İstanbul Üniversitesi KPSS puanıyla 2 diyetisyen alıyor!

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa

Üniversitemiz Birimlerinde giderleri Özel Bütçe ve Döner Sermaye gelirinden karşılanmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2 inci maddenin (B) fıkrasına göre 2022 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

UNVANI KİŞİ
SAYISI
BÜTÇESİ UNVAN
KODU
BAŞVURU ŞARTLARI
BÜRO PERSONELİ 20 Özel Bütçe BP1 Proje hizmetleri, veri girişi, kayıt tutma ve benzeri büro hizmetlerini yerine getirmek üzere;

 1. Yükseköğretim Kurumlarının Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile İletişim Fakülteleri bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak.
 2. 2022 KPSS P3 puan türünden en az 70 (yetmiş) ve üzeri puan almış olmak.
BÜRO PERSONELİ 20 Özel Bütçe BP2 Proje hizmetleri, veri girişi, kayıt tutma ve benzeri büro hizmetlerini yerine getirmek üzere;

 1. Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Matematik, Fizik bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak.
 2. 2022 KPSS P3 puan türünden en az 70 (yetmiş) ve üzeri puan almış olmak.
BÜRO PERSONELİ 16 Özel Bütçe BP3 Proje hizmetleri, veri girişi, kayıt tutma ve benzeri büro hizmetlerini yerine getirmek üzere;

 1. Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Bankacılık ve Sigortacılık, Sosyal Güvenlik, Bilgi Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, İşletme Yönetimi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Maliye, Medya ve İletişim ile Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
 2. 2022 KPSS P93 puan türünden en az 70 (yetmiş) ve üzeri puan almış olmak.
BÜRO PERSONELİ 4 Özel Bütçe BP4 Proje hizmetleri, veri girişi, kayıt tutma ve benzeri büro hizmetlerini yerine getirmek üzere;

 1. Adalet ön lisans programından mezun olmak.
 2. 2022 KPSS P93 puan türünden en az 70 (yetmiş) ve üzeri puan almış olmak.
DESTEK PERSONELİ
(Temizlik Hizmetleri)
66 Özel Bütçe DP1 Temizlik hizmetlerini yerine getirmek üzere;

 1. Ortaöğretim kurumlarından mezun olmak.
 2. 2022 KPSS P94 puan türünden en az 70 (yetmiş) ve üzeri puan almış olmak.
DESTEK PERSONELİ
(Hasta Bakımı ve Temizliği Hizmetleri)
132 Özel Bütçe DP2 Hasta Bakımı ve Temizliği Hizmetlerini yerine getirmek üzere;

 1. Ortaöğretim kurumlarından mezun olmak.
 2. 2022 KPSS P94 puan türünden en az 70 (yetmiş) ve üzeri puan almış olmak.
DESTEK PERSONELİ
(Şoför)
2 Özel Bütçe DP3 Ambulans şoförlüğü görevini yerine getirmek üzere;

 1. Ortaöğretim kurumlarından mezun olmak.
 2. B,C,D veya E Sınıfı Sürücü Belgesine sahip olmak. (Aranılan Şartlar 7 inci maddedeki Sürücü Belgesi niteliklerine sahip olmak)
 3. 2022 KPSS P94 puan türünden en az 70 (yetmiş) ve üzeri puan almış olmak.
DESTEK PERSONELİ
(Şoför)
1 Özel Bütçe DP4 Üniversite Merkez Garajında görevlendirilmek üzere;

 1. Ortaöğretim kurumlarından mezun olmak.
 2. B,C,D veya E Sınıfı Sürücü Belgesine sahip olmak. (Aranılan Şartlar 7 inci maddedeki Sürücü Belgesi niteliklerine sahip olmak)
 3. 2022 KPSS P94 puan türünden en az 70 (yetmiş) ve üzeri puan almış olmak.
DESTEK PERSONELİ
(Gassal)
1 Özel Bütçe DP5 Cenaze hizmetlerinde görev yapmak üzere;

 1. Ortaöğretim kurumlarının İmam Hatip Bölümünden mezun olmak veya MEB Onaylı Cenaze Hizmetleri Kursu Bitirme Belgesine sahip olmak.
 2. Cinsiyeti erkek olmak.
 3. 2022 KPSS P94 puan türünden en az 70 (yetmiş) ve üzeri puan almış olmak.
DESTEK PERSONELİ
(Gassal)
1 Özel Bütçe DP6 Cenaze hizmetlerinde görev yapmak üzere;

 1. Ortaöğretim kurumlarının İmam Hatip Bölümünden mezun olmak veya MEB Onaylı Cenaze Hizmetleri Kursu Bitirme Belgesine sahip olmak.
 2. Cinsiyeti kadın olmak.
 3. 2022 KPSS P94 puan türünden en az 70 (yetmiş) ve üzeri puan almış olmak.
İMAM/HATİP 1 Özel Bütçe İH1
 1. İlahiyat, İslami İlimler, İslam Bilimleri, İslam ve Din Bilimleri, Dini İlimler, İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM) Programı lisans programlarının birinden mezun olmak.
 2. 2022 KPSS P3 puan türünden en az 70 (yetmiş) ve üzeri puan almış olmak.
KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ 21 Özel Bütçe KGG1
 1. Güncel Özel Güvenlik Görevlisi kimlik kartına sahip olmak.
 2. Ortaöğretim mezunu olmak.
 3. Cinsiyeti erkek olmak.
 4. Son başvuru tarihi itibariyle (08.05.1993 ve sonrası doğumlu olanlar) 30 yaşını doldurmamış olmak.
 5. 2022 KPSS P94 puan türünden en az 50 (elli) ve üzeri puan almış olmak.
KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ 6 Özel Bütçe KGG2
 1. Güncel Özel Güvenlik Görevlisi kimlik kartına sahip olmak.
 2. Ortaöğretim mezunu olmak.
 3. Cinsiyeti kadın olmak.
 4. Son başvuru tarihi itibariyle (08.05.1993 ve sonrası doğumlu olanlar) 30 yaşını doldurmamış olmak.
 5. 2022 KPSS P94 puan türünden en az 50 (elli) ve üzeri puan almış olmak.
TEKNİKER
(Bilgisayar)
1 Özel Bütçe TKR1
 1. Yükseköğretim kurumlarının ön lisans düzeyinde eğitim veren Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Teknolojisi, Bilgisayar Operatörlüğü, Web Tasarımı ve Kodlama, Bilgisayar Programlama, Web Teknolojileri ve Programlama, Bilgisayar Bilimleri programlarından birinden mezun olmuş olmak.
 2. 2022 KPSS P93 puan türünden en az 70 (yetmiş) ve üzeri puan almış olmak.
TEKNİKER
(İklimlendirme)
1 Özel Bütçe TKR2
 1. İklimlendirme-Soğutma, Soğutma Tesisatçılığı, Soğutma Tesisatı, Soğutma ve Havalandırma, İklimlendirme Teknolojisi, İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Ön lisans programından mezun olmak.
 2. 2022 KPSS P93 puan türünden en az 70 (yetmiş) ve üzeri puan almış olmak.
TEKNİSYEN
(Elektrik-Elektronik)
3 Özel Bütçe TKN1
 1. Ortaöğretim Kurumlarının Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı ve Dallarından mezun olmak.
 2. 2022 KPSS P94 puan türünden en az 70 (yetmiş) ve üzeri puan almış olmak.
TEKNİSYEN
(Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme)
6 Özel Bütçe TKN2
 1. Ortaöğretim Kurumlarının Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı ve Dallarından mezun olmak.
 2. 2022 KPSS P94 puan türünden en az 70 (yetmiş) ve üzeri puan almış olmak.
TEKNİSYEN
(İnşaat)
4 Özel Bütçe TKN3
 1. Ortaöğretim İnşaat Teknolojisi Alanı ve Dalından mezun olmak.
 2. 2022 KPSS P94 puan türünden en az 70 (yetmiş) ve üzeri puan almış olmak.
TEKNİSYEN
(Metal)
3 Özel Bütçe TKN4
 1. Ortaöğretim Kurumlarının Metal Teknolojisi Alanı ve Dallarından mezun olmak.
 2. 2022 KPSS P94 puan türünden en az 70 (yetmiş) ve üzeri puan almış olmak.
TEKNİSYEN
(Marangoz)
2 Özel Bütçe TKN5
 1. Ortaöğretim Kurumlarının Ahşap Teknolojisi Alanı ve Dalları veya Mobilya Alanı ve Dallarından mezun olmak.
 2. 2022 KPSS P94 puan türünden en az 70 (yetmiş) ve üzeri puan almış olmak.
TEKNİSYEN
(Matbaa)
2 Özel Bütçe TKN6
 1. Ortaöğretim Kurumlarının Matbaa Teknolojisi Alanı ve Dallarından mezun olmak.
 2. 2022 KPSS P94 puan türünden en az 70 (yetmiş) ve üzeri puan almış olmak.
BİYOLOG 1 Döner Sermaye B1
 1. Biyoloji lisans programından mezun olmak.
 2. 2022 KPSS P3 puan türünden 70 (yetmiş) ve üzeri puan almış olmak.
BİYOLOG 2 Özel Bütçe B2
 1. Biyoloji lisans programından mezun olmak.
 2. 2022 KPSS P3 puan türünden 70 (yetmiş) ve üzeri puan almış olmak.
DİĞER SAĞLIK PERSONELİ
(Ağız ve Diş Sağlığı)
2 Özel Bütçe DP1
 1. Ağız ve Diş Sağlığı, Diş Hekimliği- Hijyen, Diş Teknik Sekreterliği ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
 2. 2022 KPSS P93 puan türünden en az 70 (yetmiş) ve üzeri puan almış olmak.
DİĞER SAĞLIK PERSONELİ
(Dil ve Konuşma Terapisti)
1 Özel Bütçe DP2
 1. Dil ve Konuşma Terapisi alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan mezun veya diğer lisans eğitimleri üzerine dil ve konuşma terapisi alanında yüksek lisans veya doktora yapmış olmak.
 2. 2022 KPSS P3 puan türünden 70 (yetmiş) ve üzeri puan almış olmak.
DİYETİSYEN 2 Özel Bütçe D1
 1. Beslenme ve Diyetetik lisans programından mezun olmak.
 2. 2022 KPSS P3 puan türünden en az 70 (yetmiş) ve üzeri puan almış olmak.
FİZYOTERAPİST 4 Özel Bütçe F1
 1. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon veya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans programlarının birinden mezun olmak.
 2. 2022 KPSS P3 puan türünden en az 70 (yetmiş) ve üzeri puan almış olmak.
HEMŞİRE 99 Özel Bütçe H1
 1. Hemşire lisans programından mezun olmak.
 2. 2022 KPSS P3 puan türünden en az 60 (yetmiş) ve üzeri puan almış olmak.
LABORANT 5 Özel Bütçe L1
 1. Sağlık Laboratuvarı, Tıbbi Laboratuvar, Tıbbi Laboratuar Teknikleri, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
 2. 2022 KPSS P93 puan türünden en az 70 (yetmiş) ve üzeri puan almış olmak.
PSİKOLOG 1 Özel Bütçe P1
 1. Psikoloji lisans programından mezun olmak.
 2. Klinik Psikoloji alanında yüksek lisans yapmış olmak.
 3. 2022 KPSS P3 puan türünden en az 70 (yetmiş) ve üzeri puan almış olmak.
SAĞLIK TEKNİKERİ
(Tıbbi
Dokümantasyon ve Sekreterlik)
10 Özel Bütçe ST1  

 1. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Ön lisans programından mezun olmak.
 2. 2022 KPSS P93 puan türünden en az 70 (yetmiş) ve üzeri puan almış olmak.
SAĞLIK TEKNİKERİ
(Radyoloji )
2 Özel Bütçe ST2
 1. Radyoloji veya Tıbbi Görüntüleme Teknikleri ön lisans programından mezun olmak.
 2. 2022 KPSS P93 puan türünden en az 70 (yetmiş) ve üzeri puan almış olmak.
SAĞLIK TEKNİKERİ
(Eczane)
2 Özel Bütçe ST3
 1. Eczane Teknikerliği, Eczane Hizmetleri ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
 2. 2022 KPSS P93 puan türünden en az 70 (yetmiş) ve üzeri puan almış olmak.
SAĞLIK TEKNİKERİ
(Elektronörofizyoloji)
1 Özel Bütçe ST4
 1. Elektronörofizyoloji ön lisans programından mezun olmak.
 2. 2022 KPSS P93 puan türünden en az 70 (yetmiş) ve üzeri puan almış olmak.
SAĞLIK TEKNİKERİ
(Diyaliz)
1 Özel Bütçe ST5
 1. Diyaliz ön lisans programından mezun olmak.
 2. 2022 KPSS P93 puan türünden en az 70 (yetmiş) ve üzeri puan almış olmak.
SAĞLIK TEKNİKERİ
(Anestezi)
5 Özel Bütçe ST6
 1. Anestezi veya Anestezi Teknikerliği ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
 2. 2022 KPSS P93 puan türünden en az 70 (yetmiş) ve üzeri puan almış olmak.
SAĞLIK TEKNİKERİ
(Radyoterapi )
2 Özel Bütçe ST7
 1. Radyoterapi ön lisans programından mezun olmak.
 2. 2022 KPSS P93 puan türünden en az 70 (yetmiş) ve üzeri puan almış olmak.
TOPLAM 453

ARANILAN ŞARTLAR

1- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak.
2- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
3- Tüm pozisyonlar için haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dâhil) şartını kabul etmek.
4- Başvuracak adayların 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş olmaları gerekmekte olup Lisans için 2022 KPSS-P3; Ön lisans için 2022 KPSS-P93 ve Ortaöğretim için 2022 KPSS-P94 puan türü esas alınacaktır.
5- 5917 sayılı Kanunun 47. Maddesi’nin 5. Fıkrası (A)2 bendi gereğince, 4-B Sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken istifaen görevinden ayrılarak sözleşmesi feshedilenler; fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre geçmeden başvuruda bulunamazlar.
6- Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosuna başvuracak adayların Son başvuru tarihi itibariyle (08.05.1993 ve sonrası doğumlu olanlar) 30 (otuz) yaşını doldurmamış olması, 10.06.2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşıması ve güncel Özel Güvenlik Görevlisi kimlik kartı bulunması gerekmektedir.
7- Destek Personeli (Şoför) kadrosuna başvuracak adayların B, C, D veya E sınıfı Sürücü Belgesine sahip olması gerekmektedir. (18.07.1997 tarihli ve 23053 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 75’inci maddesinde 2015 yılında yapılan değişikliklerle sürücü belgelerinde yeni bir sistem öngörülmüş ve 2016 yılı itibarıyla yeni sisteme geçilmiştir. Mezkur Yönetmeliğin geçici 10 uncu maddesinde bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce alınmış ve sahibine römork takarak araç kullanma yetkisi veren sürücü belgeleri veya sürücü sertifikalarının yeni sınıf sürücü belgeleri ile değiştirilmesi sırasında yeni sınıfına ilave olarak “E” ibaresinin ekleneceği belirtildiğinden, B sınıfı sürücü belgesi istenilen kadroları BE sınıfı sürücü belgesine sahip olanların, C sınıfı sürücü belgesi istenilen kadroları CE sınıfı sürücü belgesine sahip olanların, D sınıfı sürücü belgesi istenilen kadroları DE sınıfı sürücü belgesine sahip olanların, D1 sınıfı sürücü belgesi istenilen kadroları D1E sınıfı sürücü belgesine sahip olanların da tercih edebilmeleri mümkündür. Yine aynı Yönetmelik hükümleri doğrultusunda eski sürücü belgelerinin 31.12.2024 tarihine kadar yeni sürücü belgeleri ile değiştirebilmesi öngörüldüğünden eski sürücü belgelerinin geçerliliği de devam etmektedir.)

BAŞVURU ŞEKLİ:
Başvurular, ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) https://pbys.istanbul.edu.tr/basvuru adresinden online olarak yapılacaktır. Müracaat sonunda adayların beyan ettikleri Kamu Personeli Seçme Sınav Sonuçları ÖSYM Başkanlığından kurumumuz tarafından teyit edilecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre işlem yapılacaktır. Posta ile ya da şahsen yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Başvuru tarihini geciktiren, online başvurusunu tamamlamayan veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılamayacaktır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:
Başvurular Komisyon tarafından değerlendirildikten sonra sonuçlar en geç 7 iş günü içinde www.istanbul.edu.tr adresinde yayınlanacaktır. Kontenjan sayısının 5 katı kadar yedek belirlenecektir. Asil kazananlar göreve başlatılmak için evrak teslimi yapmadığı takdirde ilan edilen yedek kazananlar puan sırasıyla çağırılacaktır. Ataması yapılacak adayların listesi, işe başlamaları için gerekli evraklar, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgilerin www.istanbul.edu.tr adresinden takip edilmesi gerekmektedir. İlgililere yazılı ya da sözlü ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.
*   Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz. Sözleşme yapılmış olsa dahi fesih edilir. Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamaz.
*   İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

GDS

Gerçek Diyetisyenler Sitesi; sağlık bilimleri, beslenme ve diyetetik alanlarına yönelik bilgi paylaşımının yapıldığı, kâr amacı gütmeyen bir internet platformudur.

Önerilen makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir