Hacettepe Hastanesi KPSS puanı ile 2 diyetisyen alacak!

Hacettepe diyetisyen alımı

Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin olarak 28 Haziran 2007 tarihli Resmi Gazete’de 26566 Sayı ile yayımlanan esasların Ek 2. Maddesi (b) bendinde belirtilen yönteme göre Üniversitemiz Hastaneleri’nde görevlendirmek üzere Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

8 Hemşire pozisyonu, 3 Programcı pozisyonu için ücretleri Özel Bütçeden, 17 Hemşire ve diğer pozisyonların ücretleri Döner Sermaye gelirlerinden karşılanacaktır.

Kod

Unvan

Kadro

KPSS

İstenen nitelikler

1

Hemşire

25

KPSSP3

Hemşirelik Fakültesi ya da Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü veya Hemşirelik Yüksekokulu 4 yıllık lisans mezunu olmak. .

2

Diyetisyen

1

KPSSP3

Kod 2 için diyetisyen alım şartları için lütfen buraya tıklayınız.

3

Diyetisyen

1

KPSSP3

Kod 3 için diyetisyen alım şartları için lütfen buraya tıklayınız.

4

Sağlık Teknikeri

1

KPSSP93

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Görüntüleme (Radyoloji) Teknikerliği Bölümü 2 yıllık ön lisans mezunu olmak, bir Üniversite Hastanesinde Girişimsel Radyoloji “Non-Vasküler” alanında en az 1 yıl eğitim aldığına dair belge sahibi olmak ve “Siemens Axıom Artıs Zee Ceiling “kullanıcı eğitim sertifikasına sahip olmak, Radyoteknoloji Eğitim sertifikasını almış olmak.(Radyoloji Anabilim Dalı, Girişimsel Radyoloji Non-Vasküler Ünitesi’nde görev yapmak üzere)

5

Sağlık Teknikeri

1

KPSSP93

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Görüntüleme (Radyoloji) Teknikerliği Bölümü 2 yıllık ön lisans mezunu olmak.

6

Sağlık Teknikeri

1

KPSSP93

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvar Bölümü 2 yıllık Ön Lisans mezunu olmak.

7

Sağlık Teknikeri

2

KPSSP93

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Bölümü 2 yıllık Ön Lisans mezunu olmak.

8

Sağlık Teknikeri

2

KPSSP93

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Patoloji Laboratuvar Teknikleri Bölümü 2 yıllıkÖn Lisans mezunu olmak.

9

Sağlık Teknikeri

1

KPSSP93

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Bölümü 2 yıllık Ön Lisans mezunu olmak.

10

Gıda Teknikeri

1

KPSSP93

Meslek Yüksekokullarının Gıda Teknolojisi Bölümü 2 yıllık  Ön Lisans mezunu olmak. (Bebek Mutfağı’nda görev yapmak üzere)

11

Programcı

3

KPSSP93

·         Yükseköğretim kurumlarının bilgisayar programcılığı ile ilgili bölümlerinden Ön Lisans düzeyinde mezun olmak veya Muhasebe, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama ön lisans mezunu olmak koşuluyla bilgisayar programcılığı alanına ilişkin ders aldığını belgelendirmek veya bu alanda Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika sahibi olmak,

·         En az D düzeyinde YDS veya dengi İngilizce dil bilgisine sahip olmak.

ARANILAN GENEL KOŞULLAR

(1) Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,

(2) Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş

veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile, bir cürümden hükümlü

bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,

(3) Erkek adaylar için askerlik ile ilgisi bulunmamak,

(4) 01.01.1982 ve sonrası doğumlu olmak,

(5) 657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel

olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,

(6) Alım yapılacak branşta belirlenen fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak,

(7) Tüm pozisyonlar için haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetimi

tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dâhil) şartını kabul etmek.

(8) Başvuru yapacak adayların son 1 yıldır (istifa tarihinden itibaren) herhangi bir kurumda sözleşmeli personel

 (657/4-B) olarak çalışmamış olmak,

PROGRAMCI İÇİN İSTENEN EK ŞARTLAR

(1)Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) İngilizce dilinden en az (D) düzeyinde puan almış olmak veya YDS dışındaki İngilizce dil sınavlarında YDS (D) düzeyine eşdeğer puan almış olmak (ÖSYM’nin “Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri”de belirtilen sınavlar ve eşdeğer puanları kabul edilir.),

(2) Şartları uygun adayların KPSSP93 puanı sıralandıktan sonra ilan edilen pozisyon sayısının üç katı kadar aday sözlü sınava tabi tutulacaktır.

(3) Sözlü sınava katılacak adayların isim listesi, sınav tarih ve saati ile sınav yerihttp://www.hastane.hacettepe.edu.tr/ adresinden ilan edilecektir. Sözlü sınav notu 70 puan ve üzerinde olanlar başarılı sayılacak ve en yüksek puandan başlanarak yerleştirme yapılacaktır. Puanı eşitliği halinde  yaşı daha büyük olan adayın yerleştirmesi yapılır.

 

 

BAŞVURU YERİ, ŞEKLİ, ZAMANI ve YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI

(1)  Lisans mezunları için 2016 yılı KPSS sınavından KPSSP3 puan türüne, ön lisans mezunları için 2016 yılı

KPSSP93 puan türüne bakılacaktır. Adayların başvurularını C Katı İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü’ne

nüfus cüzdanı ve fotokopisi, diplomalarının ve/ veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi,

KPSS sonuç belgesi (internet ortamında alınan sonuç belgesi yeterlidir), erkek adaylar için terhis belgesinin aslı

ve fotokopisi ile birlikte gazetedeki ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde şahsen yapmaları gerekmektedir.

Programcı pozisyonları için yukarıdaki belgelerin yanı sıra YDS sonuç belgesinin internet çıktısı

veya eşdeğer dil belgesinin aslı ve fotokopisi, programlama dillerini bildiğini gösterir belgelerin aslı ve fotokopisi,

MEB onaylı sertifika ile başvuracaksa sertifikanın aslı ve fotokopisi de gereklidir.

(2) Adayların posta yoluyla yapacakları başvurular kabul edilmeyecektir.

(3) Başvuru tarihini geciktiren veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.

(4) Sonuçlar son başvuru tarihini takiben KPSS puan sıralaması dikkate alınarak en geç 7

iş günü içinde http://www.hastane.hacettepe.edu.tr/ web adresinde yayınlanacaktır.

(5) Başarılı adayların listesi, işe başlamaları için gerekli evrak, başvuru zamanı ve yeri ile

ilgili bilgilerin  http://www.hastane.hacettepe.edu.tr/ adresinden takip edilmesi gerekmektedir, adaylara yazılı

ya da sözlü ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

*Bu ilana başvurular resmi çalışma günlerinde ve mesai saatleri içerisinde (08:00-17:00) arasında kabul edilecektir.

GDS

Gerçek Diyetisyenler Sitesi; sağlık bilimleri, beslenme ve diyetetik alanlarına yönelik bilgi paylaşımının yapıldığı, kâr amacı gütmeyen bir internet platformudur.

Önerilen makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir