Obezite cerrahisinde diyetisyen zorunluluğu getirildi

mide, obezite cerrahisi

Bakanlıkça hazırlanan “Obezite Merkezleri ve Obezite Cerrahi Uygulamaları Hakkında Yönetmelik” 6 Mayıs tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. Yönetmelikle yataklı sağlık tesisleri bünyesinde açılan obezite merkezlerinde verilen hizmetler ile obezite cerrahi uygulamalarının birbirini takip eden süreçler olması nedeniyle, bu hizmetlere ilişkin hususların tek bir mevzuatta düzenlenmesi amaçlandı.

Obezite merkezlerinin açılmasına, fiziki şartlarına, asgari donanım, ekipman ve personel standartlarına, obezite programının işleyişine ilişkin usul ve esasların düzenlendiği yönetmelikte ayrıca obezite cerrahisi uygulamalarına, bu işlemin yapılacağı sağlık tesisinin sahip olması gereken şartlara ilişkin düzenlemeler yer aldı.

Buna göre, obezite cerrahisi, üçüncü seviye erişkin yoğun bakım servisi ve endoskopi ünitesi ile obezite şartlarına uygun alt yapı ve cerrahi donanım şartlarını haiz ameliyathanesi olan, ameliyat sonrası dönemde oluşabilecek komplikasyonlara zamanında ve etkili bir şekilde müdahale edilebilecek sağlık tesislerinde yapılabilecek.

Obezite cerrahisi uygulayacak sağlık tesisinde, belirlenen standartlara sahip cerrahi uzman tabip ve ameliyat ekibinin haricinde, iç hastalıkları/endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları, kardiyoloji, ruh sağlığı ve hastalıkları, anestezi ve reanimasyon dallarında uzman konsültan tabiplerin bulunması zorunlu olacak.

Obezite cerrahisi yapılacak hastaya ameliyat sonrası beslenme ve yaşam tarzı değişikliği kazanabilmesi için sağlık tesisinde ameliyat öncesi/sonrası verilecek eğitimlerde ve hastaların ameliyat sonrası takiplerinin yapılması için görevlendirilmek üzere fizyoterapist, diyetisyen, ve psikolog çalıştırılacak.

Obezite cerrahisi yapmak isteyen, ana dalı genel cerrahi uzmanlığı olan tabiplere Bakanlıkça “Obezite Cerrahisi Uygulama Belgesi” düzenlenecek. Bu belgeye sahip olmayan uzman tabipler, obezite cerrahisi uygulayamayacak.

En az 15 vakalık obezite cerrahisi ameliyatına katıldığını gösterir başhekimlik onaylı belgeye sahip olan ve Bakanlıkça düzenlenen uzaktan eğitim sistemi üzerinden 16 saat teorik eğitimi alan uzman tabipler, Bakanlığa başvuruda bulunabilecek. Bakanlıkça yapılacak değerlendirme sonucunda uygun görülenlere “Obezite Cerrahisi Uygulama Belgesi” düzenlenecek.

Beden kitle indeksi 30’un altında olan kişilere obezite cerrahisi yapılamayacak

Yönetmeliğe göre, beden kitle indeksi 30’un altında olan hastalara obezite cerrahisi yapılamayacak. Beden kitle indeksi 30-40 arasında olan hastalara ise obezite merkezlerinde takip ve tedavi programlarına yönlendirilmeden obezite cerrahisi gerçekleştirilmeyecek.

Beden kitle indeksi 35-40 arasında olup, eşlik eden hastalığı bulunanlara da bir obezite merkezinde takip ve tedavi programına girmeleri önerilecek. Hastanın obezite cerrahisi uygulanmasını istemesi halinde obezite cerrahisi uygulanacak sağlık tesisinde e-Rapor üzerinden “Obezite cerrahisi olabilir” raporu düzenlenerek obezite cerrahisi yapılabilecek.

Beden kitle indeksi 40’ın üzerinde olan hastalara da önce bir obezite merkezinde takip ve tedavi programına girmeleri önerilecek, hasta obezite cerrahisi uygulanmasını isterse yine ilgili e-Rapor düzenlenerek cerrahi işlem yapılabilecek. Hastalar, merkez tarafından Hastalık Yönetim Platformunda bulunan Psikososyal Destek Programı, Fizyoterapi Hizmet Programı ve Obezitede Tıbbi Beslenme Tedavisi Programı ile değerlendirilerek 3 aylık izleme alınacak.

Sağlık turizmi kapsamında, müracaat eden hastalardan da beden kitle indeksi 30’un altında olanlara kesinlikle obezite cerrahisi yapılamayacak. Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce faaliyette olan merkezler ve obezite cerrahisi uygulayan sağlık tesisleri 31 Aralık 2024’e kadar yönetmelik hükümlerine uygun hale getirilecek.

En az 25 vakada obezite cerrahisi ameliyatını kendisinin yaptığını belgeleyen ve Bakanlığa başvuran genel cerrahi uzmanı tabiplere, teorik eğitime girmeden obezite cerrahisi uygulama belgesi düzenlenecek. Obezite cerrahisi uygulama belgesi alınmasına ilişkin düzenleme 3 ay sonra, merkezlerde obezite programının “davranış değişimi ve hedef kiloya ulaşma aşaması” ile ilgili uygulamalar ve cerrahi uygulama kriterleri 31 Aralık 2024 itibarıyla devreye girecek. Kalan maddeler ise bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

GDS

Gerçek Diyetisyenler Sitesi; sağlık bilimleri, beslenme ve diyetetik alanlarına yönelik bilgi paylaşımının yapıldığı, kâr amacı gütmeyen bir internet platformudur.

Önerilen makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir