İstanbul Okan Üniversitesi diyetisyen araştırma görevlisi ilanı

okan üniversitesi

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliği Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin” ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.

Başvuru Belgeleri

Başvuru Dilekçesi ve Formu (İstanbul Okan Üniversitesi web sayfasından temin edilecektir. www.okan.edu.tr)
Özgeçmiş (YÖK Formatında)
Nüfus Cüzdan Fotokopisi
Öğrenim Belgeleri (Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gereklidir)
ALES Belgesi
Yabancı Dil Belgesi (Yükseköğretim Kurumunca eşdeğerliği kabul edilen bir Yabancı dil Sınavından almış oldukları puanı belirten belge)
Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge.
2 adet fotoğraf

Başvuru Yeri

İstanbul Okan Üniversitesi Tuzla Kampüsü, İnsan Kaynakları Müdürlüğü 34959 Akfırat –Tuzla / İSTANBUL adresine şahsen ya da posta yolu ile başvuruda bulunulacaktır. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır. Ön değerlendirme ve değerlendirme sonuçları, Üniversitemizin web sitesinde duyurulacaktır. http://www.okan.edu.tr

İlan Başlama-Bitiş Tarihi

24.12.2019 – 07.01.2020

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik

Öğr.

Gör.

1

ALES

70

YB.DİL

50

Beslenme ve Diyetetik alanında Lisans ve Yüksek Lisans yapmış olmak.

GDS

Gerçek Diyetisyenler Sitesi; sağlık bilimleri, beslenme ve diyetetik alanlarına yönelik bilgi paylaşımının yapıldığı, kâr amacı gütmeyen bir internet platformudur.

Önerilen makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir