Gıda işletmelerinde çalıştırılması zorunlu personeller listesi

besin güvenliği, gıda güvenliği, güvenilir gıda

5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunun Sorumluluklar başlıklı 22’inci maddesinin 7’nci fıkrasına göre gıda işletmeleri, aşağıda verilen listede belirtilen işin nevine göre, konu ile ilgili lisans eğitimi almış en az bir personel çalıştırmak zorundadır.

5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun Ek-1 Listesi

Gıda ve yem İşletmelerinden Üretimin Nevine göre Personel Çalıştırmak Zorunda Olan İşletmeler ve Bu İşletmelerde Çalışabilecek Meslek Mensupları

 

İşletmeler Meslek Unvanları
Hazır yemek, tabldot yemek ve meze üreten işyerleri ·        Diyetisyen,

·        Veteriner hekim,

·        Ev ekonomisi yüksek okulu beslenme bölümü,

·        Gıda mühendisi,

·        Ziraat mühendisi (gıda ve süt bölümü),

·        Kimya mühendisi,

·        Kimyager

Alkollü içkiler üreten iş yerleri ·        Gıda mühendisi,

·        Ziraat mühendisi (gıda bölümü),

·        Kimya mühendisi,

·        Kimyager

Alkolsüz içecek üreten iş yerleri

(30 beygir üzeri motor gücü bulunan veya toplam 10 kişiden fazla personel çalıştıran iş yerleri)

·        Gıda mühendisi,

·        Ziraat mühendisi (gıda ve süt bölümü),

·        Kimya mühendisi,

·        Kimyager

Baharat, kuruyemiş, cips, çerez üreten işyerleri

(30 beygir üzeri motor gücü bulunan veya toplam 10 kişiden fazla personel çalıştıran iş yerleri)

·        Gıda mühendisi,

·        Ziraat mühendisi,

·        Kimya mühendisi,

·        Kimyager

Bal, polen, arı sütü, temel petek üreten iş yerleri

(30 beygir üzeri motor gücü bulunan veya toplam 10 kişiden fazla personel çalıştıran iş yerleri)

·        Veteriner hekim

·        Gıda mühendisi,

·        Ziraat mühendisi (gıda ve zootekni)

Ekmek ve unlu mamuller üreten iş yerleri

(30 beygir üzeri motor gücü bulunan veya toplam 10 kişiden fazla personel çalıştıran iş yerleri)

·        Gıda mühendisi,

·        Ziraat mühendisi,

·        Kimya mühendisi,

·        Kimyager

Et ve et ürünleri işleyen iş yerleri

(Kasaplar hariç)

·        Veteriner hekim,

·        Gıda mühendisi,

·        Ziraat mühendisi (gıda bölümü)

Fonksiyonel gıdalar üreten iş yerleri ·        Veteriner hekim

·        Gıda mühendisi,

·        Ziraat mühendisi (gıda ve süt bölümü),

·        Kimya mühendisi,

·        Kimyager,

Gıda amaçlı aromatik yağlar, bitki ekstraktları üreten iş yerleri ·        Gıda mühendisi,

·        Ziraat mühendisi,

·        Kimya mühendisi,

·        Kimyager

Gıda ışınlama yapan iş yerleri ·        Veteriner hekim,

·        Gıda mühendisi,

·        Ziraat mühendisi (gıda),

·        Kimya mühendisi,

·        Kimyager,

·        Su ürünleri mühendisi

Gıda ile temas eden madde ve malzeme üreten iş yerleri

(30 beygir üzeri motor gücü bulunan veya toplam 10 kişiden fazla personel çalıştıran iş yerleri)

·        Gıda mühendisi,

·        Ziraat mühendisi (gıda),

·        Kimya mühendisi,

·        Kimyager

Kombinalar, kesimhaneler, parçalama ve bağırsak işleme tesisleri ·        Veteriner hekim
Margarin, bitkisel yağ ve zeytinyağı üreten iş yerleri

(30 beygir üzeri motor gücü bulunan veya toplam 10 kişiden fazla personel çalıştıran iş yerleri)

·        Gıda mühendisi,

·        Ziraat mühendisi (gıda bölümü),

·        Kimya mühendisi,

·        Kimyager

Maya, fermente ve salamura ürünler üreten iş yerleri

(30 beygir üzeri motor gücü bulunan veya toplam 10 kişiden fazla personel çalıştıran iş yerleri)

·        Gıda mühendisi,

·        Ziraat mühendisi,

·        Biyolog,

·        Kimya mühendisi,

·        Kimyager

Meyve ve sebze işleyen iş yerleri

(30 beygir üzeri motor gücü bulunan veya toplam 10 kişiden fazla personel çalıştıran iş yerleri)

·        Gıda mühendisi,

·        Ziraat mühendisi,

·        Kimya mühendisi,

·        Kimyager

Özel beslenme amaçlı gıda üreten iş yerleri ·        Gıda mühendisi,

·        Ziraat mühendisi (gıda ve süt bölümü),

·        Kimya mühendisi,

·        Kimyager

Siyah çay, bitki ve meyve çayları üreten iş yerleri

(30 beygir üzeri motor gücü bulunan veya toplam 10 kişiden fazla personel çalıştıran iş yerleri)

·        Gıda mühendisi,

·        Ziraat mühendisi,

·        Kimya mühendisi,

·        Kimyager

Su ürünleri işleyen iş yerleri ile balık hâlleri ve toptan balık satışı yapan yerler ·        Veteriner hekim,

·        Su ürünleri mühendisi,

·        Su ürünleri ve balıkçılık teknolojisi mühendisi,

·        Gıda mühendisi,

·        Ziraat mühendisi (gıda ve su ürünleri)

Süt ve süt ürünleri işleyen iş yerleri

(30 beygir üzeri motor gücü bulunan iş yerleri veya toplam 10 kişiden fazla personel çalıştıran iş yerleri)

·        Veteriner hekim,

·        Gıda mühendisi,

·        Ziraat mühendisi (gıda ve süt bölümü)

Şeker ve şekerleme ürünleri üreten iş yerleri

(30 beygir üzeri motor gücü bulunan veya toplam 10 kişiden fazla personel çalıştıran iş yerleri)

·        Gıda mühendisi,

·        Ziraat mühendisi (gıda ve süt bölümü),

·        Kimya mühendisi,

·        Kimyager

Takviye edici gıda üreten iş yerleri ·        Gıda mühendisi,

·        Ziraat mühendisi (gıda bölümü),

·        Kimya mühendisi,

·        Kimyager

Toz karışımlı gıda üreten iş yerleri

(30 beygir üzeri motor gücü bulunan veya toplam 10 kişiden fazla personel çalıştıran iş yerleri)

·        Gıda mühendisi,

·        Ziraat mühendisi (gıda ve süt bölümü),

·        Kimya mühendisi,

·        Kimyager

Un, irmik, bulgur, pirinç, makarna, bisküvi üreten iş yerleri

(30 beygir üzeri motor gücü bulunan veya toplam 10 kişiden fazla personel çalıştıran iş yerleri)

·        Gıda mühendisi,

·        Ziraat mühendisi,

·        Kimya mühendisi,

·        Kimyager

Yumurta işleyen, depolayan veya ambalajlayan işyerleri

(30 beygir üzeri motor gücü bulunan veya toplam 10 kişiden fazla personel çalıştıran iş yerleri)

·        Veteriner hekim,

·        Gıda mühendisi,

·        Ziraat mühendisi,

·        Kimyager,

·        Kimya mühendisi

Yukarıda sayılan gıda iş kollarının dışında, 30 beygir üzeri motor gücü bulunan veya toplam 10 kişiden fazla personel çalıştıran gıda iş yerleri İşin nev’ine göre:

·        Veteriner hekim,

·        Gıda mühendisi,

·        Su ürünleri mühendisi,

·        Ziraat mühendisi,

·        Kimyager,

·        Kimya mühendisi

Gıda işletmelerinde çalıştırılması zorunlu olan personele ilişkin hususlar

17.12.2011 tarih ve 28145 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmeliğinin 10’uncu maddesine göre gıda işletmelerinde, çalıştırılması zorunlu olan personel ile ilgili aşağıdaki hususlar uygulanır.

a- Çalıştırılması zorunlu personelden meslek odası bulunan meslek mensubu, bağlı olduğu meslek odasından ilgili işletmede çalıştığına dair belge alacaktır. Meslek odası bulunmayan meslek mensupları için gıda işletmecisi ile yapacağı sözleşme aranacaktır. Kamu kurumlarında çalışanlarda bu belge yerine kurum amiri tarafından imzalı görevlendirme yazısı aranır.

b- Gıda işletmecisi, üretimin nevine uygun en az lisans düzeyinde eğitim almış ise kendi işletmesinde zorunlu personel olarak çalışabilir.

c- Gıda işletmecisi, işletmesindeki her faaliyet için ayrı ayrı personel çalıştırabileceği gibi sadece bir personel de çalıştırabilir. Sadece bir personel çalıştırılması durumunda tüm faaliyetlere uygun meslek mensubu personel istihdam edilir.

ç- Gıda işletmecisi aynı adreste birden fazla faaliyet göstermesi durumunda tüm faaliyetlerde kullanılan alet ekipmanın toplam motor gücü, 30 beygir gücünün üzerinde veya çalıştırdığı toplam personel sayısı on kişiden fazla ise çalıştırılması zorunlu olan personeli istihdam etmek zorundadır.

d- Çalıştırılması zorunlu olan personelin herhangi bir sebeple işten çıkarılması veya çıkması durumunda, gıda işletmecisi bu durumu ve yeni personel ile ilgili bilgi ve belgeleri yetkili mercie vermek zorundadır.

e- Gıda işletmecisi, işletmenin faaliyette bulunduğu çalışma gün ve saatlerine göre zorunlu personel istihdam etmek zorundadır. Gıda işletmesinde çalışan zorunlu personel, işletmenin faaliyette bulunduğu çalışma gün ve saatleri içerisinde başka bir işte çalışamaz.

GDS

Gerçek Diyetisyenler Sitesi; sağlık bilimleri, beslenme ve diyetetik alanlarına yönelik bilgi paylaşımının yapıldığı, kâr amacı gütmeyen bir internet platformudur.

Önerilen makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir