Cumhuriyet Üniversitesi KPSS puanı ile diyetisyen alım ilanı!

sivas diyetisyen alımı cumhuriyet üniversitesi

Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğünden,

Üniversitemize 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun  4. Maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere  06/06/1978 tarihli ve 7/15754 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine göre Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırası esas alınmak üzere aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

  • Duyuru Başlangıç Tarihi : 19.06.2017
  • Duyuru Bitiş Tarihi : 05.07.2017

Alınacak sözleşmeli personel

KOD BİRİM  UNVAN BÜTÇE  ADET  ARANILAN NİTELİKLER
01 Hastane Hemşire Özel Bütçe 18 – Fakülte veya Yüksekokulların Hemşirelik veya  Sağlık Memurluğu Bölümü Lisans mezunu olmak.
02 Hastane Hemşire Özel Bütçe 40 – Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik Bölümü mezunu olmak.
03 Hastane Ebe Özel Bütçe 3 – Ebelik Bölümü Lisans mezunu olmak.
04 Sağ. Kült. ve Spor Daire Başkanlığı Diyetisyen Özel Bütçe 1 Diyetisyen alım şartı için lütfen buraya tıklayınız.
05 Hastane Sağlık Teknikeri Özel Bütçe 3 – Sağlık Laboratuvarı, Tıbbi Laboratuvar, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Önlisans Programlarının birinden mezun olmak.

– Alanında en az 6 (altı) ay çalışmış olmak ve bunu belgelendirmek (aynı süre kadar sigorta primi yatırılmış olması gerekmektedir).

06 Hastane Sağlık Teknikeri Özel Bütçe 5 – Anestezi, Anestezi Teknikerliği Önlisans Programlarının birinden mezun olmak.

– Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalına bağlı birimlerde çalıştırılacaktır.

07 Hastane Sağlık Teknikeri Özel Bütçe 1 – Fizik Tedavi, Fizyoterapi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Hidroterapi önlisans programlarının birinden mezun olmak
08 Hastane Sağlık Teknikeri Özel Bütçe 1 – Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Önlisans Programlarının birinden mezun olmak.

– Röntgen, MR, skopi ve tomografi cihazı kullanımında en az 1 (bir) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelendirmek. (aynı süre kadar sigorta primi yatırılmış olması gerekmektedir).

09 Hastane Sağlık Teknikeri Özel Bütçe 2 – Ameliyathane, Ameliyathane Teknikerliği Önlisans Programlarının birinden mezun olmak.

– Alanında en az (1) bir yıl çalışmış olmak ve bunu belgelendirmek (aynı süre kadar sigorta primi yatırılmış olması gerekmektedir).

10 Sağ.Kült. ve Spor Daire Başkanlğı Büro Personeli Öz Gelir 1 – Ortaöğretim mezunu olmak.

– En az  (5) beş yıl büro memuru olarak çalışmış olmak ve bunu belgelendirmek (aynı süre kadar sigorta primi yatırılmış olması gerekmektedir).

– Kalite Yönetim Sistemi ve F Klavye kullanım sertifikalarına sahip olmak.

– Türk İşaret Dili eğiticilik ve tercümanlık belgesine sahip olmak

(Engelli öğrenci biriminde görevlendirilecektir.)

11 Sağ.Kült. ve Spor Daire Başkanlğı Destek Personeli

(Aşçı)

Öz Gelir 2 – Ortaöğretim mezunu olmak.

– MEB’den Onaylı Aşçılık Sertifikası Sahibi Olmak.

– En az 3 (üç) yıllık Aşçı Bonservisi Sahibi Olmak.

Genel şartlar

 1- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.

2- 2016 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş olmak, Lisans mezunlarında KPSSP3, önlisans  mezunlarınında KPSSP93 ve lise mezunlarında KPSSP94 puanları esas alınacaktır.

3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

4- Erkek adayların askerlikle ilişiği bulunmamak.

5- Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.’’ hükmüne uygun olması .

6- Gerçeğe aykırı belge verenler veya beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. 

7- Müracaatlar ilanın gazetede yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde Cumhuriyet Üniversitesi resmi internet sayfası  www.cumhuriyet.edu.tr den ilan tarihi itibariyle temin edilecek başvuru formu (Bilgisayar ortamında doldurulacaktır) ve istenilen belgelerle birlikte (belgelerin aslı görülerek Personel Dairesi Başkanlığınca onaylanmış) Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta,Fax ve internet kanalıyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

8- Atanmaya hak kazanan adayların isimleri başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 5 (beş) iş günü içerisinde www.cumhuriyet.edu.tr adresinden ilân edilecektir. Bu ilân tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

9- Hemşire, ebe ve sağlık teknikeri unvanına atanmaya hak kazanan adayların tam teşekküllü hastaneden gece nöbeti tutmaya engel durumunun olmadığını gösteren heyet raporu almaları gerekmektedir.

10- Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesine eklenen bende göre güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılacaktır. Söz konusu sonucun olumlu gelmesi halinde atamaları yapılacaktır.

İstenilen Belgeler:

1) Başvuru formu için tıklayınız.    (Bilgisayar ortamında doldurulacaktır)

2)  Öğrenim belgesi

3)  2016 KPSS sonuç belgesi için tıklayınız.

4)  Sertifika, çalışma belgesi ve sigorta döküm cetveli (05-08-09-10-11 KOD NO ‘ lu unvanlara müracaat edenlerden istenmektedir.)

Müracaat bitiş tarihi

05.07.2017

Personel Daire Başkanlığı İdari Sicil Servisi  0346 219 10 10 – 1361

GDS

Gerçek Diyetisyenler Sitesi; sağlık bilimleri, beslenme ve diyetetik alanlarına yönelik bilgi paylaşımının yapıldığı, kâr amacı gütmeyen bir internet platformudur.

Önerilen makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir