AVRASYA Doğal Beslenme ve Sağlıklı Yaşam Zirvesi 2018

Avrasya Doğal Beslenme

Sağlıklı yaşam ve doğru beslenme yaşayan tüm canlıların en doğal hakkı ve temel ihtiyacı olup,insan yaşamının sürdürülmesi ve yaşam kalitesinin korunmasında özel bir öneme sahiptir. Tüm bu gelişmeler tarımsal üretim sistemlerinin sosyal açıdan yaşanabilir, ekonomik açıdan karlı ve verimli, insan sağlığını koruyan, diğer tüm canlıların sağlık ve refahını gözeten bir uygulama haline getirilmesini vazgeçilmez kılmıştır. Nitekim artan endüstrileşme ve modern tarımın kontrolsüz uygulanması ile birlikte gündeme gelen yoğun kimyasal kullanımı, toprak kirliliği, genetik yapısı ile oynanmış tohumlar, hormon kullanımı ve benzeri doğal üretimden uzaklaştıran yöntemler sağlıklı üretimi giderek zorlaştırmakta, ürün kalitesi, doğal aroması ve besleyici değeri önemli riskler altında bulunmaktadır. Diğer taraftan, uygun olmayan yöntemlerle hazırlanan merdiven altı uygulamalarla işlenmiş gıdaların tüketimi başta kalp hastalıkları ve kanser riski olmak üzere birçok hastalığın temelini oluşturabilmektedir.

Gıda güvenliği; tüm dünyada ve Türkiye’de çok önemsenen ve süreklilik arz eden bir olgudur. Ülkemiz neslinin sağlıklı olarak yetişmesi ve güvenli gıda ile doğru beslenmesi, hem sağlık hem de ekonomik kayıpların önlenmesi için çok gereklidir. Bu gelişmelerin bir sonucu olarak son zamanlarda tüm dünyada organik tarım, yöresel ve doğal ürünler, bitkisel gıda takviyeleri, doğal kozmetikler ve diğer doğal sağlık ürünleri oldukça popüler hale gelmiştir. Ancak bu konuda gerek görsel ve gerekse yazılı-sosyal medyada hemen her gün farklı görüşler sunulmaktadır. Oysa yapılacak her yanlış uygulama hem bireylerin sağlığını ve refahını olumsuz yönde etkileyecek, hem de ilave sosyal ve ekonomik yük getirecektir. Bu nedenle, tarladan-sofraya, üreticiden-tüketiciye kadar uzanan geniş bir halkanın bilimsel temelli olarak doğru bilinçlenmesi son derece önemlidir.Toplum sağlığını koruyan, geliştiren, bedensel ve ruhsal birçok hastalığı önleyen doğru beslenme, sağlıklı yaşam ve spor alışkanlıkları ancak toplum bilincinin artırılması ile mümkün olacaktır.Günümüzde insan sağlığını bozacak düzeyde çıkarlar uğruna halk sağlığına verilen zararlar bilgi kirliliğinin eseri olmaktadır. Bunun doğal sonucu olarak hem birey olarak insan hem de tüm toplum olumsuz bir şekilde etkilenmekte ve yanlış yönlendirilmektedir. Bu konuda disiplinler arası karşılıklı doğru bilgi ve tecrübelerin bilimsel veriler ışığında toplumun tüm kesimleri ile paylaşılması büyük önem taşımaktadır. Sağlığı geliştirme yalnız sağlık hizmetlerinin nitelik ve niceliğinin artırılması ile değil, pek çok sektörün işbirliğiyle sağlanabilir bir stratejiler bütünü olarak benimsenmiştir.

Bu çerçevede; başta T.C. Cumhurbaşkanımız Eşleri sn. Emine ERDOĞAN hanımefendi olmak üzere, T.C. Başbakanımız Eşleri, ilgili Bakanlarımız, Milletvekillerimiz, Akademisyenler, STK temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarından ilgili paydaşların katılımları ile oldukça geniş platformda Sapanca’da düzenlenen ‘DOĞAL’2015 Zirvesi ve Antalya EXPO Center’de düzenlenen ‘DOĞAL’2016 etkinlikleri başarı ile tamamlanmıştır. Bireylerin değişen yaşam koşullarına görebilinçli beslenme ve sağlıklı yaşam davranışlarını sürdürebilmeleri, ilgili sektörlerin çalışmalarını buna göre revize etmeleri açısından bu etkinliklerin sürekliliği önemli görülmektedir. Bu amaçla;‘15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Haftası’ etkinlikleri kapsamında Ankara’da 12-15 Temmuz 2018 tarihleri arasında Uluslararası ‘AVRASYA Doğal Beslenme ve Sağlıklı Yaşam Zirvesi’2018 kongre ve sergi etkinlikleri organize edilmiştir. Zirve kapsamında ayrıca Uluslararası katılımlı ‘Avrasya APİTERAPİ’2018 ile ATO öncülüğünde başlatılan ‘Coğrafi İşaretler ve Gastro Turizm’2018’ kongre ve sergi etkinlikleri gerçekleştirilecektir. Ulusal ve uluslararası güçlü işbirliklerinin devamlılığı açısından da önemli bir fırsat olarak görülen bu önemli zirvenin, bölgemiz, ülkemiz ve tüm dünya ülkeleri için hayırlı neticeler getirmesini diliyoruz.

Tarih 12 Temmuz 2018, Perşembe / 15 Temmuz 2018, Pazar
Branş BESLENME ve METABOLİZMA HASTALIKLARI
Etkinlik Türü KONGRE
Yer Ankara
Şehir Ankara
Web Adresi http://www.dogal2018.com/

GDS

Gerçek Diyetisyenler Sitesi; sağlık bilimleri, beslenme ve diyetetik alanlarına yönelik bilgi paylaşımının yapıldığı, kâr amacı gütmeyen bir internet platformudur.

Önerilen makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir