Diyaliz merkezlerinde diyetisyen çalıştırma zorunluluğu var mı?

diyaliz diyetisyeni, renal diyetisyenlik, nefroloji diyetisyeni, diyaliz merkezinde diyetisyen

Diyaliz merkezleri yönetmeliğinin amacı; modern tıbbın bir gereği olarak, akut ve kronik böbrek yetmezliği bulunan hastaların hayatlarını devam ettirmede, böbrek nakline hazırlanmalarında ve gerekli diğer tıbbî durumlarda diyaliz yöntemlerini uygulayacak merkezlerin açılmalarına, faaliyetlerine, denetlenmelerine, kapatılmalarına, diyaliz merkezlerinde çalışacak ve bu merkezlerin tıbbî denetimini gerçekleştirecek personelin eğitilmesine ve sertifikalandırılmasına ilişkin esas ve usûlleri belirlemektir.

diyaliz diyetisyeni, renal diyetisyenlik, nefroloji diyetisyeni, diyaliz merkezinde diyetisyen

Diyaliz merkezlerinde hangi personeller bulunur?

Sağlık Personeli Çalışma Zorunluluğu Açıklama 
Sorumlu uzman Zorunlu Her diyaliz merkezinde, Türkiye’de tababet icrasına engel hali olmayan, hastaların yaş grubuna göre nefroloji uzmanı veya çocuk nefrolojisi uzmanı bir tabibin bulunması şarttır
Sorumlu tabip Zorunlu Her hemodiyaliz merkezinde, tam gün çalışan en az bir sorumlu tabibin bulunması şarttır. Sorumlu tabibin, Türkiye’de tababet icrasına engel bir halinin bulunmaması ve diyaliz tabipliği sertifikasına sahip olması gerekir.
Hemşire Zorunlu Diyaliz merkezlerinde sertifika sahibi en az iki hemşire bulunması zorunludur. Hemşirelerden birisi sorumlu hemşire olarak seçilir. Diyaliz hemşireliği sertifikası, diyaliz eğitim merkezinde üç ay süreyle diyaliz eğitimi görmüş
Teknisyen/Tekniker Zorunlu Her hemodiyaliz merkezinde sağlık hizmetleri meslek yüksek okullarının diyaliz
bölümlerinden mezun diyaliz teknikeri veya diyaliz cihazları ile müştemilatı konusunda en az üç ay süre ile eğitim gördüğüne
dair belge veya diplomayı haiz en az bir teknisyen veya tekniker bulunması gerekir
Diyetisyen Zorunlu değil Her hemodiyaliz merkezinde, danışman olarak ve kısmî zamanlı görev yapacak bir diyetisyen bulunması gerekir.

Diyetisyen her hastayı ayda en az bir kere yada hasta veya sorumlu hekim tarafından istendiği zamanda görebilecek şekilde mesai yapar, hastaların beslenme sorunlarını dinler ve diyet rejimini belirler. Çalışmalarına dair tüm bilgileri hasta dosyasına kaydetmek ve tarih atarak imzalamakla yükümlüdür. Diyetisyenler, mesai ve ulaşım imkânları uygun olmak kaydıyla, aynı il veya ilçelerdeki hemodiyaliz merkezlerinden en çok dört tanesinde görev yapabilirler.

Psikiatri uzmanı/Psikolog Zorunlu değil Her hemodiyaliz merkezinde danışman olarak ve kısmî zamanlı görev yapacak bir Psikiyatri Uzmanı veya Psikolog bulunması gerekir.
Sosyal çalışmacı Zorunlu değil Hasta sayısı 100’ün üstündeki diyaliz merkezlerinde; yada hasta sayısı 100’ün altında olup
sorumlu hekimin gerek görmesi veya hasta talebinin olması halinde, Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (g) ve
(h) bentlerinde belirtilen belgeler Müdürlüğe sunulmak kaydıyla, ihtiyaç duyulduğunda merkezde bulunmak üzere kısmi
zamanlı görev yapacak danışman bir Sosyal Hizmet Uzmanı bulunması temin edilir
Yardımcı personel Zorunlu değil Hemodiyaliz merkezlerinde her beş hemodiyaliz cihazı için bir yardımcı personel; periton
diyalizi merkezlerinde ise, en az bir yardımcı personel bulunması gereklidir. Merkezler bu ihtiyaçlarını hizmet alımı yoluyla da
giderebilirler

diyaliz diyetisyeni, renal diyetisyenlik, nefroloji diyetisyeni, diyaliz merkezinde diyetisyen

diyaliz diyetisyeni, renal diyetisyenlik, nefroloji diyetisyeni, diyaliz merkezinde diyetisyen

GDS

Gerçek Diyetisyenler Sitesi; sağlık bilimleri, beslenme ve diyetetik alanlarına yönelik bilgi paylaşımının yapıldığı, kâr amacı gütmeyen bir internet platformudur.

Önerilen makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir