657 sayılı memurlar kanununda değişiklik yapıldı

kamu memur alımı KPSS

Olağanüstü hal kapsamında yayımlanan son genelge ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 122. maddesinde değişiklik yapıldı.

memur, kpss, kamu personeli, kpss haberleri

Yapılan değişikliğe göre, bir mali yıl içinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında ödevlendirilebilecek personel sayısı, ilgili kurumun yılbaşındaki dolu kadro mevcudunun binde 20’si kadar olabilecek.

657 sayılı Kanunun 122 nci maddesi Devlet Memurları Kanununun 122’nci maddesi, memurlara başarı ve üstün başarı belgesi ile ödül verilmesine ilişkin hususları düzenliyor. Görevli oldukları kurumlarda olağanüstü gayret ve çalışmaları ile emsallerine göre başarılı görev yapmak suretiyle kamu kaynağında önemli ölçüde tasarruf sağlanmasında, kamu zararının oluşmasının önlenmesinde ve önlenemez kamu zararlarının önemli ölçüde azaltılmasında, kamusal fayda ve gelirlerin beklenenin üzerinde artırılmasında veya sunulan hizmetlerin etkinlik ve kalitesinin yükseltilmesinde somut olaylara ve verilere dayalı olarak katkı sağladıkları tespit edilen memurlara, merkezde bağlı veya ilgili bakan, illerde valiler, ilçelerde kaymakamlar tarafından başarı belgesi verilebiliyor.

memur, kpss, kamu personeli, kpss haberleri

Üç defa başarı belgesi alanlara üstün başarı belgesi veriliyor. Üstün başarı belgesi verilenlere, merkezde bağlı veya ilgili bakan ve illerde valiler tarafından uygun görülmesi hâlinde en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) %200’üne kadar ödül verilebiliyor.

Ödül verilebilecek personel sayısı arttı Bir malî yıl içinde ödüllendirileceklerin sayısı, ilgili kurumun yılbaşındaki dolu kadro mevcudunun binde onundan fazla olamıyor. Ancak, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü kadroları için bu sayı binde yirmi olarak uygulanıyordu. Kadro sayısının binde yirmisine kadar ödül verilebilecek kurumlar arasına Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı da dahil edildi.

memur, kpss, kamu personeli, kpss haberleri

682 sayılı KHK’nın ilgili maddesi MADDE 36 – (1) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 122 nci maddesinin üçüncü fıkrasına “Emniyet Genel Müdürlüğü” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı” ibaresi eklenmiştir

GDS

Gerçek Diyetisyenler Sitesi; sağlık bilimleri, beslenme ve diyetetik alanlarına yönelik bilgi paylaşımının yapıldığı, kâr amacı gütmeyen bir internet platformudur.

Önerilen makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir