9 maddede: “Holistik beslenme”

Hasta neden danışmaya ihtiyaç duydu, Hasta probleminin ne olduğunu düşünüyor, Hastanın korktuğu şey problemin kendisi olabilir mi, Hasta danışmadan nasıl bir kazanım sağlamayı umuyor, Genel Pratisyenler Kraliyet Koleji, John Macleod, Percival, Michael Balint, bütünsel tedavi, bütünsel tıp, holistik beslenme, holistik beslenme uzmanı, hlistik diyet, holistik diyet uzmanı, holistik diyetisyen, holistik beslenme ve diyet uzmanı

Sağlığınızla ilgili şikayetleriniz var ve kullandığınız ilaçların hiçbiri size çözüm sağlamıyorsa, beslenme ve uyku alışkanlıkları, stres ve bireysel problemler gibi olabilecek tüm potansiyel faktörler hastalığınızda etkili olabilir.

Hasta neden danışmaya ihtiyaç duydu, Hasta probleminin ne olduğunu düşünüyor, Hastanın korktuğu şey problemin kendisi olabilir mi, Hasta danışmadan nasıl bir kazanım sağlamayı umuyor, Genel Pratisyenler Kraliyet Koleji, John Macleod, Percival, Michael Balint, bütünsel tedavi, bütünsel tıp, holistik beslenme, holistik beslenme uzmanı, hlistik diyet, holistik diyet uzmanı, holistik diyetisyen, holistik beslenme ve diyet uzmanı

1.Holistik (bütüncül) beslenme dosyası: “Nedir?”

Bu anlayıştan yola çıkan holistik diğer bir deyişle bütünsel tedavi, insanı

 • fiziksel,
 • sosyal ve
 • ruhsal yönden bütünsel olarak ele alan, hastalığın yönetimi ile önlenmesinde ve optimal sağlık arayışında karşımıza çıkan bir yöntem. Bu bizim fiziksel sağlığımız ile daha genel anlamdaki refah/esenlik olarak tanımlayabileceğimiz wellness arasında bir bağlantı olduğu esenlik tanımıyla da desteklenmektedir.

Hasta neden danışmaya ihtiyaç duydu, Hasta probleminin ne olduğunu düşünüyor, Hastanın korktuğu şey problemin kendisi olabilir mi, Hasta danışmadan nasıl bir kazanım sağlamayı umuyor, Genel Pratisyenler Kraliyet Koleji, John Macleod, Percival, Michael Balint, bütünsel tedavi, bütünsel tıp, holistik beslenme, holistik beslenme uzmanı, hlistik diyet, holistik diyet uzmanı, holistik diyetisyen, holistik beslenme ve diyet uzmanı

2.Holistik (bütüncül) beslenme dosyası: “Zindelikten ayrımı”

Tıptaki holistik yaklaşıma göre, zindeliğimiz sadece fiziksel anlamda bedenimizin hastalıklı olup olmadığıyla değil, aynı zamanda psikolojik, duygusal, sosyal ve çevresel durumumuzla da sıkı bir bağ içinde. Bu farklı durumların her biri eşit derecede önemli olabilir bu yüzden kişi bir bütün olarak ele alınıp ve tedavi edilmelidir.

Hasta neden danışmaya ihtiyaç duydu, Hasta probleminin ne olduğunu düşünüyor, Hastanın korktuğu şey problemin kendisi olabilir mi, Hasta danışmadan nasıl bir kazanım sağlamayı umuyor, Genel Pratisyenler Kraliyet Koleji, John Macleod, Percival, Michael Balint, bütünsel tedavi, bütünsel tıp, holistik beslenme, holistik beslenme uzmanı, hlistik diyet, holistik diyet uzmanı, holistik diyetisyen, holistik beslenme ve diyet uzmanı

3.Holistik (bütüncül) beslenme dosyası: “Tarihte holistik tedavi”

Adı son zamanlarda daha fazla zikrediliyor olsa da klinik holistik tedavinin tarihi aslında Hipokrat’a kadar uzanıyor.

hippokrates, hipokrat, tıbbın babası, hipokrat yemini, tıbbın babası kimdir

1803’de yayınlanan Tıp Etiği alanındaki ilk ders kitabı Percival‘da

Hastaların hisleri ve duyguları en az hastalığın belirtileri kadar bilinip ilgilenilmeyi gerektirir, önermesiyle hasta bakımına bütüncül bir yaklaşım olarak ortaya atılmış.

hippokrates, hipokrat, tıbbın babası, hipokrat yemini, tıbbın babası kimdir

Daha yakın zamanlarda, John Macleod ilk kez 1964 yılında yayınlanan kitabı Klinik Muayene içinde:

Tedavide bütüncül olmayı hedeflememiz gerekir, yorumu karşımıza çıkıyor.

hippokrates, hipokrat, tıbbın babası, hipokrat yemini, tıbbın babası kimdir

Ayrıca, Michael Balint 1957 tarihli çalışması:

tıp hekimi, hasta ve hastalığında, hastayı izole patolojiden ziyade daha bir bütünsel olarak gören önemli bir dönüm noktası sunuyor. Hastalık sadece izole bir fiziksel bozukluk ya da rastgele bir olay değildir.

Bütüncül yaklaşımın iyi bir uygulama olduğu yıllardır Genel Pratisyenler Kraliyet Koleji tarafından savunulmaktadır.

Hasta neden danışmaya ihtiyaç duydu, Hasta probleminin ne olduğunu düşünüyor, Hastanın korktuğu şey problemin kendisi olabilir mi, Hasta danışmadan nasıl bir kazanım sağlamayı umuyor, Genel Pratisyenler Kraliyet Koleji, John Macleod, Percival, Michael Balint, bütünsel tedavi, bütünsel tıp, holistik beslenme, holistik beslenme uzmanı, hlistik diyet, holistik diyet uzmanı, holistik diyetisyen, holistik beslenme ve diyet uzmanı

4.Holistik (bütüncül) beslenme dosyası: “Öykünün ardındaki öykü”

1984 yılında, hem Byrne ve Long tarafından:

tıp hekimilar hastalarla konuşuyor

Hem de Pendleton grup tarafından:

Danışma: Öğrenme ve Öğretme Yaklaşımı

Adlı iki ayrı makale yayımlandı. Yayımlanan bu yaklaşımlarla birlikte, Balint’in çalışmaları, şu sorulara cevap arıyor:

 • Hasta neden danışmaya ihtiyaç duydu,
 • Hasta probleminin ne olduğunu düşünüyor,
 • Hastanın korktuğu şey problemin kendisi olabilir mi,
 • Hasta danışmadan nasıl bir kazanım sağlamayı umuyor?

Holistik tıp uygulayıcıları kişinin birbirine bağlı bölümlerden oluştuğu ve bunlardan herhangi bir kısım düzgün çalışmıyorsa, tüm diğer parçaların etkilenecek olduğu inancını benimsemişlerdir. İnsanların hayatlarında (fiziksel, duygusal ya da ruhsal) dengesizlikleri varsa, bir şekilde, bu bireyin genel sağlığını olumsuz etkileyebilir.

Hasta neden danışmaya ihtiyaç duydu, Hasta probleminin ne olduğunu düşünüyor, Hastanın korktuğu şey problemin kendisi olabilir mi, Hasta danışmadan nasıl bir kazanım sağlamayı umuyor, Genel Pratisyenler Kraliyet Koleji, John Macleod, Percival, Michael Balint, bütünsel tedavi, bütünsel tıp, holistik beslenme, holistik beslenme uzmanı, hlistik diyet, holistik diyet uzmanı, holistik diyetisyen, holistik beslenme ve diyet uzmanı

5.Holistik (bütüncül) beslenme dosyası: “Migrene bakış”

Bütünsel bir tıp hekimi bir hastayı tedavi etmek için, geleneksel ilaçtan alternatif tedavilere kadar tüm sağlık formlarını kullanabilir. Örneğin hastanın migrenle ilgili şikâyetleri varsa holistik tedaviyi benimsemiş bir tıp hekimi sadece ilaç tedavisinden ziyade kişinin baş ağrısı, neden olabilecek beslenme ve uyku alışkanlıkları, stres ve bireysel problemler ve tercih edilen manevi uygulamalar gibi tüm potansiyel faktörleri göz önüne alır.

Tedavi planı semptomları hafifletmek için ilaç içerebileceği gibi baş ağrısını önlemek için yaşam tarzı değişikliklerini kapsayabilir. Diğer bir deyişle, holistik tıp belirtileri dikkate alıp aynı zamanda bu belirtilerin altında yatan nedenlerini arar. Yani hastalığın sebebini açıklayacak öykünün arkasındaki öykü aranır.

Hasta neden danışmaya ihtiyaç duydu, Hasta probleminin ne olduğunu düşünüyor, Hastanın korktuğu şey problemin kendisi olabilir mi, Hasta danışmadan nasıl bir kazanım sağlamayı umuyor, Genel Pratisyenler Kraliyet Koleji, John Macleod, Percival, Michael Balint, bütünsel tedavi, bütünsel tıp, holistik beslenme, holistik beslenme uzmanı, hlistik diyet, holistik diyet uzmanı, holistik diyetisyen, holistik beslenme ve diyet uzmanı

6.Holistik (bütüncül) beslenme dosyası: “Alternatif tıp mı?”

Holistik tedavi alternatif tıp uygulayıcılarının geleneksel tedavilerinin temelini oluştursa da ortak kanının aksine bütünsel tedavi yalnızca alternatif’ tıp değildir.

Hasta neden danışmaya ihtiyaç duydu, Hasta probleminin ne olduğunu düşünüyor, Hastanın korktuğu şey problemin kendisi olabilir mi, Hasta danışmadan nasıl bir kazanım sağlamayı umuyor, Genel Pratisyenler Kraliyet Koleji, John Macleod, Percival, Michael Balint, bütünsel tedavi, bütünsel tıp, holistik beslenme, holistik beslenme uzmanı, hlistik diyet, holistik diyet uzmanı, holistik diyetisyen, holistik beslenme ve diyet uzmanı

7.Holistik (bütüncül) beslenme dosyası: “Holistik tıbbın ilkeleri”

Holistik tıpta da koşulsuz sevgi ve destek en güçlü şifacı ve nihayetinde kişinin kendi sağlığı ve refahından sorumlu olduğu inancı vardır.

 • Bütün insanların, doğuştan şifa güçleri var.
 • Hasta bir insandır, bir hastalık değildir.
 • Şifa bir kişinin yaşamının tüm yönlerini ele alarak çeşitli sağlık uygulamalarının hasta ve tıp hekimini içeren takım yaklaşımını benimser.
 • Tedavi sadece semptomları hafifletmek değil, durumun sebep tespitini içerir.

Hasta neden danışmaya ihtiyaç duydu, Hasta probleminin ne olduğunu düşünüyor, Hastanın korktuğu şey problemin kendisi olabilir mi, Hasta danışmadan nasıl bir kazanım sağlamayı umuyor, Genel Pratisyenler Kraliyet Koleji, John Macleod, Percival, Michael Balint, bütünsel tedavi, bütünsel tıp, holistik beslenme, holistik beslenme uzmanı, hlistik diyet, holistik diyet uzmanı, holistik diyetisyen, holistik beslenme ve diyet uzmanı

8.Holistik (bütüncül) beslenme dosyası: “Tedaviler ve türleri”

Holistik tıp geniş bir yelpazedeki farklı yaklaşımların tedavi süresince birlikte kullanılması fikrini teşvik eder. Bu yaklaşımların bazıları tamamlayıcı ve alternatif tıp ögelerini içerir, ancak bütünsel tıp tedavi yaklaşımının bir parçası olarak geleneksel tıbbı kesinlikle göz ardı etmez.

İyi bir dinleme ve iletişim becerileri tıp hekimlerinin, holistik tedavide kullandıkları en temel iki özelliktir. Holistik tıp, tıp hekimi ile hasta ilişkisini, hastaya yetki verme ve hasta katılımı teşvik eder.

Hasta neden danışmaya ihtiyaç duydu, Hasta probleminin ne olduğunu düşünüyor, Hastanın korktuğu şey problemin kendisi olabilir mi, Hasta danışmadan nasıl bir kazanım sağlamayı umuyor, Genel Pratisyenler Kraliyet Koleji, John Macleod, Percival, Michael Balint, bütünsel tedavi, bütünsel tıp, holistik beslenme, holistik beslenme uzmanı, hlistik diyet, holistik diyet uzmanı, holistik diyetisyen, holistik beslenme ve diyet uzmanı

Tıp hekimleri, beslenme uzmanları ve hemşireler tarafından yapılan ev aramaları, hastaların, sosyal ve bireysel koşulları bütünsel bir görünüme ulaşma sürecinde önemli olarak görülmektedir. Bunun dışında diğer tedavi şekilleri şunlardır:

 • Yaşam tarzı değişiklikleri,
 • Sağlıklı yaşam teşvik edici bireysel bakım eğitimi.
 • Diyet,
 • Egzersiz,
 • Psikoterapi,
 • İlişki ve manevi danışmanlık ve daha fazlasını içerebilir.

Hasta neden danışmaya ihtiyaç duydu, Hasta probleminin ne olduğunu düşünüyor, Hastanın korktuğu şey problemin kendisi olabilir mi, Hasta danışmadan nasıl bir kazanım sağlamayı umuyor, Genel Pratisyenler Kraliyet Koleji, John Macleod, Percival, Michael Balint, bütünsel tedavi, bütünsel tıp, holistik beslenme, holistik beslenme uzmanı, hlistik diyet, holistik diyet uzmanı, holistik diyetisyen, holistik beslenme ve diyet uzmanı

Akupunktur, aromaterapi, kayropraktik bakım, homeopati, masaj terapisi, natüropati, ve diğerleri gibi tamamlayıcı ve alternatif tedaviler…
Modern tıp ilaçları ve cerrahi işlemler…

Hasta neden danışmaya ihtiyaç duydu, Hasta probleminin ne olduğunu düşünüyor, Hastanın korktuğu şey problemin kendisi olabilir mi, Hasta danışmadan nasıl bir kazanım sağlamayı umuyor, Genel Pratisyenler Kraliyet Koleji, John Macleod, Percival, Michael Balint, bütünsel tedavi, bütünsel tıp, holistik beslenme, holistik beslenme uzmanı, hlistik diyet, holistik diyet uzmanı, holistik diyetisyen, holistik beslenme ve diyet uzmanı

9.Holistik (bütüncül) beslenme dosyası: “Bütünsel bir sağlayıcı seçerken akılda tutulması gereken bazı noktalar”

Sadece tek bir kişiye gitmeyin

Tüm profesyonellerde olduğu gibi, ne yazık ki işinde iyi olanlar ve işinde o kadar iyi olmayanlar vardır. Bütünsel tedavi tıp hekiminizi ve beslenme uzmanınızı seçerken güvendiğiniz birinden öneri alabilir ya da güvenilir bir sağlık kurumuna danışıp öneri isteyebilirsiniz.

Dersinize çalışın

Bütünsel tıp hekimizi seçerken o kişi hakkında olabildiğince fazla bilgi toplayın. Bağlı olduğu meslek kuruluşları ve hastane bağlantıları ile eğitim, deneyim, uzmanlık alanları ve dernek üyelikleri gibi her konuda bilgi edinmeye çalışın. Ayrıca, tıp hekiminin tedavi felsefesini düşünün. Sizin görüşünüze benziyor mu?

Siz nasıl hissediyorsunuz?

Tedavi sağlayıcınız ile ne kadar rahat ettiğinizi düşünün. Sağlayıcı kaygılarınıza ve inançlarınıza saygılı mı? Holistik tıp sizi ve tıp hekiminizi içeren, bir takım yaklaşımı unutmayın. Bu yüzden onunla rahat olmanız ve saygı duyulduğunuzu hissetmeniz önemlidir.

Randevu saati

Hakkınızda genel bir resim sahibi olması için tıp hekimlerinin çoğu zaman hastalarına verdikleri 10 ya da 15 dakikadan fazla zamana gerek vardır. İhtiyaçlarınız hakkında tam bir anlayış kazanması için size yeteri kadar zaman harcayacak bir sağlayıcı seçmelisiniz.

Doğru sorular soruluyor mu?

Sizi sadece bir hastalık olarak değil, tam biri kişi olarak tanıması için sağlayıcınızın, size soracağı duygusal olarak nasıl hissettiğiniz, diyet, egzersiz, uyku alışkanlıkları dini inanç ve uygulamaları gibi bir çok soruyu cevaplamaya hazır olun.

Tedavi seçenekleri

Uzmanınız tedavi yaklaşımı belirlerken, sağlık planı haplarının ötesine gidiyor mu? Uygulayıcının tıbbi faktörlerle birlikte hastalığın tedavisine katkı sağlayacak sizin yaşam tarzınızla ilgili faktörleri de incelediğinden emin olmalısınız…

GDS

Gerçek Diyetisyenler Sitesi; sağlık bilimleri, beslenme ve diyetetik alanlarına yönelik bilgi paylaşımının yapıldığı, kâr amacı gütmeyen bir internet platformudur.

Önerilen makaleler

1 Yorum

 1. Bu yazı çok bilgilendirdi beni holistin tedaviyi duymamıştım mükemmel teşekkürler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir