Bursa Teknik Üniversitesi KPSS puanıyla diyetisyen alıyor

iş ilanı, takım elbise

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında sözleşmeli personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ın ek 2 nci maddesinin (b) fıkrası uyarınca, genel ve özel şartları taşıyanlar arasından 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle 36 (otuz altı) adet sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

1. BAŞVURU TAKVİMİ
1.1. Başvuru Takvimi
Başvuru başlangıç tarihi : 15 Mayıs 2023 Pazartesi
Son başvuru tarihi : 29 Mayıs 2023 Pazartesi
Başvuru sonuçlarını açıklama tarihi : 09 Haziran 2023 Cuma
Sonuçların ilan edileceği internet sitesi : www.btu.edu.tr
Kazanan adayların en son evrak teslim tarihi : 19 Haziran 2023 Pazartesi
Açıklama: : Üniversitemiz zorunlu hallerde başvuru takviminde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Gerektiğinde ilanı iptal edebilir.

1.2. BAŞVURU ŞEKLİ ve YERİ
– Başvurular şahsen Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına yapılacaktır. Posta, faks e-mail veya başka yolla yapılan müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

2. İLAN EDİLEN POZİSYONLARA AİT BİLGİLER

İLAN POZİSYON ADET MEZUNİYET ÇALIŞTIRALACAĞI BİRİM KPSS PUAN TÜRÜ ve YILI ÖZEL ŞARTLAR
2023/1 Mühendis (Erkek) 1 Lisans Bilgi İşlem Daire Başkanlığı KPSS (P3) 2022 -Bilgisayar Mühendisliği veya Elektrik- Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak.
– SGK Tescil ve hizmet dökümü ile belgelendirmek şartıyla IT alanında iki (2) yıl tecrübe sahibi olmak
-2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P3) en az 60 puan almış olmak.
2023/2 Kütüphaneci 1 Lisans Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı KPSS (P3) 2022 -Bilgi ve belge yönetimi, kütüphanecilik, arşivcilik, dokümantasyon ve enformasyon lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak.
-2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P3) en az 60 puan almış olmak.
2023/3 Diyetisyen 1 Lisans Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı KPSS (P3) 2022 -Beslenme ve Diyetetik lisans programından mezun olmak.
-Meb veya Üniversite onaylı Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi ve Temel Bilgilendirme eğitimi sertifikasına sahip olmak.
-SGK Tescil ve hizmet dökümü ile belgelendirmek şartıyla bu alanda en az 1 yıl tecrübe sahibi olmak.
-Son başvuru tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak.
-2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P3) en az 60 puan almış olmak.
2023/4 Tekniker (Erkek) 1 Önlisans Bilgi İşlem Daire Başkanlığı KPSS (P93) 2022 -Bilgi ve İletişim Teknolojileri/Bilgisayar, Bilgisayar, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Donanımı, Bilgisayar Operatörlüğü, Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri, Bilgisayar Teknolojileri ve Yönetimi, Bilgisayar Teknolojisi önlisans programlarının herhangi birinden mezun olmak.
-2022 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P93) en az 60 puan almış olmak.
2023/5 Tekniker (Erkek) 1 Önlisans Bilgi İşlem Daire Başkanlığı KPSS (P93) 2022 -Elektronik Teknolojisi, Elektronik Haberleşme Teknolojisi, Elektrik, Elektrikli Cihaz Teknolojisi önlisans programlarının herhangi birinden mezun olmak.
-2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P93) en az 60 puan almış olmak.
2023/6 Tekniker 1 Önlisans Merkezi Araştırma Laboratuvarı KPSS (P93) 2022 -Elektrik veya Elektrik Teknolojisi önlisans programından mezun olmak.
–2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P93) en az 60 puan almış olmak
2023/7 Teknisyen 1 Ortaöğretim Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı KPSS (P94) 2022 -Mesleki veya Teknik Liselerin Elektrik- Elektronik Teknolojisi, Görüntü ve Ses Sistemleri alanından/dallarından mezun olmak.
-SGK Tescil ve hizmet dökümü ile belgelendirmek şartıyla görüntü, ses veya ışık alanında 1 yıl tecrübe sahibi olmak.
–2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P94) en az 60 puan almış olmak
2023/8 Teknisyen 1 Ortaöğretim Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı KPSS (P94) 2022 -Mesleki veya Teknik Liselerin Elektronik ve Elektronik Teknolojisi alanı ve dallarından mezun olmak.
-Mesleki yeterlilik kurumu direnç kaynak ayarcısı (en az seviye 4) sertifikası ile SGK Tescil ve hizmet dökümü ile belgelendirmek şartıyla bu alanda en az 5 (beş) yıl tecrübe sahibi olmak.
–2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P94) en az 60 puan almış olmak.
2023/9 Teknisyen 2 Ortaöğretim Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı KPSS (P94) 2022 -Mesleki veya Teknik Liselerin Elektrik ve Elektronik Teknolojisi, Elektrik tesisatları ve Pano Montörlüğü alanı/dallarından mezun olmak.
–2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P94) en az 60 puan almış olmak.
2023/10 Teknisyen 2 Ortaöğretim Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı KPSS (P94) 2022 -Mesleki ve Teknik liselerin Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı/ dallarından mezun olmak.
–2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P94) en az 60 puan almış olmak
2023/11 Büro Personeli 1 Lisans Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı KPSS (P3) 2022 -Herhangi bir lisans programından mezun olmak.
-Spor veya izcilik alanından Meb veya Üniversite onaylı sertifika sahibi olmak.
-Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak.
–2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P3) en az 60 puan almış olmak
2023/12 Büro Personeli 1 Lisans Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü KPSS (P3) 2022 -Fakültelerin Halkla İlişkiler, Reklamcılık veya Grafik Tasarımı bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak.
– SGK Tescil ve hizmet dökümü ile belgelendirmek şartıyla bu alanda en az 5 yıl iş tecrübesine sahip olmak.
-Sosyal Medya, Kurumsal Kimlik, Medya Planlama, Masaüstü Yayıncılık ve Paket Programlarından Meb veya Üniversite onaylı eğitim aldığını belgelendirmek.
-Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak.
–2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P3) en az 60 puan almış olmak.
2023/13 Büro Personeli 1 Lisans Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü KPSS (P3) 2022 -Fakültelerin Gazetecilik veya Habercilik alanından mezun olmak.
-SGK Tescil ve hizmet dökümü ile belgelendirmek şartıyla gazetelerde veya iletişim ajanslarında en az 3 yıl iş tecrübesine sahip olmak.
-Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak.
–2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P3) en az 60 puan almış olmak
2023/14 Büro Personeli 1 Önlisans Personel Daire Başkanlığı KPSS (P93) 2022 -Büro Yönetimi veya Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı programlarının herhangi birinden mezun olmak.
-Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak.
-2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P93) en az 60 puan almış olmak.
2023/15 Büro Personeli 1 Önlisans Genel Sekreterlik KPSS (P93) 2022 -Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İnsan Kaynakları Yönetimi, İşletme Yönetimi, Büro Yönetimi programlarının herhangi birinden mezun olmak.
-Meb veya Üniversite onaylı Bilgi ve Belge Yönetimi sertifikasına sahip olmak.
-Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak.
–2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P93) en az 60 puan almış olmak
2023/16 Destek Personeli (Aşçı) 1 Ortaöğretim Rektörlük KPSS (P94) 2022 -Ortaöğretim kurumlarının Yiyecek İçecek Hizmetlerinin Aşçılık dalı mezunu olmak veya herhangi bir ortaöğretim mezunu olup SGK Tescil ve hizmet dökümü ile belgelendirmek şartıyla 1 yıl aşçılık tecrübesine sahip olmak.
2023/17 Destek personeli (Erkek) (*4.8 bkz) 1 Önlisans Rektörlük KPSS (P93) 2022 -İkram Hizmetleri veya Turizm ve Otel İşletmeciliği alanlarının herhangi birinden mezun olmak.
-SGK Tescil ve hizmet dökümü ile belgelendirmek şartıyla bu alanda 1 yıl tecrübe sahibi olmak.
2023/18 Destek Personeli (Kadın) (*4.8 bkz) 1 Önlisans Rektörlük KPSS (P93) 2022 -İkram Hizmetleri veya Turizm ve Otel İşletmeciliği alanlarının herhangi birinden mezun olmak.
-SGK Tescil ve hizmet dökümü ile belgelendirmek şartıyla bu alanda 1 yıl tecrübe sahibi olmak.
2023/19 Destek Personeli (Erkek) (*4.8 bkz) 1 Ortaöğretim Orman Fakültesi KPSS (P94) 2022 -Ortaöğretim (Lise ve dengi) mezunu olmak.
-Mobilya alanında Meb veya Üniversite onaylı sertifika sahibi olmak veya SGK Tescil ve hizmet dökümü ile belgelendirmek şartıyla bu alanda 1 yıl tecrübesi bulunmak.
2023/20 Destek Personeli (Erkek) (*4.8 bkz) 1 Ortaöğretim Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı KPSS (P94) 2022 -Ortaöğretim (Lise ve dengi) mezunu olmak.
-Meb veya Üniversite onaylı bahçıvanlık veya peyzaj bahçıvanlığı sertifika sahibi olmak veya SGK Tescil ve hizmet dökümü ile belgelendirmek şartıyla bu alanda bir yıl tecrübesi bulunmak.
2023/21 Destek Personeli (Erkek) (*4.8 bkz) 10 Ortaöğretim İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, KPSS (P94) 2022 -Ortaöğretim (Lise ve dengi) mezunu olmak.
-Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmadığını tam teşekküllü bir sağlık kuruluşundan alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendirmek. (Atanmaya hak kazanma durumunda istenecektir.)
2023/22 Destek Personeli (Kadın) (*4.8 bkz) 4 Ortaöğretim İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı KPSS (P94) 2022 -Ortaöğretim (Lise ve dengi) mezunu olmak.
-Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmadığını tam teşekküllü bir sağlık kuruluşundan alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendirmek. (Atanmaya hak kazanma durumunda istenecektir.)

3. BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER
3.1. Sözleşmeli personel pozisyonlarına müracaat edecek adaylardan istenilen belgeler;
– Sözleşmeli başvuru formu (şahsen yapılacak başvuru esnasında Personel Daire Başkanlığınca verilecektir)
– 2022 KPSS sonuç belgesi,
– 2 (iki) adet fotoğraf (bir adedi başvuru formuna yapıştırılacaktır)
– Adli sicil belgesi, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
-İlan tarihinden önce alınmış olmak kaydıyla belge veya sertifikaların aslı veya ıslak imzalı onaylı sureti,
– Askerlik durum belgesi (e-Devletten alınan kare kodlu belgeler kabul edilir.)
– Nüfus cüzdan sureti. (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
– Diploma veya mezuniyet belgesi, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
Atamalarda ıslak imzalı tasdikli sureti istenecektir.

4. GENEL ŞARTLAR
4.1. 7 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak zorunludur.
4.2. Lisans mezunları için 2022 KPSS P3, Önlisans mezunları için 2022 KPSS P93, Ortaöğretim mezunları için ise 2022 KPSS P94 puanına sahip olmak.
4.3. “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Yeniden İşe Alınma başlıklı Ek 1 inci maddesinin (b) fıkrasına eklenen; “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” hükmüne aykırı durumu tespit edilenler atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır.
(Sözleşme imzalama aşamasında ilgili belgenin ibrazı istenecektir.)
4.4. Adayların herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almamaları gerekmektedir.
4.5. Adayların herhangi bir kamu kurum veya kuruluşundan ihraç edilmemiş olması gerekmektedir.
4.6. Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belge başvuru formuna eklenecektir.
4.7. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca yaptırılacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.
4.8. *Destek personeli pozisyonunda istihdam edilecek personel basit bakım ve onarım, ısıtma, soğutma gibi iklimlendirme, bahçe bakımı ve düzenlenmesi, şoförlük dışındaki dağıtım ve taşıma hizmetleri ile her türlü temizlik hizmetlerini yürütecektir.

5. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:
5.1. Atanmaya hak kazanan adaylara ilişkin asıl ve yedek listeleri ile istenilen belgeler Üniversitemiz web (www.btu.edu.tr) adresinden ilan edilecektir. Kazanan adaylar, sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 19 Haziran 2023 tarihi mesai saati bitimine kadar istenen belgeleri, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’na şahsen teslim edeceklerdir. Bu süre içerisinde belgeleri teslim etmeyen adaylar atanma haklarını kaybedecektir. Genel ve özel şartları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin yerine yedek adayın yerleştirme işlemi yapılacaktır.
5.2. İlan edilen sözleşmeli pozisyon sayısının 2 (iki) katı kadar yedek aday belirlenecektir.
5.3. KPSS’de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz.
5.4. Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.
5.5. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacak olup atamaları yapılmış ise de atamaları iptal edilecektir. Bu kişilere Üniversitemizce bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
5.6. Başvuru yapan adaylara evrak iadesi yapılamayacaktır. Üniversitemiz web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
5.7. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

GDS

Gerçek Diyetisyenler Sitesi; sağlık bilimleri, beslenme ve diyetetik alanlarına yönelik bilgi paylaşımının yapıldığı, kâr amacı gütmeyen bir internet platformudur.

Önerilen makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir