Ankara Üniversitesi Diyetisyen sözleşmeli iş ilanı (3 kadro)

ankara üniversitesi beslenme ve diyetetik

Başvuru başlama tarihi 24.04.2018, bitiş tarihi 08.05.2018 mesai bitimi itibariyledir.

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2. maddesine göre Üniversitemizde toplam 204 pozisyona 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli personel alınacaktır.

 

UNVANI

KADRO SAYISI KPSS PUAN TÜRÜ  

ARANAN NİTELİKLER

HEMŞİRE 164 KPSSP3 * Hemşirelik lisans programından mezun olmak

*01.01.1990 ve sonrası doğumlu olmak

SAĞLIK TEKNİKERİ

(Tıbbi Görüntüleme Teknikeri)

 

3

 

KPSSP93

* Meslek Yüksekokulların Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümünden mezun olmak

*01.01.1990 ve sonrası doğumlu olmak

SAĞLIK TEKNİKERİ

(Tıbbi laboratuvar ve Patoloji Teknikeri)

 

3

 

KPSSP93

*Meslek Yüksekokulların Patoloji Laboratuvar Teknikleri Bölümünden mezun olmak

*01.01.1990 ve sonrası doğumlu olmak

ECZACI 3 KPSS ŞARTI ARANMAMAKTADIR * Eczacılık Fakültesinden mezun olmak

*01/01/1990 ve sonrası doğumlu olmak

FİZYOTERAPİST 4 KPSSP3 * Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans programından mezun olmak

*01/01/1990 ve sonrası doğumlu olmak

PSİKOLOG 4 KPSSP3 * Psikoloji lisans programından mezun olmak

*01/01/1990 ve sonrası doğumlu olmak

SOSYAL ÇALIŞMACI 3 KPSSP3 * Sosyal Hizmet lisans programından mezun olmak

*01/01/1990 ve sonrası doğumlu olmak

ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 2 KPSSP3 * Çocuk Gelişimi lisans programından mezun olmak

*01/01/1990 ve sonrası doğumlu olmak

BİYOLOG (1) (Hematoloji Laboratuvarında çalışmak üzere)  

1

 

KPSSP3

* Biyoloji lisans programından mezun olmak

*Moleküler çalışmalar ve Akan Hücre Ölçer (Flow Cytometry) kullanımı konusunda en az 1 yıl deneyimli olup belgelendirmek

*01/01/1990 ve sonrası doğumlu olmak

 

BİYOLOG (2)

 

1

 

KPSSP3

* Biyoloji lisans programından mezun olmak

*Genetik laboratuvarında ve Sitogenetik çalışmalarda veya moleküler genetik alanında en az 1 yıllık çalışma deneyimi olup belgelendirmek

*01/01/1990 ve sonrası doğumlu olmak

 

DİYETİSYEN (1)

 

2

 

KPSSP3

Diyetisyen alımı için özel şartlar bulunuyor. Görüntülemek için buraya tıklayınız. 
DİYETİSYEN (2)

(Çocuk Hastanesinde çalıştırılmak üzere)

 

1

 

KPSSP3

Diyetisyen alımı için özel şartlar bulunuyor. Görüntülemek için buraya tıklayınız.

 

 

RÖNTGEN TEKNİSYENİ

 

5

 

KPSSP93

* Meslek Yüksekokulların Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümünden mezun olmak

*01.01.1990 ve sonrası doğumlu olmak

 

DİĞER SAĞLIK PERSONELİ

(Perfüzyonist)

 

 

2

 

 

KPSSP3

*Perfüzyon Yüksek Lisans programından mezun olmak

*Kalp Nakli, Ventriküler Destek Sistemleri, ECMO (Vücut Dışı Yaşam Desteği- VDYD) konusunda en az 1 yıl deneyim sahibi olmak ve deneyimini belgelendirmek.

*01/01/1990 ve sonrası doğumlu olmak

DİĞER SAĞLIK PERSONELİ

(Anestezi Teknikeri)

3 KPSSP93 *Meslek Yüksekokulların Anestezi Bölümünden mezun olmak

*01/01/1990 ve sonrası doğumlu olmak

DİĞER SAĞLIK PERSONELİ

(Laborant)

 

2

 

KPSSP94

*Sağlık Meslek Liselerinin Tıbbi Laboratuvar/Laboratuvar Bölümünden mezun olmak

*01/01/1990 ve sonrası doğumlu olmak

DİĞER SAĞLIK PERSONELİ

(Dil ve Konuşma Terapisti)

 

1

 

KPSSP3

* Dil ve Konuşma Terapisi lisans programından mezun olmak veya bu alanda yüksek lisans programını tamamlamış olmak.

*01/01/1990 ve sonrası doğumlu olmak

TOPLAM 204  

 

 • GENEL ŞARTLAR
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.
 • 2016 KPSS (B) gurubu sınavına girmiş
 • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor
 • Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Kurumumuzca kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin
 • Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenler hakkında işlem yürütülmeyecektir.

 

II-  BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER VE BAŞVURU YERİ

Başvuruda bulunacaklar bu ilanın gazetede yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde;

 • Başvuru Formu (Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı sayfasında yayımlanan başvuru formu doldurulacaktır.)
 • 1 adet vesikalık fotoğraf, (Başvuru formuna yapıştırılacaktır.)
 • Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin fotokopisi,
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • KPSS (B) grubu sonuç belgesi (internet çıktısı)
 • Eczacı kadrosuna başvuranlar, başvuru formuna özgeçmişlerini (cv)
 • Biyolog (1) Pozisyonu için (Hematoloji Laboratuvarında çalışmak üzere);
  • Moleküler çalışmalar ve Akan Hücre Ölçer (Flow Cytometry) kullanımı konusunda en az 1 yıl deneyimli olduğuna dair belgenin fotokopisi,

Biyolog (2) Pozisyonu için ;

Genetik laboratuvarında ve Sitogenetik çalışmalarda veya moleküler genetik alanında en az 1 yıl deneyimi olduğuna dair belgenin fotokopisi,

8)          Diyetisyen (1)Pozisyonu için;

 • Yataklı tedavi kurumlarında en az 1 yıl klinik ve poliklinik deneyimine sahip olduğuna dair belgenin fotokopisi,
 • Diyetisyen (2)Pozisyonu için (Çocuk Hastanesinde çalıştırılmak üzere);
  • Metabolizma hastalığı olan çocuklarda beslenme konusunda en az 1 yıl iş deneyimine sahip olduğuna dair belgenin fotokopisi,

10)          Diğer Sağlık Personeli (Perfüzyonist) Pozisyonu için;

Kalp Nakli, Ventriküler Destek Sistemleri, ECMO (Vücut Dışı Yaşam Desteği-VDYD) konusunda en az 1 yıl deneyime sahip olduğuna dair belgenin fotokopisi ile,

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı, Sözleşmeli Personel Şubesi Beşevler / ANKARA adresine

şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Adayların posta yoluyla yaptıkları başvurular kabul edilmeyecektir.

 

III-  BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI

-Başvuru tarihini geciktiren, başvuru için istenen belgeleri eksik getiren veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.

Eczacı pozisyonuna başvuracak adaylarda Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca KPSS şartı aranmamaktadır. Bu pozisyon için yazılı ve/veya sözlü sınav yoluyla işlem yürütülecek olup ayrıca duyuru yapılacaktır.

-Adaylar sadece tek bir pozisyon için başvuruda bulunabilecektir.

-Başvuru sonunda KPSS puan sıralaması esas alınarak atanmaya hak kazanan ve yedek kazananların listesi http://personeldb.ankara.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. KPSS puan sırasına konulmak kaydı ile boş bulunan hemşire pozisyonun 3 katı kadar, diğer pozisyonlar için 5 katı kadar yedek belirlenecektir. Asil kazanan atanmak üzere başvuru yapmadığı takdirde, ilan edilen yedek kazananlardan sırası ile çağrılacaktır.

Atanmaya hak kazanan aday, sonuçların ilan edilmesinden itibaren 5 iş günü içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı, Sözleşmeli Personel Şubesi Beşevler / ANKARA adresine şahsen teslim etmesi gerekmektedir. Bu süre içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen aday hakkını kaybeder.

 

IV- ATAMA İÇİN İSTENEN BELGELER

 • Dilekçe (Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı sayfasında yayımlanan dilekçe örneği doldurulacaktır.)
 • 4 adet vesikalık fotoğraf, (3,5×4,5 ebadında)
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi, (aslı ibraz edilecektir.)
 • Diploma fotokopisi, (aslı ibraz edilecektir.)
 • KPSS (B) grubu sonuç belgesi (internet çıktısı)
 • Biyolog (1) Pozisyonu için (Hematoloji Laboratuvarında çalışmak üzere);
  • Moleküler çalışmalar ve Akan Hücre Ölçer (Flow Cytometry) kullanımı konusunda en az 1 yıl deneyimli olduğuna dair belgenin fotokopisi, (aslı ibraz )

Biyolog (2) Pozisyonu için ;

 

Genetik laboratuvarında ve Sitogenetik çalışmalarda veya moleküler genetik alanında en az 1 yıl deneyimi olduğuna dair belgenin fotokopisi, (aslı ibraz edilecektir.)

7)        Diyetisyen (1)Pozisyonu için;

 • Yataklı tedavi kurumlarında en az 1 yıl klinik ve poliklinik deneyimine sahip olduğuna dair belgenin fotokopisi, (aslı ibraz )
 • Diyetisyen (2)Pozisyonu için (Çocuk Hastanesinde çalıştırılmak üzere);
  • Metabolizma hastalığı olan çocuklarda beslenme konusunda en az 1 yıl iş deneyimine sahip olduğuna dair belgenin fotokopisi, (aslı ibraz edilecektir.)

9)          Diğer Sağlık Personeli (Perfüzyonist) Pozisyonu için;

Kalp Nakli, Ventriküler Destek Sistemleri, ECMO (Vücut Dışı Yaşam Desteği-VDYD) konusunda en az 1 yıl deneyime sahip olduğuna dair belgenin fotokopisi, (aslı ibraz edilecektir.)

 • Mal Bildirim Beyannamesi (Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı sayfasında yayımlanan Mal Bildirim Beyannamesi doldurulup imzalanarak kapalı zarf içerisinde teslim edilecektir. Zarf üzerinde ad ve soyad yazılacaktır.),
 • Beyan Formu (Sözleşmeli Personel Bürosundan temin edilecektir).
 • Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu, (3 Nüsha halinde bilgisayar ortamında doldurulacaktır) (Belge teslimi için gelindiğinde Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunun elektronik ortamda yanınızda bulundurulması gerekmektedir)

GDS

Gerçek Diyetisyenler Sitesi; sağlık bilimleri, beslenme ve diyetetik alanlarına yönelik bilgi paylaşımının yapıldığı, kâr amacı gütmeyen bir internet platformudur.

Önerilen makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir