Bilecik Üniversitesi, Beslenme ve diyetetik mezunu büro personeli arıyor!

Bilecik Üniversitesi logo

Üniversitemiz birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”da yer alan Ek 2 nci maddenin (b) fıkrası gereğince “Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle” aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

İLAN SIRA NO UNVANI ADET MEZUNİYET DURUMU VE PUAN TÜRÜ ARANAN NİTELİKLER
01 Büro Personeli 1 Lisans (KPSS P3)
 • Yükseköğretim Kurumlarının Maliye lisans programından mezun olmak.
 • 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS P3) 60 ve üzeri puan almış olmak.
 • Satın alma eğitimi sertifikasına sahip olmak.
 • Alanında iş tecrübesine sahip olmak ve bunu karekodlu SGK hizmet dökümü ile belgelendirmek.
 • Başvuru bitim tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını bitirmemiş olmak.
 • Üniversitemiz İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığında görevlendirilecektir.
02 Büro Personeli 1 Lisans (KPSS P3)
 • Yükseköğretim Kurumlarının Beslenme ve Diyetetik lisans programından mezun olmak.
 • 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS P3) 60 ve üzeri puan almış olmak.
 • Gıda sektöründe hijyen eğitimi ile ilgili sertifikaya sahip olmak.
 • İş tecrübesine sahip olmak ve bunu karekodlu SGK hizmet dökümü ile belgelendirmek.
 • Başvuru bitim tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını bitirmemiş olmak.
 • Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığında görevlendirilecektir.
03 Destek Personeli (İnşaat Bakım, Onarım ve Temizlik İşleri) (Erkek) 1 Ortaöğretim
(KPSS P94)
 • Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
 • 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS P94) 50 ve üzeri puan almış olmak.
 • İnşaat işçisi olarak en az 1 (bir) yıl çalışmış olmak ve bunu karekodlu SGK hizmet dökümü ile belgelendirmek.
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak.
 • Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.
 • Üniversitemiz Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığında boya, badana, inşaat bakım ve onarım, seramik ve mermer fayans döşemesi ile mantolama gibi işlerde çalıştırılmak üzere görevlendirilecektir.
04 Destek Personeli (Çevre Düzenleme, Bahçe Bakım ve Temizlik İşleri) (Erkek) 2 Ön Lisans (KPSS P93)  

 • Yükseköğretim Kurumlarının Peyzaj, Peyzaj Uygulama ve Süs Bitkileri, Peyzaj ve Süs Bitkileri, Peyzaj ve Çevre Tasarımı, Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
 • 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS P93) 50 ve üzeri puan almış olmak.
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak.
 • Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.
 • İhtiyaca binaen Üniversitemize bağlı merkez ve ilçelerdeki tüm birimlerde görevlendirilecektir.
05 Destek Personeli (Bakım, Onarım ve Temizlik İşleri) 1 Ön Lisans (KPSS P93)  

 • Yükseköğretim Kurumlarının Radyo ve Televizyon Programcılığı, Görsel İletişim ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
 • 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS P93) 50 ve üzeri puan almış olmak.
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak.
 • Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.
 • Üniversitemiz Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünde görevlendirilecektir.
06 Destek Personeli (Bakım, Onarım ve Temizlik İşleri) 1 Ön Lisans (KPSS P93)  

 • Yükseköğretim Kurumlarının Basım ve Yayım Teknolojileri, Yeni Medya ve Gazetecilik ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
 • 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS P93) 50 ve üzeri puan almış olmak.
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak.
 • Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak
 • Üniversitemiz Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünde görevlendirilecektir.
07 Destek Personeli (Temizlik, Basit Bakım ve Onarım) (Erkek) 1 Lisans (KPSS P3)  

 • Yükseköğretim Kurumlarının herhangi bir lisans programından mezun olmak.
 • 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS P3) 50 ve üzeri puan almış olmak.
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak.
 • Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.
 • Üniversitemiz Pazaryeri Meslek Yüksekokulunda görevlendirilecektir.
08 Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Erkek) 2 Ön Lisans (KPSS P93)
 • Yükseköğretim Kurumlarının herhangi bir ön lisans programından mezun olmak.
 • 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS P93) 50 ve üzeri puan almış olmak.
 • Başvuru bitim tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını bitirmemiş olmak.
 • En az 6 (altı) ay güvenlik görevlisi olarak çalıştığını karekodlu SGK hizmet dökümü ile belgelendirmek.
 • 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10’uncu maddesinde sayılan şartlara haiz olmak.
 • 170 cm den kısa olmamak ve bunu belgelendirmek.
 • Özel Güvenlik temel eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak (son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresinin dolmasına en az 3 ay kalmış özel güvenlik görevlisi kimlik kartı).
 • Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.
 • Güvenlik görevini yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak.
 • İhtiyaca binaen Üniversitemize bağlı merkez ve ilçelerdeki tüm birimlerde görevlendirilecektir.
09 Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Erkek) 1 Ortaöğretim
(KPSS P94)
 • Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
 • 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS P94) 50 ve üzeri puan almış olmak.
 • Başvuru bitim tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını bitirmemiş olmak.
 • En az 6 (altı) ay güvenlik görevlisi olarak çalıştığını karekodlu SGK hizmet dökümü ile belgelendirmek.
 • 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10’uncu maddesinde sayılan şartlara haiz olmak.
 • 170 cm den kısa olmamak ve bunu belgelendirmek.
 • Özel Güvenlik temel eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak (son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresinin dolmasına en az 3 ay kalmış özel güvenlik görevlisi kimlik kartı).
 • Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.
 • Güvenlik görevini yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak.
 • İhtiyaca binaen Üniversitemize bağlı merkez ve ilçelerdeki tüm birimlerde görevlendirilecektir.
10 Teknisyen 1 Ön Lisans (KPSS P93)  

 • Yükseköğretim Kurumlarının Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği ön lisans programından mezun olmak.
 • 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS P93) 60 ve üzeri puan almış olmak.
 • Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) Eğitimi Sertifikasına sahip olmak.
 • Başvuru bitim tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını bitirmemiş olmak.
 • Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinde görevlendirilecektir.
11 Teknisyen 1 Ön Lisans (KPSS P93)
 • Yükseköğretim Kurumlarının Bilgisayar Programcılığı ön lisans programından mezun olmak.
 • 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS P93) 60 ve üzeri puan almış olmak.
 • Temel Ağ Teknolojileri Sertifikasına sahip olmak.
 • Başvuru bitim tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını bitirmemiş olmak.
 • Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığında görevlendirilecektir.

Adaylarda aranan şartlar

1.         Türk Vatandaşı olmak,
2.         Belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
3.         Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
4.         Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
5.         Askerlik durumu itibarıyla;
a)         Askerlikle ilgisi bulunmamak,
b)         Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
c)         Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
6.         53’üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
7.         Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları ilanın ilk başvuru tarihi itibarıyla taşıyor olmak,
8.         Lisans mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSS P3 puanı, Ön lisans mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSS P93 puanı, Ortaöğretim mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSS P94 puanı esas alınacaktır.
9.         Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
10.       İş tecrübeleri ve istenilen sertifikalar ilan şartlarında belirtilen mezuniyetlerden sonra ve ilanın ilk başvuru tarihinden önce adayda bulunması gerekmektedir.
11.       Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması.
12.       Atanmaya hak kazanan adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri bir ay içerisinde feshedilecektir.
13.       Adaylar, ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilirler. Birden fazla pozisyona başvuru yapan adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.
14.       Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.

Başvuru bilgileri

İlan Başvuru Tarihleri: 26.12.2022 – 09.01.2023 tarihleri arası (mesai saatleri içinde başvurular alınacaktır.)

Başvuru Sonuçlarının Açıklanma Tarihi: 17.01.2023

Başvuru Şekli: www.bilecik.edu.tr den ilan tarihi itibarıyla temin edilecek başvuru formu ve istenilen belgelerle birlikte başvurular şahsen veya noter vekaleti yoluyla Üniversitemiz Yazı İşleri ve Belge Yönetimi Şube Müdürlüğüne yapılacak olup posta, e-posta vb. kanallardan yapılacak başvurular değerlendirilmeyecektir. Süresi içinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular değerlendirilmeyecek olup son başvuru tarihi mesai bitimine kadar (mesai bitimi 17.00) Üniversitemiz Yazı İşleri ve Belge Yönetimi Şube Müdürlüğüne başvurulması gerekmektedir. Son başvuru tarihi mesai bitiminden sonra getirilecek başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
Adayların KPSS puan türü, yılı ve puanı ÖSYM web servisleri aracılığı ile alınacak olup tercih edilen pozisyonda belirlenen KPSS puan türü ve yılı ile uygun olmaması durumunda başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Ön Başvuruda İstenilen Belgeler:

1.         Müracaat formu (www.bilecik.edu.tr adresinden temin edilecektir. Müracaat formunda ilan numarası ve başvurulan unvan belirtilmek zorundadır.)
2.         2022 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi,
3.         Mezuniyet Belgesi, (e-devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir.)
4.         Nüfus Cüzdanı fotokopisi ön yüzü, (Net ve okunur olmalıdır.)
5.        08 ve 09 No.lu İlan için son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresinin dolmasına en az 3 ay kalmış özel güvenlik görevlisi kimlik kartı ve sağlık kuruluşlarından alınacak boy uzunluğunu gösterir onaylı belge.
6.         “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” uyarınca hazırlanan “Sözleşmeli Personel Adayı Açık Rıza Metni” ve “Sözleşmeli Personel Adayı Aydınlatma Metni”
7.         SGK hizmet dökümü (e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge)
8.         Aranılan nitelikler kısmında istenilen belge ve sertifikalar

Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak olup, yerleştirme işlemi yapılmış olsa dahi iptal edilecek, kurumumuzca kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

Değerlendirme ve sonuç

Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmayacaktır. 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak belirlenecek olan sözleşme yapmaya hak kazanan adayların isim listesi (asıl ve yedek olarak sıralamaya giren adaylar ilan edilecektir.) ile işe başlamaları için gerekli belgeler ve bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman, başvuru bitim tarihi itibarıyla en geç 17.01.2023 tarihinde Üniversitemizin web sayfasında ilan edilecektir.

Değerlendirmeler, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2’nci maddesi uyarınca oluşturulan komisyon tarafından KPSS puan sıralamasına göre yapılacak olup, adayların KPSS puanlarının eşit olması durumunda mezuniyet tarihi önce olan, bununda aynı olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır.

Asıl olarak atanmaya hak kazanan adayların başvuru yapmadığı, feragat ettiği veya adayların şartlarını taşımadığının tespit edilmesi halinde ilan edilen yedek adaylardan (ilan edilen kadro sayısının 2 (iki) katı kadar yedek aday belirlenecek olup) başarı sırasına göre çağrılarak atama yapılacaktır.

GDS

Gerçek Diyetisyenler Sitesi; sağlık bilimleri, beslenme ve diyetetik alanlarına yönelik bilgi paylaşımının yapıldığı, kâr amacı gütmeyen bir internet platformudur.

Önerilen makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir