerden en az 2 yıl mesleki deneyime sahip olmak.
-Milli Eğitim Bakanlığınca geçerliliği olan; istenen deneyim ile ilgili ustalık belgesine veya kurs bitirme belgesine sahip olmak.
-B Sınıfı ehliyet sahibi olmak.
-2022 KPSS (P94) en az 50 puan almış olmak.

Merkez Kampüs

100

DP35

Destek Personeli (Basit Bakım, Onarım) Erkek

KPSS (P94)

1

-Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
-Fayans, Seramik ve Karo Döşemecisi olarak en az 2 yıl mesleki deneyime sahip olmak.
-Milli Eğitim Bakanlığınca geçerliliği olan istenen deneyim ile ilgili onaylı ustalık belgesine veya kurs bitirme belgesine sahip olmak.
-B Sınıfı ehliyet sahibi olmak.
-2022 KPSS (P94) en az 50 puan almış olmak.

Merkez Kampüs

101

DP36

Destek Personeli (Basit Bakım, Onarım) Erkek

KPSS (P94)

1

-Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
-Kaba ve ince sıva uygulaması alanı ile ilgili en az 2 yıl mesleki deneyime sahip olmak.
-Milli Eğitim Bakanlığınca geçerliliği olan; istenen deneyim ile ilgili ustalık belgesine veya kurs bitirme belgesine sahip olmak.
-B Sınıfı ehliyet sahibi olmak.
-2022 KPSS (P94) en az 50 puan almış olmak.

Merkez Kampüs

102

DP37

Destek Personeli (Basit Bakım, Onarım) Erkek

KPSS (P94)

1

-Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
-İnşaat Alçı Dekorasyoncu/Alçı Levha Uygulayıcısı olarak en az 2 yıl mesleki deneyime sahip olmak.
-Milli Eğitim Bakanlığınca geçerliliği olan; istenen deneyim ile ilgili ustalık belgesine veya kurs bitirme belgesine sahip olmak.
-B Sınıfı ehliyet sahibi olmak.
-2022 KPSS (P94) en az 50 puan almış olmak.

Merkez Kampüs

103

DP38

Destek Personeli (Basit Bakım, Onarım) Erkek

KPSS (P94)

1

-Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
-Alüminyum Doğrama işlerinde en az 2 yıl mesleki deneyime sahip olmak.
-Milli Eğitim Bakanlığınca geçerliliği olan; istenen deneyim ile ilgili ustalık veya kurs bitirme belgesine sahip olmak.
-B Sınıfı ehliyet sahibi olmak.
-2022 KPSS (P94) en az 50 puan almış olmak.

Merkez Kampüs

104

DP39

Destek Personeli (Basit Bakım, Onarım) Erkek

KPSS (P94)

1

-Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
-Oksijen ve elektrik kaynakçısı olarak en az 2 yıl mesleki deneyime sahip olmak.
-Milli Eğitim Bakanlığınca geçerliliği olan; istenen deneyim ile ilgili ustalık belgesine veya kurs bitirme belgesine sahip olmak.
-B Sınıfı ehliyet sahibi olmak.
-2022 KPSS (P94) en az 50 puan almış olmak.

Merkez Kampüs

105 KGG01 Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Erkek) KPSS (P93) 8 -Özel Güvenlik ve Koruma, Savunma ve Güvenlik, Güvenlik, Kamu Güvenlik ve Asayişin Sağlanması ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
-2022 KPSS (P93) en az 50 puan almış olmak.
PAÜ Hastaneleri Ek Hizmet Binası (Pamukkale Karahayıt Mahallesi)
106 KGG02 Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Erkek) KPSS (P93) 17 -Özel Güvenlik ve Koruma, Savunma ve Güvenlik, Güvenlik, Kamu Güvenlik ve Asayişin Sağlanması ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
-2022 KPSS (P93) en az 50 puan almış olmak.
Merkez Kampüs
107 KGG03 Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Erkek) KPSS (P93) 1 -Özel Güvenlik ve Koruma, Savunma ve Güvenlik, Güvenlik, Kamu Güvenlik ve Asayişin Sağlanması ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
-2022 KPSS (P93) en az 50 puan almış olmak.
Bozkurt Meslek Yüksekokulu
108 KGG04 Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Erkek) KPSS (P93) 2 -Özel Güvenlik ve Koruma, Savunma ve Güvenlik, Güvenlik, Kamu Güvenlik ve Asayişin Sağlanması ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
-2022 KPSS (P93) en az 50 puan almış olmak.
Çal Meslek Yüksekokulu
109 KGG05 Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Erkek) KPSS (P93) 3 -Özel Güvenlik ve Koruma, Savunma ve Güvenlik, Güvenlik, Kamu Güvenlik ve Asayişin Sağlanması ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
-2022 KPSS (P93) en az 50 puan almış olmak.
Çardak Meslek Yüksekokulu
110 KGG06 Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Erkek) KPSS (P93) 3 -Özel Güvenlik ve Koruma, Savunma ve Güvenlik, Güvenlik, Kamu Güvenlik ve Asayişin Sağlanması ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
-2022 KPSS (P93) en az 50 puan almış olmak.
Çameli Meslek Yüksekokulu
111 KGG07 Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Erkek) KPSS (P93) 4 -Özel Güvenlik ve Koruma, Savunma ve Güvenlik, Güvenlik, Kamu Güvenlik ve Asayişin Sağlanması ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
-2022 KPSS (P93) en az 50 puan almış olmak.
Çivril Yerleşkesi

112

KGG08

Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Erkek)

KPSS (P93)

2

-Özel Güvenlik ve Koruma, Savunma ve Güvenlik, Güvenlik, Kamu Güvenlik ve Asayişin Sağlanması ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
-2022 KPSS (P93) en az 50 puan almış olmak.

Honaz Meslek Yüksekokulu

113

KGG09

Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Erkek)

KPSS (P93)

2

-Özel Güvenlik ve Koruma, Savunma ve Güvenlik, Güvenlik, Kamu Güvenlik ve Asayişin Sağlanması ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
-2022 KPSS (P93) en az 50 puan almış olmak.

Kale Meslek Yüksekokulu

114

KGG10

Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Erkek)

KPSS (P93)

3

-Özel Güvenlik ve Koruma, Savunma ve Güvenlik, Güvenlik, Kamu Güvenlik ve Asayişin Sağlanması ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
-2022 KPSS (P93) en az 50 puan almış olmak.

Sarayköy Meslek Yüksekokulu

115

KGG11

Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Erkek)

KPSS (P93)

1

-Özel Güvenlik ve Koruma, Savunma ve Güvenlik, Güvenlik, Kamu Güvenlik ve Asayişin Sağlanması ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
-2022 KPSS (P93) en az 50 puan almış olmak.

Serinhisar Meslek Yüksekokulu

116

KGG12

Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Erkek)

KPSS (P93)

1

-Özel Güvenlik ve Koruma, Savunma ve Güvenlik, Güvenlik, Kamu Güvenlik ve Asayişin Sağlanması ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
-2022 KPSS (P93) en az 50 puan almış olmak.

Tavas Meslek Yüksekokulu

117

KGG13

Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Erkek)

KPSS (P93)

2

-Özel Güvenlik ve Koruma, Savunma ve Güvenlik, Güvenlik, Kamu Güvenlik ve Asayişin Sağlanması ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
-2022 KPSS (P93) en az 50 puan almış olmak.
Tavas Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

118

KGG14

Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Erkek)

KPSS (P93)

2

-Özel Güvenlik ve Koruma, Savunma ve Güvenlik, Güvenlik, Kamu Güvenlik ve Asayişin Sağlanması ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
-2022 KPSS (P93) en az 50 puan almış olmak.
Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama Alanı(Çal İlçesi)

•             Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” 1 sayılı cetvelde sınav şartı aranmaksızın hizmete alınacak sözleşmeli personel unvanları arasında bulunan eczacılar için KPSS şartı aranmamakta olup başvuruda bulunan aday sayısının kadro sayısından fazla olması halinde adaylar lisans diploması puan üstünlüğü (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca belirlenen 4’lük sistemdeki notların 100’lük sisteme çevrilerek sıralama yapılacak olup diploma puanları eşit olduğu takdirde mezuniyet tarihi önce olan, yine eşit olması halinde doğum tarihi önce olan adaya hak verilecektir. Doğum tarihleri de eşit olması halinde noter huzurunda kura usulü ile aday belirlenecektir.) ile alınacaktır.

* Hemşirelik bölümüne eşdeğer diğer bölüm mezunları, “hemşire” unvanına başvuru yapamaz.

Not: Müracaat edeceği pozisyonda aranan öğrenim durumunu yurtdışında tamamlamış olan aday YÖK Denklik Belgesini ibraz etmeleri gerekmektedir.

-PAÜ Hastaneleri Ek Hizmet Binasında (Pamukkale Karahayıt Mahallesi) istihdam edilecekler Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesi kadrosunda olup gerekli görüldüğü takdirde Merkez Hastanede de görev yapacaklardır.

GENEL ŞARTLAR:
1-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
2-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.
3-657 sayılı Kanunu’nun 53’üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak.
4-Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar ve kamu görevine iadesi reddedilenler başvuruda bulunamaz.
5-Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak, askerlik hizmetini yapmış olmak ya da muaf olmak.
6-2022 yılı KPSS (B) grubu (KPSS(P3), KPSS (P93), KPSS(P94)) sınav sonuç belgesine sahip olmak.
7-Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
8-Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumumun bulunmaması.
9-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.
10-Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 6’ncı maddesi gereğince “İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilir.
11-17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştırması yapılacak olup arşiv araştırması sonucuna istinaden sözleşme imzalanacak aday ile iletişime geçilecektir.

KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ UNVANINA BAŞVURACAKLARDA ARANAN ÖZEL ŞARTLAR:
1-İlan başvuru tarihinin son günü itibarıyla 31 (otuz bir) yaşından gün almamış olmak. (05.05.1992 ve sonrası tarihte doğmuş olmak.)
2-Erkek adaylarda en az 170 cm boyun da olmak. Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 15’ ten az ya da fazla olmamak.
3-10.06.2004 tarih ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10’ uncu maddesinde yer alan şartları taşımak.
4-Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.
5-Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartının (silahlı/silahsız) son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresinin en az 6 (altı) ay olması.

DESTEK PERSONELİ UNVANINA BAŞVURACAKLARDA ARANAN ÖZEL ŞARTLAR:
1-İlan başvuru tarihinin son günü itibarıyla 35 (otuz beş) yaşından gün almamış olmak. (05.05.1988 ve sonrası tarihte doğmuş olmak.)
2-Destek personeli unvanını tercih edecek olan adaylar temizlik, basit bakım, ısıtma, bahçe bakım gibi hizmetleri yerine getirmek ve kurumun verdiği ve benzeri diğer görevleri yapmak ve bu görevleri devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak.
3-İhtiyaç duyulması halinde bu unvanı tercih eden adaylar vardiyalı çalıştırılabilirler.
4-Destek Personeli (Temizlik, Bahçe Bakımı, Hasta Bakımı, ısıtma ) pozisyonunu tercih edecek adayların öncelikli görevi ilanda başvurduğu pozisyondaki görevi yerine getirmek artan zamanlarında temizlik görevi ile amirinin verdiği diğer benzer görevleri yerine getirecektir.
ŞAHSEN BAŞVURADA İSTENECEK BELGELER VE DİĞER HUSUSLAR:
1-Adaylar şahsen başvuruya gelmeden önce www.pau.edu.tr adresinden ilan tarihi itibariyle yayımlanacak olan başvuru formunu çevrimiçi olarak bilgisayar ortamından dolduracak daha sonra müracaat esnasında ıslak imzalı olarak ibraz edecektir. Başvurusunu çevrimiçi ortamda yaptıktan sonra şahsen müracaat yapmayan adayların çevrimiçi başvurusu işleme alınmayacaktır.
2-Adayların başvuru formu bilgisayar ortamında çevrimiçi olarak doldururken mezuniyet bilgileri YÖKSİS web servisleri aracılığı ile alınacak, tercih edilen pozisyonda istenen mezuniyet türü sistemden seçilecektir. Adaylar şahsen müracaatını yapmadan önce e-Devletten mezuniyet bilgilerini kontrol etmeleri mezuniyet türü çıkmaması halinde ise aday mezun olduğu okul ile iletişime geçerek YÖKSİS veri tabanına mezuniyet kaydını yaptıracaktır.
3-Adayların KPSS puan türü, yılı ve puanı ÖSYM web servisleri aracılığı ile alınacak olup, tercih edilen pozisyonda belirlenen KPSS puan türü ve yılı ile uygun olmaması durumunda başvuru formu doldurma sürecini tamamlayamayacaktır.
4-Koruma ve Güvenlik Görevlisi unvanına başvuracak adaylar İlan tarihi itibariyle Üniversitemiz kampüsü içinde bulunan MEDİKO sağlık biriminden alınacak boy ve kiloyu gösterir sağlık raporunu başvuru esnasında ibraz edeceklerdir.
5-Adaylar diplomanın aslını veya e-devlet üzerinden alacakları barkotlu mezuniyet belgelerini başvuru esnasında ibraz edecek ve fotokopisini teslim edeceklerdir.
6-Sertifika, ustalık belgesi ve kurs bitirme belgesi istenilen unvanlarda belgenin aslı veya e-Devlet üzerinden alacakları barkotlu belgeyi ibraz edilecek ve fotokopisini teslim edeceklerdir.
7-Kalorifer Ateşçisi Belgesi istenilen unvanda belgenin aslı e-Devlet üzerinden alacakları barkotlu belgeyi ibraz edilecek ve fotokopisini teslim edeceklerdir.
8-Özel Güvenlik Kimlik Kartı aslı ibraz edilecek ve fotokopisini teslim edeceklerdir.
9-Teknisyen unvanını tercih eden adaylar istenilen alan şartını diploması veya okulundan alacağı belgede ibraz etmesi zorunludur.
10-Adaylar istenilen belgelerin fotokopilerini başvuruya gelirken temin etmeleri gerekmektedir.
11-Adaylar Covid-19 salgın hastalığı dikkat alarak başvuruya yalnız gelmelidir.
12-İlanda istenilen belge veya sertifikalara ilan tarihinden önce sahip olunması gerekmektedir.
13-Mesleki tecrübe istenen unvana başvuracak adaylar işyerinden çalıştıkları unvanı ve çalışma (tecrübe) sürelerini gösterir belge ile bu süreleri ilgili işyerinde çalıştıklarını gösterir E-Devlet uygulamasından temin edecekleri SGK hizmet dökümleri.
14-www.pau.edu.tr adresinden ilan tarihi itibariyle yayımlanacak olan beyan formunu (Tecrübe istenen unvana başvuracak adaylar ilanda istenen unvanda özel şartları taşıdıklarını, istenilen mesleki tecrübeye sahip olduklarını belirten onaylı beyan formunu imzalayacaklardır)
BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI:
Başvurular Üniversitemiz Kınıklı yerleşkesinde yer alan Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılacak olup posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Şahsen başvuru yapamayacak adaylar noter vasıtasıyla verecekleri vekâlet ile başvuru işlemi yapabileceklerdir.( Koruma ve güvenlik unvanına başvuran adaylar hariç)
Başvuru işlemleri sırasında gerçeğe aykırı belge verdiği ya da beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile ilanda istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Yine başvuru yaparken aday tercih ettiği çalışma yeri ve tercih edeceği unvan tamamen kendi sorumluluğunda olacak olup başvuru yaptıktan sonra değerlendirme aşamasında yanlış başvuru yeri ve unvanı tespit edilmesi halinde değerlendirmeye alınmayacaktır. Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup birden fazla pozisyona başvuru yapamayacaktır
Şahsen Başvuru Tarihleri:
Başlangıç Tarihi : 13.04.2023 Mesai Başlangıcı
Bitiş Tarihi: 05.05.2023 Mesai Bitimi
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

2022 KPSS (B) (KPSS(P3), KPSS (P93), KPSS(P94)) grubu puan sıralamasına (KPSS puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, mezuniyet tarihlerinin de eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır. Doğum tarihleri de eşit olması halinde noter huzurunda kura usulü ile aday belirlenecektir.) göre hak kazanan aday başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 15 (on beş) iş günü içerisinde www.pau.edu.tr adresinden ilan edilecektir. İlan edilen kadronun 1 (bir) katı kadar yedek aday belirlenecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Adayla hizmet sözleşmesi yapılacak olup sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayın sözleşmesi 1 (bir) ay içerisinde fesih edilecektir.

Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar, sonuçların ilan edilmesinden sonra istenecek belgeler, başvuru zamanı, evrakların teslim edilme şekli ve diğer şartlar Üniversitemiz www.pau.edu.tr adresinden ayrıca ilan edilecektir. Adaylara ait tüm süreçler (başvuru sonuçları, yerleşme işlemleri, işe başlama işlemleri, yedek adaylara ait işlemler vb) Üniversitemiz www.pau.edu.tr adresinden ilan edilecek olup tüm duyurular tebliğ mahiyetinde olacak ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Rektörlüğümüz ilan üzerindeki her türlü hakkını saklı tutar.
Başvuru yapılırken tereddütte düşülmesi halinde mesai saatleri içinde Personel Daire Başkanlığına ait (0258) 296 / 1818 / 1822 / 2249 / 2214 numaradan bilgi alınabilir.

GDS

Gerçek Diyetisyenler Sitesi; sağlık bilimleri, beslenme ve diyetetik alanlarına yönelik bilgi paylaşımının yapıldığı, kâr amacı gütmeyen bir internet platformudur.

Önerilen makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir