Hekim ve hemşire ihtiyacı 2024’te bitecek!

hemşire atamaları, hemşirelik haberleri

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, “Türkiye’de Sağlık Eğitimi ve Sağlık İnsan Gücü Durum Raporuna göre mezun olan ve olacak kişilere göre hekim ve hemşire ihtiyacının 2024 yılında, ebe ve tıbbi sekreterlik mesleği ihtiyacının ise 2025 yılında tamamlanacağı öngörülmektedir, dedi.

YÖK tarafından, Prof. Dr. Yekta Saraç’ın katılımıyla YÖK Konferans Salonu’nda, tıp eğitiminin son aşaması olan intörnlük eğitiminin mevcut durumunun değerlendirildiği ve geleceğe yönelik planlamaların konuşulduğu Tıp Eğitiminde İntörnlük Çalıştayı düzenlendi.

Saraç, çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, tıp fakültelerinin amacının öğrenen, paylaşan, uygulayan, uygulamalarının sonuçlarını değerlendiren ve değişen koşullara uyum sağlama kapasitesi yüksek nitelikli sağlık hizmeti sunan hekimleri yetiştirmek olduğunu belirtti.

Sağlığın korunması ve geliştirilmesinde hekimliğin çok önemli bir temel sağlık mesleği olduğunu dile getiren Saraç, tıp eğitimi sürdürülen 92 tıp fakültesinden halen 68’inde 9.392 öğrencinin intörnlük eğitimini sürdürdüğünü söyledi.

Eğitim sürecinde intörn öğrencilerin eğitimlerinin tamamını hastanelerde geçirmekte olduğunu söyleyen Saraç, devlet üniversitelerinden 44’ünün kendisine ait hastanesi bulunurken 19 devlet üniversitesinin ise Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerle afiliasyon yaptığını ifade etti.

Tıp eğitimi bütüncül bir yaklaşımla değerlendirilmeli

Türkiye’de tıp fakültesi öğrenciliğinin son yılının “intörnlük” olarak adlandırıldığını ve bu dönemde öğrencilerin, öğretim üyesi ve yardımcıları gözetiminde sorumluluk alarak klinik karar verme süreçlerine ve uygulamalarına aktif şekilde katılarak hekimliğe hazırlandıklarını anlatan Saraç,

İntörn eğitimini geliştirmeyi hedeflerken, tıp eğitiminin bütüncül bir yaklaşımla değerlendirilmesi çok önemlidir. Bu kapsamda alandaki dinamik değişiklikler dikkate alınmalıdır, ifadesini kullandı.

Ulusal ölçekte, intörn eğitiminin gözden geçirilmesi, değerlendirme ölçütlerinin düzenli takibi ve sorunların belirlenerek çözümlerin geliştirilmesinin tıp eğitimine önemli katkılar sunacağını vurgulayan Saraç, Yükseköğretim Kurulunca “eğitim programlarının asgari eğitim koşullarının belirlenmesi”, “eğitime başlama ölçütleri”, “Ulusal Çekirdek Eğitimi Programı” gibi son dönemlerde sağlık eğitimi alanında yapılan çalışmalara da değindi.

2024 sonrası eğitim kontenjanları gözden geçirilmeli

Sağlık insan gücünün planlamasında Eğitim, Sağlık ve Maliye bakanlıkları ile işbirliği içinde çalışmaya devam ettiklerini söyleyen YÖK Başkanı Saraç, bu kapsamda YÖK bünyesinde “Yükseköğretim Programları Planlama Daire Başkanlığı” kurulduğunu belirterek, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

2014 Şubat, Türkiye’de Sağlık Eğitimi ve Sağlık İnsan Gücü Durum Raporuna göre ülkemizde aktif çalışan

  • 129.383 tıp doktoru,
  • 21.160 diş hekimi,
  • 26.617 eczacı,
  • 149.12 hemşire,
  • 5.821 fizyoterapist,
  • 52.351 ebe,
  • 130.611 diğer sağlık personeli olmak üzere toplam 514.955 sağlık personeli bulunmaktadır.

Türkiye’de Sağlık Eğitimi ve Sağlık İnsan Gücü Durum Raporuna göre mezun olan ve olacak olan kişilere göre hekim ve hemşire ihtiyacının 2024 yılında, ebe ve tıbbi sekreterlik mesleği ihtiyacının ise 2025 yılında tamamlanacağı öngörülmektedir. 2024 yılı ve sonrası dönemin eğitim kontenjanları ve mezunların istihdamı açısından gözden geçirilmesi büyük önem arz etmektedir. Sağlık İş Gücü Planlamasının sağlıklı yapılması ve yürütülmesi için Sağlık Bakanlığı ile YÖK’ün birlikte bir planlama yapma gerekliliği açıktır.
Açılış konuşmasının ardından çeşitli üniversitelerden akademisyenler, intörnlük üzerine sunumlar gerçekleştirmiştir.

Sunumların tamamlanmasının ardından YÖK Başkanvekili Prof. Dr. Safa Kapıcıoğlu moderatörlüğünde gerçekleştirilen İntörnlük Eğitiminde Sorunlar ve Çözüm Önerileri başlıklı oturum yapıldı.

GDS

Gerçek Diyetisyenler Sitesi; sağlık bilimleri, beslenme ve diyetetik alanlarına yönelik bilgi paylaşımının yapıldığı, kâr amacı gütmeyen bir internet platformudur.

Önerilen makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir