“Eş durumu tayini”nde değişiklik yapıldı!

Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında görev yapan sağlık personelinden eşi kamu görevlisi olmayanların aile birliği mazeretine istinaden yer değiştirmesinde geçerli olan düzenlemede değişikliğe gidildi…

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. 3 Haziran 2017 tarihinde yürürlüğe giren değişiklikle, Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında görev yapan stratejik personelin kamu görevlisi olmayan eşinden dolayı yer değiştirme talebinde bulunabilmesine imkan tanınırken, buna ilişkin şartlar da belirlendi.

Sağlık personelinin kamu görevlisi olmayan eşinden dolayı yer değiştirmesi

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde; “Sağlık personelinin kamu görevlisi olmayan eşinin, atanma talep edilen yerde başvuru tarihi itibarıyla son 4 yıl içinde 720 gün sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak çalışmış ve halen çalışıyor olması halinde, personelin yer değişikliği suretiyle ataması yapılır. Kendi adına çalışanlardan borçlarını yapılandıranlar ile atama talep edilen yer dışında sosyal güvenlik primleri ödenenlerden, atama talep edilen yerde iş yerinin faaliyette olduğunu ve bu işyerinde en az 720 gün çalıştığını belgelendirenlerin talepleri de değerlendirmeye alınır.” denilmiş ve uygulama bakımından strateji personel bu hükmün kapsamı dışında tutulmuştu.

Yapılan değişiklikle, eşi kamu görevlisi olmayan sağlık personelinden stratejik personel olanların da, yer değiştirme talebinde bulunması sağlanırken, aynı zamanda bu personel için farklı şartlar da getirildi.

Stratejik personelin kamu görevlisi olmayan eşinden dolayı yer değiştirmesi

Yönetmelikte yapılan değişiklikle, eşi kamu görevlisi olmayan stratejik personelin aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirmesine imkan sağlandı.

InBody Profesyonel Vücut Analiz Cihazları

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği, stratejik personeli;

  • tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi mevzuatına göre uzman olmuş uzman tabip,
  • uzman (TUTG),
  • tabip,
  • uzman diş tabibi,
  • diş tabibi ve
  • eczacı unvanındaki personel olarak tanımlamıştır.

Yapılan değişikliğe göre…

  • Eşi kamu görevlisi olmayan starteji personel de, aile birliği mazeretine istinaden yer değiştirme talebinde bulunabilecek.
  • Diğer personelin yer değiştirmesinde eş için aranan sosyal güvenlik prim ödeme gün sayısı (720 gün) şartı, stratejik personel bakımından iki katı (1440 gün) olarak uygulanacak.
  • Eşi kamu görevlisi olmayan stratejik personel, eş durumu nedeniyle yer değişikliğinde sadece 5 ve 6 ncı hizmet bölgelerini veya C ve D hizmet grubu illere atanmayı talep edebilecek.
SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 26/3/2013 tarihli ve 28599 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 20 nci maddesinin beşinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ancak, sosyal güvenlik prim ödeme gün sayısı stratejik personel bakımından iki katı olarak uygulanır ve stratejik personelin atanma talep ettiği yerin 5 ve 6 ncı hizmet bölgesi veya C ve D hizmet grubu il olması şarttır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

GDS

Gerçek Diyetisyenler Sitesi; sağlık bilimleri, beslenme ve diyetetik alanlarına yönelik bilgi paylaşımının yapıldığı, kâr amacı gütmeyen bir internet platformudur.

Önerilen makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir