Hacettepe Üniversitesi KPSS ile 3 diyetisyen alıyor!

hacettepe, hacettepe üniversitesi, hacettepe hastanesi, hacettepe beslenme ve diyetetik, hacettepe diyetisyenlik, hacettepe beslenme bölümü

Sözleşmen personel çal ısırılmasına İlişkin olarak 26 Haziran 2007 tarihli Resmi Gazete’de 26566 Sayı ile yayımlanan esasların Ek 2. Maddesi (b) bendinde belirtilen yönteme göre…

Üniversitemiz Hastanelerinde görevlendirmek amacıyla Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara giderleri Özel Bütçe ve Döner Sermaye gelirlerinden karşılanmak üzere sözleşmeli personel alınacaktır. Gerçek Diyetisyenler Sitesi’nin haberidir.

KOD UNVANI KADRO KPSS PUAN ARANILAN NİTELİKLER
NO SAYISI TÜRÜ
1 Hemşire 90 KPSSP3 Hemşirelik Fakültesi ya da Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü veya Hemşirelik Yüksekokulu 4 yıllık lisans mezunu olmak.
2 Fizyoterapist 2 KPSSP3 Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 4 yıllık lisans mezunu olmak.
3 Fizyoterapist 1 KPSSP3 Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 4 yıllık lisans mezunu olmak, kardiyopulmoner rehabilitasyon alanında eğitimini ve/veya deneyimini kanıtlamak.
4 Diyetisyen 3 KPSSP3 Diyetisyen özel şartları için buraya tıklayınız.
5 Sağlık Teknikeri 5 KPSSP93 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Bölümü 2 yıllık Ön lisans mezunu olmak.
6 Sağlık Teknikeri 5 KPSSP93 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım 2 yıllık ön lisans mezunu olmak.
7 Sağlık Teknikeri 1 KPSSP93 Sağlık Hizmetler! Meslek Yüksekokulu Ameliyathane veya Cerrahi
Teknikerlıği Programı 2 yıllık ön lisans mezunu olmak. (İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesinde görevlendirilmek üzere)
8 Sağlık Teknikeri 1 KPSSP93 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Patoloji Laboratuvar Teknikleri Bölümü 2 yıllık ön lisans mezunu olmak.
9 Sağlık Teknikeri 5 KPSSP93 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 2 yıllık ön lisans mezunu olmak. Gerçek Diyetisyenler Sitesi’nin haberidir.
10 Sağlık Teknikeri 1 KPSSP93 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 2 yıllık ön lisans mezunu olmak .
11 Sağlık Teknikeri 1 KPSSP93 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Radyoterapi Programı 2 yıilık ön lisans mezunu olmak.
12 Sağlık Teknikeri 1 KPSSP93 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Elektronörofizyoloji Programı 2 yıllık ön lisans mezunu olmak.

ARANILAN GENEL KOŞULLAR

(1) Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,

(2) Taksirli suçlar hariç olmak üzere: affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak, Gerçek Diyetisyenler Sitesi’nin haberidir.

(3) Erkek adaylar için askerlik ite ilgisi bulunmamak,

(4) 01,01.1963 ve sonrası doğumlu olmak.

(5) 657 sayılı Kanunun 53, maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,

(6) Alım yapılacak branşta belirlenen fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak.

(7) Tüm pozisyonlar için haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dahil) şartını kabul etmek,

(8) Başvuru yapacak adayların son 1 yıldır (istifa tarihinden itibaren) herhangi bir kurumda sözleşmeli personel

(657/4-B) olarak çalışmamış olmak,

Başvuru ve sonuçlar

(1) Gerçek Diyetisyenler Sitesi’nin haberidir.Lisans mezunları için 2018 yılı KPSS sınavından KPSSP3 puan türüne, ön lisans mezunları için 2016 yılı KPSSP93 puan türüne bakılacaktır. Adayların başvurularını C Katı İnsan Kaynakları Koordinatörlüğüne nüfus cüzdanı ve fotokopisi, diplomalarının ve/ veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi, KPSS sonuç belgesi (internet ortamında alınan sonuç belgesi yeteriidir), erkek adaylar için askerlik belgesinin aslı ve fotokopisi, ilgili unvanda varsa talep edilen sertifika, çalışma belgesi, vb. ile birlikte gazetedeki ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde şahsen yapmaları gerekmektedir.

(2) Adayların posta yoluyla yapacakları başvurular kabul edilmeyecektir

(3) 676 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 74, Maddesi ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 46, Maddesinin Birinci fıkrasının (a) bendine 8, Fıkra olarak “Güvenlik Soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak” Bendi uyarınca ilgili formun elektronik ortamda doldurulup başvuru sırasında teslim edilmesi gerekmektedir.

(4) Başvuru tarihini geciktiren veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır,

(5) Sonuçlar son başvuru tarihini takiben KPSS puan sıralaması dikkate alınarak en geç 7 iş günü içinde http://www.hastane.hacettepe.edu.tr/ web adresinde yayınlanacaktır.

(6) Başarılı adayların listesi, işe başlamaları için gerekli evrak, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgilerin

http://www.hastane.hacettepe.edu.tr adresinden takip edilmesi gerekmektedir, adaylara yazılı ya da sözlü ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

*Bu ilana başvurular resmi çalışma günlerinde ve mesai saatleri içerisinde (08:00-17:00) arasında kabul edilecektir.

GDS

Gerçek Diyetisyenler Sitesi; sağlık bilimleri, beslenme ve diyetetik alanlarına yönelik bilgi paylaşımının yapıldığı, kâr amacı gütmeyen bir internet platformudur.

Önerilen makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir