Ankara Üniversitesi Beslenme ve diyetetik yüksek lisans ve doktora ilanı (14 kadro)

ankara üniversitesi beslenme ve diyetetik

Ankara Üniversitesi, 2016-2017 Eğitim ve öğretim yılı lisansüstü programlar hakkında duyuru yayımlanmıştır.

gentest ücreti, gentest ankara, gentest istanbul, gentest nerede yapılır, gentest eğitimi, 8 madde ile "Gentest diyet", gentest nedir, gen test, gen test nedir, genetik test nedir, gentest fiyatı, gen test nasıl yaptırılır

BAŞVURU TARİHLERİ 16 – 20 OCAK 2017
YAZILI OLARAK YAPILACAK OLAN

BİLİMSEL DEĞERLENDİRME SINAV TARİHİ

25 OCAK 2017
KESİN KAYIT TARİHİ 06     – 12 ŞUBAT 2017
 • Lisansüstü eğitim başvuruları başvuru tarihleri arasında aktif olacak olan https://obs.ankara.edu.tr:98/ogrenci/yonetim/enstitubasvuru.aspx linkinden, yalnızca elektronik olarak yapılacaktır.
 • Online başvuru sonrası iki nüsha halinde başvuru dosyası (içerisinde başvuruda istenen belgelerin bulunduğu) hazırlanacaktır. Başvuru dosyasının bir nüshası yazılı olarak yapılacak olan bilimsel değerlendirme sınavı sırasında adayın yanında bulunacak ve Anabilim Dalı Başkanlığına sınav öncesinde sunulacaktır. Kesin kayıt hakkı kazananlar diğer nüshayı Enstitümüze teslim edeceklerdir.
 • Başvuru tarihleri arasında belgesi olmadığı halde başvuru yapan, yanlış beyanda bulunan, eksik belge ve imzalanmayan formlar ile başvuran adayların bilimsel değerlendirme sınav sonuçları geçersiz sayılacak ve kesin kayıtları iptal edilecektir.
 • Online başvuru yapan adaylar için ayrıca bir bilim sınavı çağrı listesi yayınlanmayacaktır. Başvuru yapan tüm adaylar bilim sınavına katılacaklardır.

diploma, master, yüksek lisans, yök.

BAŞVURUDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

 • Beş yıllık fakülte mezunları (Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Veteriner Hekimliği Fakültesi Eczacılık Fakültesi veya sağlık bakanlığınca düzenlenen esaslara göre uzmanlık belgesi bulunanlar) başvuru ekranında Lisans alanına mezuniyet bilgilerini girmeleri yüksek lisans alanına veri girişi yapmamaları gerekmektedir.
 • Başvuru ekranında not girişlerinin 100 lük not sistemi üzerinden yapılması gerekmektedir. (Başvuru ekranındaki 4’lük not girişi alanına yapılan kayıtlar kabul edilmeyecektir.) 4’lük not sisteminden mezun olan adayların, mezuniyet notlarının 100’lük sistemdeki karşılığını mezun oldukları üniversiteden alacakları evraktaki puana göre 100 lük not sistemi başvuru alanına girmeleri ve 100’lük sistem karşılığının resmi olarak da kesin kayıt sırasında Enstitümüze teslim etmeleri gerekmektedir.  Aksi takdirde Üniversitemiz 50’lik geçme not tablosuna göre işlem yapılacaktır. (Bakınız Not Eşdeğerlik Tabloları)
 • Önlisans diplomasıyla lisans tamamlayan adayların başvuru sisteminde lisans tamamladıkları programın transkriptinde yazan genel akademik not ortalamasını yazmaları gerekmektedir. Ayrıca ön lisans ve lisans  programlarına ait transkriptlerini her ikisini de teslim etmeleri gerekmektedir.
 • ALES’ten en az 55 puanı sağlayarak yüksek lisans eğitimine başlayan öğrenciler, yüksek lisans eğitimlerini tamamladıktan sonra en fazla bir yarıyıl ara vererek doktora programına başvurmuşlarsa yeni bir ALES puanı getirilebilecekleri gibi yüksek lisans programına girerken geçerli olan ALES puanını da kullanabilirler.
 • Doktora programına yüksek lisans derecesiyle başvuran adayların Tezli Yüksek Lisans mezunu olmaları zorunludur. Ancak; 06 Şubat 2013 tarih ve 28551 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin madde1/b fıkrasına göre; 6 Şubat 2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan öğrenciler doktora programlarına başvurabilir.

yılbaşında beslenme, yeni yılda beslenme, yıl başında beslenme ve diyet, yeni yıl menüleri, yeni yıl zayıflama önerileri, 2017 zayıflama tiyoları

Yükseköğretim Kurulu Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği gereğince Tezsiz Yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez. Bu nedenle herhangi bir lisansüstü programda kaydı bulunan adaylardan mülakat sınavında başarılı olanlar, kesin kayıta geldiklerinde diğer programdaki kayıtlarını sildirdiklerine dair belge getirmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde kayıtları yapılmayacaktır.

yuksek lisans

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

Doktora Programları için;

1- Enstitü Başvuru Bilgi Formu (2 Adet) (Online Başvuru yapıldıktan sonra başvuru sisteminden alınan çıktı)

2- Diploma veya çıkış belgesinin onaylı sureti (Onay noterden veya belgenin alındığı kurumdan yapılmalı) (Lisansüstü programlara başvuran yabancı ülkelerdeki lisans veya yüksek lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulu’ndan alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir.)

3- Mezuniyet not ortalamasını gösteren not çizelgesi / transkript (aslı veya onaylı örneği)

 1. a) Beş yıllık fakülte mezunları (Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Veteriner Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi veya sağlık bakanlığınca düzenlenen esaslara göre uzmanlık belgesi bulunanlar) not ortalaması 4 (dört) üzerinden en az 2,75 (iki yetmiş beş) veya 100 (yüz) üzerinden 70 (yetmiş),
 2. b) Yüksek lisans programlarını tamamlayarak başvuru yapanlar için not ortalaması 4 (dört) üzerinden en az 2,75 (iki yetmiş beş) veya 100 (yüz) üzerinden 70 (yetmiş), olmalıdır.

4- ALES Sonuç Belgesinin çıktısı (Geçerlilik süresi 3 yıldır. Mayıs 2014 ve sonrası)

* Tıp Fakültesi mezunu adaylar sadece temel tıp bilimleri doktora programlarına en az 50 puan olan TUS belgesi ile başvurabilirler.

 *Diş Hekimliği Fakültesi mezunları doktora programlarına en az 50 puan olan DUS belgesi ile başvurabilirler.

5- Yabancı dil sınav sonuç belgesi (YDS/ÜDS/KPDS sınav tarihinden itibarin geçerlilik süresi 5 yıldır. TOEFL IBT için 2 yıldır. En az 55 puan gereklidir. Ayrıca uluslararası geçerliliği olan bir yabancı dil sınavından alınmış kontenjan ilanında istenen puana eşdeğer puanı öğrenmek için linke tıklayınız. )

6- Nüfus cüzdanı fotokopisi

Yüksek Lisans Programları için;

1- Enstitü Başvuru Bilgi Formu (2 Adet) (Online Başvuru yapıldıktan sonra başvuru sisteminden alınan çıktı)

2- Diploma veya çıkış belgesinin onaylı sureti (Onay noterden veya belgenin alındığı kurumdan yapılmalı) (Lisansüstü programlara başvuran yabancı ülkelerdeki lisans veya yüksek lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulu’ndan alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir.)

3- Mezuniyet not ortalamasını gösteren not çizelgesi / transkript (aslı veya onaylı örneği) (Lisans not ortalaması 4 (dört) üzerinden en az 2 (iki) veya eşdeğeri,)

4- ALES Sonuç Belgesinin çıktısı (Geçerlilik süresi 3 yıldır. Mayıs 2014 ve sonrası)

5- Tezli Yüksek Lisans programları için yabancı dil sınav sonuç belgesi (YDS/ÜDS/KPDS sınav tarihinden itibarin geçerlilik süresi 5 yıldır. TOEFL IBT için 2 yıldır. En az 50 puan gereklidir. Ayrıca uluslararası geçerliliği olan bir yabancı dil sınavından alınmış kontenjan ilanında istenen puana eşdeğer puanı öğrenmek için linke tıklayınız. )

*Tezli Yüksek lisans programlarında Ankara Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan yabancı dil sınavından en az 50 puan almış olanlarda başvuru yapabilmektedir.

*Tezsiz Yüksek Lisans programlarında yabancı dil belgesi aranmamaktadır.

6- Nüfus cüzdanı fotokopisi

türkiye ve dünyada beslenme ve diyetetik eğitimi - gerçek diyetisyenler sitesi, gerçek diyetisyen, diyetisyen dünyası,

BESLENME VE DİYETETİK Kontenjan ÜDS/
KPDS/
YDS
Not
Ortalaması
ALES Bilim Sınavı
Puanı Puan Türü Tarihi Saati Yeri
Doktora 4 55 2.75 70 SAY 25.01.2017 10:00 Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Anabilim Dalı Şükrüye Mah. Plevne Cad. Aktaş Kavşağı No:5  PK: 06340 Altındağ / ANKARA
Tezli Yüksek Lisans 10 50 2.00 70 SAY 25.01.2017 10:00
Doktora için beslenme ve diyetetik lisans mezunu olmak, beslenme ve diyetetik veya ilgili bir alanda yüksek lisans eğitimini tamamlamış olmak, yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının  4’lük sistem üzerinden 3.0, 100’lük sistem üzerinden 75 olması
Tezli yüksek lisans için beslenme ve diyetetik lisans mezunu olmak, lisans mezuniyet not ortalamasının 4’lük sistem üzerinden en az 2.5, 100’lük sistem üzerinden 65 olması

GDS

Gerçek Diyetisyenler Sitesi; sağlık bilimleri, beslenme ve diyetetik alanlarına yönelik bilgi paylaşımının yapıldığı, kâr amacı gütmeyen bir internet platformudur.

Önerilen makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir