“Defansif tıp” nedir?

Hekimin malpraktis davalarına karşı kendini savunma amaçlı uyguladığı tıbbi uygulamalardır.

Defansif tıp, pozitif veya negatif olabilir

Pozitif defansif tıpta doktor hastası için her türlü tetkiki ister,

  • tıbben pek de kabul görmeyem konsültasyonlara başvurur,
  • ilaçların çeşidini ve sayısını artırır,

negatif defansif tıp da kaçıngan tavırdır.

  • hekim yüksek riskli ve invaziv uygulamalardan kaçarak kendini sağlama alma çabası içine girer.

dava açılma korkusu, medya, sağlık politikalarının hekime güven verememesi ve mükemmelliyetçilik hekimleri defansif tıbba yönelten nedenlerden birkaçıdır.

Tıbbiyeli Sözlük
https://tibbiyelisozluk.com/defansif-tip.html

Yorum yapın

*

code