Dicle Üniversitesi KPSS puanıyla diyetisyen alıyor

Dicle Üniversitesi logo

Üniversitemizde istihdam edilmek ve giderleri Özel Bütçeden karşılanmak suretiyle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) maddesine göre tam zamanlı olarak çalıştırılmak üzere, 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslarda yer alan Ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle, aşağıda belirtilen unvan ve nitelikle sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

KODU UNVANI ÖĞRENİM PUAN TÜRÜ ADET CİNSİYET NİTELİKLERİ
HM 01 Hemşire Lisans KPSS (P3) 64 E-K a) Hemşirelik Lisans bölümünden mezun olmak.
b) 2022 yılı KPSS’den en az 60 puan almış olmak
c) İlan başlangıç tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak.
d) Üniversitemiz hastanelerinde görevlendirilecektir.
HM 02 Hemşire Lise KPSS (P94) 2 E-K a) Orta Öğretim Kurumlarının Hemşirelik alanından mezun olmak
b) 2022 yılı KPSS’den en az 60 puan almış olmak.
c) Yenidoğan Canlandırma Sertifikası, Anne Sütü Teşvik ve Emzirme Eğitimi, Kardiopulmoner Resusitasyon (CPR) Eğitimi Belgelerine sahip olmak,
ç) Yenidoğan Servisinde 2 yıl çalıştığını belgelendirmek.
d) Üniversitemiz hastanelerinde görevlendirilecektir.
HM 03 Hemşire Lisans KPSS (P3) 2 E-K a) Hemşirelik Lisans bölümünden mezun olmak.
b) 2022 yılı KPSS’den en az 60 puan almış olmak
c) Bir sağlık kuruluşunda en az 2 (iki) yıl cerrahi ameliyathane tecrübesi olmak bunu SGK’dan alınacak belge ve çalıştığı birimden alınacak olan yazı ile belgelendirmek.
ç) İlan başlangıç tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak.
d) Üniversitemiz Diş Hekimliği Hastanesinde görevlendirilecektir.
HM 04 Hemşire Lisans KPSS (P3) 2 E-K a) Hemşirelik Lisans bölümünden mezun olmak.
b) 2022 yılı KPSS’den en az 60 puan almış olmak
c) İlan başlangıç tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak. ç) Stoma ve Yara Bakımı Eğitimi/Sertifikasına sahip olmak.
d) Üniversitemiz hastanelerinde görevlendirilecektir.
HM 05 Hemşire Lisans KPSS (P3) 2 E-K a) Hemşirelik Lisans bölümünden mezun olmak.
b) 2022 yılı KPSS’den en az 60 puan almış olmak.
c) İlan başlangıç tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak. ç) İşaret Dili Sertifikasına sahip olmak.
d) Üniversitemiz hastanelerinde görevlendirilecektir.
EBE 01 Ebe Lisans KPSS (P3) 1 K a) Ebelik Lisans programından mezun olmak.
b) 2022 yılı KPSS’den en az 60 puan almış olmak.
c) Bir tüp bebek merkezinde en az 3 ay eğitim almış olmak ve sağlık kuruluşlarında alanıyla ilgili mesleki deneyime sahip olduğunu belgelemek.
ç) İlan başlangıç tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak.
d) Üniversitemiz Hastaneler Başhekimliğinde Kadın Doğum, Jinekolji veyaTüp Bebek Merkezinde çalıştırılmak üzere görev yapacaktır.
BİO 01 Biolog Lisans KPSS (P3) 1 E-K a) Yükseköğretim kurumlarının Biyoloji, Tıbbi Biyolojik Bilimler, Biyoloji Bilimleri ve Biyomühendislik, Moleküler Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji Lisans programlarının birinden mezun olmak.
b) 2022 yılı KPSS’den en az 60 puan almış olmak.
c) Hastanelerin Tüp Bebek Bölümünde Androloji konusunda 5 yıl tecrübesi olmak bunu SGK’dan alınacak belge ve çalıştığı birimden alınacak olan yazı ile belgelendirmek.
ç) Üniversitemiz hastanelerinde görevlendirilecektir.
BİO 02 Biolog Lisans KPSS (P3) 1 E-K a) Yükseköğretim kurumlarının Biyoloji, Tıbbi Biyolojik Bilimler, Biyoloji Bilimleri ve Biyomühendislik, Moleküler Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji Lisans programlarının birinden mezun olmak.
b) Kamu kurum ve kuruluşlarında en az 2 yıl laboratuvarda çalışmış olduğunu belgelemek.
c) 2022 yılı KPSS’den en az 60 puan almış olmak. ç) Üniversitemiz hastanelerinde görevlendirilecektir.
ST 01 Sağlık Teknikeri (Tıbbı Görüntüleme) Önlisans KPSS (P93) 1 E-K a) Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Önlisans programlarından mezun olmak.
b) 2022 KPSS’den en az 60 puan almış olmak.
c) İlan başlangıç tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak. ç) Üniversitemiz hastanelerinde görevlendirilecektir.
ST 02 Sağlık Teknikeri (Tıbbı Görüntüleme) Önlisans KPSS (P93) 2 E-K a) Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Önlisans programlarından mezun olmak.
b) 2022 KPSS’den en az 60 puan almış olmak.
c) İlan başlangıç tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak. ç) Üniversitemiz Diş Hekimliği Hastanesinde görevlendirilecektir.
ST 03 Sağlık Teknikeri (Tıbbı Görüntüleme) Önlisans KPSS (P93) 1 E-K a) Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Önlisans programlarından mezun olmak.
b) 2022 KPSS’den en az 60 puan almış olmak.
c) Dental BT cihazı kullanılmasına ilişkin eğitim alıp ve bunu belgelendirmek.
d) İlan başlangıç tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak.
e) Üniversitemiz Diş Hekimliği Hastanesinde görevlendirilecektir.
ST 04 Sağlık Teknikeri (Anestezi Teknikeri) Önlisans KPSS (P93) 6 E-K a) Anestezi veya Anestezi Teknikerliği Önlisans programlarının birinden mezun olmak.
b) 2022 KPSS’den en az 60 puan almış olmak.
c) İlan başlangıç tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak.
d) Üniversitemiz hastanelerinde görevlendirilecektir.
ST 05 Sağlık Teknikeri (Anestezi Teknikeri) Önlisans KPSS (P93) 1 E-K a) Anestezi veya Anestezi Teknikerliği Önlisans programlarının birinden mezun olmak.
b) 2022 KPSS’den en az 60 puan almış olmak.
c) İlan başlangıç tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak. ç) İşaret Dili Sertifikasına sahip olmak.
d) Üniversitemiz hastanelerinde görevlendirilecektir.
ST 06 Sağlık Teknikeri (Anestezi Teknikeri) Önlisans KPSS (P93) 1 E-K a) Anestezi veya Anestezi Teknikerliği Önlisans programlarının birinden mezun olmak.
b) 2022 KPSS’den en az 60 puan almış olmak.
c) İlan başlangıç tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak. ç) Tüp Bebek bölümünde 3 yıl çalışmış olmak.
d) Üniversitemiz hastanelerinde görevlendirilecektir.
ST 07 Sağlık Teknikeri (ATT/Paramedik) Önlisans KPSS (P93) 1 E-K a) Acil Bakım Teknikerliği, Acil Yardım Teknikerliği, Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği, Paramedik, Acil Yardım, Ambulans ve Acil Bakım, İlk ve Acil Yardım Önlisans programlarının birinden mezun olmak.
b) 2022 KPSS’den en az 60 puan almış olmak.
c) İleri Yaşam Desteği Eğitimi, Çocuk İleri Yaşam Desteği Eğitimi, Temel İlk Yardım Eğitimi belgelerine sahip olmak.
ç) Üniversitemiz hastanelerinde görevlendirilecektir.
DİY Diyetisyen Lisans KPSS (P3) 1 E-K a) Lisans düzeyinde eğitim veren Beslenme ve Diyetetik Bölümünden mezun olmak.
b) 2022 KPSS’den en az 60 puan almış olmak.
c) İlan başlangıç tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak. ç) Üniversitemiz hastanelerinde görevlendirilecektir
LAB 01 Laborant Önlisans KPSS (P93) 1 E-K a) Sağlık Laboratuvarı, Tıbbi Laboratuvar, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Önlisans programlarının birinden mezun olmak.
c) 2022 yılı KPSS’den en az 60 puan almış olmak.
d) İlan başlangıç tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak.
e) Üniversitemiz hastanelerinde görevlendirilecektir.
DİĞS 01 Diğer Sağlık Personeli (Perfizyonist) Lisans KPSS (P3) 1 E-K a) Perfüzyon Lisans programından mezun olmak.
b) 2022 yılı KPSS’den en az 60 puan almış olmak.
c) İlan başlangıç tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak. ç) Üniversitemiz Hastanelerinde görevlendirilecektir.
DİĞS 02 Diğer Sağlık Personeli (Sterilizasyon Görevlisi) Ön Lisans KPSS (P93) 2 E-K a) Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi Teknikerliği veya Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi programından Önlisans mezun olmak.
b) 2022 yılı KPSS’den en az 60 puan almış olmak.
c) İlan başlangıç tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak. ç) Üniversitemiz Diş Hekimliği Hastanesinde görevlendirilecektir.
DES1 Destek Personeli Ortaöğretim KPSS (P94 ) 10 E a) Ortaöğretim kurumlarından (lise ve dengi okul) mezun olmak.
b) MEB onaylı hijyen belgesine sahip olmak.
c) Üniversitemiz hastanelerinin ve bağlı birimlerinin açık, kapalı (tüm merkezlerde) alanların temizliği, basit bakım ve onarım, ısıtma, soğutma gibi iklimlendirme hizmetleri, bahçe bakımı ve düzenlenmesi, dağıtım ve taşıma gibi hizmetlerinde çalıştırılacaktır.
ç) 2022 yılı KPSS’den en az 60 puan almış olmak.
e) İlan başlangıç tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak.
DES2 Destek Personeli Ortaöğretim KPSS (P94 ) 10 K a) Ortaöğretim kurumlarından (lise ve dengi okul) mezun olmak.
b) MEB onaylı hijyen belgesine sahip olmak.
c) Üniversitemiz hastanelerinin ve bağlı birimlerinin açık, kapalı (tüm merkezlerde) alanların temizliği, basit bakım ve onarım, ısıtma, soğutma gibi iklimlendirme hizmetleri, bahçe bakımı ve düzenlenmesi, dağıtım ve taşıma gibi hizmetlerinde çalıştırılacaktır.
ç) 2022 yılı KPSS’den en az 60 puan almış olmak.
e) İlan başlangıç tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak.
DES3 Destek Personeli Ortaöğretim KPSS (P94 ) 4 K a) Ortaöğretim kurumlarından (lise ve dengi okul) mezun olmak.
b) MEB onaylı hijyen belgesine sahip olmak.
c) Üniversitemiz birimlerinin açık, kapalı (tüm merkezlerde) alanların temizliği, basit bakım ve onarım, ısıtma, soğutma gibi iklimlendirme hizmetleri, bahçe bakımı ve düzenlenmesi, dağıtım ve taşıma gibi hizmetlerinde çalıştırılacaktır.
ç) 2022 yılı KPSS’den en az 60 puan almış olmak.
d) İlan başlangıç tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak.
e) Üniversitemize bağlı tüm birimlerde görev yapacaktır.
DES4 Destek Personeli Ortaöğretim KPSS (P94 ) 9 E a) Ortaöğretim kurumlarından (lise ve dengi okul) mezun olmak.
b) MEB onaylı hijyen belgesine sahip olmak.
c) Üniversitemiz birimlerinin açık, kapalı (tüm merkezlerde) alanların temizliği, basit bakım ve onarım, ısıtma, soğutma gibi iklimlendirme hizmetleri, bahçe bakımı ve düzenlenmesi, dağıtım ve taşıma gibi hizmetlerinde çalıştırılacaktır.
ç) 2022 yılı KPSS’den en az 60 puan almış olmak.
d) İlan başlangıç tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak.
e) Üniversitemize bağlı birimlerde görevlendirilecektir
DES5 Destek Personeli Ortaöğretim KPSS (P94 ) 3 E a) Ortaöğretim kurumlarından (lise ve dengi okul) mezun olmak.
b) Üniversitemiz hastanelerinin ve bağlı birimlerinin açık, kapalı (tüm merkezlerde) alanların temizliği, basit bakım ve onarım, ısıtma, soğutma gibi iklimlendirme hizmetleri, bahçe bakımı ve düzenlenmesi, dağıtım ve taşıma gibi hizmetlerinde çalıştırılacaktır.
c) 2022 yılı KPSS’den en az 50 puan almış olmak.
ç) İklimlendirme Sistemleri veya Soğutma Sistemleri alanında 1 yıl tecrübe sahibi olduğunu belgelemek.
d) İlan başlangıç tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak.
DES6 Destek Personeli Ortaöğretim KPSS (P94 ) 1 E a) Ortaöğretim kurumlarından (lise ve dengi okul) mezun olmak.
b) Üniversitemiz birimlerinin açık, kapalı (tüm merkezlerde) alanların temizliği, basit bakım ve onarım, ısıtma, soğutma gibi iklimlendirme hizmetleri, bahçe bakımı ve düzenlenmesi, dağıtım ve taşıma gibi hizmetlerinde çalıştırılacaktır.
c) Seramik ve Cam alanında 1(bir) yıl deneyim sahibi olduğunu belgelemek.
ç) 2022 yılı KPSS’den en az 50 puan almış olmak.
d) Görevlendirildikleri birimde ihtiyaç duyulması halinde birim amiri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek.
e) İlan başlangıç tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak.
DES7 Destek Personeli Ortaöğretim KPSS (P94 ) 1 E a) Ortaöğretim kurumlarından (lise ve dengi okul) mezun olmak.
b) Üniversitemiz birimlerinin açık, kapalı (tüm merkezlerde) alanların temizliği, basit bakım ve onarım, ısıtma, soğutma gibi iklimlendirme hizmetleri, bahçe bakımı ve düzenlenmesi, dağıtım ve taşıma gibi hizmetlerinde çalıştırılacaktır.
c) Seramik ve Cam alanında 1 (bir) yıl deneyim sahibi olduğunu belgelemek.
ç) 2022 yılı KPSS’den en az 50 puan almış olmak.
d) Görevlendirildikleri birimde ihtiyaç duyulması halinde birim amiri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek.
e) İlan başlangıç tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak.
DES8 Destek Personeli Ortaöğretim KPSS (P94 ) 1 E a) Ortaöğretim kurumlarından (lise ve dengi okul) mezun olmak..
b) Üniversitemiz birimlerinin açık, kapalı (tüm merkezlerde) alanların temizliği, basit bakım ve onarım, ısıtma, soğutma gibi iklimlendirme hizmetleri, bahçe bakımı ve düzenlenmesi, dağıtım ve taşıma gibi hizmetlerinde çalıştırılacaktır.
c) Yer, Duvar Seramik Bazalt Granit ve Kaplama işlerinde 1 (bir) yıl deneyim sahibi olduğunu belgelemek.
ç) 2022 yılı KPSS’den en az 50 puan almış olmak.
d) İlan başlangıç tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak.
e) Görevlendirildikleri birimde ihtiyaç duyulması halinde birim amiri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek.
DES9 Destek Personeli Ortaöğretim KPSS (P94 ) 1 E a) Ortaöğretim kurumlarından (lise ve dengi okul) mezun olmak.
b) Üniversitemiz hastanelerinin ve bağlı birimlerinin açık, kapalı (tüm merkezlerde) alanların temizliği, basit bakım ve onarım, ısıtma, soğutma gibi iklimlendirme hizmetleri, bahçe bakımı ve düzenlenmesi, dağıtım ve taşıma gibi hizmetlerinde çalıştırılacaktır.
c) Boya ve Badana, Alçı, Alçıpan, Fayans, Sıva, İnşaat işlerinde 1 yıl tecrübeye sahip olduğunu
belgelendirmek.
ç) Görevlendirildikleri birimde ihtiyaç duyulması halinde birim amiri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek.
d) 2022 yılı KPSS’den en az 50 puan almış olmak.
e) İlan başlangıç tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak.
DES10 Destek Personeli Ortaöğretim KPSS (P94 ) 1 E a) Ortaöğretim kurumlarından (lise ve dengi okul) mezun olmak
b) Üniversitemiz birimlerinin açık, kapalı (tüm merkezlerde) alanların temizliği, basit bakım ve onarım, ısıtma, soğutma gibi iklimlendirme hizmetleri, bahçe bakımı ve düzenlenmesi, dağıtım ve taşıma gibi hizmetlerinde çalıştırılacaktır.
c) Boya ve Badana, Alçı, Alçıpan, Kağıt, Sıva, İnşaat işlerinde 1 yıl tecrübesi olmak ve bunu SGK’dan alınacak belge ve çalıştığı birimden alınacak olan yazı ile belgelendirmek.
ç) Görevlendirildikleri birimde ihtiyaç duyulması halinde birim amiri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek.
d) 2022 yılı KPSS’den en az 50 puan almış olmak.
e) İlan başlangıç tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak.
DES11 Destek Personeli Ortaöğretim KPSS (P94 ) 2 E a) Ortaöğretim kurumlarından (lise ve dengi okul) mezun olmak.
b) Üniversitemiz hastanelerinin ve bağlı birimlerinin açık, kapalı (tüm merkezlerde) alanların temizliği, basit bakım ve onarım, ısıtma, soğutma gibi iklimlendirme hizmetleri, bahçe bakımı ve düzenlenmesi, dağıtım ve taşıma gibi hizmetlerinde çalıştırılacaktır.
c) MEB onaylı 3308 sayılı Kanuna göre İç Mekan ve Mobilya Teknolojisi Ustalık belgesine sahip olmak.
ç) Görevlendirildikleri birimde ihtiyaç duyulması halinde birim amiri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek.
d) 2022 yılı KPSS’den en az 50 puan almış olmak.
e) Alanında 3 yıl tecrübesi olmak bunu belgelendirmek.
DES12 Destek Personeli Ortaöğretim KPSS (P94 ) 2 E a) Ortaöğretim kurumlarından (lise ve dengi okul) mezun olmak.
b) Üniversitemiz hastanelerinin ve bağlı birimlerinin açık, kapalı (tüm merkezlerde) alanların temizliği, basit bakım ve onarım, ısıtma, soğutma gibi iklimlendirme hizmetleri, bahçe bakımı ve düzenlenmesi, dağıtım ve taşıma gibi hizmetlerinde çalıştırılacaktır.
c) Isıtma ve Sıhhi Tesisat Sistemleri alanında 1 (bir) yıl deneyim sahibi olmak ve bunu belgelendirmek. ç) 2022 yılı KPSS’den en az 50 puan almış olmak.
d) İlan başlangıç tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak.
DES13 Destek Personeli Ortaöğretim KPSS (P94 ) 1 E a) Ortaöğretim kurumlarından (lise ve dengi okul) mezun olmak.
b)Üniversitemiz birimlerinin açık, kapalı (tüm merkezlerde) alanların temizliği, basit bakım ve onarım, ısıtma, soğutma gibi iklimlendirme hizmetleri, bahçe bakımı ve düzenlenmesi, dağıtım ve taşıma gibi hizmetlerinde çalıştırılacaktır.
c)Alın ve Füzyon Kaynağı, Sıhhı Tesisat ve Kalorifer bakım- onarım işlerini yapabileceğine ilişkin deneyim belgesine sahip olmak ve bunu belgelendirmek.
ç) 2022 yılı KPSS’den en az 50 puan almış olmak.
d) İlan başlangıç tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak.
DES14 Destek Personeli Ortaöğretim KPSS (P94 ) 1 E a) Ortaöğretim kurumlarından (lise ve dengi okul) mezun olmak.
b) Üniversitemiz birimlerinin açık, kapalı (tüm merkezlerde) alanların temizliği, basit bakım ve onarım, ısıtma, soğutma gibi iklimlendirme hizmetleri, bahçe bakımı ve düzenlenmesi, dağıtım ve taşıma gibi hizmetlerinde çalıştırılacaktır.
c) İlan başlangıç tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak. MEB onaylı Yapı Tesisat Alanında Kalfalık/Ustalık belgesine sahip olmak.
ç)2022 yılı KPSS’den en az 50 puan almış olmak.
d) Görevlendirildikleri birimde ihtiyaç duyulması halinde birim amiri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek.
e) Üniversitemiz Çermik Meslek Yüksekokulunda Görev yapacaktır.
DES15 Destek Personeli Ortaöğretim KPSS (P94 ) 1 E a) Ortaöğretim kurumlarından (lise ve dengi okul) mezun olmak
b) Üniversitemiz birimlerinin açık, kapalı (tüm merkezlerde) alanların temizliği, basit bakım ve onarım, ısıtma, soğutma gibi iklimlendirme hizmetleri, bahçe bakımı ve düzenlenmesi, dağıtım ve taşıma gibi hizmetlerinde çalıştırılacaktır.
c) Asma Tavan ve Dekorasyon, Alçıpan, Fayans, Sıva, İnşaat işlerinde 1 yıl tecrübesi olmak ve belgelendirmek.
ç) Görevlendirildikleri birimde birim amiri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek.
d) 2022 yılı KPSS’den en az 50 puan almış olmak.
e) Alanıyla ilgili mesleki yeterlilik belgesine sahip olmak.
f) İlan başlangıç tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak.
DES16 Destek Personeli Ortaöğretim KPSS (P94 ) 1 E a) Ortaöğretim kurumlarından (lise ve dengi okul) mezun olmak.
b) Üniversitemiz hastanelerinin ve bağlı birimlerinin açık, kapalı (tüm merkezlerde) alanların temizliği, basit bakım ve onarım, ısıtma, soğutma gibi iklimlendirme hizmetleri, bahçe bakımı ve düzenlenmesi, dağıtım ve taşıma gibi hizmetlerinde çalıştırılacaktır.
c) Asma Tavan ve Dekorasyon, Alçıpan, Fayans, Sıva, İnşaat işlerinde 1 yıl tecrübesi olmak ve bunu belgelendirmek.
ç) Görevlendirildikleri birimde birim amiri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek.
d) 2022 yılı KPSS’den en az 50 puan almış olmak.
e) İlan başlangıç tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak.
DES17 Destek Personeli (Şoför ) Ortaöğretim KPSS (P94 ) 1 E a) Ortaöğretim kurumlarından (lise ve dengi okul) mezun olmak.
b) 2022 yılı KPSS’den en az 50 puan almış olmak.
c) E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak (ya da Karayolları Trafik Yönetmeliğinde 17.04.2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik ile 1 Ocak 2016 tarihi itibari ile yeni tip D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak)
ç) SRC – 3 belgesine sahip olmak.
d) İlk Yardım Sertifikası ve İş Sağlığı ve Güvenliği sertifikasına sahip olmak.
e)İlan başlangıç tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak.
f) Sağlık Bakanlığından onay almış, Psikoteknik merkezlerince düzenlenmiş Psikoteknik raporu belgesine sahip olmak.
g) Şoförlük tecrübesine sahip olmak ve SGK kaydıyla belgelendirmek.
h) Üniversitemiz Taşıt İşletme Müdürlüğünde görevlendirilecektir.
DES18 Destek Personeli (Şoför) Ortaöğretim KPSS (P94 ) 2 E a) Ortaöğretim kurumlarından (lise ve dengi okul) mezun olmak.
b) 2022 yılı KPSS’den en az 50 puan almış olmak.
c) E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak (ya da Karayolları Trafik Yönetmeliğinde 17.04.2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik ile 1 Ocak 2016 tarihi itibari ile yeni tip D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak).
ç) SRC – 2 belgesine sahip olmak.
d) Sağlık Bakanlığından onay almış, Psikoteknik merkezlerince düzenlenmiş Psikoteknik raporu belgesine sahip olmak.
e) İlan başlangıç tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak.
f) Üniversitemiz Taşıt İşletme Müdürlüğünde görevlendirilecektir.
DES19 Destek Personeli Ortaöğretim KPSS (P94 ) 1 E a) Ortaöğretim kurumlarından (lise ve dengi okul) mezun olmak.
b) Üniversitemiz birimlerinin açık, kapalı (tüm merkezlerde) alanların temizliği, basit bakım ve onarım, ısıtma, soğutma gibi iklimlendirme hizmetleri, bahçe bakımı ve düzenlenmesi, dağıtım ve taşıma gibi hizmetlerinde çalıştırılacaktır.
c) 2022 yılı KPSS’den en az 50 puan almış olmak
ç) İlan başlangıç tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak.
d) İnşaat alanında en az 1 yıl mesleki tecrübeye sahip olduğunu belgelemek.
DES20 Destek Personeli Ortaöğretim KPSS (P94 ) 1 K a) Ortaöğretim kurumlarından (lise ve dengi okul) mezun olmak.
b) 2022 yılı KPSS’den en az 50 puan almış olmak.
c) Kamu veya özel sektörde en az 10 yıl çalıştığına ilişkin SGK belgesi ile belgelemek.
ç) Üniversitemiz birimlerinin açık, kapalı (tüm merkezlerde) alanların temizliği, basit bakım ve onarım,
ısıtma, soğutma gibi iklimlendirme hizmetleri, bahçe bakımı ve düzenlenmesi, dağıtım ve taşıma gibi hizmetlerinde çalıştırılacaktır.
DES21 Destek Personeli Ortaöğretim KPSS (P94 ) 1 E a) Ortaöğretim kurumlarından (lise ve dengi okul) mezun olmak.
b) Üniversitemiz birimlerinin açık, kapalı (tüm merkezlerde) alanların temizliği, basit bakım ve onarım, ısıtma, soğutma gibi iklimlendirme hizmetleri, bahçe bakımı ve düzenlenmesi, dağıtım ve taşıma gibi hizmetlerinde çalıştırılacaktır.
c) MEB onaylı hijyen belgesi ve MEB onaylı Kat Hizmetleri Personel Geliştirme ve Uyum Sertifikasına
sahip olmak.
ç) Servis Ustalık Eğitim belgesine sahip olmak.
d) İlan başlangıç tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak.
e) 2022 yılı KPSS’den en az 60 puan almış olmak.
d) Alanında 1 yıl tecrübesi olmak bunu SGK’dan alınacak belge ve çalıştığı birimden alınacak olan yazı ile belgelendirmek.
f) Üniversitemize bağlı birimlerde görevlendirilecektir.
TEK01 Teknisyen Ortaöğretim KPSS (P94 ) 1 E a) Ortaöğretim kurumlarının Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanından mezun olmak.
b) Alanında en az 3 yıl tecrübesi olmak bunu SGK’dan alınacak belge ve çalıştığı birimden alınacak olan yazı ile belgelendirmek.
c) 2022 KPSS’den en az 50 puan almış olmak.
d) İlan başlangıç tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak.
e) Üniversitemiz hastanelerinde ve Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığında görev yapacaktır.
TEK02 Teknisyen Ortaöğretim KPSS (P94) 3 E a) Ortaöğretim kurumlarının Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanından mezun olmak.
b) Alanında en az 1 yıl tecrübesi olmak bunu SGK’dan alınacak belge ve çalıştığı birimden alınacak olan yazı ile belgelendirmek.
c) 2022 KPSS’den en az 50 puan almış olmak.
d) İlan başlangıç tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak.
e) Üniversitemiz Hastanelerinde ve Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığında görev yapacaktır.
TEK03 Teknisyen Ortaöğretim KPSS (P94) 1 E a) Ortaöğretim kurumlarının Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanının Yüksek Gerilim Sistemleri bölümünden mezun olmak.
b) Alanında en az 5 yıl tecrübesi olmak bunu SGK’dan alınacak belge ve çalıştığı birimden alınacak olan yazı ile belgelendirmek.
c) 2022 KPSS’den en az 50 puan almış olmak.
ç) M.E.B. onaylı 3308 sayılı Kanuna göre alanıyla ilgili ustalık belgesine sahip olmak.
d) İlan başlangıç tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak.
e) Üniversitemiz Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığında görev yapacaktır.
TEKN 01 Tekniker Ön Lisans KPSS (P93 ) 1 E a) Mekatronik veya Mekatronik Teknolojisi Önlisans programından mezun olmak.
b) 2022 yılı KPSS’den en az 60 puan almış olmak.
c) İlan başlangıç tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak.
d) Üniversitemiz hastanelerinde görevlendirilecektir.
KG 01 Koruma ve Güvenlik Görevlisi Lisans KPSS (P3) 10 E a) Lisans mezunu olmak.
b) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış olan silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.
c) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunu’nun 10 uncu maddesinde sayılan şartlara haiz olmak.
ç) 175 cm’den kısa olmamak ve boy uzunluğunun cm cinsinden son 2 rakamı ile kilosu arasında farkın 5’den fazla 5’den az olmaması. (Örneğin; boy uzunluğu 175 cm ise kilosu en fazla 75+5=80 kg ve en az 75-5=70 kg olmalıdır.)
d) İlan başlangıç tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak.
f) 2022 KPSS’den en az 60 puan almış olmak.
g)Üniversitemiz Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğünde görev yapacaktır.
KG 02 Koruma ve Güvenlik Görevlisi Ortaöğretim KPSS (P94) 5 E a) Ortaöğretim kurumlarından (lise ve dengi okul) mezun olmak.
b) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış olan silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.
c) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunu’nun 10 uncu maddesinde sayılan şartlara haiz
olmak.
ç) 175 cm’den kısa olmamak ve boy uzunluğunun cm cinsinden son 2 rakamı ile kilosu arasında farkın 5’den fazla 5’den az olmaması. (Örneğin boy uzunluğu 175 cm ise kilosu en fazla 75+5=80 kg ve en az 75-5=70 kg olmalıdır.
d) İlan başlangıç tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak.
f) 2022 KPSS’den en az 60 puan almış olmak.
g) Üniversitemiz Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğünde görev yapacaktır.
KG 03 Koruma ve Güvenlik Görevlisi Ön lisans KPSS (P93) 15 E a) Yükseköğretim kurumlarının Özel Güvenlik ve Koruma, Savunma ve Güvenlik, Güvenlik, Kamu Güvenlik ve Asayişin Sağlanması Önlisans programlarının birinden mezun olmak.
b) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış olan silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik
kartına sahip olmak.
c) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunu’nun 10 uncu maddesinde sayılan şartlara haiz olmak.
ç) 175 cm’den kısa olmamak ve boy uzunluğunun cm cinsinden son 2 rakamı ile kilosu arasında farkın 5’den fazla 5’den az olmaması. (Örneğin boy uzunluğu 175 cm ise kilosu en fazla 75+5=80 kg ve en az 75-5=70 kg olmalıdır.
d) İlan başlangıç tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak.
e) 2022 KPSS’den en az 60 puan almış olmak.
g) Üniversitemiz Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğünde görev yapacaktır.
KG 04 Koruma ve Güvenlik Görevlisi Lisans KPSS (P3) 5 E a) Lisans mezunu olmak.
b) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış olan silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.
c) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunu’nun 10 uncu maddesinde sayılan şartlara haiz olmak.
ç) 175 cm’den kısa olmamak ve boy uzunluğunun cm cinsinden son 2 rakamı ile kilosu arasında farkın 5’den fazla 5’den az olmaması. (Örneğin boy uzunluğu 175 cm ise kilosu en fazla 75+5=80 kg ve en az 75-5=70 kg olmalıdır.
d) İlan başlangıç tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak.
e) 2022KPSS’den en az 60 puan almış olmak.
f) Üniversitemiz Hastaneler Başmüdürlüğü ve Üniversitemizin bağlı birimlerinde görev yapacaktır.
KG 05 Koruma ve Güvenlik Görevlisi Ön Lisans KPSS (P93) 5 E a) Yükseköğretim kurumlarının Özel Güvenlik ve Koruma, Savunma ve Güvenlik, Güvenlik, Kamu Güvenlik ve Asayişin Sağlanması Önlisans programlarının birinden mezun olmak
b) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış olan silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.
c) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunu’nun 10 uncu maddesinde sayılan şartlara haiz olmak.
ç) 175 cm’den kısa olmamak ve boy uzunluğunun cm cinsinden son 2 rakamı ile kilosu arasında farkın 5’den fazla 5’den az olmaması. (Örneğin boy uzunluğu 175 cm ise kilosu en fazla 75+5=80 kg ve en az 75-5=70 kg olmalıdır.
d)İlan başlangıç tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak.
e) 2022 KPSS’den en az 60 puan almış olmak.
f) Üniversitemiz Hastaneler Başmüdürlüğü ve Üniversitemizin bağlı birimlerinde görev yapacaktır.

I – GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR
1-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2- Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 (bir) yıl veya daha fazla süre ile hapis
cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, Milli Savunmaya karşı suçlar,
Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hile iflas, ihaleye fesat karıştırma,
edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
3- Lisans mezunları için 2022 KPSS (P3), ön lisans mezunları için 2022 KPSS (P93) ve lise mezunları için 2022 KPSS (P94) sınavına girmiş olmak.
4- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
5- Adayların; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket
etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi ve sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi
tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmüne
uygun olması.
6- Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak,
7- Adaylarla yapılacak hizmet sözleşmesinde belirtilen şartları yerine getirmeyenlerin sözleşmeleri feshedilecektir.
8- Kanun Hükmünde Kararname kapsamında kurumlarıyla ilişiği kesilenler veya sözleşmesi tek taraflı fesih edilenler başvuruda bulunamazlar.
9-Nöbet, vardiya usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması.
10-Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.
11- Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmadığını tam teşekküllü bir sağlık kuruluşundan aldığı sağlık raporu ile
belgelendirmek. (Atanmaya hak kazanma durumunda istenecektir.)
12- Staj süreleri mesleki deneyim olarak kabul edilmeyecektir.
13- Atanmaya hak kazanan adaylar arşiv araştırması olumlu gelenlerin atamaları yapılacaktır.
14-Üniversitemiz Yayımlanan İlanı İptal edilmesi ve değişiklik yapma hakkına sahiptir.
II – ONLİNE BAŞVURUDA SİSTEME EKLENMESİ GEREKEN BELGELER
1- Başvuru formu (sistemden online olarak doldurulacaktır.)
2- Nüfus cüzdanının ön ve arka yüzünün sisteme eklenmesi
3-İstenilen Alanda Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin sisteme eklenmesi (barkotlu e-Devlet çıktısı kabul edilecektir.)
4-Lisans programından mezuniyet için transkript.
5- Belirtilen pozisyonlarda isteniliyor ise deneyim belgesi, belirtilen pozisyonlarda isteniliyor ise e-Devletten alacakları barkotlu SGK hizmet
dökümünü (meslek kodunu gösterir) ve kurumundan alacağı çalışma süresini ve unvanını açıkça belirtilmiş ONAYLI çalışma belgesini yüklemeleri
gerekmektedir.
6- Başvurulan unvanda nitelikler bölümünde isteniliyorsa Sertifikaların eklenmesi.
7- Koruma ve Güvenlik Görevlisi için Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı ve Sağlık Kuruluşundan alınmış boy ve kilo ölçümü belgesi,
8- Şoför Adayları için Ehliyetin eklenmesi.
9- Başvurulan unvanda nitelikler bölümünde isteniliyorsa Mesleki Yeterlilik/Ustalık/Kalfalık Belgesinin eklenmesi.
Dicle Üniversitesinin http://pbs.dicle.edu.tr/ web adresindeki online başvuru sistemine bilgiler eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurularak, istenilen
belgelerin de eklenmesiyle birlikte elektronik ortamda başvuru yapılacaktır.
Başvurular, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 10 (on) gün içinde Üniversitemizin http://pbs.dicle.edu.tr/ adresinden online olarak
yapılacaktır. (Son başvuru günü saat 23.59’a kadardır.)
Adayların şahsen veya posta yolu ile yapacakları başvurular kabul edilmeyecektir.
Başvuru süresince adaylar mevcut başvurularında güncelleme yapılabilecek olup tüm sorumluluk kişiye aittir. (yanlış/eksik belge yükleme, farklı
mezuniyetle başvurma vb.)
III- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARININ DUYURULMASI
Elektronik ortamda yapılan başvurular incelendikten sonra, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın lisans mezunları için 2022 KPSS (P3), önlisans
mezunları için 2022 KPSS (P93) ve lise için 2022 KPSS (P94) puan sıralaması esas alınarak atanmaya hak kazanan ilan edilen pozisyon sayısı kadar asıl ve
2(iki) katı kadar yedek aday belirlenecektir.
Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır.
Yerleştirme sonuçları 15 (onbeş) iş günü içerisinde Üniversitemiz http://www.dicle.edu.tr/ web adresi duyurular bölümünde ilan edilecektir. Asıl
adaylar atanmak üzere başvuru yapmadığı takdirde, yedek kazananlar sırası ile çağrılacaktır. Asıl kazananlardan süresi içerisinde başvuran olmadığı takdirde
veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca
tebligat yapılmayacaktır. Atanmaya hak kazanan adaylar sonuçların www.dicle.edu.tr adresinde yayımlandığı tarihten itibaren 7 (yedi) iş günü içerisinde işe
başlamaları için gerekli evrakları tamamlayarak şahsen Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.
Göreve başlayanlardan, aranan şartları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin sözleşmeleri feshedilecektir. İdaremiz tarafından kendilerine bir bedel
ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır. Başvuru yapan adaylara
evrak iadesi yapılmayacaktır. Değerlendirme sonrasında asıl ve yedek olarak belirlenenler web sayfamızda yayımlanacaktır.

Adres

  • Dicle Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı
  • Üniversite Kampüsü/DİYARBAKIR
  • İrtibat Tel : 0 412 241 10 15 / Destek Tel: 2308- 2320- 5182-5136
  • İlk başvuru Tarihi : 24.03.2023
  • Son Başvuru Tarihi :02.04.2023 (saat 23:59’kadar )

GDS

Gerçek Diyetisyenler Sitesi; sağlık bilimleri, beslenme ve diyetetik alanlarına yönelik bilgi paylaşımının yapıldığı, kâr amacı gütmeyen bir internet platformudur.

Önerilen makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir