Diyetisyenler için Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği!

Resmi Gazete, Sayı : 30755, YÖNETMELİK, Cumhurbaşkanlığı (Strateji ve Bütçe Başkanlığından: STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, Başkanlıkta görev yapan Devlet memurlarının görevde yükselme … Devamını oku…