Devlet memuru diyetisyen 30 günlük izne ne zaman hak kazanır?

657 sayılı Kanun, 154 seri numaralı Tebliğ, Çevre Bakanlığı Görüşü ve Sayıştay Kararı çerçevesinde 1 aylık (30 günlük) izin hakkı 10 yıl hizmetin 1 gün geçmesiyle hak kazanılıyor. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun senelik izin başlıklı 102. maddesinin 1. fıkrasının ilk cümlesine göre:

Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan 10 yıla kadar (10 yıl dâhil) olanlar için 20 gün, hizmeti 10 yıldan fazla olanlar için 30 gündür.

154 Seri Numaralı Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinde senelik izin sürelerinin hesabında hangi statüde olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri ile kamu kurum ve kuruluşlarında geçmese dahi Devlet memurlarının kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilen hizmet sürelerinin dikkate alınması gerektiği düzenlenmiştir.

Bu durumda en az 10 yıl 1 gün hizmet süresini dolduran memur söz konusu hizmet süresini doldurduğu günü takip eden günden itibaren ilgili yıl içinde 30 günlük izin hakkına sahip olacaktır.

Mesela 6 Haziran 2014 tarihinde memuriyete başlayan diyetisyen 6 Haziran 2015’e kadar yıllık izin kullanamaz fakat 7 Haziran’dan itibaren 2014 yılına ait 20 günlük izin hakkını kullanabilecektir. 30 günlük senelik izniniyse 10 yılını tamamladığı 6 Haziran 2024 tarihini takip eden 7 Haziran 2024 tarihinden itibaren kullanmaya hak kazanacaktır.

Konuya ilişkin Çevre-Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü’nün 08.03.2024 tarihli E-53773008-622.02-8979902 sayılı görüş yazısı da aynı görüştedir:

Sayıştay Temyiz Kurulunun bir kararında (T: 02.02.2000, K:24674); Devlet memurlarının 20 veya 30 günlük izne hak kazanma tarihi ile ilgili olarak, birinci yılın doldurulduğu günü takip eden günden itibaren 20 gün yıllık izin kullanımı mümkündür. Öte yandan, onuncu yılın tamamlandığı günü takip eden günden itibaren 30 gün izne hak kazanılmakta olup, bu izne hak kazanmadan önce yıllık iznin tamamının veya bir kısmının kullanılmış olması bu hakkı ortadan kaldırmaz. Buna göre; 31.12 tarihinde göreve başlayan Devlet memurunun, birinci veya onuncu yılını tamamladığı 31.12 tarihinde 20 veya 30 gün izin hakkı bulunmaktadır. Devlet memuru bu iznini; 31.12 tarihinden başlayarak kullanabileceği gibi, takip eden yıla devretmek suretiyle de kullanabilecektir.

Sonuç olarak diyetisyen ve diğer devlet memurları, 10 yıl hizmet süresinin dolduğu günü takip eden günden itibaren yıllık iznin 30 gün olacağı ve ilişkin sene içinde 30 gün izin kullanacağı bildirilmiştir.

GDS

Gerçek Diyetisyenler Sitesi; sağlık bilimleri, beslenme ve diyetetik alanlarına yönelik bilgi paylaşımının yapıldığı, kâr amacı gütmeyen bir internet platformudur.

Önerilen makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir