Hangi meslekler “sağlık hizmetleri sınıfı”na dahildir?

doktorlar

Sağlık ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı kapsamındaki kadrolarda görev yapan personele, bu hizmet sınıfında görev yapmalarından dolayı tanınan çeşitli ayrıcalıklar vardır. Bunlar bazıları şöyle:

İlave 1 derece alarak memuriyete başlama: Dört yıl ve daha fazla süreli yüksek öğrenim görenlerden tabip, diş tabibi, veteriner hekim, eczacı ile benzeri sağlık bilimleri lisansiyerleri (hayvan sağlığı dahil), biyolog unvanına sahip akademik personel giriş derece ve kademelerine bir derece eklenmek suretiyle bulunacak derece ve kademelerden hizmete alınırlar. (Bu personelin ilave dereceden yararlanabilmesi için, Sağlık ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfında görev alması zorunlu değildir)

Özel sektör hizmetlerinin değerlendirilmesi: Sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı personelinin, memurluğa girmeden önce yurt içinde veya yurt dışında mesleklerini serbest olarak veya resmi veya özel kurumlarda yapanlarla, memurluktan ayrıldıktan sonra bu işlerde çalışarak yeniden memurluğa girmek isteyenlerin sağlık hizmetleri alanında geçen hizmet sürelerinden, kamu kurum ve kuruluşlarında geçen süreler ile mahrumiyet bölgelerinde en az 3 yıl çalışanların veya çalışacak olanların sürelerinin tamamı ve geri kalan sürelerinin 3/4’ü toplamı memurlukta geçmiş sayılır.

Memurlukta geçmiş sayılan sürelerin her yılı için bir kademe ilerlemesi ve her üç yılı için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir. Ancak, özel sektörde geçen sürenin 12 yıldan fazlası değerlendirilmez.

Üst öğrenim tamamlandığında, zam ve tazminatlardan yararlanma:Sağlık ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolarda bulunan personelin bu hizmet sınıfında atanabilecekleri herhangi bir mesleki üst öğrenimi bitirmeleri durumunda, bitirdikleri üst öğrenimin; kadro göreviyle ilgili olup olmadığına veya kurumun görev alanıyla ilgili olup olmadığına ya da mevcut mesleki öğrenimin program ve bölüm bazında devamı mahiyetinde bir üst öğrenim olup olmadığına bakılmaksızın, bitirdikleri üst öğrenim kariyeri için belirlenmiş zam ve tazminatlardan yararlandırılırlar.

Ek özel hizmet tazminatından yararlanma: Bakanlar Kurulu Kararı ile 7 bölge olarak belirlenmiş kalkınmada öncelikli yerlerde görev yapan Sağlık ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı personeline, hizmet bölgelerine göre değişen oranlarda ek özel hizmet tazminatı ödenmektedir.

KOD  UNVAN  SINIF 
5100 Adli Tıp Şube Müdürü SH
8610 Antropolog SH
6330 Asistan SH
8145 Bakteriolog SH
6325 Başasistan SH
8350 Başhemşire SH
8050 Baştabib Yardımcısı SH
8000 Baştabip SH
8140 Biolog SH
8142 Biolog (Ş) SH
2887 Biyoloji İhtisas Dairesi Başkanı SH
8125 Cezaevi Tabibi SH
8315 Çocuk Gelişimcisi SH
8316 Çocuk Gelişimcisi (Ş) SH
8120 Daire Tabibi SH
8159 Dil ve Konuşma Terapisti SH
8635 Diş Protez Teknisyeni SH
8115 Diş Tabibi SH
8225 Diyetisyen SH
8226 Diyetisyen (Ş) SH
8405 Ebe SH
8200 Eczacı SH
8201 Eczacı (Ş) SH
5986 Eğitim Görevlisi SH
2889 Fizik İnceleme İhtisas Dairesi Başkanı SH
8175 Fizyoterapist SH
8176 Fizyoterapist (Ş) SH
2882 Gözlem İhtisas Dairesi Başkanı SH
174 Grup Başkanı SH
8415 Hayvan Sağlık Memuru SH
8400 Hemşire SH
8401 Hemşire (Ş) SH
8450 Hemşire Yardımcısı SH
2772 İhtisas Dairesi Başkanı SH
6225 İhtisas Dairesi Uzmanı SH
160 İhtisas Kurulu Başkanı SH
1045 İhtisas Kurulu Üyesi SH
8158 İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist) SH
8430 Laborant SH
8436 Laborant (Ş) SH
2880 Morg İhtisas Dairesi Başkanı SH
8150 Odyolog SH
8325 Pedagog SH
8157 Perfüzyonist SH
8155 Psikolog SH
8156 Psikolog (Ş) SH
6435 Raportör SH
8310 Sağlık Fizikçisi SH
8410 Sağlık Memuru SH
8411 Sağlık Memuru (Ş) SH
8424 Sağlık Teknikeri SH
8428 Sağlık Teknikeri (Ş) SH
8425 Sağlık Teknisyeni SH
8429 Sağlık Teknisyeni (Ş) SH
6340 Sosyal Çalışmacı SH
6341 Sosyal Çalışmacı (Ş) SH
6342 Sosyal Hiz.Uzmanı SH
5050 Şube Müdürü SH
8110 Tabip SH
8300 Tıbbi Teknolog SH
6175 Uzman SH
8100 Uzman (Tab.Uz.Tüz.Göre) SH
8122 Uzman Diş Tabibi SH
8199 Uzman Eczacı SH
8105 Uzman Tabib SH
8106 Uzman Tabib (Ş) SH
8130 Veteriner Hekim SH
8131 Veteriner Hekim (Ş) SH
8427 Veteriner Sağlık Teknikeri SH
8438 Veteriner Sağlık Teknikeri (Ş) SH
8426 Veteriner Sağlık Teknisyeni SH

GDS

Gerçek Diyetisyenler Sitesi; sağlık bilimleri, beslenme ve diyetetik alanlarına yönelik bilgi paylaşımının yapıldığı, kâr amacı gütmeyen bir internet platformudur.

Önerilen makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir