Maaş gruplarının değişmesi neyi ifade ediyor?

diyetisyen maaşı, diyetisyenlik maaşı, beslenme uzmanı maaşı, beslenme ve diyetetik maaşı, sağlık personeli maaşı, sağlıkçı maaşı,  diyetisyen maaşı 2016, diyetisyenlik maaşı 2016, beslenme uzmanı maaşı 2016, beslenme ve diyetetik maaşı 2016, sağlık personeli maaşı 2016, sağlıkçı maaşı 2016,  diyetisyen maaşları, diyetisyenlik maaşları, beslenme uzmanı maaşları, beslenme ve diyetetik maaşları, sağlık personeli maaşları, sağlıkçı maaşları,  diyetisyenler ne kadar kazanıyor, diyetisyenler ne kadar maaş alıyor, diyetisyenlerin maaşı ne kadar, beslenme uzmanı maaşı ne kadar, 2016 beslenme uzmanı maaşları

Maaş gruplarının beşten üçe düşmesiyle yönetim kurullarının temel ücret belirlemesindeki takdir yetkileri genişlemektedir ancak bu yetki 2018 yılına kadar kullanılamayacaktır.

2018 yılından itibaren yapılacak değişikliklerde ise bir grupta yer alan personele ödenen temel ücretlerin toplamının %5’inden fazla maliyet artışına neden olunamayacaktır.

[irp posts=”9944″ name=”Kamuda görev yapan diyetisyenin temmuz 2017 maaşı…”]

2016 Yılından beri bekleyen süreç

Toplu sözleşmenin 39’uncu maddesinde “KİT’lerde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında görev yapan sözleşmeli personel pozisyonlarına ilişkin temel ücret gruplarının 31/1/2016 tarihine kadar yeniden düzenlenmesi konusunda çalışma yapılacaktır.” hükmüne yer verilmiş ve bu konuda hazırlanan taslak YPK’ya iletilmişti.

Bu konuda memurlar.net olarak pek çok haber yapmış ve detayları incelemiştik.

İlk taslakta üç yenilik dikkat çekmekteydi.

  • Temel ücret grupları 5’ten 3’e düşürülmesi
  • İş yerinin coğrafi durumu temel ücret hesaplanmasında dikkate alınacak olması,
  • Coğrafi durum gibi işin riski de temel ücret hesabında dikkate alınacak olması.

Ancak, Maliye Bakanlığının itirazları dikkate alınarak taslak revize edildi ve iş yeri ve iş riskinin ücrete dahil olmasına dönük düzenlemeler taslaktan çıkarıldı:

[irp posts=”10324″ name=”İşte Temmuz 2017 Diyetisyen zamlı maaşları!”]

Toplu sözleşme öncesi maaş grupları beşten üçe düştü. Peki bunun anlamı ne?

18.07.2017 tarihli ve 2017/T-8 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı, 21.07.2017 tarih ve 30130 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Kararla ücret grubu beşten üçe düşürüldü.

Kararda dikkat çeken noktalardan birisi maddelere geçilmeden önce yer alan

Devlet Personel Başkanlığının 27/01/2016 tarihli ve E.554 sayılı ve 10/05/2017 tarihli ve E.2774 sayılı yazıları dikkate alınarak; kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarında istihdam edilen sözleşmeli personel ücretlerinin tespit edilmesine ilişkin ekli Kararın kamu bütçesine ilave yük getirilmemesi kaydıyla kabulüne, karar verilmiştir, denilmektedir.

Aslında altını çizdiğimiz ifade kararın özünü belirtmektedir.

Önemli bir diğer husus ise

MADDE 3 – (1) Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarında (özelleştirme kapsam ve programında olanlar dahil) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (II) sayılı cetvele dahil pozisyonlarda çalışan sözleşmeli personel ile Sümer Holding’de 527 sayılı KHK’nın 31’inci maddesine istinaden istihdam edilen sözleşmeli personelin ücretlerinde, sözleşmeli personelin dahil olduğu gruba ait en düşük ve en yüksek temel ücret miktarları arasında kalınması kaydıyla, görevin niteliği ve önemi, görev yerinin özelliği, personelin eğitim düzeyi ve hizmet süresi, görevde yükselme yönetmeliğine göre bir üst unvan grubuna ait ücret düzeyi gibi hususlar ile kuruluşun hiyerarşik yapısı ve mali imkanları dikkate alınarak ayarlama yapmaya ilgili teşebbüs ve bağlı ortaklık yönetim kurulu yetkilidir.

(2) Bu şekilde yapılacak ücret ayarlamaları sonucu oluşacak toplam maliyet artışı, söz konusu sözleşmeli personel grubuna ait toplam temel ücret maliyet tutarının % 5’ini hiçbir şekilde aşamaz. Sümer Holding’de 527 sayılı KHK’nın 31’inci maddesine istinaden istihdam edilen sözleşmeli personele ilişkin maliyete esas olan %5’in hesaplanmasında toplam sözleşme ücret maliyet tutarı esas alınır.” hükmünün 2018 yılı itibariyle yürürlüğe girecek olmasıdır.

Ücret gruplarının beşten üçe düşmesiyle yönetim kurullarının temel ücret belirlemesindeki takdir yetkileri genişlemektedir. Ancak bu yetki 2018 yılına kadar kullanılamayacaktır. 2018 yılından itibaren yapılacak değişikliklerde ise bir grupta yer alan personele ödenen temel ücretlerin toplamının %5’inden fazla maliyet artışına neden olunamayacaktır.

[irp posts=”10696″ name=”Unvanlara göre maaşlar üç gruba ayrıldı!”]

DPB’nin açıklaması

DPB’nin sitesinden yaptığı açıklamada ücret gruplarının memur maaş zammı oranında güncellenmiş hali paylaşılmıştır. Açıklamanın ilgili bölümü aşağıdadır:

Yüksek Planlama Kurulu Kararı eki cetvelde gruplar itibariyle belirtilen en düşük ve en yüksek temel ücretlere, 2017 yılı ikinci 6 aylık dönemi için kamu görevlilerinin mali haklarında uygulanan artış oranı kadar artış yapılacaktır. Söz konusu artışlardan sonra en düşük ve en yüksek temel ücretler şu şekilde olacaktır:

Grup Minimum maaş(₺) Maksimum maaş (₺)
1 2.684,00 4.644,00
2 2.366,00 4.064,00
3 2.278,00 3.594,00

[toggle title=”Haber: Başar Gültepe, memurlar. net”]http://www.memurlar.net/haber/682665/kit-ucret-gruplarindaki-degisiklik-ne-anlama-geliyor.html?utm_source=headlines[/toggle]

GDS

Gerçek Diyetisyenler Sitesi; sağlık bilimleri, beslenme ve diyetetik alanlarına yönelik bilgi paylaşımının yapıldığı, kâr amacı gütmeyen bir internet platformudur.

Önerilen makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir