4 maddede Ganoderma lucidum

reishi mantarı ganoderma lucidum lingzhi (3)

Ganoderma lucidum’un (GL) ana vatanı Uzak doğu olup özellikle Çin, Kore ve Japonya’da en değerli mantar olarak bilinmektedir.

1. 2000 yıldan daha uzun süredir biliniyor

Uzak doğuda birkaç yüzyıldır kullanılan bu mantar 2000 yıldan daha uzun süredir bilinmektedir. Eski Çin’de tıbbi bir bitki olarak kullanılmıştır. Japonya’da reishi mantarı olarak Çin’de ise Ling-Zhi yani ‘’ölümsüzlük mantarı’’ olarak anılmaktadır. 

reishi mantarı ganoderma lucidum lingzhi (1)

2. Yüzde 80’i sudur

Şapka çapı 5-20 cm arasında olan bu mantarın yaklaşık %80’i sudur. Japon ve Çin literatüründe yıllardır sağlık kazandırıcı, kanser önleyici ve hastalıklara karşı direnç artırıcı olduğu bilinmektedir.

reishi mantarı ganoderma lucidum lingzhi (1)

3. Sağlık üzerine yararlı etkileri

Fareler üzerinde yapılan bir çalışmada akciğer kanserinde önemli ölçüde tedavi etkisi olduğu görülmüştür, peroksit anyon hasarını neredeyse tamamen ortadan kaldırarak kanserden koruduğu gözlenmiştir. Yine yapılan çalışmalarda yüksek dozlarda alınsa dahi sağlıklı hücrelere toksik etki yapmadığı görülmüştür. GL ekstresinin ratlarda testosteron ile indüklenen ventral prostat büyümesini de önemli ölçüde engellediği gösterilmiştir.

Alt üriner sistem rahatsızlığı yaşayan hastalar üzerinde yapılan bir çalışmada hastalara günde 6 mg GL verilmiş ve 12 haftalık tedavi sonrası, prostat hacmi, işeme sonrası rezidüel idrar miktarı, serum PSA (prostat spesifik antijen) ve testosteron değerleri incelenmiştir. Hastalarda istatistiksel olarak anlamlı bir iyileşme olduğu görülmüştür.

GL’den izole edilen β-Glukan karmaşık bir polisakkarittir ve bu bileşiğin immun sistemi uyardığı yapılan çalışmalarla ortaya konmuştur. GL mantarı yüksek oranda steroid içermektedir ve bu streoidler lipit düşürücü etkiye sahiptir. Yapılan çalışmalarda GL mantarında bulunan ganoderik asidin pıhtılaşmayı önlediği ve kolesterolü düşürdüğü, tansiyonu, lipit seviyesini ve kan şekerini düzenlediği belirtilmektedir. GL türünden izole edilen 26-oxygenosterol maddesinin plazma ve karaciğerde kolesterol sentezini yavaşlatarak toplam kolesterol düzeyinde düşüş meydana getirdiği tespit edilmiştir.

GL üzerine yapılan araştırmalarda bu mantardan izole edilen lanostanoitlerin laboratuvar koşullarında tümör hücrelerinin aktivitesini engellediği görülmüştür.

reishi mantarı ganoderma lucidum lingzhi (1)

4. Günlük diyetteki yeri

Ganoderma lucidum tüm dünyada sağlık sıvısı olarak bilinmekte ve günlük diyetlere eklenerek de kullanılabilmektedir. Milyonlarca insan her gün enerjilerini artırmak, sindirimlerini kolaylaştırmak ve daha rahat uyumak için bu mantarı kullanmaktadırlar.

Kullanmadan önce lütfen diyetisyeninize danışın.

[toggle title=”Yararlanılan Kaynaklar”]Saadet BÜYÜKALACA, FARKLI GANODERMA LUCIDUM SUŞLARININ SIVI VE KATI BESİN ORTAMLARINDA MİSEL VE KARPOFOR GELİŞİMİ İLE VERİM VE BAZI KALİTE ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Yıl:2010 Cilt:22 Kıno. K., Yamashıta A., Yamaoka, K., Watanabe, J., Tanaka, S., KO, K., Sıhimızu, K. and Tsunoo, H., 1989.Isolation and Characterization of a new Immunomodulatory Protein, Ling Zhi-8 From Ganoderma lucidum, J. Biol.Chem., 264, 472-478. Morigawa, A., Kiyabake, Y. Fujimoto and N. İkekawa, 1986. Angiotensin Concerting Enzyme-İnhibitory Triterpenes from Ganoderma lucidum.Chemical and Pharmaceutical Bulletin 34(7): 3025-3028. Kabir, Y.M., S. Kimura, 1987.Effect of Shiitake( Lentinus edodes ) and Maitake (Grifola fondosa )Mushrooms on Blood Pressuer and Plasma Lipids of Spontaneously Hypertensive Rats. J. Nutr.Sci.Vitaminol. 33: 341-346. Yun, T.K., S. H. Kım and Y.S. Lee, 1995.Trial of a New Medium-Term Model Using Benzo(a)pyrene İnduced alaung Tumor in Newborn Mice.Anticancer Research 15:839-846. Kım, M.J. and Y.S. Kım, 1986. Studies on Safety of Ganoderma lucidum. Korean Journal of Mycology 14(1): 49-60 Kım, H.W. and Kım, B.K., 2002.Recent advances on the Biological Active Triterpenoids of Ganoderma lucidum. In Ganoderma:Genetics, Chemistry, Pharmacology and Therepeutics, Lin, Z.B., Ed., Bejing Medical University Press Bejing, 10-19. Ha, T.B., Gerhauser, C., Zhang, W.D., Ho-Chong-Line, N., and Fouraste, İ. 2000.New Lanostanoids from Ganoderma lucidum that Induce NAD(P) H: Guinone Oxidoreductase in Cultured Hepatic 7-Murine Hepatoma Cells, Planta Med., 66, 681-684. Hajjaj, H., C. Macé, M. Roberts, P. Niederberger and LB. Fay, 2005. Effect of 26-Oxygenosterols from Ganoderma lucidum and Their Activity as Cholesterol Synthesis Inhibitors. Appl. Environ. Microbiol.;71(7):3653-8. Ma, J., Ye, Q., Hua, Y., Zhang, D., Cooper, R., Chang, M.N., Cahang, J.Y.,and Sun, H.H., 2002. New Lanostanoids from the Mushroom Ganoderma lucidum, J. Nat. Prod., 65, 72-75. Noguchi M, Kakuma T, Tomiyasu K, Yamada A, Itoh K, Konishi F, et al. Randomized clinical trial of an ethanol extract of Ganoderma lucidum in men with lower urinary tract symptoms. Asian J Androl 2008; 10: 777-85. Liu J, Fujita R, Sato M, Shimizu K, Konishi F, Noda K, et al. The effect of strain, growth stage and cultivating condition of Ganoderma lucidum on 5 α-reductase inhibition. J Wood Sci 2005; 51: 189-92. Liu J, Shimizu K, Konishi F, Sato M, Noda K, Kondo R, et al. Anti-androgenic activities of the triterpenoids fraction of Ganoderma lucidum. Food Chem 2007; 100: 1691-6.[/toggle]

Diyetisyen Hakkı KaracaDyt. Hakkı KARACA

  • Beslenme Uzmanı
  • Profesyonel Yazar
  • Muğla

Önerilen makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir