Hangi kamu çalışanı ücretsiz yemek yiyebilir?

yemek yardımı

Kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan yemek servislerinden yararlanan kamu görevlilerinden bazıları yemek bedelinin bir kısmını öderken, bazıları ise hiç ücret ödememektedir.

Kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan yemek servislerinden yararlanan kamu görevlilerinden bazıları yemek bedelinin bir kısmını öderken, bazıları ise hiç ücret ödememektedir. Devlet memurlarına yapılacak yemek yardımına ilişkin hususlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılmış olan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinde düzenlenmiştir.

Memurların yemek yardımı

657 sayılı Kanun, Devlet memurlarının hangi hallerde yiyecek yardımından ne şekilde faydalanacağına ve bu yardımın uygulanmasına ilişkin esasların Maliye Bakanlığı ile Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirleneceğini hükme bağlamıştır.

Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinde ise memurların yiyecek yardımından hangi hallerde, ne şekilde faydalanacakları ve bu yardımın uygulanması ile ilgili esaslar belirlenmiştir.

Yönetmelikte yer alan hükümlere göre;

*Haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayan yerlerde öğle yemeği olarak verilen yemek yardımı, günün 24 saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışanlara ise görevlerinin diğer yemek saatlerinde de devam etmesi halinde üç öğüne kadar verilebilmektedir.

*Ankara, İstanbul ve İzmir illerinin büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde görev yapan memurların yemek bedelinin üçte ikisine kadar olan kısmı, diğer yerlerde görev yapan memurların ise yemek bedelinin yarısına kadar olan kısmı “yemek yardımı” olarak ilgili kurumların bütçelerine konulan ödenekten karşılanmaktadır.

*Memurların yemek bedelinin kurumlarınca karşılanamayan (yemek yardımı ile karşılanmayan) kısmı ise yemek yiyen personelden alınmaktadır.

2018 yılında öğle yemeği servisinden faydalanacak olan memurlardan ve sözleşmeli personelden alınacak asgâri yemek bedelleri için tıklayınız.

Yemek için ücret ödemeyen personel

Kamu çalışanlarından bazılarının yemek bedelinin tamamı kurumları tarafından karşılanmakta olup, bu personelden ayrıca yemek ücreti alınmamaktadır.

Yönetmelik hükümlerine göre;

**Yataklı tedavi kurumlarında (üniversitelerin yataklı tedavi kurumları dâhil) görev yapanlar, hastalar için oluşturulmuş yemek servislerinden ücret ödemeden yararlanırlar.

**Yatılı sosyal hizmet kuruluşlarında görev yapanlar, sosyal hizmet alanlar için oluşturulmuş yemek servislerinden ücret ödemeden yararlanırlar.

**Sağlık Bakanlığı 112 acil sağlık hizmetlerinde görev yapanlar (A1, A2 ve C tipi acil sağlık hizmetleri istasyonları ile il ambulans servisi komuta kontrol merkezinde görev yapanlar hariç), il sağlık müdürlüklerinin yemek servislerinden veya il sağlık müdürlüklerince belirlenen Sağlık Bakanlığına bağlı yataklı tedavi kurumlarının yemek servislerinden ücret ödemeden yararlanırlar.

Geçici görevli personelin yemek servisinden yararlanması

Yiyecek yardımı kapsamında olan kamu görevlileri başka bir kamu kurumunda geçici olarak görevlendirildiklerinde, geçici görevli bulundukları kurumda yemek servislerinin bulunması halinde bu kurumda yemek servisinden emsali personel gibi yararlandırılırlar.

[toggle title=”Medi Haber”]https://www.medihaber.com/guncel/hangi-memurlar-ucretsiz-yemek-yiyebilir-h5995.html[/toggle]

GDS

Gerçek Diyetisyenler Sitesi; sağlık bilimleri, beslenme ve diyetetik alanlarına yönelik bilgi paylaşımının yapıldığı, kâr amacı gütmeyen bir internet platformudur.

Önerilen makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir