Beslenmeye Giriş dersi soruları

anadolü üniversitesi AÖF

1. Aşağıda doğru olanı işaretleyiniz.

A) Bol, bol proteinli gıda almak dengeli beslenmedir.

B) Et, süt, yumurta yemek dengeli beslenmenin şartıdır.

C) Vücudumuzun gereksinimini karşılamak için gerekli olan tüm besin öğelerinin gerektiği kadar alınması dengeli beslenmedir. D) Her gün düzenli öğünler şeklinde yemek yemek dengeli beslenmedir.

E) Vücudumuzun gereksinimini karşılamak için tüm besin öğelerinden bol oranda ve düzenli olarak alınması dengeli beslenmedir.

 

2. Aşağıda yanlış olan cümleyi işaretleyiniz.

A) Yenidoğan bir bebeğin dengeli beslenmesi anne sütü ile beslenmedir.

B) Normal büyüyüp, gelişen çocuk dengeli beslenmektedir.

C) Kilo alması normal olmasına karşın, kansızlığı gelişen ve kemik gelişimi bozulup, raşitizm saptanan bir bebek, dengeli beslenmiyor demektir.

D) 4 yaşındaki bir çocuğun süt ile beslenmesi dengeli beslenme olarak kabul edilmelidir.

E) Enerji gereksinimini karşılayan, ancak gelişemiyen bir çocuk, dengeli beslenmiyor demektir.

 

Beslenme; büyüme, gelişme, yaşamın sürdürülebilmesi ve sağlığın korunması için besinlerin kullanılmasıdır. Beslenme biliminin konusunu; beslenmede esas olan besin öğelerinin türleri, miktarları, özellikleri ve vücut çalışmasındaki görevleri; besinlerin birleşimi, fiziksel ve kimyasal özellikleri, üretimden tüketime değin uygulanan işlemlerin besin kalitesi üzerine etkileri; değişik yaş, cinsiyet, çalışma ve özel sağlık durumları olan birey ve/veya toplum için en uygun beslenme planlarının ve yaklaşımların belirlenmesi oluşturur.

Beslenmenin amacı; bireyin yaşı, cinsiyeti ve içinde bulunduğu fizyolojik ortama göre gerekli olan besin öğelerinin yeterince alınmasıdır. Bu durum, yeterli ve dengeli beslenme olarak açıklanabilir. Yeterli beslenme; organizmanın yaşamını sürdürebilmesi için gereken enerjinin beslenme ile karşılanması demektir.

Dengeli beslenme; enerjinin yanısıra, vücudumuzun gereksinim duyduğu diğer tüm besin öğelerinin de gerektiği kadar alınmasıdır. Bireyin, ailenin ve toplumun birinci amacı, sağlıklı ve üretken olmaktır. Sağlıklı ve üretken olmanın simgesi, bedenen, aklen, ruhen ve sosyal yönden iyi gelişmiş bir vücut yapısı ve bu yapının bozulmadan uzun süre işlemesidir. Toplumumuzda beslenme sorunları oldukça yoğun ve ağır olarak gözlenmektedir. Bunlar başlıca aşağıdaki başlıklar altında toplanabilir:

Besin üretimi, dağıtımı ve teknolojisinde yetersizlik ve düzensizlikler; sosyo ekonomik ve kültürel etmenler; ekonomik yapı, aile, çeşitli örf ve gelenekler, çevre, dini inanışlar, eğitim, gibi kültürel etmenler gıdanın temininden alımına kadar çeşitli kademelerde beslenmemize etki etmektedirler.

GDS

Gerçek Diyetisyenler Sitesi; sağlık bilimleri, beslenme ve diyetetik alanlarına yönelik bilgi paylaşımının yapıldığı, kâr amacı gütmeyen bir internet platformudur.

Önerilen makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir